Nástavec úhlové brusky pro řezání plechu

na nejužitečnější úhlové brusky pro vaši práci

Příslušenství pro úhlové brusky s různým funkčním určením výrazně rozšiřuje možnosti brusky. Umožňuje použití pro širokou škálu aplikací. Toto zařízení je užitečné pro mnoho aplikací v domácnosti.

Úhlová bruska PATRIOT AG 122

Navrhuji seznam zařízení, která vám umožní snadno, rychle a přesně provést potřebné práce bez drahého elektrického nářadí. nebo jednoduše usnadnit a zabezpečit používání samotné brusky.

Bezpečnost práce s úhlovými bruskami

Tato otázka je nejdůležitější. Pokud porušíte pravidla používání úhlové brusky, můžete si způsobit vážná, někdy i život ohrožující zranění. Podívejme se na hlavní z nich, které je třeba dodržovat.

  • Velikost disku. Mnoho lidí se domnívá, že když na malou úhlovou brusku nasadíte velký kotouč a sejmete ochranný kryt, není se čeho obávat. Velká úhlová bruska je výkonnější. Jedná se o život ohrožující mylnou představu. Malá úhlová bruska má výrazně vyšší otáčky, a proto vyžaduje jiný kotouč. Pokud nainstalujete velký pilový kotouč, mistr s největší pravděpodobností ani nestihne začít pracovat. kotouč po zapnutí odletí a bez ochranného krytu to povede ke katastrofálním výsledkům.
  • Směr otáčení. Některým řemeslníkům vadí, že jim při práci létají jiskry pod nohy. Rozloží kapotu, přemístí rukojeť a začnou pracovat. To je nejčastější příčinou odlétnutí kotouče, když se zachytí o ostrou hranu. Úhlová bruska musí být natočena směrem k vám, nikoli naopak.
  • Osobní ochranné prostředky. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít, rukavice, obličejovou masku nebo respirátor. Tím se zabrání popáleninám, poranění očí, které bohužel nejsou při tomto druhu práce neobvyklé.

úhlová bruska

Nejoblíbenějším nástrojem v domácnosti je úhlová bruska. Lze jej použít i k řezání kovů. K tomu je třeba zakoupit vhodný řezný kotouč. Dodávají se v různých tloušťkách. Při řezání tenkých plechů a přesném řezání je nejvhodnější jemný kotouč. Pokud musíte řezat armovací pruty, je nejlepší použít kotouč se silnějším rozměrem.

Hlavní zvláštností řezání kovů pístovou pilou je absence jisker a snadná práce v těžko přístupných místech. Tímto nástrojem dosáhnete hladkého a čistého řezu. Nezapomeňte však, že šavlová pila pracuje pouze v přímém směru. To je jeho hlavní rozdíl oproti skládačce. V případě ohnutí hrozí vysoké riziko poškození čepele. Důležité je také nepřehřívat materiál. Je nutné pracovat při nízkých otáčkách.

Použité materiály

Nejprve je třeba vyrobit válečkový vozík pro lineární vedení. Jako základna se použije profilová trubka o průřezu 20×20 mm. Budete potřebovat 4 polotovary, každý o délce 300 mm.

Nyní je třeba vyvrtat průchozí otvory pro budoucí spojení dílů. Jejich středy jsou ve vzdálenosti 25 mm od každého okraje profilu. Je zapotřebí vrták o průměru 11 mm.

Otočte světelný profil na druhou stranu a na obou stranách udělejte stejné průchozí otvory ve vzdálenosti 50 mm. Používáme vrták o průměru 11 mm.Aby bylo možné šrouby později při montáži vozíku skrýt, musí být průchozí otvory v obrobcích dokončeny. Za tímto účelem je nutné vyvrtat jednu stěnu každého profilu pomocí vrtáku o průměru 17 mm. Všech 16 otvorů je takto dokončeno, dalších 16 sousedících otvorů zůstává nedotčeno.

Nyní je třeba vyrobit rameno, které bude úhlovou brusku držet. K tomu použijte profilovou trubku 40 x 20 o délce 300 mm.

Aby bylo možné později nastavit hloubku ponorného řezu, je zapotřebí další hloubkoměr. Je vyroben z trubek o rozměrech 20×20 mm. Připravte si 160 mm dlouhý kus. Jeho konce jsou seříznuty pod úhlem 45 stupňů. Můžete řezat od oka, protože přesnost není rozhodující.Z profilové trubky 15×15 mm je třeba vyříznout 40 mm dlouhé malé distanční prvky. Celkem je potřeba 8 kusů.

Po dokončení těchto obrobků je čas je sestavit dohromady. Jako spojovací závěs použijete pevný šroub se závitem M12 o délce 200 mm. Našroubujte na ně 3 dlouhé matice M12.Po připevnění šroubů s maticemi ke stolu pomocí svorek je nutné připevnit polotovary z dvojice profilů 20×20 a jednoho 40×20. Trubky je třeba přivařit k maticím.

