Zkontrolujte ventil pro kompresor, jak dát

Překvapivé ventily pro kompresory Bezhetsk

Kompresor je poměrně složité technické vybavení, protože funguje, má právo opotřebovat a rozbít. V tomto článku zvážíme všechny metody údržby a provozu pro jeho maximální prodloužení života. Proveďte vlastní opravu kompresoru

Spolehlivost kompresorového vybavení do značné míry závisí na včasné a vysoce kvalitní údržbě. Velké množství rozpadů pístových kompresorů je důsledkem špatného čištění stlačeného vzduchu (abrazivní prach, voda a další inkluze). Použití a včasné výměny a čištění prvků filtru zpožďují opravu kompresoru po dlouhou dobu.

Hlavní důvody, proč selhává kompresor vzduchového pístu:

Aby se zajistila údržba, provoz a opravy kompresoru s vysokou kvalitou, je nutné vyřešit všechny výše uvedené body.

Hlavní rozdíl mezi údržbou od opravy kompresoru spočívá v tom, že při opravě nucené výměny určitých částí se provádí a při údržbě se výměna dílů provádí podle potřeby, v závislosti na jejich skutečném stavu.

Findální ventil pro kompresor: typy, do.it.it.siself výroba

Toto zařízení se týká bezpečnostních zařízení a jeho účelu. zajistit volný potrubí kapaliny v jednom směru a hermeticky blokováno, když se v potrubí objeví zpětný kurz.

Design je jednoduchý a umožňuje vám snadno vyrobit kontrolní ventil s vlastními rukama z improvizovaných materiálů.

U některých návrhů čerpadel, které zahrnují široce používané odstředivé, musí přítomnost kontrolního ventilu. Pracovní kolo takových jednotek nemůže sát vodu, pokud není v těle čerpadla (šnek).

Zkontrolovací ventil ve vztahu k čerpadlům jamky je nainstalován přímo v místě příjmu vody, tj.::

 • Pro hluboká a jiná ponorná čerpadla je nainstalována přímo mezi pouzdrem a výstupní hadicí;
 • Na povrchových čerpacích je nainstalována na plotu hadice nebo trubku.

PressOState pro kompresor: Nezávislé připojení a konfigurace

Ve většině případů nejsou levné modely vzduchových kompresorů vybaveny tlakovým relé, protože takové produkty jsou namontovány na přijímači. Na základě toho si mnoho výrobců myslí, že přes tlak bude více než dostatek vizuální kontroly nad tlakem. Pokud však nechcete přehřátí motor, s prodlouženým provozem zařízení, má smysl nastavit tlakové relé pro kompresor! S tímto přístupem bude vypnutí a spuštění jednotky prováděno v automatickém režimu.

Bezpečnostní ventil kompresoru: zařízení a zobrazení

Bezpečnostní ventil je ventil, který automaticky funguje, když je tlak z plynu z plynu tak velký, aby ovlivnil pružinu ventilu, a tím snižuje přebytečný tlak, aby se zabránilo poškození zařízení.

Когда давление ыровнняется установленого предварительно значения оан оакроетtba.

Bezpečnostní ventil je So.called konečné bezpečnostní zařízení, které řídí nadměrný tlak a neumožňuje mu dosáhnout nebezpečných hodnot pro instalaci.

Překvapivé ventily jsou nainstalovány hlavně na zařízení chemických rostlin, plynových kotlů, zabraňují explozi nebo poškození vysokotlakých cév. Bezpečnostní ventil je nedílným prvkem průmyslových systémů stlačeného vzduchu.

Princip provozu bezpečnostního ventilu:

Když je bezpečnostní ventil uzavřen, působí napájení ventilu z pracovního tlaku v pneumatickém systému a snaží se otevřít ventil a sílu z jara, což zabraňuje otvoru.

Se vznikem poruch v systému, které způsobují zvýšení tlaku nad zavedenou, se síla lisování ventilu na trysku snižuje. V okamžiku, kdy se tato síla rovná nule, existuje rovnováha aktivních sil z účinků tlaku v systému a počet na citlivý prvek ventilu.

Tělo uzavírání se začíná otevírat, pokud tlak v systému nepřestává rost, pracovní prostředí se vypouští ventilu.

