Šroub napětí motorové pily nefunguje? Tady je to, co musíte udělat. Nastavení řetězového řetězce řetězové pily

Šroub napětí motorové pily nefunguje? Tady je to, co musíte udělat

Šroub napětí na řetězové pile může někdy porušit a způsobit potíže s uvolňováním nebo zpřísněním napětí řetězu podle potřeby.

Nejběžnější důvody šroubu napětí řetězové pily nefungují jako obvyklé, jsou:

  • Vadný nebo poškozený napěťový šroub
  • Nesprávné nastavení šroubu napětí
  • Když je řetězová pila často vystavena agresivním nebo urážlivým řezným úlohům
  • Vnitřní části přesčasů včetně napínacího šroubu může porucha

Přečtěte si následující článek a zjistěte, co dělat, když šroub napětí řetězové pily nefunguje správně.

Proč můj šroub napětí řetězové pily nefunguje?

Je to další běžná stížnost proti jakékoli moderní řetězové pile bez ohledu na značku.

Možná si občas všimnete, že když se pokusíte otočit šroub natahové pily na molaři k nastavení tyče nebo napětí řetězce, šroub nebude fungovat.

šroub, napětí, motorové, pily, nefunguje, tady

šroub, napětí, motorové, pily, nefunguje, tady

Haishine Pack 2 šroubu napětí řetězce pro Husqvarna 42 44 50 51 55 Rancher 234 238 242 246 133 444 Řetězová pila 501537101, 501 54 63 01

Může se to vyskytnout, protože šroub napětí je vadný nebo poškozený, což se většinou stane, pokud byla vaše řetězová pila vystavena agresivním řezání projektů pravidelně po dlouhou dobu.

Pamatujte, že vnitřní prvky nebo části řetězové pily, včetně napínacích šroubů, se mohou kvůli nadměrnému používání zhoršit. Zvláště pokud jste bezohledný uživatel a nevykonávejte podle toho pravidelnou údržbu řetězové pily, taková rozruch brzy dojde.

Dalším běžným scénářem je místo, kde si uživatelé někdy všimnou kliknutí na napětí při otáčení tohoto šroubu. To je další znamení, že šroub je buď poškozen nebo svlékl.

V průběhu času se řetězová pila a její hlavní komponenty stárnou a hnilobou. To také povede k zhoršení napětí.

Řetězová pila může na cestě náhodně zasáhnout kámen, hřebíky, skálu nebo jiné podobné předměty a tyto externí objekty mohou na vaší řetězové pile zlomit některé zuby. Je to další typický důvod, proč se řetězová pila někdy začne stříhat v křivce.

Vyměňte šroub napětí řetězové pily pouhými 7 jednoduchými kroky:

Pokud váš šroub napětí řetězové pily nefunguje, nahrazení je jediným účinným řešením pro opravu tohoto potíže. Zde je 7 jednoduchých kroků, jak rychle nahradit stávající napěťový šroub.

Přečtěte si tedy důkladně přečtěte si a postupujte podle pokynů, aniž byste přeskočili jakékoli podrobnosti:

Nástroje potřebné k nahrazení šroubu napětí řetězové pily:

Nástroje
Nový šroub napětí
Lištový klíč
Šroubovák
Kombinované kleště
Dvojice ochranných googlů a bezpečnostních rukavic

Krok 1- Ujistěte se, že se vaše řetězová pila ochladila, aby se odstranil horní kryt:

Před zahájením postupů se ujistěte, že se motor vaší řetězové pily správně ochladil.

Dále uvolněte horní klipy bezpečně a držíte horní kryt vaší řetězové pily, abyste zvedli horní kryt.

Krok 2- Odpojte drát a boot ze zapalovací svíčky:

Nyní odpojte drát a spusťte od zapalovací svíčky, abyste zabránili náhodnému spuštění motorové pily během úkolu náhradního úkolu.