Je třeba uříznout 2 kusy ocelového pásu o šířce 40 mm a délce 50 mm. Vyvrtejte otvor blízko okraje středu pomocí 11mm vrtáku.

Desky se přišroubují do převodovky úhlové brusky do běžných otvorů, které se používají k upevnění rukojeti. Některé nástroje mohou mít otvory pro šrouby M8. Upínací šrouby M10 40 mm musí být zajištěny maticemi. Našroubujte šrouby skrz desky do převodovky a utáhněte je maticemi.

Úhlová bruska s deskami musí být přiložena na kus profilu 40×20 mm a navařena na. Poté lze nástroj vyjmout, aby nedošlo k jeho poškození, když je držák již pevně nasazen.

Ve vzdálenosti několika centimetrů od upevnění desek přivařte předem vyrobený profilový polotovar 20×20 o délce 160 mm. Na volnou plochu úhlové brusky je přivařena krycí deska ze stejného pásu jako úhelník. Na vyčnívajícím rameni desky se vyvrtá otvor a přivaří se k němu matice M10. Pro zpevnění konstrukce by měl být k boku profilu přivařen další 160 mm dlouhý ocelový pás, rovněž rozřezaný pod úhlem 45°.

Svařování je nyní dokončeno a montáž může začít. Nyní je čas na lakování dílů.

Jak rovnoměrně řezat tenký plech

Pro rychlé a přesné provádění prací spojených s řezáním plechu je třeba zvolit správné elektrické nářadí, jako je úhlová bruska. Při řezání silných nebo tenkých plechů potřebujete úhlovou brusku s odpovídajícím výkonem a průměrem řezného kotouče. Při nákupu elektrického nářadí doporučujeme také sledovat jeho vlastnosti, například systém pozvolného rozběhu a proměnlivé otáčky talíře.

Pro každodenní použití v domácnosti, kdy je třeba řezat tenký kov, se hodí běžná úhlová bruska s nízkým výkonem (do 1 kW). Pro řezání silných desek je však vhodnější zakoupit výkonnou úhlovou brusku (od 2 kW), která je vybavena systémem pozvolného rozběhu. Existuje několik typů úhlových brusek, které se od sebe liší rozsahem i funkčností. Toto elektrické nářadí je následujících typů

  • profesionální typ;
  • poloprofesionální typ;
  • domácnost;
  • s jednou nebo více rukojeťmi;
  • se systémem pozvolného rozběhu a samočinným nastavením otáček.

Existují také úhlové brusky se středním, nízkým i vysokým výkonem. Toto elektrické nářadí lze použít k řezání kovu i jiných tvrdých povrchů (beton, kámen). Úhlová bruska se často používá k různým čisticím, brusným a lešticím pracím.

Pro řezání tenkých plechů lze použít úhlovou brusku s nízkým výkonem přibližně 0,6-1 kW a průměrem kotouče 125 mm.

Taková úhlová bruska se však nedoporučuje pro řezání silného kovu, protože v tomto případě se při práci úhlové brusky často zasekne řezný kotouč, což může způsobit vážné zranění.

Pro přesné a rovnoměrné řezání tenkého plechu o tloušťce přibližně 1 mm je třeba být velmi opatrný a pozorný. Při obrábění takových materiálů úhlovou bruskou se může kotouč zakousnout. Před zahájením práce je proto nutné zkontrolovat, zda je řezný kotouč bez vad a odštěpků.

Pokud je kotouč poškozený, není vhodný pro řezání kovů. V opačném případě by se deformovaný nebo poškozený kotouč mohl při řezání rozletět.

Pro rovnoměrné řezání tenkého plechu úhlovou bruskou je třeba na jeho povrchu nakreslit ořezovou čáru, podél které se bude řez provádět. Začněte řezat plech od nejvzdálenějšího okraje a postupně se vraťte zpět v opačném směru. Při této metodě uživatel táhne úhlovou brusku ve svém směru a postupně se posouvá podél listu až k druhému okraji.

Při řezání tenkých plechů sledujte kotouč. Nedovolte, aby se při řezání zabořil příliš hluboko do povrchu. Maximální hloubka ponoření by neměla překročit 5. 6 mm. Tento způsob řezání zabraňuje možnosti zachycení nože. V opačném případě, kdy hloubka proniknutí řezného kotouče do plechu přesáhne 6 mm, hrozí vysoké riziko zaseknutí v důsledku zmenšené styčné plochy.

Nástavec úhlové brusky pro rovný řez

Nejjednodušší zařízení pro rovný řez úhlovou bruskou, podrobná fotografie a popis, jak jej vyrobit.

Šikovné a jednoduché příslušenství pro úhlové brusky, které si můžete vyrobit sami. S tímto praktickým zařízením můžete rovnoměrně řezat plech bez větší námahy.

