Nestárne hydraulický jack, co dělat

Nejběžnější poruchy Jacku

Silný a jednoduchý asistent při zvedání ohromujících závaží má spolehlivý design, který slouží jako klíč k bezpečné práci. Kritérium s vysokou pevností se považuje za hlavní ukazatel účinnosti konektoru, ani taková úroveň nevylučuje možnost rozbití zařízení. V tomto tématu jsme přinesli všechny možné příčiny rozpadů hydraulických konektorů jakéhokoli druhu, analyzovali je a učinili pokyny k kroku, abychom odstranili určité poruchy.

Jak funguje hydraulický konektor

Abychom přesně určili příčinu zhroucení a jeho následné eliminace, měl by mít jasnou představu o principu provozu zařízení. Naštěstí jsou hydraulické konektory poměrně jednoduché a většinu jejich chyb lze samo o sobě odstranit. Kontaktování služby může být nutné v případech vážných vad nebo úplného nedostatku touhy seznámit se s pokyny pro opravu. Základy porozumění působení zařízení by měly být položeny analýzou hlavních složek jeho mechanismu.

Před popisem funkčních prvků stojí za zmínku, že hydraulické konektory mají několik podtypů a jsou rozděleny do válcování, láhve a kosočtverce. K klasickému typu mechanismu zvedání kapaliny je typ láhve nejvíce blízký, který zahrnuje zařízení s teleskopickým, dutým, hákem a standardem. Abychom vytvořili správnou základní prezentaci, analyzujeme původní model bez dalších úprav. Hydraulický konektor láhve se tedy skládá z následujících komponent:

 • Základna případu. Podporujte místo pro instalaci zařízení na rovnou plochu.
 • Rám. Vnější část hydraulického konektoru a, v části, olejový nádrž.
 • Plungerův válec. Uzavřená komora, kde se vytváří tlak tekutiny tlačící tyč.
 • Pracovní píst. Rozšířený prvek s důrazem na konec.
 • Olejový lití. Nachází se v horní části těla těla.
 • Šroub. Posuvný prvek pro zvýšení výšky UPS jacku. Je to zkroucené do pílu.
 • Hlava pouzdra. Připojení závitu a stanovení polohy případu ve vztahu k válci.
 • Pečetní prsten. Zajišťuje utěsnění olejového nádrže a zabrání toku tekutiny.
 • Gaet šroubu. Horní část hlavy těla se šesti tvářími pro pohodlné odšroubování.
 • Náušnice. Pohodlný prvek pro ruce.ruční jack. Ne všechny modely jsou přítomny.
 • Šroubová hlava. Poslední část tyče spočívala na zatížení.
 • Rameno páky. Odnímatelný prvek manuálního čerpadla, několikrát zvyšuje sílu expozice. Ve většině případů to zahrnuje speciální drážku pro odšroubování zámkového ventilu (o tom níže).
 • Vasile píst. Hlavní prvek čerpadla, řízený pákou. Čerpá kapalinu z jedné nádrže do druhé.
 • Válec čerpadla. Uzavřená komora a přechodný spojení v čerpání oleje mezi nádržemi.
 • Stop ventil. Slouží ke kombinování / izolaci olejové nádrže s válcem pístu.
 • Salce Valve. Reguluje pohyb tekutiny uvnitř zařízení a umožňuje únik pouze v jednom směru (pouze při absorpci do válce čerpadla).
 • Ventil role. Opak sání. Umožňuje pístu čerpadla stlačit olej skrz sebe, ale nenechává ho jít.

Podstata působení zařízení je založena na čerpací kapalině z olejové nádrže do válce s pístem. Při zvedání páky se část oleje absorbuje do válce čerpadla a při snižování se stlačena do hlavního válce výtahu. Z tohoto důvodu se v hlavním oddílu vytvoří tlak, který tlačí píst.

Hlavní věc je, že vzduch se nedostane do oddílu, což může snížit stabilitu a celkovou účinnost. Z tohoto důvodu hydraulický konektor láhve nefunguje vodorovně. I v tomto typu zařízení však existují modely, které umožňují zvedání na různých pozicích.

Hlavní poruchy a jejich příčiny

Mezi všemi důvody, proč konektor hydraulického válcování, láhve nebo kosočtverce nefunguje, lze rozlišit 3 hlavní možnosti: ucpávání systému, selhání ventilu nebo poškození tyče. Právě na těchto 3 velrybách jsou nejčastější poruchy založeny na snížení účinnosti nebo úplném odmítnutí systému. Pro větší jasnost budeme podrobněji zvážit každý případ.