Krok 3- Odstraňte šroub spojky a napětí:

Nejprve použijte klíč nebo šroubovák k uvolnění ořechů, které bezpečně drží kryt spojky a odstraňte je.

Opatrně vytáhněte kryt spojky a položte jej na robustní povrch.

Krok 4- Zvedněte sestavu nastavení z cesty:

Nyní tam můžete vidět šroub napětí, takže pomocí šroubováku odstraníte šroubovák.

Dále pečlivě zvedněte sestavu nastavení.

Krok 5- Odstraňte starý šroub napětí a nainstalujte nový:

Použijte dvojici kleště k zvednutí starého šroubu napětí.

Poté přiveďte nový šroub napětí a vložte jej do krytu.

Krok 6- Opalojte se bezpečně nainstalujte kryt sestavy a spojky:

Před opětovnou instalací sestavy nastavení v tomto krytu spojky zajistěte, aby byla držák na místě.

Nyní zajistěte tuto sestavu šroubem a znovu vložte kryt spojky na motorové pile.

Zatímco jste stále na tom, můžete také vyměnit kryt spojky, pokud kryt spojky vypadá prasklý, zhoršený nebo poškozený.

Krok 7- Zarovnejte napínač tak, aby dal dohromady všechno ostatní:

Otočte šroub nastavení napětí proti směru hodinových ručiček a zarovnejte napínač s krytem spojky na místě.

Poté znovu vložte ořechy a nejprve je ručně protáhněte.

Nyní zvedněte tyč a otočte nastavovací šroub ve směru hodinových ručiček, dokud v řetězu nezůstane žádná prověšení.

Po provedení nastavení bude řetězová lišta vypadat takto a pomocí klíče je plně utahovat tyto ořechy.

Potvrďte také, že řetězec je těsný.

Poté připojte drát a spusťte zapalovací svíčku. Poté zavěřte horní obálku a zajistěte jej horními klipy.

Proč tak rychle způsobuje řetězec na mé řetězové pile?

Někdy si uživatelé všimnou, že řetězec na jejich motorových pilech se náhle začne natahovat příliš rychle a za tímto rozvodem je důvod.

Problém protahování řetězce se vyskytuje hlavně v důsledku extrémně generovaného tření během řezání dřeva otočí řetěz na přehřátí řetězové pily. Toto dodatečné teplo postupně způsobuje, že se řetězec uvolňuje rychleji než obvykle.

Toto generované teplo také rozšiřuje řetězový vodicí lišta a jak se vychladne, řetězec se otočí natažený. Řetězec se může také protáhnout, když se nakonec opotřebovává kvůli agresivnímu používání nebo nadužívání.

Často kladené otázky (FAQ)

Proč se řetěz na mé motorové pile nedokáže utahovat?

Většinou se setkáte s takovým rozruchem kvůli přebytečnému zastavěnému troskám kolem řetězového baru a opotřebovaného nebo ohnutého baru na řetězové pile.
Podobný problém vzniká také, pokud řetězový olej na vaší řetězové pile není správný pořadí nebo pokud jsou na řetězu nějaké zlomené zuby.

Co způsobuje řetězec na mé řetězové pile dál?

To se většinou stane, když se šrouby nápravy nebo řetězu uvolní a nejsou dostatečně těsné. Kromě toho se může řetězec také uvolňovat kvůli opotřebovaným zubům na předních nebo zadních řetězových kolech (nebo na obou řetězech).

Jak často bych měl zpřísnit řetězu řetězové pily?

Bude to záviset na tom, jak často používáte řetězovou pilu. Ale pokud používáte řetězovou pilu pro typickou odpolední řeznou relaci, utáhněte řetěz nejméně 2 nebo 3krát.

Konečný verdikt

Při používání jakékoli moderní řetězové pily mohou uživatelé někdy svědčit situaci, kdy si všimnou, že bez ohledu na to, zda se snaží uvolnit nebo zpřísnit šroub napětí řetězu, šroub se neotočí ani nepracuje.

