Zastřihovač trávy začíná při stisknutí plynových stánků

Proč zastřihovač nezačíná trávu: hledání příčin a jejich správné eliminace

Důvody, proč je sekačka na trávu, je obrovské číslo, nabízíme nejběžnější z nich a doufáme, že najdete svůj vlastní, a samozřejmě to eliminujte. Jednou z situací je tedy ucpávat tlumič vzduchu, pak otvor, za kterým je palivo stříkáno. Pokud se do toho něco dostalo, může být nejčastěji rychle a snadno se odstranit. To je nejjednodušší důvod, jako je ucpaný filtr. Musí být umýt v rozpouštědle a pak to dobře dostat se stlačeným vzduchem. Pokud to nepodléhá opravě, objednejte si nový v náhradních dílech z obchodu Kosikos.

Podobně, když stisknete plyn, nástroj se zastaví, protože pohon se ucpává. Je možná následující možnost: palivo nepřichází v plném rozsahu, takže musíte zkontrolovat nebo vyměnit palivový filtr. Z jiných možných důvodů by se měly přičíst zastavené motocykly, když dáváte plyn:

Ke všem těmto důvodům, pro které se mechanismus při přidávání plynu zastaví, přidáme několik užitečných doporučení pro léčbu motocyklu. Nejprve si musíte před zahájením práce s jakýmkoli zařízením přečíst pokyny. V tomto případě hraje důležitou roli konzistence benzínu a oleje, správně připravená vámi, a také nepřehřátí jednotku a neopouštějte benzín na zimu, když jednoduše nebudete používat stroj.

V plné práci jakéhokoli nástroje hraje důležitou roli koordinovaná práce všech jeho komponent. A pokud v jednom. Pak v dalším pístu nebo karburátoru. Majitelé Motokos, kteří chtějí používat své nástroje při plné síle, musíte pochopit, že zatížení, na které není navržena kapacita stroje, může jednoduše rozbít celý mechanismus nebo jeho jednotlivé části. Proto pouze kompetentní a mírný provoz zahrnuje dlouhodobou efektivní práci jakéhokoli nástroje pro benchmate.

Zastřihovač se zastaví na trávě při nečinnosti. příčiny a jejich řešení

Do běžných situací, proč zastřihovač pro stánky

nebo sekačka na trávu, stojí za to připsat svou práci na Idle. Pojďme okamžitě přejít k důvodům:

Vytápění převodovky a spánku na bubnu v důsledku skutečnosti, že benzínový roztok není správně připraven. Požadovaný podíl je 1: 4; znečištění karburátoru; Škrticí klapka blikala; Při otevírání tlumiče (pokud byl experiment proveden), tok vzduchu vytváří směs „chudých“; Vyzvánění karburátoru; ucpávání vzduchového filtru;

Nedostatečné množství paliva, které musíte pracovat jako plynový nástroj, bude znamenat situaci, když se při vysokých rychlostech, se zvýšením. zastřihovač pro trávu a stánky v nečinnosti. V situaci s karburátorem. zařízení se zastaví pro studené start a „na horké“

Pro každého uživatele, Motokosa. Profesionální a Amator je důležité pochopit, že jakýkoli problém s nástrojem může záviset na drobném létání součásti, uvolnění upevnění nebo ucpávání, jakož i na globálním rozpadu důležité části mechanismu

Nováček a zkušený majitel může čelit problému zastaveného motocyklu, situace vyvstává u těch, kteří se používali a zcela nové copánky, a které z nich pochopíme tomuto článku. Tento nástroj se tedy může zastavit pod zatížením, bezprostředně po spuštění, to znamená, že začíná a zastavuje, když je zahříván celým mechanismem, při vysokých rychlostech, nebo ani nezíská hybnost a stání Odpověď na otázku každého uživatele: Proč se sekačka na trávu

, Získáte pouze na našem webu v sekci zpravodajských článků.