Ucpávání systému může být způsobeno vniknutím vzduchu, prachu nebo nečistot do kapaliny. V důsledku první možnosti nemusí zdvižní důraz stoupat, silně jaro nebo úplně spadat pod zátěž. Vypnuté hrudky bahna mohou omezit pohyb ventilů, které již pevně nezavírají kanály a procházejí kapalinou v obou směrech. V tomto případě nebude důraz stanoven v jedné poloze a postupně klesá na nulový bod. Při objasnění okolností, proč hydraulický konektor nedrží, by nejprve měla být věnována pozornost čistotě systému.

Selhání ventilu může být kromě ucpávání bahna způsobeno mechanickým poškozením. Míč na konci jara spočíval na drážce ve tvaru kužele, může se odpojit nebo háček pro jiné strukturální prvky. V tomto případě se stonek vůbec nezvýší, protože je narušena oběh tekutiny v systému a čerpání se neprovádí. Toto rozpis je složitější a vyžaduje analýzu zařízení. Před kontrolou systému na blokády se nedoporučuje zvážit.

Hlavní příčiny poruch hydraulického konektoru a způsoby, jak je eliminovat

Jedním z nejčastějších důvodů rozkladu Jacku může být tok oleje. Výsledkem je, že vzduch vstupuje do pracovní komory, v důsledku toho mechanismus zvedání nefunguje v plné síle nebo přestává fungovat.

Totomu problému lze zabránit pravidelným udržováním hydraulického konektoru, který spočívá v kontrole množství kapaliny, a pokud je to nutné, přidejte jej do pracovního válce v pracovním válci. Snížení množství oleje v systému může být výsledkem přirozené provozní ztráty, stejně jako kvůli poškozeným nebo vadným těsněním a těsněním. V tomto případě bude obvyklý ventil kapaliny problém vyřešit, bude nutné vyměnit neúspěšná těsnění a olejová těsnění.

Vzhledem k nedostatku v systému pracovní tekutiny je jeho místo zaujato vzduchem-to lze uhodnout sníženou účinností Jacku. Tento problém se můžete zbavit čerpání. Chcete.li to provést, otevřete nádrž na olej a obtokový ventil a pumpujte hydraulické čerpadlo. Pokud v této poruše porucha, pak podléhá správné implementaci této práce, bude jack opět v pracovním stavu. Ale pokud to nepomohlo, pak nebo příčina poruch je jiná, nebo bude vyžadována vážnější oprava. Někdy lze tento problém vyřešit tím, že zamykací jehlu změní na dvě zatáčky, zatímco zvedne píst na horní bod a poté jej uvolníte tak, aby dosáhla dolního. Tato akce musí být opakována 2-4krát.

Příčinou nesprávného provozu hydraulického konektoru může být často koroze, která ovlivňuje písty předložené (tyče nebo plunely) a vnitřek pouzdra. Ale abyste zjistili důvod, budete muset zařízení rozebrat. Chcete.li to provést, můžete kontaktovat servisní workshopy nebo provést práci sami. Po opravě budete potřebovat sadu klíčů, opravnou sadu, kontejner pro vypouštění starého oleje a nádobu s novým pro záliv do systému.

Zakřivená tyč také často způsobuje výstup konektoru, v tomto případě, pokud je poskytnuty konstrukčními rysy modelu, může být nahrazena novým a často to znamená, že konektor opravy není předmětem Opravit i v servisní dílně.

Někdy se nečistoty dostanou do pracovní komory, což může být také důvodem selhání Jacku.

Nečistoty můžete odstranit umytí petroleje. Bypass ventil se může také často stát viníkem. Může mít nějakou deformaci nebo do ní spadl nečistoty, což vede k tomu, že míč není v sedle, a proto vytéká z kapaliny. Tento problém je řešen hlavně radikálně. nahrazení obtokového ventilu.

Údržba a opravy hydraulického konektoru pro kutily

Chcete.li vědět, jak opravit toto zařízení. musíte studovat jeho zařízení a princip provozu. Schéma v části je uvedeno na obrázku:

Pracovní válec (4) je pevně zašroubován do silné základny (10).

Spojení by mělo být spolehlivé, protože tlak pracovní tekutiny (6), když je zvedání závaží poměrně velký.

Pracovní píst (5) s těsnicím prstencem je umístěn do válce. Šroubová šroub (3) je zašroubován do pracovního pístu (aka zvedací tyče), který je v případě potřeby odšroubován 2/3 délky tyče.

Šroub končí podpůrnou platformou (7), která má anti.vylučující zvlnění.

Kolem pracovního válce je ochranný kryt (2), což je kapacita pro pracovní tekutinu (6).

Nedaleko je injekční válec (píst) (8), pevně zašroubovaný do základny.