Naštěstí není nutné panikařit, jakmile se setkáte s takovou situací, protože nejjednodušším řešením oprava tohoto problému je nahrazení napětí a postup nahrazení je také jednodušší.

Vše, co musíte udělat, je, důkladně dodržujte dříve diskutované pokyny.

šroub, napětí, motorové, pily, nefunguje, tady

Oregon 3-Pack S56 AdvanceCut Chainsaw Struins pro 16-palcový bar.56 Odkazy na jednotku-řetězec s nízkým kickbackem se hodí Husqvarna, Echo, Poulan, Wen a další

šroub, napětí, motorové, pily, nefunguje, tady

Sestava šroubu sestava řetězce Enginenun řetězová řetězec kompatibilní se STIHL MS271 MS291 MS311 MS391 029 039 Nahrazuje díly OEM 1127-007-1003, 1127-640-1900, 1123-664-1400, 1127-664-2200

Jak těsný by měl být řetěz na řetězové pile?. Jaká je správná těsnost řetězu?

Napětí řetězce je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají hladkou, efektivní a tichou pilu. Příliš volný řetězec se velmi rychle opotřebovává, způsobí, že se řetěz odrazí a způsobí, že nástroj bude extrémně hlasitý.

Nejlepší způsob, jak to zkontrolovat, je chytit odkazy na jednotku (část řetězce, která se zabývá řetězem) a zajistit, aby byly dostatečně těsné, takže nemůžete vytáhnout odkazy na pohon z nosu tyče tyče. Pokud vyjdou snadno, pak je řetěz příliš volný. Pokud je vůbec nemůžete vytáhnout, pak je řetěz příliš těsný. Ideální napětí je někde mezi tím, kde jsou odkazy pohonu útulné, ale ne příliš těsné.

Řetězec, který je příliš těsný, způsobí, že se řetěz velmi rychle opotřebovává, bude mít problémy s řezáním a mít obrovské množství vibrací. Tento článek vysvětlí, jak těsný by měl být řetěz na řetězové pile a ukáže vám správný způsob, jak jej upravit.

Proč je správné napětí řetězové pily důležité?

Řetězec je kritickou součástí řetězové pily. Je to část energetického nástroje, který provádí řezání, a musí být udržován ostrý. Je důležité udržovat řetězec pevný na baru, takže se neklouzává, když je nástroj používán.

Pokud máte volný řetězec řetězové pily, spadne, zatímco motor běží a způsobí zranění. Pokud je příliš těsný, řetězec nemusí správně točit a bude na motor zbytečný stres.

Jak těsný by měl být řetězec řetězové pily?

Řetězec by měl být dostatečně těsný, aby se dřevo prořízl, aniž by se řetízek pohyboval nahoru a dolů na baru. Pokud se může kroutit bokem na stranu, měli byste jej utáhnout.

Perfektní napětí řetězové pily je, když můžete zvednout řetěze.

Jak otestovat napětí?

Kromě výše popsaného testu „Snap“ můžete také vyzkoušet napětí pomocí rozchodu, který měří vzdálenost mezi řezacím a neřezaným okrajem řetězce.

Dalším způsobem je jemně vytáhnout řetěz od baru rukou. Pokud je příliš volný, řetězec se bude volně pohybovat. Pokud je to příliš těsné, bude těžké se odtáhnout. Správné napětí bude někde mezi.

Když vytáhnete, měl by mít řetězec trochu „dej“, ale neměl by se úplně vyhnout drážce baru. V tomto případě je řetězec správně napíná.

Jak zpřísnit řetězec řetězové pily?

Řetězové pily se používají pro různé úlohy kolem domu a na dvoře. Od řezání malých stromů po prořezávání a řezání palivového dříví usnadní práci a zachráníte záda a energii.

