STIHL MS 180 C Být spuštěn

Jak správně spustit Stihl 180

Jak zahrnout STIHL řetězové pily, poučíte se z tohoto podrobného popisu a ilustrací. Vezměte prosím na vědomí, že první spuštění pily STIHL by mělo být provedeno přísně podle této instrukce.

Všimněte si, že prezentované pokyny pro práci s řetězovou pilou by měly být považovány pouze za přírůstek do provozní příručky pro vaši řetězovou pilu STIHL. Ilustrace STIHL SAW jsou uvedeny jako příklad a nepatří ke konkrétním řetězovým pilám, protože řetězové pily různých typů mohou mít různé ovládací prvky. Před zahájením provozu řetězové pily si přečtěte její návrh a pečlivě prostudujte operační příručku. V případě otázek se obraťte přímo na svého prodejce.

Krok 1 z 15: Aktivujte řetězovou brzdu před spuštěním řetězových pila. Chcete.li to provést, stiskněte řetězovou brzdu vpřed (viz. obrázek).

Krok 2 z 15: Před spuštěním řetězové pily nezapomeňte odstranit ochranu pneumatik.

Krok 3 z 15: Pokud je řetězová pila vybavena dekompresním ventilem, klikněte na něj. To usnadní proces spuštění motoru a tím i spuštění řetězové pily.

Krok 4 z 15: Pokud je řetězová pila vybavena palivovým čerpadlem, klikněte na něj. To usnadní proces spuštění motoru a snížení počtu čerpání.

Krok 5 z 15: Nainstalujte kombinovanou páku do polohy škrticí klapky/studeného. Chcete.li to provést, nejprve aktivujte plynovou páku a samotnou plynovou páku a poté kombinovanou páku stiskněte do konce.

Krok 6 z 15: Před spuštěním nastavte řetězovou pilu na rovném povrchu. Řezací náhlavní souprava by neměla být do kontaktu se zemí, jinak to může být při spuštění nudné a budete v nebezpečí.

stihl, spuštěn

Krok 7 z 15: Popadněte řetězovou pilu ležící na zemi oběma rukama. V tomto případě by levá ruka měla být umístěna na rukojeti a pravá. Na spouště. Vstupte na pravou nohu k zadní rukojeti. Zajistíte tedy stabilitu řetězové pily.

Krok 8 z 15: Pomalu zatáhněte pravou rukou za startovní kabel před výskytem hmatatelného odporu. Poté několikrát vytáhněte spoušť se silou, aby motor začal na krátkou dobu (pokud je to možné, vytáhněte, aby kabel netřít na pouzdro ventilátoru).

Krok 9 z 15: Motor začíná jen na krátkou dobu a poté se znovu vypne. Otevřete škrticí klapku přesunutím kombinované páky do jedné fixační polohy (do polohy poloviny).

Krok 10 z 15: Znovu napusťte startovní kabel tak, aby motor znovu spustil.

Krok 11 z 15: Poté, co motor začne a začne fungovat, krátce stiskněte ukazováček na plynovou páku. V tomto případě se kombinovaná páka přesune do normální polohy nečinnosti.

stihl, spuštěn

Krok 12 z 15: Pomalu zvedněte řetězovou pilu ze země a přitom se snaží nedotknout se plynové páky.

Krok 13 z 15: Poté uvolněte řetězovou brzdu a levou rukou zatáhněte rukojeť řetězu. V tomto případě by levá ruka měla zůstat na rukojeti. Charakteristické kliknutí znamená, že řetězec je odemčen a může se pohybovat podél pneumatiky.

Krok 14 z 15: Před zahájením práce se nezapomeňte zkontrolovat systém pro mazání řetězce. Chcete.li to provést, položte pilu na lehké pozadí (například pařez nebo list papíru položeného na zemi) a dejte plný plyn. Pokud se olejová skvrna objeví na lehkém pozadí, znamená to, že systém pro mazání řetězce funguje normálně a můžete začít pracovat.

Krok 15 z 15: Řetězová pila je připravena k provozu. Bezpečnostní předpisy při práci s řetězovou pilou CM. V provozní příručce.