Je vybaven dvěma ventily. Plotový ventil, když se injekční píst pohybuje nahoru (9), naplní válec pracovní tekutinou.

Při snižování injekčního pístu vstupuje kapalina přes ventil do pracovního válce a tlačí zespodu k pracovnímu pístu (5).

Pod tlakem se tyč pohybuje nahoru a zvedá zátěž. Pak se cyklus opakuje, dokud není dosaženo požadované výšky zvedání zátěže.

Na konci práce proudí obtokový jeřáb (1) a kapalina z pracovního válce (4) do případu kapacity (2).

Klepnutím má kuličkovou závěrku bez vysokého tlaku. Pracovní píst pod hmotností nákladu se snižuje a přemísťuje celou kapalinu do kontejneru.

Přečtěte si také: Jak vyrobit domácí anténu v televizi

Jack je připraven na další zvedací cyklus.

Oprava hydraulického konektoru

Protože návrh kapalného výtahu není nejsložitějším mechanismem, obnovení jeho výkonu obvykle nezpůsobuje mnoho obtíží. I když jste se dosud nesetkali s provozem takových systémů a nemáte ponětí, jak vyřešit hydraulický konektor, tento proces nebude trvat více než pár hodin (pokud máte zkušenosti, půjde to mnohokrát rychleji). Začněme s nejjednoduššími poruchami a přejdeme na složitější. Všechno. se vyskytuje ve spojení s únikem tekutiny ze systému, který může být způsoben nesprávnou přepravou, skladováním nebo provozem zařízení. Hydraulické buňky kořisti a kosočtverce by měly být vždy ve vzpřímené poloze a válcování vodorovně (výtah by měl stát na jeho základě). Tato nepříjemnost je ošetřena banálním náplním olejovému systému. Starý olej, pokud je více než rok, se doporučuje zcela odtékat speciální dírou zavřenou gumovou zátkou (může být kovový šroub v sovětských). Zároveň je nutné zcela odšroubovat uzamykací klepnutí. Pokud je konektor starý a provozovaný ve špinavých podmínkách, doporučuje se systém opláchnout tím, že jej naplní propláchnou směsí nebo petrolejem přes výše uvedenou díru a čerpadlo několikrát (podrobně o čerpání hydraulického konektoru).

Jako pracovní tekutina se doporučuje používat speciální hydraulický olej, ale vřeteno je také vřeteno a průmyslové s nízkou viskozitou. Otočte kohoutek a pomalu nalijte olej do systému. K tomu je vhodné používat obvyklou lékařskou stříkačku. Когда уровень жидкости. Odšroubujte kohoutek, snižte důraz na polohu nulové polohy, přidejte kapalinu na úroveň, utáhněte kohoutek a znovu čerpadlo. Čerpání opakujeme 2-3krát, dokud není v systému vzduch, pak nainstalujeme zástrčku na místě a použijeme pracovní nástroj.

Výše uvedená instrukce vysvětluje nejběžnější princip toho, jak opravit hydraulický konektor. Video umístěné níže, jasně ukazuje celý proces bez přebytečné vody. Únik oleje. Kromě nepřijatelné polohy konektoru může být způsoben opotřebením těsnění a manžety nezbytných pro izolaci systému hydraulického nástroje. V závislosti na stupni opotřebení může být únik zřejmý a objeví se okamžitě po nalití nového oleje při zvedání prvního masivního nákladu, nebo se objeví postupně, během týdnů a měsíců. Tak či onak zařízení selže. Detekce místa úniku nastává experimentální metodou. Aby se tělo úplně rozebírá, mělo by být dříve prozkoumáno na předmět podtextů a pracovat přímo s problematickou částí (čerpadlo nebo válec). Vysušená nebo deformovaná těsnění je dobře patrné, ani zkušené oči, ale slabá manžeta na pístu čerpadla mírně hrajte.

V obchodech nástrojů a automatických částí je často jedna nebo dvě soupravy pokárání pro hydraulický konektor, ale jsou uvolněny pro určité modely (ne všechny). Před odjezdem do obchodu si předem vezměte poškozenou gumu, abyste si mohli vybrat podobný vzorek, pokud sada není pro váš model k dispozici. Naštěstí má většina hydraulických výtahů víceméně podobný design a šance na nalezení podobného detailu je poměrně velká.