Řetězové pily vyžadují pravidelnou údržbu a ostření, aby bylo možné správně a bezpečně pracovat.

Krok 1: Najděte šroub nastavení řetězce

Umístění šroubů nastavení se může lišit od řetězové pily k řetězové pile, ale obvykle se nacházejí na boku nebo přední části pily. Většina modelů má šroub napětí řetězové pily, který otočí šroub, který je připojen k odkazu.

Druhý konec tohoto odkazu je připojen k pružině, který poté zatlačí řetězec na stranu vodicího pásu. Toto je obecný obrázek o tom, jak funguje nastavovací šroub.

Šroub lze otočit proti směru hodinových ručiček, aby se utáhl řetězu nebo ve směru hodinových ručiček, aby jej uvolnil.

Krok 2: Upravte řetěz

Chcete.li upravit řetězec na své pile, otočte nastavovací šroub asi o čtvrt zatáčku najednou, dokud není dostatečně těsný, aby nařízl dřevo, ale dostatečně uvolněný, aby mohl přesunout vodicí lištu.

Přitom byste měli jednu ruku držet vodicí lištu, abyste zabránili pohybu řetězu, zatímco provádíte úpravu. Mírně zvedněte špičku pro přesnější výsledky.

Krok 3: Vyzkoušejte řetězec

Po dokončení úpravy vyzkoušejte řetězec, abyste zjistili, zda je dostatečně volný, aby přesunul vodicí lištu. Využijte jednu z výše popsaných metod.

FAQ

Přečtěte si tuto část, pokud se chcete dozvědět více o údržbě řetězové pily.

Jak dát řetěz na řetězovou pilu?

Chcete.li nainstalovat řetězec na pilu, nejprve použijte soubor řetězové pily, abyste se ujistili, že tyč a řetězec jsou ostré. Poté uvolněte šroub na baru, odstraňte řetěz a položte nový na tyč. Upravte jej, abyste se ujistili, že je vystředěn, a poté utáhněte šroub tyče.

Jak mohu zaostřit řetězovou pilu?

Existuje několik metod k zaostření řetězové pily, můžete ji vzít do obchodu, použít pilovací přimáčku nebo to udělat sami se souborem. Můžete si také zakoupit ořezávátko elektrická řetězová pila, která se snadno použije.

Na našem webu najdete návody.

Jak často bych měl upravit napětí řetězu?

Obecně byste měli upravit napětí pokaždé, když použijete řetězovou pilu. Jakmile se řetěz nosí, napětí bude nutné upravit, aby se neztratil. Volný řetězec se odrazí, protáhne se a kope do dřeva. To také způsobí, že se řetězec zahřívá a nakonec se zlomí.

Můj řetězec je příliš těsný, jak ho upravím?

Pokud je řetěz příliš těsný, budete ho muset uvolnit otočením nastavovací matice na baru ve směru hodinových ručiček. Pokud nemůžete otočit nastavovací matici celou cestu, zkuste uvolnit šroub na boku tyče, který drží řetěz pevně.

Co když šroub řetězové pily nefunguje?

Je důležité tento problém identifikovat co nejdříve, abyste se vyhnuli potenciálnímu poškození řetězové pily. Možná budete muset vyměnit napětí pružinu.

Instaluje je možné listy řetězové pily?

Ano, je možné dát čepel řetězové pily dozadu. Pila však nebude fungovat správně a bude velmi nebezpečná.

Zabalení

Nyní víte, jak těsný nasazení řetězu na vaši pilu. Doufám, že vám tento článek pomohl. Máte.li jakékoli dotazy nebo комментари и мнения.

Jak zpřísnit řetězec řetězové pily? (Jak těsný by měl být)

šroub, napětí, motorové, pily, nefunguje, tady

Tento příspěvek může obsahovat přidružené odkazy. Pokud kliknete a koupíte, můžeme provize provize, bezplatně vám. Podívejte se prosím na naše Politika zveřejnění Více podrobností.