Spusťte podle pokynů

Různé modely řetězových pilovačů mají své vlastní startovací rysy a své mechanismy. Algoritmus zvažujeme pro spuštění zařízení pomocí příkladu populárního modelu řetězové pily Stihl m. S. 180.

stihl, spuštěn

Před zahájením procesu spuštění je třeba poznamenat, že v pokynech pro některé modely řetězových pilovačů je napsáno, že před spuštěním nástroje byste měli zapnout brzdu nouzové zastavení, abyste zajistili další bezpečnost. Ale s pevnou brzdou bude spuštění obtížnější.

V souladu s tím bude lepší to opravit.

Pokud je vše provedeno správně, nebude nic komplikovaného. Pokud se obáváte, že bez opravy řetězových pilach v době uvedení na trh ublíží, je lepší nevzdávat rizika a nebudeme se do práce. Algoritmus pro spuštění nástroje „STIHL“ je tedy následující:

 • Před pokračováním s nástrojem by měla být páka úpravy tlumiče přenesena do spodní polohy. Nezapomeňte, že se pohybuje na pile na dno, pouze pokud je stisknuto tlačítko plynu. Tlačítko plyn stiskněte a přeložte páku. Takže zavřete tlumič karburátoru a opravíte plyn v lisované poloze;
 • Dále vytáhněte popisovač startéru energickými pohyby, dokud neslyšíte charakteristický zvuk pokusu o vytvoření nástroje. Musí se okamžitě zastavit. Poté se páka úpravy polohy tlumiče přenese o krok nahoru;
 • V této poloze znovu vytáhněte popisovač startéru, dokud se pila nezačne. A pokud to začne, pak vzhledem k tomu, že rukojeť plynu je fixována stisknutím, bude práce držena při vysokých rychlostech;
 • Poté klikněte jednou a uvolněte tlačítko plynu tak, aby páka pro úpravu tlumiče automaticky zaujala provozní polohu a rychlost klesá;
 • Pokud je nutné přivést vyhřívanou řetězovou pilu do práce vyhřívaného plynu v pracovní poloze a poté ji spustit;
 • Aby se zastavil provoz motoru stroje, musí být páka nastavení zatraceně vychována nahoru.

Jak spustit řetězovou pilu: Pokyny

Zvažte hlavní fáze, které musíte dodržovat, abyste správně spustili řetězovou pilu STIHL.

 • Před spuštěním je nutné jednat v řetězové brzdě. Je aktivován při stisknutí ve směru dopředu (jak je znázorněno na fotografii).
 • Odstraňte ochranný kryt z pneumatiky.
 • Pokud má model dekompresní ventil, měl by být uveden do pozice zařazení, což usnadní továrnu na továrnu nástrojů.
 • Kliknutím na palivové čerpadlo snižte počet čerpání a usnadněte spuštění.
 • Kombinovaná páka musí být zahrnuta do režimu studeného startu. K tomu je nutné blokovat plynovou páku a stisknout kombinovanou páku na zastavení dolů.
 • Před zahájením spuštění systému je nutné zajistit rovný povrch. V tomto případě by řezací část měla být ve vzdálenosti od země, jinak bude při spuštění nudná.
 • Vezměte nástroj oběma rukama, zatímco by měl být na zemi. Levá ruka by měla být na rukojeti řetězové pily a doprava. na startovním kabelu. S pravou nohou opravte nástroj, který nastoupí na zadní úchytku.
 • Jemně vytáhněte kabel s pravou rukou, dokud se necítíte silný odpor. Vynaložením úsilí několikrát vytáhněte startovní kabel a na chvíli spusťte motor. Zároveň se doporučuje, aby se zabránilo otěru, vytáhnout kabel směrem z těla.
 • Po krátkém zahájení spuštění motorových stánků. Nyní přesuňte kombinovanou páku na jedno kliknutí. Páka by měla zaujmout polohu poloviny.
 • Opět otočte počáteční kabel a spusťte motor řetězové pily.
 • Když je motor spuštěn krátkým stisknutím prstu, přiveďte plynovou páku do práce. Kombinovaná páka bude automaticky přenesena do stavu nečinnosti.
 • Bez doteku plynové páky přesuňte řetězovou pilu.
 • Táhněte rukojeť přes sebe, odstraňte řetězovou brzdu. Poloha levé ruky zůstává nezměněna, ruka je na rukojeti. Řetězec bude odemčen po odpovídajícím kliknutí.