Při demontáži konektoru, aby se těsnění extrahovalo, nebude zbytečné vyčistit všechny odstraněné komponenty, otře si petrolej nebo benzín. Znečištění systému je o něco méně běžnou příčinou rozpadu než únik ropy. V situaci omezených zdrojů, kdy nelze najít příslušné těsnění, se vynalézavost stává skutečným spasitelem. AS, například, autor dalšího videa provádí opravu hydraulického konektoru typu láhve s vlastními rukama a zhušťuje manžetu pístu čerpadla s konvenčním tepelným. Poškození ventilů je nejnepříjemnějším zhroucení, které vyžaduje úplnou analýzu krytu Jacku. Pro porozumění: Ventily jsou kovové kuličky, které jsou pevně stisknuty pružinou k kulatému otvoru, což umožňuje tekutině proudit pouze ve směru „z míče na pružinu“, což blokuje zpětný pohyb. Samotná pružina je upevněna pukem, který se překrývá asi polovinu průměru díry. Obecně je tento design docela spolehlivý, ale s nesprávným provozem může selhat (zejména v levných sestavách).

Vzhledem k tomu, že hydraulický výtah hračky není školkou, bude svědomí a bude se hodit velký rozvodový klíč a svěrák se hodí k úplné demontáži válce. Před propagací nezapomeňte vypustit olej.

Požadované ventily jsou umístěny na základně jednotky. Sání v oblasti čerpadla a vybíjení pod válcem. Všechny jejich komponenty by měly být pečlivě odstraněny a rozloženy (nejlépe v chronologickém pořadí). Nejprve zkontrolujeme prameny a ložiska z hlediska vad, znečištění a koroze. Koule by měly být dokonale hladké a pružiny jsou elastické. Vadné prvky podléhají výměně, které lze nalézt ve speciálních remoteks pro hydraulické konektory.

Zatímco zařízení je v rozemeleném stavu, je hřích nevyužití příležitosti a nevyčistit všechny komponenty petroletem. Zvláště pozornost by měla být věnována filtrům a kanály mezi čerpadlem a válcem. Sestava čistě obsluhovatelných komponent mechanismu by měla být provedena se zvýšenou pozorností na polohu ventilů a těsnění. Neměly by existovat zbytečné podrobnosti, bez ohledu na to, jaký je brilantní návrhář, o kterém se sběratel zvažuje. Při implementaci všech restaurátorských prací je systém naplněn olejem, čerpadly a získává druhý život.

Pokoušíte se dát materiálu srozumitelnější vzhled, v publikaci je mnoho tematických obrázků. Pokud pro jasnou představu o tom, jak obnovit hydraulický konektor, to nestačí. bude to vynikající, kognitivní materiál pod vámi. Autor dalšího videa stručně a jasně demonstruje proces obnovení až 5 výtahů typu láhve s komentáři a dobrou instalací.

Oprava válcovacího konektoru

Bez jacku zůstává motorista bez přehnaného motoristy „jako bez rukou“. A je nutné nejen změnit kolo na silnici.Dobrý jack je nezbytný pro některé typy oprav. zejména v běžné garáži, která není vybavena výtahem. Například při sestavování pozastavení po opravě, kdy je nutné provést konečné zpřísnění pák.

.

Obzvláště je vhodné hodit hydraulický konektor. díky designu může být nainstalován pod částí umístěnou nízkou. takže pod ním nemůžete vyzvednout žádný jiný konektor.

Ale stejně jako jakýkoli jiný mechanismus může jack selhat. Oprava rollingového konektoru je k dispozici každému, kdo nezávisle opravuje auto.Budeme mluvit pouze o tom, na co nejprve musíte věnovat pozornost při opravě rolátového konektoru vlastními rukama.

Nejprve zvažte jeho zařízení.

Schéma Jacka

Profesionální konektory se vyznačují velikostí a zvedáním. Řízení ventilu se zpravidla provádí kvůli rotaci rukojeti, což je velmi výhodné při práci.

Princip provozu všech hydraulických konektorů je však stejný, proto je vhodnější používat schéma. protože navzdory velikosti a typu produktů mají stejné příčiny poruch.

Rollingové konektory se liší velikostí a nosností. Řízení ventilu se zpravidla provádí kvůli rotaci rukojeti.

Síla vytvořená písem přes olej používaný jako pracovní tekutina se přenáší na píst připojený k tyči. V tomto případě je olej čerpán z přední dutiny válce konektoru do zadní části (z pílu).

Kanál bypassu je uzavřen současně a sací a vypouštěcí ventily umožňují oleji pohybovat pouze směrem k zadní dutině, to znamená, že konektor funguje jako čerpadlo. Při otevírání bypassové jehly (je to špičatá tyč závitů), olej může proudit zpět do přední dutiny přes obtokový kanál.

Pokud je v tuto chvíli konektor pod zatížením, pak se pístová tyč utopí uvnitř válce.Výkon Jacku je zajištěn dodržováním tří podmínek:

Rollingový konektor „nedrží“. jak opravit

Oprava válcování hydraulických damccrate rukama

To je obvykle způsobeno buď nedostatkem oleje v konektoru, nebo s poškozením nebo kontaminací ventilů.