Chcete.li se zcela vypořádat s vaší individuální situací. pečlivě si přečtěte znaky a související nuance v době, kdy se upevňuje na stánky. Pokud potřebujete určité. Pak to provést velkoobchod a nejlepší obchod plynových tuol na Ukrajině umožní maloobchod, Benzo Zip umožní Ukrajinu.

Co by se mohlo zlomit

Poruchy s benzocosou spojenou se skutečností, že toto zařízení není spuštěno, jsou určitým způsobem klasifikovány specialisty služeb. Vyčnívají poruchy s následujícími uzly mechanismu:

 • motor, ve kterém lze vynořit píst a ložiska nebo nepodaří se rozbít klikovou skříň;
 • systém zásobování palivem, i když je možné ucpat filtr nebo problémy s karburátorem;
 • Mechanické poškození vodičů, zkumavek, hadic;
 • Zapalovací řetězec.
zastřihovač, trávy, začíná, stisknutí, plynových

Chcete.li správně určit uzel, kde došlo k rozpadu, je nutné věnovat pozornost okolnostem zastřihovačů pro trávu.

Co by se mohlo zlomit

Poruchy s benzocosou spojenou se skutečností, že toto zařízení není spuštěno, jsou určitým způsobem klasifikovány specialisty služeb. Vyčnívají poruchy s následujícími uzly mechanismu:

 • motor, ve kterém lze vynořit píst a ložiska nebo nepodaří se rozbít klikovou skříň;
 • systém zásobování palivem, i když je možné ucpat filtr nebo problémy s karburátorem;
 • Mechanické poškození vodičů, zkumavek, hadic;
 • Zapalovací řetězec.

Chcete.li správně určit uzel, kde došlo k rozpadu, je nutné věnovat pozornost okolnostem zastřihovačů pro trávu.

Nastavení a konfigurace karburátoru

Maximální a minimální rychlost motoru, dokonce i nečinnost, je regulován karburátorem. Stabilní provoz sekačky na trávu závisí na množství palivové směsi a vzduchu. Sekačka na trávu není zahájena narušeným nastavením karburátoru. Postup pro nastavení zařízení pro dodávání paliva při nízkých rychlostech (L), vysokých rychlostech (H) a volnoběžním (T) je regulován stejnými ročníky:

 • Řetězová pila by měla fungovat nejméně 10 minut, protože úpravy se provádějí v horké.
 • Šroub N je hladce zaplaven na maximální rychlost, poté zapnutí ¼, proti směru hodinových ručiček, čímž se sníží rychlost rotace hřídele motoru.
 • Nečinný zdvih je regulován šroubem T, což zajišťuje, že se cop pro trávu neotáčí.
 • Šroub L je regulován, nejprve otevírá škrticí klapku co nejvíce a pak hladce snižuje rychlost na stabilní minimum.

Po nastavení by měl správný karburátor s vyčištěnými filtry zajistit provoz motoru. V případě poruchy karburátoru po jeho opravě bude muset před zahájením sekačky opět nakonfigurovat systém dodávky.

Vzácné poruchy, které zabraňují provozu sekačky na trávu, mohou být:

Nejdůležitější poruchou, jejíž eliminace je spojena s výměnou motoru, může být selhání skupiny pístů motoru. Náklady na opravu budou stát asi 70% nákladů na produkt. Chcete.li zjistit důvody, proč se sekačka na trávu nepomůže

zastřihovač, trávy, začíná, stisknutí, plynových

Blok: 4/24 | Letní postavy: 1562

Jak vyčistit a uložit nástroj?

Během provozu sekačky na trávu sledujte stav chlazení motoru. Kanály dostupné ve startovacím pouzdře, stejně jako ve válcových žebrech, by měly být vždy čisté. Pokud tento požadavek ignorujete a pokračujete v provozu motocyklu, můžete motor deaktivovat kvůli přehřátí.