Zde je fotografie krok za krokem, jak toto svítidlo vyrobit.

Vyřezávání polotovarů pro upevnění úhlové brusky z plechu.

Do obrobků vyvrtáme otvory pro šrouby k upevnění úhlové brusky.

Do podstavce vyřízněte otvor pro kotouč úhlové brusky.

Na horní části nástavce je přivařena další matice, do které je našroubována rukojeť.

Tuto konstrukci můžete přišroubovat k úhlové brusce a používat ji.

Nyní jednoduše upněte plechový díl a vodicí lištu (rovnou tyč nebo úhelník) na stůl, abyste mohli obrobek řezat naplocho. Přitiskněte základnu přípravku na vodicí lištu a vyřízněte kov.

Jednoduchá a šikovná domácí úhlová bruska.

Doporučujeme vám shlédnout video autora tohoto vlastnoručně vyrobeného stroje:

Řezací stroj

Řezací stroj se používá k řezání a pokosovým řezům kovů a profilů, k výrobě stejně velkých obrobků, k přesnému řezání do určité hloubky, k řezání keramických obkladů atd. д. Můžete si koupit hotové, hotové nástroje, které na pultech obchodů stojí pěkný peníz. Úhlová bruska s výkonem 0,9 kW a vyšším je schopna plnit stejnou funkci jak v domácnosti, tak v malých dílnách.

Z obrázku je patrné, že pro výrobu takového zařízení je nutné myslet pouze na konstrukci a pevné upevnění úhlové brusky. Je třeba jej předem rozměřit a zajistit ve 2-3 bodech, aby se nástroj při řezání nepohyboval. A je velmi důležité.

Úhlovou brusku lze také umístit pod desku stolu. Nejenže řeže různé materiály, ale funguje také jako kotoučová pila.

Nástavec řetězové pily

Lze jej použít k úpravě elektrického nářadí a je nepostradatelný pro profesionální instalatéry a stavební dělníky.

Řetězová pila z úhlové brusky

Nástavec řetězové pily je vyroben z kvalitních a robustních materiálů, je trvanlivý a odolný proti opotřebení. Je vhodný pro rychlé řezání dřeva a mnoha různých materiálů. Můžete ji použít:

Odborné poradenství pro určité aplikace

V následující části je popsáno, jak pracovat s úhlovou bruskou na různých kovových výrobcích.

Broušení řetězu řetězové pily

Obrázek 2: broušení řetězu řetězové pily úhlovou bruskou

Řetěz se brousí na rameni řetězové pily. K práci se používá 2,5 mm silný brusný kotouč. Označte první zub, který budete brousit. Při správné technice lze řetěz obnovit 4krát až 7krát, než se zcela zničí.

Řezání trubek

Začněte řezat silný kov úhlovou bruskou od okraje. Pokud začnete ve střední části, může se disk zaseknout a ohnout. působení síly na spodní část frézy během obrábění, což zajišťuje efektivní řezání.

Řezání výlisků

Obrázek 4: Řezání úhlů pod úhlem pomocí úhlové brusky

K řezání kovových rohů můžete použít opotřebované kotouče nebo nástroje s malým průměrem. Důležité je si uvědomit, že práce probíhá postupně: nejprve se vyřízne jedna část výlisku, pak druhá.

Broušení pilového kotouče

Obrázek 5: broušení pilového kotouče úhlovou bruskou

Začněte tím, že úhlovou brusku upevníte svorkami a ponecháte přístupnou rotující část nástroje. Pak pilový kotouč přiblížíte k ostřícímu kotouči, aniž byste na něj působili příliš velkou silou. Kružnice musí probíhat tangenciálně podél obrobku. Zajistěte správnou rovinnost procesu ostření.

Leštění je kompletní povrchová úprava obrobku. Odstranění drobných defektů, jako jsou odřeniny, odštěpky a škrábance. Dosáhne se vysokého lesku povrchu a výrobek má prodejní vzhled.

Frézy s vratným ostřím jsou kompozitní obráběcí nástroje, které obsahují odnímatelné obrobky, jež jsou drženy tělem. Výrobky se používají k tvarování drážek, šikmých ploch a říms. Používá se k přípravě otvorů a vytváření složitých technologických výřezů.

Frézování drážek a ramen zahrnuje současné obrábění několika povrchů v rámci komplexní operace. K tomu se používají profilové frézy, které zajišťují přípravu technologických výstupků a otvorů pro následné spojení dílů.

Opotřebení frézy je komplexní jev, který je výsledkem používání nástroje. V důsledku opotřebení řezných hran se zhoršuje ostrost řezných hran, hmotnost, geometrie a mechanická stabilita obrobku.

Výpočet řezných dat se provádí pro mechanizované a ruční obrábění kovů. Výsledky slouží k výběru nejvhodnějšího nástroje, určení nejlepšího způsobu opracování a stanovení výrobních nákladů.