.Jaký druh oleje nalijte do hydraulického válcování?

Na to není nic hledat nějaký speciální olej. I když, pokud používáte konektor po celý rok, je lepší vyplnit syntetický motorový olej-v chladu je stále méně zesílení Je však nesmírně nežádoucí. vynalezený olej a špinavý a obsahuje velké procento agresivních sloučenin síry.

Pokud Jack používáte po celý rok, pak je lepší vyplnit syntetický motorový-po všem, zhušťuje méně v chladu.

K tomu může dojít, pokud prameny ventilu „oslabují“ nebo nečistoty přišly do kanálů.Před opravou můžete preeptile pro válcovací hydraulický konektor.Zpravidla to zahrnuje těsnění pístu a píst.

Proto se nespěchejte rozebírat Jack „na šroubu“. Stačí extrahovat píst a ventily s pružinami. V závislosti na konkrétním modelu konektoru mohou být ventily nainstalovány buď v různých „jamkách“ nebo v jednom. postupně (v takových případech má kanál dovnitř klepání na křížovou oddíl).

Opravte soupravu pro hydraulický konektor

Po opravě a plnění čerstvého oleje by měl být jack „čerpán“. aktivně „pracovat“ s pístem, aby se odstranil přebytečný vzduch.

Pokud na ventilech jsou stopy deformace, pak je třeba je vyměnitAle opět to obvykle přichází na banální bahno, které spadlo do kanálů Jacku. Proto se nejprve demontovali, postarajte se o důkladné čištění „vnitřků“ Jacka. opláchněte je benzínem a vyfukujte stlačeným vzduchem.Oprava válcovacího hydraulického konektoru s zvedací kapacitou 2 nebo 3 tun se zásadně neliší. s výjimkou množství oleje potřebného pro doplňování doplňování.Po opravě a plnění čerstvého oleje musí být jack „načerpán“. odstraňte přebytečný vzduch. Chcete.li to provést, musíte nejprve aktivně „pracovat“ s písem. dokud se neobjeví tlak. Pak je vše jednoduché. protáhněte vzduch speciálními dopravními zácpami a přidejte olej.Poruchy charakteristické pro valivé hydraulické konektory jsou vlastní jiným podobným zařízením. Například výkon konektoru určeného k tažení těla automobilu je podobně obnoven, přestože jeho výbojové a pracovní válce jsou od sebe „rozmístěny“.

MIG79RUS Blog Rychlé opravy hydraulického jacku.

Někdy existují problémy s hydraulickými konektory. Většina z nich okamžitě hodí. Ale nevyhazujte to, možná problém není tak velký.

Ale stává se to takto. Jack nezvýší do požadované výšky. Dříve bylo dost, například délka tyče pro zvednutí automobilu, ale nyní ne. Stoupá napůl. a to je vše. Olej je na vině. Přesněji, jeho nedostatek.

Během provozu pracovního konektoru je olej stále konzumován. Trochu, ale stráví se s každým vzestupem/snižováním. Pro dobré to potřebuje čas od času. asi jednou ročně. ke změně. Ale kdo s námi dělá takový nesmysl?) Obvykle funguje, když to funguje)

Obecně se šukali dva konektory. Jedna válcovaná, druhá láhev, obě hydraulické, přirozeně. Rollingový konektor je stejná láhev, nainstalovaná pouze ve speciálním designu.Poté, co jsem zvedl auto. pomalu ho snížili. Rozhodl jsem se přidat olej.

Můžete jít a koupit, můžete nalít vřetenový olej, který je také hydraulický. A můžete na vlastní nebezpečí a riziko přidat obvyklý motor. To, co jsem udělal. To se samozřejmě nedoporučuje, vlastnosti oleje nejsou stejné, dobře, dobře.

Nejprve musíte úplně snížit jack. Odšroubujte montáž, spusťte tyč (nebo zvedací část odstínu), utáhněte montáž zpět.Najděte díru, skrz který je olej naplněn. Je uzavřena gumovou zátkou.

Jak načerpat správný hydraulický konektor?

Hydraulický konektor. zařízení, které je navrženo k vyřešení nejširšího kruhu problémů.

Jak načerpat hydraulický konektor a proč to musíte udělat? Zařízení vám umožňuje zvýšit potřebnou položku do požadované výšky.

Jsou to hydraulické zvedáky, které se nejčastěji používají pro automobilovou a servisní stanici, pro práci v domácí dílně. Oprava spočívá v čištění nádrže, výměny tekutin, čerpání.

hydraulický, jack, dělat

Hydraulic Jack je schopen provádět mnoho různých úkolů v domácí dílně.