Kompetentní péče o benzín Scythe během operace vám umožní používat ji několik sezón v řadě bez vážné opravy

Před čištěním nechte motor vychladnout. Vezměte kartáč s měkkou hromadou a vyčistěte vnější povrch z nečistot. Čištění plastových dílů provádí rozpouštědla, včetně petroleje nebo speciálních detergentů.

Po letní sezóně by měla být sekačka na trávu připravena na dlouhodobé skladování. Za tímto účelem je palivová směs vypuštěna z nádrže Celý nástroj je dobře vyčištěn ze znečištění a odesílán na „hibernaci“.

Jak vidíte, je možné opravit poruchy domácího trávníku samo o sobě. Služby služeb by měly být kontaktovány v případě závažných poruch. V tomto případě by náklady na opravy s cenou nové sekačky na trávu měly korelovat. Možná bude vhodnější koupit nový nástroj.

Proč je zastřihovač pro trávu zastávky, když stisknete škrticí klapku, s vysokou a nedostatkem rychlosti, když je zahříván nebo otevřen vzduchovým tlumičem

Braid s benzínem.řídící trávou je užitečnou věcí pro majitele domácích pozemků, trávníků a když se zastřihovač pro trávu náhle zastaví, pracujte na útěku z trávy zastavení. Samotné zařízení je poměrně složitý mechanismus, takže existuje mnoho důvodů pro jeho zhroucení. Nejběžnějšími chybami jsou pokyny pro operace. Znáte důvody, proč se zastřihovač zastaví na trávě, je nutné zařízení opravit sami.

Při vysokých rychlostech

Když se cop pro trávu zastaví při vysokých rychlostech, je to kvůli následujícím problémům:

 • ucpávání nebo svírání ventilu umístěného na víčku plynové nádrže;
 • Karburátor byl zředěn pod vlivem vibrací vznikajících během provozu mechanismu;
 • problémy s cirkulací palivové směsi;
 • atmosférický vzduch
 • Hadice určená pro popraskané palivo nebo mírně připojené.

Karburátor je regulován spoléháním na provozní instrukci na oříznutí. Pro konfiguraci stačí často oslabit zpřísnění jeho těla. Pokud existují problematické problémy s cirkulací směsi paliva, může postupně vstoupit do karburátoru. Po jeho výrobě se motor zastaví při vysokých rychlostech.

Diagnóza kanálu svíčky

Co dělat, pokud je použitá palivová směs v perfektním pořadí, ale zastřihovač pro trávu stále nezačne benzín?. Pro diagnostiku a odstranění problému je nutné provést následující:

 • Kroucení svíčky
 • .
 • Vyčistěte starou svíčku, pokud je na jejím povrchu tucet. Vyrovnat se s úkolem umožní použití konvenčního dámského nehtového souboru nebo souboru.
 • Při instalaci prvku na místě nastavte mezeru 1 mm
 • Sbírejte funkční blok zpět.
 • Zkuste zahájit zastřihovač pro trávu.

Doporučuje se provést svíčkový kanál k zaschnutí po dobu nejméně půl hodiny Koneckonců, zahřívání zapalovací svíčky může vést k jeho konečné korupci. Что предпринять, если обслуживание функционального блока было выполнено в соответствии вышеуказанным рекомендациям, но триммер для травы не заводится, искра есть при этом? V tomto případě by mělo být ošetřeno připojením benzínového závitu. Posledně jmenovaný nemusí být hojně nasycený palivo. Měl by být jen mírně zvlhčován. Uchýlit se k takovým opatřením by mělo být zajistit zapalování. Koneckonců, bez ohledu na to, jak moc svíčka dává silnou jiskru, v naprosto suché komoře prostě nebude něco zapálit.

zastřihovač, trávy, začíná, stisknutí, plynových

Pokud ani v tomto případě nezačne zastřihovač pro trávu, stojí za to vyhodnotit kvalitu kontaktu mezi vysokým napětím a svíčkou V této situaci se budete muset obrátit na služby mistrů, kteří přeinstalují uzel.