Řetězová pila je spolehlivý dřevorubník, který funguje jako jeho řetězec cirkuluje vodicí lištu. Funguje vhodně, když řetězec zapadá do drážky a neodchází bez ohledu na rychlost.

Neustálé používání, extra tlak a tření způsobují, že se řetězec rozšiřuje a uvolňuje. Volný řetězec řetězové pily je nejen nebezpečný, ale vede ke špatným řezům. Silné použití může způsobit, že se řetěz řetězové pily uvolní ještě rychleji.

Když řetěz postrádá, aby se na vodicí liště zapadl, byl by člověk nucen vyvinout větší tlak při řezání dřeva. Tlak znamená, že uživatel rozšiřuje více energie a řez ztrácí přesnost.

Utahování volných řetězců řetězové pily je snadné a kdokoli s malým zážitkem z nástroje to zvládne správným vedením.

Většina značek sdílí podobné procesy zpřísňování, přičemž několik z nich má něco jiného. Uživatelé však mohou s požadovanými informacemi zpřísnit své volné řetězy řetězové pily.

Proč je nezbytný řetězec řetězové pily?

Získání fit řetězce řetězové pily není volba, ale požadavek na bezpečnost a čisté řezy. Chcete.li zkontrolovat, zda je váš řetězec uvolněný, sledujte řetězy, abyste zjistili, zda některá část opustí vodicí lištu při volném a klidu.

Problém je také řetěz, který se vejde příliš pevně na vodicí lištu. Víte, že řetěz je příliš těsný, když se nepohybuje, když ho vytáhnete. Můžete také zkontrolovat, zda je příliš těsný popadnutím části řetězce a vytáhnutím z průvodce.

Jak zpřísnit řetězový řetězec?

Utahování volného řetězce řetězové pily je jednoduché a vyžaduje pouze několik nástrojů.

Stejně tak je napínání řetězce něco, co může kdokoli dělat za pár minut, pokud sledují správný proces. Jediným požadovaným nástrojem je opět jediný nástroj klesla řetězová pila, šroubovák Flathead nebo klíč.

Příprava

Bezpečnost je nezbytná při práci s elektrickými nářadími s citlivými částmi, jako je řetězová pila. Vypněte zapalování a vyjměte vodič zapalovací svíčky, abyste se ujistili, že není možné vstoupit do řetězové pily.

Řetěz může být volný, ale jeho zuby zůstávají ostré a nebezpečné. Než se dotknete řetězu, chráňte ruce nošením hustých bezpečnostních rukavic.

Zkontrolujte přestávky

šroub, napětí, motorové, pily, nefunguje, tady

Některé řetězové pily mají brzdy na bočním panelu, což může znamenat další krok, než se budete moci utahovat. Odemkněte brzdy, pokud je připojeno k bočnímu panelu. Nyní můžete pracovat na maticích bez překážky.

Uvolněte matici tyče

Matice tyče drží vodicí lištu na boční panel a udržujte tyč stabilní bez ohledu na tlak. Najděte lištovou matici pod držadlem a uvolněte ji koncem bodnutí.

Když je matice tyče uvolněná, umožňuje to vodicí lištu pohybovat nahoru a dolů. Také to umožní, aby se tyč pohyboval vpřed a poskytl prostor pro upravení řetězce.

Vyhledejte a upravte napínací šroub

Napínací šroub řídí napětí v řetězci a může být podle potřeby zpřísněno a uvolněno.

Zde utáhněte šroub, aby se zvýšil napětí řetězce a zkrátil jej. Tento napínací šroub je umístěn na boku vodicího panelu. Obvykle bude šroub blízko panelu a bude mít plochou hlavu.

K utažení řetězce můžete použít šroubovák Flathead. Zkontrolujte správnou polohu šroubu otočením mírným otočením v obou směrech.