Než se přesunete na čerpání hydraulického vybavení, musíte zjistit, proč je taková práce vyžadována.

Zařízení, jehož princip provozu je založen na hydraulice, může být poškozeno kvůli kontaminantům a vzduchu, který vstupuje do pracovní dutiny.

Omezovačem sestupu mechanismu na požadovanou úroveň může být koroze. Mezi důvody, které budou vyžadovat čerpání, je třeba poznamenat:

 • Vzhled vzduchových bublin.
 • Koroze mechanismu, který brání použití zařízení k plnému výkonu.
 • Příliš silná zatížení, kvůli kterému je flexe hydraulické tyče.
 • Vzhled stop znečištění v oleji, což vede k poškození celého mechanismu.

Aby se zabránilo takovým vadám, které zařízení neumožňují, by mělo být prováděno řadu práce samostatně:

 • .
 • Jemně odstraňte ventil, který je nezbytný k tažení pracovního oleje.
 • Primární píst je úhledně odstraněn, jeho povrch musí být pečlivě prozkoumán, aby nedošlo k poškození.
 • Úplná kontrola zařízení se provádí, měli byste zkontrolovat všechna těsnění, koule na ventilech. Pokud je jejich stav neuspokojivý, měli byste provést předběžnou náhradu za novými a poté provést čerpání.
 • Mechanismy, pokud je to nutné, se promyjí z nečistot, cizích prvků, které se do nich mohou dostat.
 • Poté již můžete vyplnit čerstvý olej, čerpat systém ze vzduchu.

Hydraulický olej by měl používat pouze speciální. Jinak nebude zařízení fungovat na plné kapacitě.

Proč nezvyšuje hydraulický konektor?

Existuje mnoho odrůd zvedacích mechanismů, hydraulický typ zvedáků (láhev, válcování) je mezi motoristy nejčastější). Při nesprávné údržbě mohou zvedáky například selhat, přestanou zvedat zatížení. A okamžitě vyvstává otázka, co dělat, když hydraulický konektor nezvýší. Není nutné koupit nový najednou, vždy existuje cesta ven, často vše lze opravit provedením údržby jednotky.

Detekce poruch

Prut je předložen do požadované výšky, ale pak se pomalu (bez vystavení zátěži) sníží. v tomto případě je v tomto případě s největší pravděpodobností v obchvalu a poškozené těsnění, takže nezbytný tlak není udržován.

Pokud se válcovací konektor nezvýší až do konce, pracovní krok se snížil. V tomto okamžiku je poruchou vytvořenou korozí na tyčce a zrcadlo povrchu válce. Pokud je nabitý náklad větší než trest za jack (uvedený v pasu a na případu v tunách), to znamená, že je pravděpodobnost poškození tyče, jeho zakřivení.

Aby Jack sloužil po dlouhou dobu a nerozbije se, je nutné si pamatovat následující pravidla:

 • Výměna hydraulické tekutiny je vyžadována 2krát ročně.
 • Pokud se zvedací zařízení používá každý den, musí být změna hydraulické tekutiny prováděna měsíčně.
 • V extrémních případech můžete použít jakoukoli hydraulickou tekutinu, ale v zimě se doporučuje používat syntetické oleje označené výrobcem zařízení.
 • Aby se olej v zimě nezhoustne, je nutné uložit konektor na suchém a teplém místě.
 • Nedoporučuje se ovládat konektor v zimě v chladu, protože to může jednoduše přestat fungovat.

Chcete.li odstranit rozpad, můžete ztratit spoustu času a peněz, proto je snazší dodržovat pokyny pro provoz hydraulického konektoru a pak to vydrží dlouho a pomůže zvýšit náklad více než jednou.

Hydraulický konektor nedrží, nezvyšuje (důvody a rozhodnutí)

Silný a jednoduchý asistent při zvedání ohromujících závaží má spolehlivý design, který slouží jako klíč k bezpečné práci. Kritérium s vysokou pevností se považuje za hlavní ukazatel účinnosti konektoru, ani taková úroveň nevylučuje možnost rozbití zařízení. V tomto tématu jsme přinesli všechny možné příčiny rozpadů hydraulických konektorů jakéhokoli druhu, analyzovali je a učinili pokyny k kroku, abychom odstranili určité poruchy.

Jak funguje hydraulický konektor

Abychom přesně určili příčinu zhroucení a jeho následné eliminace, měl by mít jasnou představu o principu provozu zařízení. Naštěstí jsou hydraulické konektory poměrně jednoduché a většinu jejich chyb lze samo o sobě odstranit. Kontaktování služby může být nutné v případech vážných vad nebo úplného nedostatku touhy seznámit se s pokyny pro opravu. Základy porozumění působení zařízení by měly být položeny analýzou hlavních složek jeho mechanismu.