Klasifikace bezpečnostních ventilů

Dále zvažte 3 typy bezpečnostních ventilů:

Bezpečnostní ventil jara

Obvykle jsou bezpečnostní ventily pružiny nejběžnějším typem bezpečnostních ventilů. Zatížení pružiny je navrženo tak, aby tlačilo ventilovou desku v opozici vůči tlaku v pneumatickém systému. V závislosti na typu prostředí pod tlakem existují různé úpravy bezpečnostních ventilů na jaře.

Pilotní bezpečnostní ventil

Pilotní bezpečnostní ventily se skládají z pilotních a hlavních ventilů.

Navzdory skutečnosti, že poklesy tlaku nahrané pružiny využívají sílu pružiny proti vstupnímu tlaku, je proudový tlak řízen pilotním ventilem, který hraje roli jara v jarním ventilu.

Hlavní ventil nemá žádnou funkci nastavení. Pilotní ventily jsou ve srovnání s pružinovými ventily velké a používají se v pneumatických masagistrech s vysokým tlakem.

Pokud je odhadovaný tlak ve vysokotlaké nádobě nastaven na nízké úrovni, tlakový vypouštěcí ventil reguluje vypouštění tlaku pouze hmotností desky ventilové desky. Na tomto principu funguje vakuový bezpečnostní ventil. Takový ventil chrání nadměrný i vakuový tlak, používá se při větrání nádrží, snižuje ztrátu produktu. Převádění páry produktu s vakuovým bezpečnostním ventilem je prováděno přírubou tlakového potrubí kolektorem. Při práci s výbušnými páry se používá pojistka anti.deph.

Naše společnost nabízí nákup vysoce kvalitní a spolehlivé bezpečnostní ventily pro vaše kompresorové vybavení!

Zakládající vzduchový ventil pro kompresor: Aplikace, odrůdy, specifika

K dnešnímu dni se používá jasný provoz kompresorových jednotek používaných téměř všude, použije se řada dalších technických mechanismů, z nichž jeden je považován za kontrolní ventil pro kompresor. Podobný ventil, který je vybaven mnoha kompresorovými zařízeními, je také chrání před včasným selháním a zaručuje tiché začlenění.

Zkontrolovací ventil je umístěn na výstupním okně hlavy mechanismu, vypouští chlazený atmosférický vzduch pouze v jednom směru. do potrubí nebo jiné jednotky.

Proto tento ventil zabraňuje návratu stlačeného vzduchu umístěného v potrubí nebo jiných prvcích pneumatického mechanismu, zpět k instalaci.

Existuje nebezpečí návratu atmosférického vzduchu z pneumatického mechanismu dovnitř instalace v okamžicích přestávky v aktivitě mechanismu, jakož i během období jeho spuštění.

Zařízení standardního kompresorového ventilu je následující části:

Ve skořápce kontrolního ventilu je ještě jedna, kromě okna s pomocí potrubí je ještě jedna: Vyložený ventil stanice je k němu připojen. Účelem takového ochranného mechanismu na kompresoru je zabránit nadměrnému tlaku v funkční komoře.

Pracovní podmínky

 • Chladicí vzduch vytvořený jednotkou vstupuje do vstupního okna mechanismu.
 • Pod vlivem tlaku chlazeného vzduchu je stisknuta spirála, otevírá ventil a nechává vzduch do pneumatického systému.
 • Po vypnutí instalace a poklesu tlaku vzduchu se spirála natáhne do funkční komory a uzavře vzduchová rybářská linka pro oříznutí.

Pokud tlak vzduchu v funkční komoře v okamžiku, kdy je instalace vypnuta, překročí možný, je také spuštěn ochranný ventil, nainstalován také na výstupu z mechanismu.

Při návrhu vykládky nebo ochranného ventilu stanice se používá závěrečný prvek typu kuličky, rozdrcen na okraje sacího okna speciální spirálou. Pokud síla zaměřená na takovou kouli se stlačeným vzduchem překročí ten, který je spirála nakonfigurována, otevře se ventil, kvůli kterému je stabilizace tlaku prováděna.

Mechanismy pracující na principu kontrolního ventilu, tj. Odříznuté tok funkční látky při běhu v opačném směru, se používají v různých oblastech.

Kontrolní ventily používané v mechanismech pro přepravu kapalných látek jsou navrženy tak, aby tyto látky nedovolily instalaci, což může přijít k poruše. Při přepravě horkých plynů se tyto stanice používají také k zabránění vstupu plynů do dalších podrobností o mechanismu.