Nastavení napínacího šroubu vytáhne volné řetězové části uvnitř komory bočního panelu. Tato akce se cítí, jako by šroub zmenšil velikost řetězce, když jej utáhnete.

Zkontrolujte napětí

Popadněte a vytáhněte řetěz z vodicího panelu, abyste zjistili, zda je dostatečně těsný. Pokud máte požadovanou těsnost.

Znovu upravte matici vodicího pásu

Po získání požadované těsnosti je dalším krokem upravit matici vodicí lišty, která se uvolnila dříve.

Nejprve mírně zvedněte špičku vodicího panelu, abyste se vyhnuli zablokování ve špatné poloze. Dále použijte konec zásuvky k utažení matice, dokud nebude lišta pevně zabezpečena a již se nepohybuje.

Vyzkoušejte řetězovou pilu

šroub, napětí, motorové, pily, nefunguje, tady

Testování je důležité, abyste se ujistili, že máte správnou těsnost a polohu vodicího pásu.

Nejprve prosím zapněte vodicí lištu tím, že se dostanete ke zdroji energie a připojením drátu zapalovací svíčky. Poté použijte řetězovou pilu k odříznutí malého kusu dřeva. Pozorujte podivné zvuky a vibrace ukazující volnou matici nebo část.

Utáhněte jakékoli volné ořechy a užijte si řetězovou pilu.

Jak těsný by měl být řetězec řetězové pily?

Mnoho lidí neví, jak těsný by měl být řetězec řetězové pily, a někdy jděte dopředu na utažení řetězu. Správná těsnost řetězu řetězové pily je, když se těsně hodí na vodicí lištu.

Popadněte řetěz a odtáhněte jej z vodicího panelu. Mělo by to ukázat trochu protažení, ale žádná část řetězu by neměla opustit vodicí lištu. Tato pozice ukazuje, že řetěz je dostatečně těsný.

Proč se řetěz neustále uvolňuje?

šroub, napětí, motorové, pily, nefunguje, tady

Utahování řetězu řetězové pily je snadné; Dělat to však pokaždé není zábavná činnost. Pokud se váš řetězec řetězové pily neustále uvolňuje, může to úplně ukázat jiný problém. Zde je několik důvodů, proč řetězy řetězové pily často ztrácejí:

Nestabilní teplota

Když se teplota změní z chladu na horkou, vede to k mírným změnám délky řetězce. Horká teplota nutí kov k expanzi, zatímco chladná teplota ho nutí k uzavření.

Teplota řetězce se při práci dlouho zahřívá, což může rozšiřovat kov, čímž se ztratí, čímž se ztratí.

Špatný řetězec nebo vodicí lišta

Pokud je vodicí lišta nebo řetězec špatný, může se řetězec neustále uvolňovat. Pokud je hrana vodicího panelu, kde je řetězec poškozen, řetězec se bude snažit zůstat pevně.

Totéž lze říci, když se poškození řetězové kolejnice udržuje na vodiči.

Špatné umístění řetězce

Pokud není řetězec správně nastaven na vodici, může to vést k častému uvolnění.

Řetězec má kolejnici, která by se měla hodit na drážku vodicího pásu. Když se tato pozice změní, může řetězec udržovat uvolnění bez ohledu na to, jak pevně ji utáhnete.

FAQ

Zde je několik běžných otázek týkajících se zpřísňování řetězových řetězců řetězových pil a jejich odpovědí:

Můžete vyzkoušet tažením řetězu a kontrolou, zda je jeho část z drážky vodicího pásu. Můžete také vědět, že vaše řetězová pila je volná, když musíte před řezáním vyvinout velký tlak.

Záleží na tom, jak často používáte řetězovou pilu. Například čtyřhodinová nepřetržitá práce může vyžadovat, abyste řetězovali až třikrát.