O tom, jak správně vyrobit řetězovou pilu, na videu můžete vidět podrobný popis. Pomocí této podrobné výuky můžete získat dovednosti, jak spustit řetězovou pilu.

Co dělat, když řetězová pila nezačne?

? Bez ohledu na výrobce řetězové pily. Stihl, Husqvarna, partner, Ural, přátelství. můžeme v továrně nástrojů rozlišit řadu obecných událostí.

Níže jsou uvedeny praktické rady odborníků, kteří byli testováni v praxi a mají prokázanou účinnost:

 • Nebuďte nervózní, nesnažte se upravit karburátor řetězové pily.
 • Odložte nástroj na stranu a nechte ho „relaxovat“. Důvodem může být jen to, že svíčky jsou zaplaveny. Dejte jim příležitost uschnout.
 • Vezměte si příručku pro pokyny. Opakujte pokus o spuštění pily znovu. Brška pila se nemusí zapnout.
 • Pokud to nepomohlo, zkuste odstranit víko z pouzdra řetězové pily a odstranit vzduchový filtr. Takže můžete zkontrolovat čistotu filtru a současně usnadnit proces spuštění.
 • Vyměňte svíčky. Pokud neexistuje způsob, jak nainstalovat nové svíčky, můžete použít ty staré, které je dříve odstranily a ochladily.
 • V případě, že se objeví cizí vůně. K nápravě této situace je nutné odstranit svíčku a otočit pilu s otvorem dolů, přebytek vypusťte. Bez vrácení pily normálu několikrát ostře vytáhněte startéru. Takže dosáhnete, že produkty spalování opustí kameru. Svíčka musí být otřena a dosažena suchá, pak ji zašroubujte a začněte znovu bez instalace filtru.
 • Je nutné zkontrolovat povrch pístu, zda je v něm přítomnost paliva. Pokud jste otočili svíčku a všimli jste si skrz díru, že je uvnitř suchá, musíte do komory vstoupit trochu paliva stříkačkou. Příčinou problémů v tomto případě může být blokáda, která narušuje dodávku paliva do motoru. Pokud může být motor spuštěn pomocí malého množství paliva, pak tah umožní eliminovat blokování a problém bude vyřešen.
 • Poslední dvě akce lze provést pouze tehdy, pokud suchá svíčka.
 • Zkontrolujte zaměstnance startéra. Je nemožné spustit řetězovou pilu bez předkrmu.
 • Zkontrolujte přítomnost jiskry.
 • Zkuste pečlivě odstranit tlumič nástroje a získat ho bez něj.

Každá pila má své vlastní vlastnosti rostliny. Jak získat řetězovou pilu Husqvarna, můžete sledovat video. Důkladně postupujte podle pokynů a pila vám vydrží po dlouhou dobu.

Předběžný běh.V řetězové pile po prvním spuštění je povinný postup pro nový i obnovený nástroj. Tento proces vám umožňuje zvýšit životnost jednotky energetické jednotky a řešit náhlavní soupravu v důsledku broušení mobilních uzlů a částí, při šetření zatížení. Pro začátečníky umožňuje běh.v proceduře získávat dovednosti pomocí řetězového nástroje.

Algoritmus pro stanovení poruchy

Důvodem odmítnutí pily nebo zhoršení jejího výkonu může být:

 • ucpaný obal bitevní lodi;
 • Vzduchový přísavka s karburátorem v důsledku zničení těsnění nebo oslabení závitových spojovacích prostředků;
 • Mechanické pokračování vyjímatelného zařízení na pily a dalších drobných vad.

Před zahájením demontáže byste měli ověřit potřebu více objemové opravy.

Nezávisle sestavte novou řetězovou pilu po opravě s počáteční kvalitou, s největší pravděpodobností to nebude možné. Při navrhování moderních řetězových pilovačů se často používají tisková výsadba konjugovaných částí, které mají minimální udržovatelnost.

Dokonce i částečná analýza řetězové pily s improvizovaným nástrojem může vést k nežádoucím důsledkům. Ve většině případů, abyste odstranili poruchu, se můžete omezit na demontáž samostatného uzlu nebo systému.

Pokud se nemůžete zapnout a založit řetězovou pilu

Когда все деяния производтся установ). Obvykle je předpokladem tohoto jevu obecné a úkoly, jako je absence jisker, vypnutí dodávky paliva, ucpaný filtr, který vám umožňuje nechat vzduch, se jednoduše vyloučí. Chcete.li spustit řetězovou pilu, budete muset najít důvod a přijmout nezbytná opatření, abyste ji odstranili.