Kontrolní ventily, které jsou umístěny ve ventilačních systémech, řeší dva hlavní problémy:

Hlavní druh

Následující mechanismy ventilu jsou rozděleny do:

.

V každém případě, bez ohledu na rozmanitost a cílený účel mechanismu, je nutné pečlivě zajistit, aby cizí částice nespadali do ostudné části. V opačném případě, dokonce i v poloze uzavřené polohy, nebude ventil závěrky schopen zcela zaručit jeho výkon.

Abychom namontovali některou z nich (což znamená typ ventilu), je nutné vzít v úvahu konfiguraci a konfiguraci systému.

Kromě toho se tyto postoje rozlišují na základě specifik jejich tvaru (čtverečních a kulatých) a produktů, z nichž se vyrábějí. Kterýkoli z použitých produktů má své vlastní specifika.

Na základě toho je mnoho mechanismů vybaveno agregáty prováděnými pomocí plastového používání a některé. kovové instalace.

Nyní nejoblíbenějším vzhledem je plastový ventil. Kapacita tohoto mechanismu je až 6 m/s. Podobná hodnota je způsobena bezhlučností během začlenění a mimo pracovníky komponent.

Taková modifikace jednotky může působit jak pomocí sady ventilu pro kapuce, tak nezávisle. Je třeba poznamenat, že taková rozmanitost není mezi kupujícími příliš slavná kvůli vytlačování ekonomičtějších analogů.

K dnešnímu dni si můžete zakoupit nejoblíbenější typ ventilu pro kompresory. toto je „motýl“, který je “svolněný“.

Tato zařízení se vyrábějí pomocí kovu a jsou zpracovávána shora s tenkou pozinkovanou vrstvou. Mechanismus je vybaven dvěma válcovanými čepelemi, které jsou posíleny na centrální ose. Při odpojení výfukového potrubí jsou části uzavřeny. Ventil „Butterfly“ se prodává v několika verzích, jejichž rozměry jsou od 31 cm.

Před zakoupením ventilu na začátku berou v úvahu takovou okolnost, jako je intenzita proudu vzduchu. V jiných systémech to může být kapalina nebo plyn. Tato okolnost přímo ovlivňuje spuštění a nezaměnitelné činnosti nainstalovaného ventilu.

Kromě toho je nutné vzít v úvahu, že výkonnostní koeficienty čisticí jednotky vzduchu jsou propojeny s údaji čerpacího aparátu, ať už jde o čerpadlo nebo ventilátor. Při výběru ventilu vezměte v úvahu teplotní režim v místnosti a prostředí, ve kterém bude zařízení dodáno.

Úroveň znečištění životního prostředí je také nezbytná. Například jednotka odrůdy „motýlů“, když je na ní ovlivňována paprsek studeného vzduchu, začne výrazně zlikvidovat rychlost. To může vést ke špatné fúzi potrubí a mechanismu jako celku.

Ventily pro kompresor: typy, princip provozu, do.je to

Vzduchový kompresor je jednotka, jejíž princip provozu je založen na kompresi a dodávce vzduchu do pneumatického vybavení pod požadovaným tlakem.

Takové instalace jsou nepostradatelným prvkem v každodenním životě i průmyslu, jsou autonomně fungující technickou jednotkou nebo jsou zahrnuty do složitějších elektrických spotřebičů (například klimatická nebo chladicí zařízení). Schéma jakéhokoli kompresoru zahrnuje pracovní komoru a systém ventilu.

A protože tato zařízení, stejně jako jakékoli jiné mechanismy, se mohou zlomit, musíte vědět, jak jsou uspořádány, jaké jsou ventily, jak si je vybrat nebo udělat správně. O tom všem. dále v materiálu.

V současné době jsou nejběžnějšími typy kompresorů instalace šroubů a pístů.

Současně se například kompresory šroubu produkované běloruskou rostlinou Remeza široce používají v různých průmyslových odvětvích a píst v každodenním životě v každodenním životě v každodenním životě.

Ten lze nalézt jako v garážích motoristů (kompresory jako CO-7B, Forte VFL-50 atd.) a v životě podporují systémy v akváriích (reson kompresory a další.), stejně jako v domácích pneumatických nástrojích.

Kompresory pístu jsou jednoduchost designu a relativně malý počet částí a uzlů.