Kouřková pila může vyplývat z extra tlaku na vodicí lištu. Uvolněná řetězová pila může způsobit, že vyvíjíte velký tlak na bar a udělejte kouř řetězce.

souhrn

V závislosti na typu řetězové pily mají některé knoflíky místo šroubů pro utahování volných řetězců řetězové pily. U řetězových pilovačů se šrouby může být tento proces více než otočení knoflíku, ale stále je to jednoduché.

Jak zpřísnit řetězec řetězové pily ve 4 snadných krocích? Průvodce 2023

Jako jeden z základních, ale šikovných nástrojů má řetězová pila v každé domácnosti zásadní postavení. Pomáhá nejen při rychlém řezání stromů a okamžité oříznutí nežádoucích větví, ale také pomáhá při řezání plastových trubek, keřů, šrotu, kovových listů a mnoha dalších.

To znamená, že tento nástroj je jedinou nevýhodou, že jeho řetězec začíná trochu ztrácet po několika hodinách používání, ohýbající se od baru. Tato podmínka je nebezpečná, protože může uživateli poškodit skokem z baru.

Proto se doporučuje vždy řetězec zkontrolovat pokaždé, když použijete nástroj, a kdykoli je to nutné. Ale počkejte, nevíš, jak to udělat? Studna! Pokud ano, pak už nehledejte, protože jsme dostali záda.

Tento článek vám sdělí úplný proces, jak zpřísnit řetězec řetězové pily spolu se všemi dalšími základními informacemi.

Takže bez dalšího splatnosti, pojďme se kopat do článku.

Co způsobuje ztrátu napětí řetězu řetězové pily?

Než začneme diskutovat o procesu zpřísnění, je lepší pochopit důvody, které mohou způsobit, že vaše řetězová pila ztratí řetězec. Tyto důvody vám také pomohou zabránit v budoucnu řetězu řetězové pily také. Podívej se

Řetězec není správně nastaven

Nesprávné nastavení je nejdůležitějším důvodem, který může způsobit, že řetěz ztratí po každých několika minutách. Zkoušejte tak prozkoumán v nedalekém obchodě s nástroji, abyste zajistili, že je správně umístěn.

Je to přehnané

Dalším společným důvodem, který může způsobit, že řetěz vyskočí z baru.

Over, přehnaný řetězec ovlivňuje negativně manipuláře, což má za následek ztrátu řetězce. Výsledkem je, že získáte nebezpečnější uživatelský zážitek řetězové pily. A situace je ještě horší, pokud se používá vysokou rychlostí.

Kolísání teploty

Překvapivě ovlivňují kolísání teploty také řetězovou pilu ztrátou nebo zpřísněním jejího řetězce.

Kroky o tom, jak zpřísnit řetězec řetězové pily?

Na základě některého z výše uvedených důvodů může plynová řetězová pila vést k neošetřenému řetězci. Tady je tedy průvodce krok za krokem napětí řetězu řetězové pily.

Krok 1: Vyhledejte body napětí.

Nejprve označte body nastavení řetězu na řetězové pile. Některé běžné skvrny zahrnují boční kryt a přední část stroje. Pamatujte, že body přizpůsobení na některých modelech jsou umístěny pod knoflíkem pro uvolnění bočního krytu.

Krok 2: Otočte šrouby napětí.

Otočte nastavovací šrouby ve směru hodinových ručiček a uvolněte je. Je to jeden z klíčových kroků celého procesu, protože vytváří prostor pro řetězový a vodicí lištu, aby bylo zajištěno snadné nastavení.

U některých modelů můžete najít brzdy řetězové pily připojené přímo k bočnímu panelu. Nezapomeňte je tedy před odstraněním bočního panelu odemknout.

Krok 3: Upravte napínací šrouby.

Nyní je to krok měnící hru. Najdete několik šroubů umístěných na boku průvodců řetězové pily. Nazývají se „šrouby nastavení napětí.„Utažení jejich utažení řetězce a jejich uvolnění uvolní řetěz.