Měly by být použity pouze správné akce. Pokud člověk neví, co má dělat, není třeba provádět vyrážky. Demontáž je zakázána, musíte být obzvláště opatrní s karburátorem. Nemůžete na to odšroubovat šrouby, protože pokud jeho zařízení způsobí rozpad, není možné opravit řetězovou pilu bez profesionálního vybavení.

Uvedené akce, které je třeba provést v přísném pořadí. Pouze při přechodu z jednoho opatření do druhého můžete určit přesnou příčinu poruchy a rychle ji odstranit bez poškození dalších detailů. Algoritmus akcí prováděných v případě odmítnutí vytvořit řetězovou pilu:

 • Nejprve jen dejte zařízení k odpočinku. To platí zejména pro pyl, nedávno pracoval. Stačí čekat ne více než deset minut, protože během této doby se mechanismus ochladí a při absenci dalších poruch se snadno spustí. Někdy se stává, že během instalace je na zařízení nalita svíčka. Pokud se tato nepříjemná vlastnost objeví, stačí čekat velmi krátkou pauzu a znovu opakovat všechny kroky, abyste mohli spustit motor.
 • Kryt trupu je ze zařízení odšroubován k odstranění vzduchového filtru. Proces spuštění zařízení se provádí, pokud chybí. Někdy je důvodem nedostatku ohně, že filtr je kontaminován. Pokud k němu došlo bez oheň, pak v tom spočívá důvod. Pro odstranění těchto problémů stačí opláchnout filtr pod běžící, teplou vodou a mýdlem a poté vyschnout. Starý prvek můžete také nahradit novým.
 • Svíčka je vyřazena. Jiskra je zkontrolována. Pokud se to neobjeví, musíte nahradit starou svíčku novou. To obvykle pomáhá a zdá se jiskra, ale v některých případech jiskry nevznikají, i když se směs změní.

Když se objeví jiskra, když není možné donutit zařízení k práci, musíte pokračovat v provádění následujících akcí.

Existují případy, kdy se objeví jiskra, ale samotná svíčka je mokrá. To je možné, pokud do něj vstoupí benzín. Chcete.li se toho zbavit, stačí otočit zařízení tak, aby byl válec nasměrován. Pak se celá přebytečná tekutina rozlije. Dále zkontrolujte spalovací komoru, pro kterou je třeba vytáhnout startér více než desetkrát. Svíčka poškozená vlhkostí může být nahrazena následnou kontrolou jeho účinnosti. Pokud se stane vadným, můžete tento prvek nahradit novým. Po těchto akcích se musíte pokusit znovu aktivovat zařízení.

Někdy zůstává svíčka suchá. V tomto případě musíte vytočit směs plynu v injekční stříkačce a nechat ji do válce. Poté byste se měli okamžitě pokusit spustit zařízení. Pokud důvodem dlouhé nepřítomnosti reakce na pokusy zahrnout je odpadky do karburátoru, pak, když je odstraněn, nemělo by být překážky příjmu paliva do spalovací komory. Mechanismus úspěšného odstraňování odpadu je určen proudem tekutiny při plnění směsi plynu, takže musíte sílu nalít palivo a pak se téměř okamžitě pokusit spustit zařízení. Tlumič je odstraněn

Chcete.li to provést, odšroubujte jej a opatrně jej odstraňte, aby se těsnění nepodvářilo, které jej odděluje od motoru. Musíte se pokusit spustit mechanismus bez použití vzduchového filtru a tlumiče, což pomáhá vyloučit poruchy v těchto strukturálních prvcích.

Jak udržet řetězovou pilu

Pro provedení správného spuštění řetězové pily je důležitým bodem, jak se pila nachází v tu chvíli, přesněji, jak ji provozovatel drží. Jsou povoleny dvě možnosti pro správné zachování pily v době spuštění.

První možnost: Pila je nainstalována na rovném povrchu, levá ruka operátora je rovná a drží pilu horní rukojetí, pravá noha je připravena na pravou ruku a stiskne pilu na zem.

V této pozici je operátor co nejpohodlnější pro spuštění nástroje, t. na. Pravá ruka je zdarma a zároveň je nástroj bezpečně opraven.