Existuje mnoho rozmanitých návrhů takových kompresorových rostlin vybavených speciálními deskovými ventily, které regulují proces absorpce a čerpání vzduchu během provozu.

V závislosti na účelu instalací kompresoru (jejich výkon, výkon a pracovní tlak) najdete mechanismy ventilu tří typů:

 • Disk. jejich destičky mohou být vyrobeny z polymerů kovu i vysoce kvality, včetně zesílených;
 • Prsten. díly pro ně jsou vyrobeny z litinové, ocelové nebo neferózní kovy (výběr materiálu je určen typem kompresoru);
 • Tarelcut. Destičky pro tento typ ventilů jsou vyrobeny z polymerních materiálů a používají se v kompresorech pracujících s kontaminovanými prostředími.

Vstupní a výfukový ventil

Uzly vstupních a výfukových ventilů hrají tuto roli při provozu kompresorového zařízení.

 • Pohyb pístu do dolního mrtvého bodu způsobuje zatažení vzduchu přes otevřený sací ventil.
 • Když je dosaženo dolního bodu, píst se začne pohybovat opačným směrem. V tomto případě se zavře sací ventil a vzduch, který je ve vzduchotěsné komoře, pod vlivem tlaku pístu, začíná snižovat objem.
 • Když se blížíte k hornímu mrtvému ​​bodu, otevírá se vypouštěcí ventil a vzduch stlačený pod vysokým tlakem začne vstoupit do přijímače.
 • Po vysídlení vzduchu z komory se píst znovu začne pohybovat do dolního mrtvého bodu a pracovní cyklus se opakuje.

Vykládání a bezpečnostní ventily

Kompresorový cyklus za cyklem tedy čerpá vzduch do přijímače, dokud není dosaženo daného tlaku.

Tímto procesem je sledován speciální tlakový relé (PressOSTAT), který řídí provoz elektrického motoru zapnutím a vypnutím v závislosti na stupni komprese vzduchu. Zpravidla je počáteční.up tiskového přistání také startovací rychlý ventil.

Připojte lisovací vrstvu mezi výstupem hlavy kompresoru a kontrolním ventilem (převodník), který je připojen k přijímači a drží tam stlačený vzduch.

Důležité! Bezpečnostní ventil je zodpovědný za vypouštění tlaku vzduchu. Jeho funkce zahrnují: Zajistěte hladké spuštění kompresoru a zabránění návratu stlačeného vzduchu do kompresní komory po vypnutí motoru.

Potřebné pneumatické vybavení je připojeno přímo k přijímači, které lze navíc vybavit různými zařízeními (separátory, filtry, tlakové vyrovnávače atd.).

Zpětný ventil

Zkontrolovací ventil (převodník) je zařízení, které prochází stlačený vzduch pouze v jednom směru. Je konstruktivně sestaveno (viz. rýže.) v kovovém případě (POS. 3), uvnitř jsou umístěny:

 • Vnitřní závěrka (POS. 6), blokování vstupní díry;
 • jaro (pos.4), stisknutím gumového kroužku (POS.5) do sedla závěrky;
 • vstupní montáž (POS.7);
 • Dopravní zácpa (POS.1) S těsněním těsnění lepenky (POS.2) (dopravní zácpa umožňuje rozebírat zvrácení pro opravu nebo údržbu).

Na poznámku! Zkontrolovací ventil má výběr pro připojení k přijímači a malou větev pro připojení spuštění tisku.

Provozní princip

Reverzní ventil funguje následovně. Procházení výfukovým ventilem pístového válce vstupuje stlačený vzduch do kabrioletu přes vstupní kování (POS.7).

ventil, kompresor

Po dosažení určitého tlaku vzduch zvedne vnitřní závěrku (POS.6) a prostřednictvím dutiny v případě (POS.3) Přechází do akumulativní kapacity přijímače. Při vypnutí pružiny kompresoru (POS.

4) Vrátí vnitřní závěrku na místo a blokuje cestu vzduchu z přijímače zpět do pístového válce.

Odrůdy

Na domácím trhu najdete kompresory s převaděči vyrobenými ze tří různých materiálů: hliník, plast a mosaz. V tomto případě se hliníková část liší od svých analogů s vysokou spolehlivostí a trvanlivost.