Proto upravte těsnost šroubů podle potřeby stroje na řetězovou pilu z baterie. Také to zkontrolujte, než se posunete dále, abyste se z dlouhodobého hlediska vyhnuli jakémukoli neklidu.

Krok 4: Utáhněte matice bočního panelu vodicího panelu.

V neposlední řadě utáhněte matice a zajistěte boční panel spolu s vodicí lištou, abyste znovu sestavili řetězovou pilu.

Přesto nezapomeňte zvednout nos řetězové pily při utažení ořechů. A voila! Právě jste dokončili postup zpřísnění řetězce.

Často kladené otázky

Jak bych věděl, jestli se můj řetězec řetězové pily natáhl?

Případ můžete znát jednoduchým procesem. Vypněte řetězovou pilu, položte ji na stůl a nechte ji úplně vychladnout. Nyní zkontrolujte znatelný prostor mezi vodicí lištou a řetězem.

Pokud vidíte nějaký prostor, znamená to, že se řetězec řetězové pily natáhl a potřebuje trochu opravy.

Mohu zabránit tomu, aby se řetězová řetězová pila natáhla?

Jednoduchá odpověď na tuto otázku zní „ne.„Bohužel neexistuje způsob, jak zabránit natahování řetězce řetězové pily. Přesto můžete prodloužit období mezi každým úsekem tím, že s ním zachází opatrně a investujete trochu času a částky na jeho pravidelnou údržbu.

Kolik uvolnění by měl mít řetězec řetězové pily?

Efektivně napínaná řetězová pila vám musí umožnit pohybovat pouze nahoru a dolů po půl palce. Over, mělo by to být trochu ztraceno na postranním panelu řetězové pily, ale extrémně těsné do té míry, že můžete vytáhnout odkazy na pohon z baru nosu.

V případě, že mezi nimi pozorujete více uvolnění, pak se řetězec řetězové pily uvolnil a musíte jej trochu utáhnout. Na druhou stranu, pokud mezi nimi není žádná prověšení, je to známka toho, že váš řetězec řetězové pily je zbytečně těsný a že byste jej měli uvolnit.

Utažený řetězec nemá tendenci pracovat s lehkostí. Zatímco nadměrný řetězec se může kdykoli zlomit. Proto vždy zajistěte, aby řetězový řetězový řetězový pila byla v správném nastavení.

Proč se můj řetězec utáhne?

Pokud nemůžete utahovat řetězec řetězové pily, znamená to, že postup nepředstavujete. Vraťte se tak zpět do výchozího bodu, pečlivě si přečtěte postup a znovu jej implementujte.

Konečné s sebou: Jak zpřísnit řetězec řetězové pily?

Stručně řečeno, řetězová pila je kardinálním nástrojem, který vlastní. Slouží do určité míry zjednodušení života. Řetězy řetězové pily však často mají tendenci trochu ztratit. Možná ho budete muset po každém použití utáhnout.

Zdá se, že zpřísnění řetězce řetězové pily je komplikovaným úkolem. Celkově to však není. Místo toho je to docela jednoduchý proces, který jsme pro vaši lehkost zmínili výše. Přečtěte si ji tedy a implementujte jej, abyste si mohli ujistit metodické fungování řetězové pily. Odpočiňte si, přejeme vám úder štěstí.

Richard McMann

Richard žije ve volné přírodě se svou druhou polovinou, Diana Richardová. Testuje řetězové pily na základě své osobní zkušenosti a miluje sdílení svých drsných detailů se svým publikem. Přestože se Richard zaměřuje na další nástroje pro zlepšení domova, zůstává zaměřen na řezání padlých stromů nebo udržování jeho dvorek pomocí nástrojů řetězové pily. Slíbí, aby přišel s novými znalostmi o řetězových pilech jednou za čas.

„>