Před zahájením pily, bez ohledu na pozici, ve které bude provedena, je nutné umožnit brzdu řetězu pily.

Možnost Druhá: Operátor stojí, levá ruka drží horní rukojeť pily, zatímco zadní ruka zavřela operátor mezi nohama.

Tato pozice vám umožní snadno spustit pilu s nízkým výkonem a zároveň ji spolehlivě opravit a varovat se před nehodou.

Než dostanete řetězovou pilu, podívejte se, aby v mém bezprostředním okolí nebyli žádní lidé ani zvířata.

Podívejte se na video, jak spustit řetězovou pilu a jasně prostudovat akce, když spustíte, můžete být níže. Ve videu je specialista společnosti Stihl hovoří o tom, jak správně pracovat jako nástroj, a jeho spuštění na příkladu videa STIHL MS 211 je velmi informativní a obsahuje spolehlivé informace od výrobce.

Jak spustit řetězovou pilu: Jak správně spustit první spuštění STIHL (STIHL MS-180) a továrnu bez předkrmu

Jak spustit STIHL motorovou pilu (STIHL MS-180)-První spuštění a továrnu bez předkrmu

Řetězové pily jsou mírně charakterizovány strukturálními rysy, ale ve většině případů je princip montáže prováděn podle dvou standardních schémat. Mnoho zařízení obsahuje informace o potřebě aktivovat nouzovou instalační brzdu před zahájením postupu zařazení. Nejprve byste měli ovládat instalaci rostliny a studovat hlavní metody nápravy poruch, pak bude mít člověk příležitost plně provozovat zařízení. Článek bude hovořit o tom, jak založit řetězovou pilu.

Stručně o startovním zařízení

Řetězová pila pracuje na motoru s vnitřním spalováním. Toto je jednoduché zařízení, jehož design nemá žádné speciální zvony. Obvykle to funguje správně i v obtížných podmínkách.

Funging je poskytován strukturálními prvky:

 • Karburátorový motor (viz. Nastavení karburátoru).
 • Klipulé spojky odstředivého typu.
 • Zapalovací systém, téměř ve všech zařízeních bezkontaktní.
 • Karburátor, který přidává vzduch do palivové směsi.
 • Palivový systém. Jeho standardní zařízení se skládá z hadice, filtru a plynové nádrže, ale někdy má také další podrobnosti.
 • Startér.
 • Pneumatika.
 • Řetěz (viz. Olej pro řetězec).
 • Mechanismus napětí a brzdy obvodu (viz. Jak naostřit řetěz).

Instrukce krok za krokem

S aktivovanou brzdou dochází k procesu montáže mnohem pomalejší, takže vše je také bezpečné a pohodlnější zapnout mechanismus bez použití brzdového zařízení.

Pokud si člověk není jistý svými znalostmi a přesností, musí se brzda naopak aktivovat. Se správným pořadí akce, zařízení nezačne, mechanismus nezpůsobí, že akce pro člověka způsobí nebezpečné akce.

1 diagram standardního mechanismu

 • Než začnete benzoil, je nutné vyrobit tlumič, který provádí páku nastavení, zatlačte ji dolů, ve srovnání s optimální polohou. Nejprve musíte kliknout na tlačítko zodpovědné za dodávku plynu. Pouze pokud je tato podmínka splněna, je možné normální pohyb tlumiče na extrémní zastávky zespodu. Musíte současně přesunout tlumič a držet tlačítko plynu. Plyn je nainstalován ve standardní poloze a tlumič zavře karburátor a připravuje zařízení pro správnou provoz.

V našem hodnocení řetězových pilovačů v kvalitě najdete všechny řetězové pily s optimálním poměrem kvality ceny.

Pomůže to také vybrat si ve prospěch konkrétní značky řetězové pily náš další článek.

stihl, spuštěn

U ruských řetězových pila. Nízká cena s poměrně vysokou kvalitou.

2 Schéma standardního mechanismu. Jak správně spustit pilu

 • Zapálení je zapnuto. Chcete.li to provést, musíte se přesunout na správné místo přepínače nebo přesunout spínač.
 • Obvykle musíte stisknout hromadu houpačky více než dvakrát. Do něj se nalije benzín, poté budete muset kliknout na zařízení více než třikrát. Někdy není řetězová pila vybavena primerem, pak můžete tuto fázi přeskočit.