Před popisem funkčních prvků stojí za zmínku, že hydraulické konektory mají několik podtypů a jsou rozděleny do válcování, láhve a kosočtverce. K klasickému typu mechanismu zvedání kapaliny je typ láhve nejvíce blízký, který zahrnuje zařízení s teleskopickým, dutým, hákem a standardem. Abychom vytvořili správnou základní prezentaci, analyzujeme původní model bez dalších úprav. Hydraulický konektor láhve se tedy skládá z následujících komponent:

 • Základna případu. Podporujte místo pro instalaci zařízení na rovnou plochu.
 • Rám. Vnější část hydraulického konektoru a, v části, olejový nádrž.
 • Plungerův válec. Uzavřená komora, kde se vytváří tlak tekutiny tlačící tyč.
 • Pracovní píst. Rozšířený prvek s důrazem na konec.
 • Olejový lití. Nachází se v horní části těla těla.
 • Šroub. Posuvný prvek pro zvýšení výšky UPS jacku. Je to zkroucené do pílu.
 • Hlava pouzdra. Připojení závitu a stanovení polohy případu ve vztahu k válci.
 • Pečetní prsten. Zajišťuje utěsnění olejového nádrže a zabrání toku tekutiny.
 • Gaet šroubu. Horní část hlavy těla se šesti tvářími pro pohodlné odšroubování.
 • Náušnice. Pohodlný prvek pro ruce.ruční jack. Ne všechny modely jsou přítomny.
 • Šroubová hlava. Poslední část tyče spočívala na zatížení.
 • Rameno páky. Odnímatelný prvek manuálního čerpadla, několikrát zvyšuje sílu expozice. Ve většině případů to zahrnuje speciální drážku pro odšroubování zámkového ventilu (o tom níže).
 • Vasile píst. Hlavní prvek čerpadla, řízený pákou. Čerpá kapalinu z jedné nádrže do druhé.
 • Válec čerpadla. Uzavřená komora a přechodný spojení v čerpání oleje mezi nádržemi.
 • Stop ventil. Slouží ke kombinování / izolaci olejové nádrže s válcem pístu.
 • Salce Valve. Reguluje pohyb tekutiny uvnitř zařízení a umožňuje únik pouze v jednom směru (pouze při absorpci do válce čerpadla).
 • Ventil role. Opak sání. Umožňuje pístu čerpadla stlačit olej skrz sebe, ale nenechává ho jít.

Podstata působení zařízení je založena na čerpací kapalině z olejové nádrže do válce s pístem. Při zvedání páky se část oleje absorbuje do válce čerpadla a při snižování se stlačena do hlavního válce výtahu. Z tohoto důvodu se v hlavním oddílu vytvoří tlak, který tlačí píst.

Při opravě hydraulických konektorů

Páka zařízení zajišťuje čerpadlo, které pumpuje hydraulickou tekutinu do válce prostřednictvím speciálního ventilu. Hydraulická nebo pracovní tekutina je olej vymačkaný ve válci. Jack klesá zpět s otevřeným ventilem umístěným na čerpadle, takže do něj proudí hydraulická tekutina.

Použít hydraulické konektory je snadné. Měly by být umístěny na rovném povrchu Země pod autem. Po uzavření ventilu zařízení se jeho páka stiskne, dokud není vůz zvednut do požadované výšky z povrchu.

Pro snížení vozidla zpět na zem, když je kolo již vyměněno, ventil se otevře hladce proti průchodu času. Když je zařízení v původní poloze, ventil je zavřený záda a otočí jej opačným směrem.

Jak správně čerpat konektor

Pro jack, jako jakýkoli mechanismus, je vyžadována periodická kontrola a údržba. Kapalina může být přidána do válce, protože použití zařízení je spojeno s tokem oleje těsněním, stejně jako olejové těsnění. Pomocí jack pro opravu automobilu použijte pojištěný stojan. Upravením zařízení s ním nemůžete nechat auto spadnout na zem, pokud je jack vadný.

Skladování zařízení v místech, kde je zvýšená vlhkost, vede k vzhledu rzi ve válci. Ze stejného důvodu je pracovní válec schopen být nepoužitelný. Zároveň je nedostatek hydraulického konektoru pomalá rychlost a nízká výška vzestupu. Některé modely mají poměrně velkou váhu, takže není příliš výhodné přepravovat ji v kufru.

Jak vyplnit olej?