Účel, návrhové funkce a oblasti aplikace

Zkontrolovací ventil nainstalovaný na výstupním otvoru hlavy kompresorového zařízení prochází stlačený vzduch pouze v jednom směru. do přijímače nebo jakéhokoli jiného nádrže. Tento ventil tedy zabraňuje návratu stlačeného vzduchu umístěného v přijímači nebo jiných prvcích pneumatického systému zpět do kompresoru. Největší riziko stlačeného vzduchu z pneumatického systému do vnitřku kompresoru v době zařízení při provozu zařízení (pokud se vypouštěcí ventily kompresoru nehodí na sedla), stejně jako v době jeho spuštění do provozu.

Návrh typického kompresorového ventilu je následující prvky:

 • kovové pouzdro;
 • Vstupní díra, která je uzavřena ventilem (aby se zabránilo zkosení posledně jmenovaného v procesu jeho provozu, jsou na něm vodicí žebra speciálně prováděna);
 • gumový prsten;
 • pružina nasazená na vodicí římsy ventilu;
 • korek;
 • Těsnění těsnění.

Zařízení kontroly ventilu kompresoru

V pouzdře kontrolního ventilu, s výjimkou otvoru, který je připojen k kompresoru pomocí montáže, je ještě jedna: Vyložený ventil kompresoru je k němu připojen. Účelem takového bezpečnostního ventilu na kompresoru je zabránit přebytku přípustného tlaku v pracovní komoře.

Princip provozu kontrolních ventilů je následující.

 • Komprimovaný vzduch vytvořený kompresorem vstupuje do vstupní díry ventilu.
 • Pod vlivem tlaku stlačeného vzduchu je pružina stlačena, otevírá ventil a předává vzduch do pneumatického systému.
 • Po vypnutí kompresoru a tlaku padajícího vzduchu v pracovní komoře je pružina neuzavřená a překrývá vzduchovou potrubí.

Princip provozu vzduchového kontrolního ventilu

Pokud tlak vzduchu v pracovní komoře v okamžiku, kdy je kompresor odpojen, překročí přípustnou hodnotu, bezpečnostní ventil, nainstalovaný také na výstupu ze zařízení. Při návrhu vykládky nebo bezpečnostního ventilu kompresoru se používá uzamykací prvek typu koule, stisknut k okrajům sacího otvoru se speciální pružinou. Pokud síla vytvořená na takové kouli se stlačeným vzduchem překročí skutečnost, že je pružina upravena, otevře se ventil, kvůli kterému je tlak normalizován pro normalizaci.

Překvapivé ventily v pneumatických systémech lze nainstalovat na nádrže, zejména na přijímači. V tomto případě je účelem takových ventilů zabránit snížení tlaku stlačeného vzduchu čerpaného do nádrže.

Mosazné ventily pro instalace kompresoru

Zařízení pracující na principu kontrolního ventilu, tj. Odříznutí toku pracovního prostředí během jeho pohybu nesprávným směrem, se používají v různých polích. Zejména se používají k instalaci v:

 • systémy určené pro absorpci kapalného média;
 • potrubí, skrz které jsou přepravovány horké plyny;
 • potrubní systémy používané v chladničkách;
 • klimatizace a ventilační systémy;
 • kanalizační systémy.

Nalezení ventilů používaných v systémech pro přepravu tekutého média jsou navrženy tak, aby zabránily těmto prostředí vstupující do kompresoru, což může být nepoužitelné z toho. Při přepravě horkých plynů se tato zařízení používají také k zabránění vstupu plynů do ostatních prvků systému.

Horolezecký ventil (Sifon) pro klimatizaci. Navrženo pro připojení drenážního potrubí k centrální kanalizaci

Kontrolní ventily, které jsou nainstalovány v systémech klimatizace, řeší dva důležité úkoly současně:

Taková zařízení se velmi aktivně používají při ventilaci, kde také řeší několik problémů:

 • zlepšení trakce ve ventilačním systému, pokud se skládá z několika rozvětvených oblastí;
 • prevence studeného vzduchu z ulice;
 • ochrana prostorů obsluhovaných ventilačním systémem před cizími pachy;
 • ochrana prostorů průmyslových účelů před spaním do jejich atmosféry toxických a výbušných médií;
 • Prevence produktů spalování v budově, pokud v budově, ve které se nachází taková místnost, došlo k požáru.