Benzínový zastřihovač pro travní stánky, když stisknete plyn

Proč je stánek řetězové pily, když stisknete plyn?

Ahoj! Pokud jste na této stránce, zřejmě se vaše řetězová pila stane při stisknutí plynu a chcete vědět, proč se to děje a co s tím dělat.

Proč se sekačka na trávu po startu zastaví? A HUSQVARNA SINS. Výsledkem je, že při stisknutí plynu.

.

Začněte tím, že okamžitě píšu pro nové uživatele, že mnoho řetězových pilovačů před prací vyžaduje vytápění motoru při nečinnosti asi jednu minutu. Dokud se motor nevytáhne, pila se může při přidání plynu zastavit.

 • Karburátor je nesprávně nakonfigurován nebo ucpaný. nejběžnější případ;
 • Chybí jí vzduch, jehož spotřeba se prudce zvyšuje se zvýšením revolucí. to znamená, že vzduchový filtr je kontaminován (případ je vzácný, protože znečištění filtru dochází postupně, takže uživatel si nejprve všimne ztráty energie);
 • Chybí jí palivo, jehož spotřeba se také zvyšuje se zvýšením revolucí. to znamená, že palivový filtr (také občasný případ) je kontaminován;
 • No, nejnepříjemnější případ, pokud existuje nadměrné tření mezi pístem a stěnou válce spojené s nedostatkem oleje ve směsi paliva. po takové řetězové pile s největší pravděpodobností budete létat k opravě skupiny pístu, Protože svazky, které brání pístu a stěnám válce. Práce pily.

Malý olej ve směsi paliva

Nejprve budeme analyzovat nejnepříjemnější případ. Proč? Protože předtím, než provedete manipulace s filtry, je lepší zajistit, aby se váš olej a benzín smíchali ve správném poměru.

Zde však stojí za zmínku, že pokud už byl váš pil opakovaně (desetkrát) otevřen, ale pokračuje v začátku a pak se znovu zastaví s rostoucí rychlostí, pak s palivem, zjevně je všechno v pořádku. Jinak by se vůbec přestala začít.

Ale přesto doporučuji, abych okamžitě rozptýlil nejmenší pochybnosti o kvalitě paliva, jakmile jsem vás pil, když jsem poprvé revoluce poprvé.

Protože pokud je příčina v palivu, jak již bylo uvedeno výše, můžete se dostat k drahým opravám. A tak to stále může dělat.

Rozptýlit pochybnosti je odtékat staré palivo z nádrže a nalévat čerstvě připravené, ve kterém se olej a benzín smíchají ve správném poměru.

Správný poměr je lepší sledovat v pokynech pro pilu. Pokud jste ztraceni, podíváme se na poměr na olejovém obalu. Obvykle se to stane 1:50 nebo 1:40. Pokud se olej používá „non.the.the“ (například pro STIHL „rodák“ bude také jen málo STIHL), doporučuji použít podíl 1:40, i když je na obalu napsáno 1:50 olej.

Při stisknutí plynu zastřihovače STIHL

Vystřihovač pro travní benzín STIHL stánky s plným plynem příčiny nemoci !

Zastřihovač pro trávu sekačka na trávu se při přidávání plynového / benzonázového zastřihovače, když škrticí klapka

zastřihovač pro trávu sekačka na trávu, když přidává plyn. Trimmer pro trávu netahuje. Trimmer pro trávu ztrácí hybnost při zatížení.

Pro přesnou dávku osobně používám lékařskou stříkačku a měřenou kapacitu, ve které může jeden litr benzínu jasně měřit. Vylévám litr benzínu do nádoby, zadejte stříkačku 25 (v 1:40) nebo 20 (v 1:50) olejové kostky a přidejte jej do benzínu.

Po přípravě nové směsi vypusťte předchozí směs z nádrže, ve které jsme nejistí, a vyplňte čerstvě vařené.

Nyní, když jste udělali vše pro to, abyste rozptýlili jakékoli pochybnosti o kvalitě paliva, pokračujeme v dalších akcích.