Když se zařízení neustále zastaví, musíte jej systematicky spustit znovu (viz viz. Co dělat, když se řetězová pila zastaví při stisknutí plynu). Po nějaké době motor získá hybnost a bude schopen udržovat aktivní práci bez přerušení.

Pokud se nemůžete zapnout a založit řetězovou pilu

Когда все дейййв ыполнн согласно установленному поря а а а с с с с с с в в в с с с с с с в в в в с с с с с с в dob. Příčinou tohoto jevu je obvykle běžné a snadno eliminované problémy, jako je nedostatek jiskry, překrývající se palivo, ucpání filtru, který prochází vzduchem. Chcete.li spustit řetězovou pilu, budete muset najít důvod a provést nezbytná opatření, abyste ji odstranili.

Měly by být provedeny pouze správné akce. Pokud člověk neví, co má dělat, není třeba spáchat vyrážkové akce. Je zakázáno rozebírat zařízení, zejména pečlivě musíte zvládnout karburátor. Nemůžete na to odšroubovat žádné šrouby, protože pokud jeho zařízení způsobí rozpad, pak není možné opravit řetězovou pilu bez profesionálního vybavení.

Akce, které je třeba provést v přísném pořadí, jsou uvedeny. Pouze při přechodu z jedné události na druhou můžete určit přesnou příčinu poruchy a rychle ji odstranit bez poškození dalších detailů. Algoritmus akcí prováděných v případě selhání v instituci řetězové pily:

 • Nejprve nechte zařízení odpočinout. To platí zejména pro pilu, která byla v poslední době v provozu. Stačí čekat na více než 10 minut, protože během této doby se mechanismus vychladne a při absenci jiných poruch se snadno začne spuštěn. Někdy se stává, že během zařízení se na zařízení nalije svíčka. Pokud k tomuto nepříjemnému vlastnictví došlo, stačí čekat na velmi malou pauzu a znovu opakovat všechny akce pro motorovou továrnu.
 • Kryt trupu je ze zařízení odšroubován pro vyřazení vzduchového filtru. Proces zařízení se provádí v jeho nepřítomnosti. Někdy je důvodem nedostatku zapalování, že filtr je kontaminován. Pokud dojde k zapalování bez něj, pak je důvod. Pro odstranění těchto potíží stačí umýt filtr pod běžící, teplou vodou a mýdlem a poté vyschnout. Starý prvek můžete také nahradit novým.
 • Zapalovací svíčka je odstraněna. Spark kontroluje. Pokud se to neobjeví, musíte nahradit starou svíčku novou. To obvykle pomáhá a objevuje se jiskra, ale v některých případech neexistují žádné jiskry při výměně směsi.

To znamená, že zapalovací jednotka je rozmazlená a řetězová pila potřebuje profesionální opravu. Někdy je zapalovací blok také v přítomnosti jiskry, takže toto kritérium nelze vést k odstranění pravděpodobnosti zhroucení.

Když se objeví jiskra, pokud není možné donutit zařízení k práci, je nutné pokračovat v provádění akcí popsaných níže.

S jakýmkoli poškozením na stěnách válce můžeme dojít k závěru, že to bude muset být opraveno profesionálními metodami nebo jej nahradit novým. Obvykle jsou takové poruchy vedeny nedostatečnou koncentrací topného oleje.

Jak získat motorovou pilu STIHL MS 180

Jak spustit řetězovou pilu: Pokyny pro SIHL SAW

Téměř každý, kdo žije v soukromém domě nebo má čas od času, používá řetězovou pilu pracující na benzínovém vnitřním spalovacím motoru. Začátečníci mají často otázku, jak správně spustit řetězovou pilu. Stojí za zmínku, že profesionální, poloprofesionální a domácí nástroje začínají přibližně stejné. Jak přesně to uděláte v materiálu.

Funkce spuštění nástroje

Pro spuštění nástroje je nutné, aby se několik procesů vyskytlo současně:

 • Pod pístem motoru musí být přiváděna palivová směs;
 • Mělo by se to obtěžovat s maximem;
 • V tuto chvíli by měla být podána jiskra pro zapalování a spuštění.