Zkontrolovací ventil pro ventilaci je čepel namontovaná na ose

Reverzní ventil používaný ve ventilačních systémech je instalován nejen ve výrobních a kancelářských prostorách, nákupních centrech a dalších veřejných budovách, ale také v bytových domech. Chrání byty před cizími pachy a odřízl tok vzduchu přicházejícího z vnějšku.

Kulibin Club Communities Blog Home.Made Použijte tlakový resetovací ventil

Komentáře 22

Něco mi chybělo na videu a ve své nejdůležitější části neexistuje nic-z toho, z čeho jsou připojeny svíčka a zbytek těla ventilu?!

Rukáv je mírně vtažen do svíčky a svařován.

Šroub musí být pravdivý. Takže z nadměrného množství pocitů nezačne otrávit dříve.

Připojím takový ventil do signálu pneumo Shobo ne pumpoval a chaty se nevyhřívala, je čerpadlo chladnou super hlavu

dík! V něm se silikonový mazivo nebo tak, aby neexistovala koroze míče!

Dobře, tohle je můj nápad, nyní brzy vybuchneme problém garáže

Prd u obyčejných lidí. Nastavitelný prd nebo bezpečnostní ventil v průměru od 100 r. A co je nejdůležitější, je to z barevné slitiny. Nebude to rez. A jaký druh podvodníka z ventilu, ve kterém míč šustí a jednoduše se neotevře? Obecně první NAH. Není to pro autora, byl mu tráven výrobou po dobu více než jednu hodinu, nebo dokonce den, ale hlavní věc nezohlednila v úvahu. Vlhkost!

Jako možnost se tam strčí plastová koule. ))) Pouze tam, kde je najít plast. Toto je otázka. ((

Ve spreji plechovky malového pesteru!

Jako možnost se tam strčí plastová koule. ))) Pouze tam, kde je najít plast. Toto je otázka. ((

Plastová koule po zahřátí může hořet ((((((((

Jako možnost se tam strčí plastová koule. ))) Pouze tam, kde je najít plast. Toto je otázka. ((

Plast, když svařování bude proudit jako voda)

Jako možnost se tam strčí plastová koule. ))) Pouze tam, kde je najít plast. Toto je otázka. ((

jen 100 a žádná hlava

Prd u obyčejných lidí. Nastavitelný prd nebo bezpečnostní ventil v průměru od 100 r. A co je nejdůležitější, je to z barevné slitiny. Nebude to rez. A jaký druh podvodníka z ventilu, ve kterém míč šustí a jednoduše se neotevře? Obecně první NAH. Není to pro autora, byl mu tráven výrobou po dobu více než jednu hodinu, nebo dokonce den, ale hlavní věc nezohlednila v úvahu. Vlhkost!

Silikonové mazání na pomoc! A výroba trvalo déle než 30 minut.

Typy vzduchových ventilů

Všechny ventily lze rozdělit do následujících typů:

Podvahový ventil: Určen pro situace, kdy v kompresoru nebo pneumatické síti je nadbytek přípustných ukazatelů tlaku. V tomto případě je nezbytné pro rychlý reset nadměrného tlaku a chránit systém před možným zničením.

Kontrolní ventil pro kompresor: Je nutné obsahovat stlačený vzduch mimo kompresor, překážky jeho opačného pronikání uvnitř instalace během nouzového nebo plánovaného vypnutí.

Vyložený ventil nebo jak se také nazývá obtok: to je nezbytné ke snížení zatížení motorového hřídele v době začátku celé instalace.

Z pohledu vlastností vzduchového ventilu závisí kvalita provozu celé kompresorové stanice:

 • těsná těsnost ventilu, t.E. z toho, jak pevně je sousední
 • z toho, jak včas se ventil zavře a otevírá
 • Jak těžké nosit nainstalovaný ventil je
 • stupeň jeho citlivosti na vysoké teploty a dynamické zatížení.

Podrobnější informace o sortimentu ventilů pro vzduchový kompresor a jejich přítomnosti ve skladu nám zavoláte telefonicky nebo napsáte dopis prostřednictvím formuláře zpětné vazby, podrobnější informace o sortimentu ventilů a jejich přítomnosti ve skladu.

Instalací speciálních zařízení můžete zajistit příznivé pracovní podmínky kompresoru, například kontrolní ventil. Dnes je zahrnuta do sady většiny kompresorů, ale čas od času je nutné je vyměnit. Zvažte vlastnosti mechanismu a jeho účelu podrobněji.