Hydraulická tekutina se nalije přes krk umístěný na straně pouzdra. Ona je úroveň. Na korku nedochází k žádnému zatížení, uvnitř pouzdra není tlak. Pak potřebujete čerpat hydraulický konektor. Toto je jednoduchý, ale odpovědný postup.

Po nalití je nutné zvýšit tyč do maximální výšky (bez zatížení). Potom je jack umístěn vodorovně, naléhající korek nahoru. Kork je oslaben a stonek je energeticky vtlačen do válce. Většina vzduchu bude stlačena do nádrže s tekutinou.

Potom je kork pevně zavřený a několik (až 20) plné cykly zvedání do maximální výšky se zatížením 30-50 kg a snižování tyče se vytvoří. Poté byste měli provést nárůst kontroly při zvýšeném (100-500 kg) zatížení. Pokud jack „nedrží“ zatížení. opakujte čerpání.

Jaký druh oleje se nalije? Ten uvedený v pasu produktu nebo v pokynech. Pokud jsou dokumenty ztraceny, najděte informace na místě výrobce. Masters se zkušenostmi s radou používat t.n. Veretnyka. To platí pouze pro staré modely.

Byly tam otázky? Podívejte se na video o opravách 12tunového hydraulického konektoru typu láhve.

Bez jacku zůstává motorista bez přehnaného motoristy „jako bez rukou“. A je nutné nejen změnit kolo na silnici. Dobrý jack je nezbytný pro některé typy oprav. zejména v běžné garáži, která není vybavena výtahem. Například při sestavování pozastavení po opravě, kdy je nutné provést konečné zpřísnění pák.

Neexistuje absolutně nic, co by snižovalo auto na kola, aby tiché bloky přijaly „pracovní“ polohu. stačí zkrátit páku, aby jí poskytla správnou polohu. Obzvláště je vhodné hodit hydraulický konektor. díky designu může být nainstalován pod částí umístěnou nízkou. takže pod ním nemůžete vyzvednout žádný jiný konektor. Ale stejně jako jakýkoli jiný mechanismus může jack selhat.

Oprava rollingového konektoru je k dispozici každému, kdo nezávisle opravuje auto

Budeme mluvit pouze o tom, na co nejprve musíte věnovat pozornost při opravě rolátového konektoru vlastními rukama. Nejprve zvažte jeho zařízení

Hlavní příčiny poruch hydraulického konektoru a způsoby, jak je eliminovat

Jedním z nejčastějších důvodů rozkladu Jacku může být tok oleje. Výsledkem je, že vzduch vstupuje do pracovní komory, v důsledku toho mechanismus zvedání nefunguje v plné síle nebo přestává fungovat.

Totomu problému lze zabránit pravidelným udržováním hydraulického konektoru, který spočívá v kontrole množství kapaliny, a pokud je to nutné, přidejte jej do pracovního válce v pracovním válci. Snížení množství oleje v systému může být výsledkem přirozené provozní ztráty, stejně jako kvůli poškozeným nebo vadným těsněním a těsněním. V tomto případě bude obvyklý ventil kapaliny problém vyřešit, bude nutné vyměnit neúspěšná těsnění a olejová těsnění.

Vzhledem k nedostatku v systému pracovní tekutiny je jeho místo zaujato vzduchem-to lze uhodnout sníženou účinností Jacku. Tento problém se můžete zbavit čerpání. Chcete.li to provést, otevřete nádrž na olej a obtokový ventil a pumpujte hydraulické čerpadlo.

Pokud v této poruše porucha, pak podléhá správné implementaci této práce, bude jack opět v pracovním stavu. Ale pokud to nepomohlo, pak nebo příčina poruch je jiná, nebo bude vyžadována vážnější oprava.

Někdy lze tento problém vyřešit tím, že zamykací jehlu změní na dvě zatáčky, zatímco zvedne píst na horní bod a poté jej uvolníte tak, aby dosáhla dolního. Tato akce musí být opakována 2-4krát.

Pokud je detekována koroze a jsou části poškozeny, jsou vyměněny.

Příčinou nesprávného provozu hydraulického konektoru může být často koroze, která ovlivňuje písty předložené (tyče nebo plunely) a vnitřek pouzdra. Ale abyste zjistili důvod, budete muset zařízení rozebrat. Chcete.li to provést, můžete kontaktovat servisní workshopy nebo provést práci sami. Po opravě budete potřebovat sadu klíčů, opravnou sadu, kontejner pro vypouštění starého oleje a nádobu s novým pro záliv do systému.

Zakřivená tyč také často způsobuje výstup konektoru, v tomto případě, pokud je poskytnuty konstrukčními rysy modelu, může být nahrazena novým a často to znamená, že konektor opravy není předmětem Opravit i v servisní dílně.

hydraulický, jack, dělat