Každý z uvedených procesů nastává v okamžiku, kdy vytáhnete popisovač startéru. Při používání nové řetězové pily nemusíte zapomenout na běh

Ve skutečnosti však všechno není tak jednoduché. Palivo pro spuštění nástroje v režimu horkého a studeného motoru by se mělo lišit v kvalitě vzduchové směsi. Hot motor tedy může vydělat normální úrovní vzduchu, který zajistí jeho stabilní provoz a obvykle bude udržovat nečinnou rychlost. Podobné množství vzduchu však bude hodně přivést do provozu studený motor. Před zahájením řetězové pily bude startér muset vytáhnout asi 10krát a možná i více.

Pro snížení množství vzduchu a zvýšení dodávky paliva v karburátoru řetězové pily je nainstalován speciální tlumič, který je zodpovědný za otázku nastavení množství vzduchu při spuštění motoru. Ukázalo se, že bude rychlejší spustit motor skrz pilu, takže doba trvání startéru a pila jako celek se zvětší.

Je velmi nebezpečné provádět pilu na oblékání.

Spusťte podle pokynů

Různé modely řetězových pilovačů mají své vlastní startovací rysy a své mechanismy. Algoritmus zvažujeme pro spuštění zařízení pomocí příkladu populárního modelu řetězové pily Stihl m. S. 180.

Před zahájením procesu spuštění je třeba poznamenat, že v pokynech pro některé modely řetězových pilovačů je napsáno, že před spuštěním nástroje byste měli zapnout brzdu nouzové zastavení, abyste zajistili další bezpečnost. Ale s pevnou brzdou bude spuštění obtížnější.

V souladu s tím bude lepší to opravit.

Pokud je vše provedeno správně, nebude nic komplikovaného. Pokud se obáváte, že bez opravy řetězových pilach v době uvedení na trh ublíží, je lepší nevzdávat rizika a nebudeme se do práce. Algoritmus pro spuštění nástroje „STIHL“ je tedy následující:

 • Před pokračováním s nástrojem by měla být páka úpravy tlumiče přenesena do spodní polohy. Nezapomeňte, že se pohybuje na pile na dno, pouze pokud je stisknuto tlačítko plynu. Tlačítko plyn stiskněte a přeložte páku. Takže zavřete tlumič karburátoru a opravíte plyn v lisované poloze;
 • Dále vytáhněte popisovač startéru energickými pohyby, dokud neslyšíte charakteristický zvuk pokusu o vytvoření nástroje. Musí se okamžitě zastavit. Poté se páka úpravy polohy tlumiče přenese o krok nahoru;
 • V této poloze znovu vytáhněte popisovač startéru, dokud se pila nezačne. A pokud to začne, pak vzhledem k tomu, že rukojeť plynu je fixována stisknutím, bude práce držena při vysokých rychlostech;
 • Poté klikněte jednou a uvolněte tlačítko plynu tak, aby páka pro úpravu tlumiče automaticky zaujala provozní polohu a rychlost klesá;
 • Pokud je nutné přivést vyhřívanou řetězovou pilu do práce vyhřívaného plynu v pracovní poloze a poté ji spustit;
 • Aby se zastavil provoz motoru stroje, musí být páka nastavení zatraceně vychována nahoru.

Údržba nástroje

Chcete.li správně spustit řetězové pily v práci, měli byste je v době spuštění držet správným způsobem. Umístění pily je zde velmi důležité. Retence v době zahájení lze provádět dvěma způsoby.

V prvním případě je pila nainstalována na rovném povrchu, současně musíte držet levou ruku přímo a držet nástroj u horního rukojeti, položit pravou nohu, aby chránil pro druhou ruku, a stiskněte nástroj sám na zemi. V takové pozici bude výhodné spustit nástroj, protože vaše pravá ruka je zdarma a nástroj je opravit docela spolehlivě.

Bez ohledu na to, která pozice je plánována na spuštění pily, nezapomeňte zapnout brzdu pily.

Ve druhé možnosti musíte zaujmout polohu postavení a držet horní rukojeť nástroje levou rukou a kliknout na zadní rukojeť mezi nohama. Díky této pozici snadno spustíte nástroj s nízkým výkonem a bude to bezpečně opraveno, a proto se budete chránit před nehodou.

Začínat bez startéru

Mnoho domácích mistrů se často zajímá, zda lze řetězovou pilu jednat bez pomoci předkrmu. Odpověď je velmi jednoduchá: v zásadě to nelze udělat.