Jak jsem již napsal výše, s nedostatkem oleje na pístu a stěnách válce se mohou tvořit oděrky. a téměř vždy se tvoří. Pokud budete mít štěstí a šikany se neobjevily, pak s novou směsí paliva připraveného ve správném poměru by měla řetězová pila začít normálně fungovat.

Pokud se šikana objevila, může pila začít a zastavit se několikrát, poté se přestane spustit. V takové situaci s vámi sympatizuji, protože s největší pravděpodobností budete muset nahradit skupinu pístů, která bude hodně stát hodně.

Pokud pila, jako předtím, začne a zastaví se vysokými rychlostmi, provádíme manipulace s filtry.

Vzduchový filtr je kontaminován

Pohyb v kontaminaci vzduchového filtru je docela snadné. Stačí ji pouze odstranit a spustit řetězovou pilu bez ní. pokud pila funguje normálně, pak je v ní záležitost a je třeba ji změnit nebo omyt, v závislosti na jeho typu. A nebojte se, že řetězová pila bude chvíli fungovat bez ochrany proti prachu. pokud kolem vás není prachový mrak, pak je vše v pořádku.

Odstraňte tedy vzduchový filtr. Husqvarna ”a„ Stihl “a končící kliknutím na plyn, zastaví se. Chcete.li to provést, musíte odstranit víko ze zadní části řetězové pily, která je připevněna buď šrouby, nebo jen pomocí nějakého upevňovače, který musíte jen vypnout nebo trhnout.

Pokud je filtr odstraněn po odtoku, pila funguje normálně, pak to znamená, že je kontaminován.

Vzduchový filtr je cítit nebo nylon. První se podobá bavlněné vlny nebo syntetickém zimnizátoru a druhý vypadá jako malá síť nylonových vláken natažených na plastovém pouzdře. Benzínový zastřihovač pro trávu nezačíná? Důvody a řešení na příkladu Elitech T750. Pociťuje by se změněna na nový, ale nylon lze jednoduše omyt v mýdlové vodě, sušen a zavedený.

No, pak klidně použijeme řetězovou pilu.

Filtr paliva je kontaminován

Pokud vám možnost se vzduchovým filtrem nevyhovuje, zkuste změnit palivo. Nachází se v benzínové nádrži a je připojeno k hadici, skrz kterou je palivo odebráno z nádrže.

Kde hledat důvod nebo kde začít kontrolovat

Všechny řetězové pily mají stejný design a pracují podle jednoho principu. Zařízení řetězové pily najdete v tomto materiálu. Nehraje příliš význam, která značka nástroje. Stihl, Husqvarna, Echo, Champion, Partner, Sturm a další. Porucha se projevila ve formě, když se řetězová pila stane, když se tlačí na plyn. Pokud se problém objevil, pak je třeba jej vyřešit.

Řetězová pila je systém mechanismů sestávajících z detailů. Jakýkoli detail v mechanismu může selhat, což povede k částečnému nebo úplnému selhání nástroje. Pokud nástroj spustí, pak to neznamená, že řetězová pila je zcela obslužitelná. Когда при повышени оборотов происходит прекращение работы д т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т. Díky této poruše musíte zpočátku věnovat pozornost řadě následujících mechanismů nástrojů:

 • Plynová nádrž. ujistěte se o přítomnosti paliva. Pokud je palivo v dostatečném množství, měli byste také zkontrolovat obslužnost palivového filtru, přítomnost připojení napájecí hadice s karburátorem a také se ujistěte, že provoznost

Toto jsou hlavní detaily a mechanismy, které by měly být nejprve zkontrolovány, pokud dojde k poruše, když se při stisknutí akcelerátoru při stání řetězové pily při stisknutí urychlovač. Existují i ​​jiné důvody, proč se motorový motor řetězové pily při stisknutí plynu stiskne. Co jiného může přispět k této poruše, stejně jako rysy odstranění poruch, zjistíme to později.