Žádný z výrobců neposkytl jiné alternativní způsoby spuštění. Proto, i když odstraníte startér a pokusíte se auto spustit nějak jinak, stejně to nebude fungovat, protože v chladicím systému dojde k porušení. V tomto systému je šnek pro přenos proudění studeného vzduchu z oběžného kola směrem k válci. Pokud tomu tak není, motor se přehří a nakonec zasekne.

Důvody, proč není řetězová pila spuštěna

Spuštění nástroje musí být prováděno přísně podle pokynů. Ale pokud jste dokončili všechny uvedené body, ale pila nezačala, znamená to, že s ní něco není v pořádku. Existuje několik důvodů, proč nemusí začít:

Co je tedy třeba udělat pro identifikaci skutečného důvodu, proč tento nástroj nefunguje?

STIHL MS Chainsaw zařízení Sto osmdesát komponent modelu

Návrh řetězové pily STIHL MS je poměrně obtížné nazvat jednoduchý, je to kvůli rysům práce tohoto modelu. Zařízení řetězové pily STIHL sto osmdesát se skládá z následujících složek:

Výrobce zohlednil možnost pravidelného provozu řetězové pily při nízkých teplotách, což vedlo k přítomnosti vlastního systému pro hladký a rychlý začátek motoru.

Proč letí svíčku na řetězové pile Stihl 180?

Podstatou tohoto zhroucení jsou problémy s karburátorem. Pro opravu budete muset tento prvek odstranit a také zkontrolovat jeho membránu. V pracovním stavu by měl být detail nejen nezraněný, ale také elastický. Pokud membrána ztuhne, bude nutné ji vyměnit.

Před nakreslením karburátoru STIHL MS 180 musí být vyčištěn prach a uhlík. Chcete.li to provést, použijte stlačený vzduch ve válci. Poté, co je sestava zcela suchá, může být sestavena a nainstalována zpět na řetězovou pilu.

Poruchy a opravy

STIHL řetězové poruchy sto osmdesát a jejich eliminace. Další problém, který vzrušuje majitele nástroje.

Proč nezačnou řetězové pily „styl“:

 • Existuje palivová směs;
 • nedostatek kontaktu na zapalovací svíčce;
 • útes vysokého vodiče;
 • Palivové čerpadlo nečerpá;
 • Rybářská linka sečení paliva je ucpaná;
 • problémy se svíčkami;
 • Zapalování není nastavitelné;
 • zaplaví svíčku.

Proč jsou řetězové pily „stylu“ sto osmdesát nevyvíjejí požadovaný počet revolucí:

Řetězová pila „Style“ je sto osmdesát kiosků v Idle:

Doporučujeme, abyste viděli, jak je karburátor řetězové pily „Sty“ upraven tak, aby se MS 180:

Někteří majitelé nástrojů používají STIHL MC Chainsaw sto osmdesát spolu s upevněním pro brusný stroj vám umožňují vytvořit domácí pilu a řezat.

Je zobrazen úhlová brusná stroj pro „styl“ MS-180 řetězové pily:

Ale i bez tohoto připoutání někteří řemeslníci našli způsob, jak provést řezání s běžným barem a pyl řetězem. Doporučujeme sledovat domácí pyloram šrotu:

Údržba

 • stav řetězce, exacerbace
 • napětí řetězce;
 • utahování spojovacích prostředků;
 • plnění nádrží palivem a olejem;
 • maziva řetězců;
 • jednoduché atd.D.

Poté, co SAL, se provádí následující:

 • čištění motorové pily;
 • Napětí řetězce je odstraněno (nezbytné)
 • Ostření obvodu (je.li to nutné);
 • stav pneumatiky, jeho opotřebení;
 • Údržba filtru (v případě potřeby).

Pouze majitelé jsou nalezeni často ztraceni a hledají materiály o tom, jak správně rozebírat (sestavit) řetězová pila „Style“ 180. Nabízíme, kde je ukázáno, jak se provádí demontáž a sestavení řetězové pily Stihl

Do řetězového řetězce není dodáván žádný olej

Pokud si všimnete této poruchy, pak první věc, kterou musíte udělat. To má upravit přívod oleje. Nastavení přívodu oleje do řetězce je následující: