Mlýnek na černou a decker. Mlýnek na černou a decker

Mlýnek na černou a decker

Rychlá max nabídka :: deaktivována = „Uživatel.Pivot.typ != ‚online‘ || uživatel.Pivot.postavení != ‚schváleno‘ || současný_lot.Stav ‚prodáno‘ || současný_lot.Stav ‚Nenositel‘ „_applyMoneyFormat (navrhovaný_proxy_bid / 100, měna.název)

Toto je nadcházející aukce. Sledujete tuto aukci. Kliknutím výše budete informováni, když je aukce otevřena pro nabízení.

Prodejce se rozhodl skrýt nabídkovou historii před přístupem veřejnosti. Máte.li jakékoli dotazy, kontaktujte prodejce.

Akce

Postavení polohy:

Prodejce

Prémie Aucto kupujícího se počítá na základě součtu vítězné nabídky, poplatku za odstranění a dalších příplatků účtovaných na tuto šarži. Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na prodeji může být prémie Aucto kupujícím předmětem daně. Pro další informace kontaktujte podporu Aucto.

Prémie Aucto kupujícího se počítá na základě součtu vítězné nabídky, poplatku za odstranění a dalších příplatků účtovaných na tuto šarži. Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na prodeji může být prémie Aucto kupujícím předmětem daně. Pro další informace kontaktujte podporu Aucto.

Kontaktujte technickou podporu Aucto telefonicky na čísle 1-844-326-7310 nebo e-mailem na technickém@aucto.com

Podmínky nabídky

Podmínky těchto uchazečů (tyto „Pojmy nabídky“) řídit váš přístup a používání www.Aucto.com (The „Stránka“ nebo „Webová stránka“), provozované společností Aucto Inc. (společně s jeho přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi, „Aucto“, „my“, „náš“ nebo „nás“) a služby v nich uvedené. Podmínky těchto uchazečů jsou navíc k zásadám ochrany osobních údajů společnosti Aucto, podmínkách webových stránek Aucto, podmínek jakéhokoli prodejce a podmínek jakékoli jiné dohody, které můžete mít s Aucto pro produkty, služby nebo jinak. V případě konfliktu mezi podmínkami těchto uchazečů a jakoukoli jinou dohodou bude druhá dohoda ovládat. Vy, uživatel, přijmete podmínky těchto uchazečů pomocí webu a/nebo kliknutím níže, okamžitě po takovém přijetí ( „Datum účinnosti“).

I. Definice.

(A) „Nepříjemná nabídka“ Znamená nabídku, kterou automaticky zadala nabídková technologie společnosti Aucto jménem uchazeče až do maximální nabídky uchazeče.

(C) „Max nabídka“ Znamená nejvyšší částka zadaná uchazečem, který je uchazeč ochoten zaplatit za hodně v aukci nebo aukci webového vysílání.

(F) „Služby“ prostředky (i) procházení webu; ii) komunikace s prodejci; (iii) nabízení v aukcích a aukcích webových vysílání po schválení prodejců; (iv) nákup položek na prodej; (v) pomocí portálu nabídkového portálu Aucto k řízení nabídek, nákupů, plateb a zásilek; a (vi) pomocí distributora plateb společnosti Aucto zaplatit za nákupy.

(G) „Účet ověřeného uchazeče“ znamená nákupní účet, který je ověřen Aucto po obdržení platné a přijaté kreditní karty. Držitelé účtu ověřených nabídkových uchazečů si mohou zakoupit položky z trhu Aucto a zaregistrujte se pro online aukce a aukce webových vysílání.

Ii. Přístup k účtu a uživateli.

(a) Chcete.li získat přístup a používat služby, musíte na webu obsahovat účet ověřeného nabídky, v souladu s podmínkami webových stránek Aucto a podléhajícím se podmínkami webových stránek Aucto webové stránky. Jakýkoli odkaz na uživatelský účet na smluvních podmínkách webových stránek AUCTO zahrnuje také ověřené účty nabídkových nabídek.

b) Aucto si vyhrazuje právo odstranit nebo změnit všechny nebo část služeb podle svého výhradního uvážení; s upozorněním nebo bez předchozího upozornění.

(c) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že schopnost společnosti Aucto poskytovat služby může být bráněna nebo přerušena technickými problémy způsobenými v důsledku problémů s připojením k internetu, chybami na webových stránkách Aucto, sítě, technologie, serverů, softwaru a hardwaru nebo chyb způsobených Aucto’s Personál aukčního kontroléru („Technické poruchy“). Za žádných okolností bude Aucto odpovědný za uchazeče, jeho přidružené subjekty nebo jakoukoli třetí stranu za jakékoli škody, skutečné nebo vnímané, způsobené technickými poruchami.

Iii. Schválení prodejce.

(a) Každý prodejce, který hostuje online aukci a/nebo aukci webového vysílání na webu, si vyhrazuje právo přezkoumat profily uchazečů a přijmout nebo odmítnout uchazeče, aby se účastnili své akce na základě výhradního uvážení prodávajícího.

(b) Každý prodejce si vyhrazuje právo požádat o další informace nebo peněžní vklad jako podmínku pro schválení uchazeče o účast na jejich prodejní akci.

IV. Umístění nabídek.

(a) Po schválení prodávajícího mohou uchazeči uvést nabídky na pozemky, které si chtějí koupit v aukcích online nebo aukcí webových vysílání. V době vypršení aukce bude uchazeč s nejvyšší nabídkou na každou šarži považován za vítězný uchazeč, čeká na schválení od prodejce.

(b) Maximální nabídku můžete v online aukci nebo aukci webového vysílání umístit maximální nabídku. Když umístíte maximální nabídku, nabídkového technologie Aucto automaticky umístí na to, že se za vás zabereš, na tuto pozemek až po maximální nabídku.

(c) Online aukce na Aucto mohou mít prodloužení času. Pokud je nabídka umístěna na poslední chvíli před vypršením doby vypršení tohoto pozemku, bude nabídková doba na této pozemku prodloužena po předem stanovenou dobu.

(d) V aukci webového vysílání bude Aucto sdělit přední online nabídku prodávajícímu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakákoli nabídka, kterou uvedete, podléhá schválení prodejce. Prodávající si vyhrazuje konečné právo přijmout nebo odmítnout jakoukoli nabídku sdělenou Aucto vaším jménem.

e) Jakmile je nabídka uložena, je považována za konečnou a závaznou. Uchazeč nesmí odstranit ani zrušit umístěnou nabídku bez výslovného povolení od prodejce.

(f) Podaní nabídky na hodně uchazeč uznává a souhlasí s tím, že dodržuje všechny podmínky stanovené v této dohodě a podmínkách prodávajícího.

g) Prodejce se může rozhodnout zveřejnit výsledky aukce v době vypršení aukce. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nabídky umístěné u vás na webu mohou být viditelné pro veřejnost na Aucto.com.

(h) Berete na vědomí, že z webu může být odstraněna aukční událost nebo šarži na prodej a vyloučena z prodeje na základě výhradního uvážení prodávajícího.

PROTI. Dohody o nákupu a prodeji; Zřeknutí se odpovědnosti.

(a) Pokud jste vítězný uchazeč v jakékoli aukci, nebo pokud si zakoupíte položku z webu, uzavřete přímo do smlouvy o nákupu a prodeji přímo s prodejcem. Vy jako uchazeč předpokládáte veškerá rizika a odpovědnost spojená s jakoukoli dohodou, kterou uzavřete s prodejcem na webu.

(b) Aucto nemá kontrolu nad položkami prodanými na webu a Aucto nekontroluje ani nevyhodnocuje stav, kvalitu nebo původ prodaných položek nebo ověřuje nároky, které každý prodávající týká jeho položek uvedených k prodeji na webu.

(c) Aucto nemá kontrolu nad podmínkami upravujícími každou prodejní akci stanovenou prodejci na webu ( „Podmínky prodejce“).

(d) Aucto není prodávajícím na webu a není stranou žádné smlouvy o nákupu a prodeji, do které uzavřete s jakýmkoli prodejcem na webu.

(e) Aucto se výslovně zříká jakékoli záruky jakéhokoli druhu, výslovného nebo předpokládaného, ​​na jakékoli položky uvedené k prodeji na webu. Všechny položky by měly být zváženy ve stavu „As-IS, kde je“, pokud prodejce není uvedeno jinak.

(b) Tímto potvrzujete a souhlasíte s tím, že jakákoli položka, na kterou nabízíte nebo zakoupíte na webu, může podléhat následujícím poplatkům; Kromě částky nabídky: (i) daně (definované níže); ii) Poplatky za přepravu, manipulaci a odstranění účtované prodejcem; (iii) prémie kupujícího účtovaná prodejcem a uvedená na stránce položky na webu; Nebo prémii kupujícího Aucto, účtované společností Aucto a uvedeno na stránce položky na webu; a (iv) všechny ostatní poplatky uvedené v podmínkách prodávajícího a/nebo na stránce položky na webu.

(c) Budete výhradně odpovědní a zaplatíte a zaplatíte, když jsou splatné, pokud jde o prodej, používání, převod, spotřební daně, DPH nebo jiné federální, státní, místní nebo zahraniční daně, povinnosti, tarify, poplatky nebo jiné posouzení (a související úroky a sankce ) (společně, „Daně“) použitelné na vaše činy nebo opomenutí související s používáním webu, včetně, ale nejen na váš nákup a/nebo prodej zařízení a/nebo zboží prostřednictvím webu. Tímto souhlasíte s tím, že budete odškodnit, bránit a zadržet neškodné Aucto z jakéhokoli závazku nebo odpovědnosti za úhradu takových daní.

(d) Prodejci mají možnost využít platební brány Aucto k zpracování plateb. S Aucto Payment Gateway budou mít kupující možnost platit přes převod drátu nebo kreditní karty (Visa, MasterCard, Discover nebo American Express). Placení prostřednictvím kreditních karet bude k dispozici pouze za objednávky pod 5000.

Vii. Platba prémie kupujícího Aucto.

a) Některé položky dostupné na prodej na webu mohou podléhat prémii kupujícího AUCTO. V případě potřeby bude částka prémie Aucto kupujícím jasně zobrazena, když na položku vložíte nabídku nebo přidáte položku do košíku.

(b) Prémiové prémii jakéhokoli kupujícího AUCTO bude fakturováno spolu s vaším nákupem a je splatné okamžitě po obdržení faktury.

(c) Prémie kupujícího Aucto se automaticky vyplatí Aucto, když uchazeč provede platbu prodávajícímu pomocí distributora plateb společnosti Aucto. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že zaplatíte Aucto Premium Aucto kupujícím. Dále potvrzujete a souhlasíte s tím, že splatná prémie za kupujícího AUCTO bude automaticky odečteno z platby, kterou provedete prodávajícímu.

(d) Pokud se daně vztahují na prémii kupujícího Aucto, budou přidány do faktury Aucto pro prémii kupujícího.

Viii. Povinnosti uchazeče.

(a) Souhlasíte s tím, že splníte všechny povinnosti stanovené na webových stránkách AUCTO, podmínky a zásady ochrany osobních údajů.

(b) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně zodpovědní za provedení jakékoli due diligence na jakékoli položce, kterou vám přejete nabídnout nebo nakupovat na webu.

(c) Podat nabídku na událost ve stylu aukce, nabídku na nákup nebo se zavázala koupit položku na webu je právně závaznou povinností. Pokud jste úspěšný kupující, souhlasíte s tím, že zaplatíte částku vaší nabídky, plus všechny příslušné daně a poplatky a prémii jakéhokoli kupujícího, v čase a způsobu určeném prodávajícím a jak je uvedeno v tomto dokumentu.

d) Dále souhlasíte s tím, že budete dodržovat podmínky prodávajícího, jak je zveřejněno na každé konkrétní dražbě, likvidaci nebo prodeji, a se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy. Pokud se vám nezaplatí jakékoli dlužné částky, může Aucto podle svého uvážení dočasně nebo trvale ukončit svůj uživatelský účet a/nebo zamítáte přístup na web a Aucto si výslovně vyhrazuje právo vykonávat všechna a všechna práva a pronásledovat jaká a všechna právní prostředky, které může mít, v souladu nebo spravedlnosti.

e) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Aucto nebude kdykoli jednat jako agent jménem jakéhokoli uchazeče nebo prodávajícího.

(f) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Aucto monitoruje historii nabídky nabídek, historii přihlášení, adresu IP a další historii prohlížení, kterou může prodávajícímu zpřístupnit na vyžádání.

Ix. Modifikace.

Vyhrazujeme si právo změnit, upravit nebo změnit podmínky těchto uchazečů, naše produkty, služby nebo jakýkoli jiný obsah webu, kdykoli a podle našeho výhradního uvážení. Nezavážíme se však aktualizovat takové materiály. Jakákoli změna, úprava nebo změna bude účinná ihned po zveřejnění webových stránek a vzdáte se jakéhokoli práva, které budete možná muset obdržet konkrétní oznámení o takové změně, úpravě nebo změně. Často zkontrolujte podmínky těchto uchazečů a všechny příslušné zásady k pochopení podmínek, které se vztahují na vaše používání webu. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto uchazečů nebo s jakýmkoli změnou, úpravou nebo změnou, musíte přestat používat web a služby. Vaše pokračující používání webu nebo jakékoli služby z Aucto po zveřejnění jakýchkoli změn, úprav nebo změn představuje vaše přijetí.

X. Vládní zákon; Místo.

Podmínky těchto uchazečů se řídí a vykládá podle zákonů státu Ohio bez ohledu na jakékoli konflikty zákonů. Jakékoli nároky nebo spory týkající se podmínek těchto uchazečů budou vyslechnuty výhradně u státních soudů státu Ohio, Fulton County nebo v U.S. Okresní soud, Severní okres Ohio a strany, které se dosud souhlasí s výhradní osobní jurisdikcí místa konání u tohoto soudu. Strany se vzdávají jakékoli obrany založené na fórech, které nejsou kombinované, nedostatek jurisdikce a tím se vzdávají soudního řízení porotou.

Xi. Smíšený.

Nebudete postoupit žádná ze svých práv ani delegovat žádnou ze svých povinností nebo povinností podle podmínek těchto uchazečů, ať už podle zákona nebo jinak, bez předchozího písemného souhlasu Aucto. Nadpisy v podmínkách tohoto uchazeče jsou pouze pro informaci a neovlivňují interpretaci podmínek těchto uchazečů. Žádná agentura, partnerství, společný podnik nebo pracovní vztah není zamýšleno nebo vytvořena podmínkami těchto uchazečů. Pokud je jakékoli ustanovení podmínek tohoto uchazeče považováno za neplatné nebo nevymahatelné v jakémkoli ohledu, strany se dohodnou na tom, že takové období nebo ustanovení bude považováno za upraveno v rozsahu nezbytném k tomu, aby jeho vymáhání bylo povoleno v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a zbývající část. z podmínek těchto uchazečů a všech ostatních ustanovení této smlouvy. Žádné selhání nebo zpoždění při výkonu jakéhokoli práva za podmínek těchto uchazečů nesmí být nefungováno jako vzdání se takového práva a žádné jediné nebo částečné cvičení takového práva nesmí brání jakémukoli jinému nebo dalšímu vykonávání takového práva nebo jiného práva. Ustanovení podmínek těchto uchazečů bude závazná a budou mít ve prospěch stran, jejich dědici, nástupci a povolené postoupení.

Buya. tržiště

mlýnek, černou, decker

Vytvořte nabídku

Udělejte svou nejlepší nabídku vyniknout tím, že stanovíte cenu, která je pro vás a prodejce spravedlivá.

Buya je komunita pěšáků a „Vytváření nabídky“ je běžnou praxí v obchodě a nyní prostřednictvím webu.

Měli byste udělat pouze to, co považujete za svou „nejlepší“ nabídku pro položku, protože každý prodejce, který obdrží více nabídek za položku, pravděpodobně přijme nejvyšší a nejlepší nabídku. Nabídka je dobrá po dobu 48 hodin. Pokud prodejce přijme vaši nabídku, seznam zůstává aktivní za běžnou cenu na www.Buya.com a v pěšci, dokud si nezakoupíte položku z vašeho účtu na www.Buya.com a získejte potvrzení.

Je to opravdu zábava a jako skutečná jednání, která se každý den ve vašem místním pěšci probíhají.

Pošlete nabídku pouze tehdy, pokud to myslíte vážně. Toto je vazebná nabídka. Pokud je vaše nabídka přijata prodejcem, jste povinni zaplatit za tuto položku.

Pamatujte, že vaše nabídková cena nezahrnuje dopravu ani daň. Tato nabídka bude platná pouze po dobu 48 hodin.

Vaše přijatá nabídka vypršela gratulace! Vaše nabídka je nyní akceptována. přijata nabídka je dobrá na 24 hodin

Poslední vypršení

Bench Grinder: Black Label Tactical Blades Model a Decker Bench Grinder

Na prodej od

Middletown Trading

11408 Shelbyville Road, Suite1louisville KY 40243USA

Zásady návratu skladu

Položky jsou zaručeny, jak je popsáno, a mohou být vráceny 14 dní po obdržení položky, pokud není jinak označeno jako nevratné a nevratné.

Politika přepravy

Vaše položka bude odeslána do 1-3 pracovní den (den).

Po odeslání budou vaše položky doručeny do 1-10 pracovních dnů.

Pokračováním v používání našeho webu s námi souhlasíte s použitím cookies v souladu s naší politikou cookie.

Tento web vyžaduje, aby se soubory cookie webového prohlížeče zapnuly, aby bylo možné pokračovat. Povolte prosím cookies v nastavení webového prohlížeče.

Tento web vyžaduje přijímání souborů cookie, aby bylo možné pokračovat. Přihlášením do souhlasíte s naší politikou souborů cookie.

nebo se spojit se sociálními sítími

Tento web vyžaduje, aby se soubory cookie webového prohlížeče zapnuly, aby bylo možné pokračovat. Povolte prosím cookies v nastavení webového prohlížeče.

Tento web vyžaduje přijímání souborů cookie, aby bylo možné pokračovat. Přihlášením do souhlasíte s naší politikou souborů cookie.

Tento web vyžaduje, aby se soubory cookie webového prohlížeče zapnuly, aby bylo možné pokračovat. Povolte prosím cookies v nastavení webového prohlížeče.

Tento web vyžaduje přijímání souborů cookie, aby bylo možné pokračovat. Pokračováním souhlasíte s naší politikou cookie.

Tento web vyžaduje, aby se soubory cookie webového prohlížeče zapnuly, aby bylo možné pokračovat. Povolte prosím cookies v nastavení webového prohlížeče.

Tento web vyžaduje přijímání souborů cookie, aby bylo možné pokračovat. Pokračováním souhlasíte s naší politikou cookie.

Nakupujte přímo do obchodů z celého světa

Tento web vyžaduje, aby se soubory cookie webového prohlížeče zapnuly, aby bylo možné pokračovat. Povolte prosím cookies v nastavení webového prohlížeče.

Tento web vyžaduje přijímání souborů cookie, aby bylo možné pokračovat. Pokračováním souhlasíte s naší politikou cookie.

Nakupujte přímo do obchodů z celého světa

Tento web vyžaduje, aby se soubory cookie webového prohlížeče zapnuly, aby bylo možné pokračovat. Povolte prosím cookies v nastavení webového prohlížeče.

Tento web vyžaduje přijímání souborů cookie, aby bylo možné pokračovat. Pokračováním souhlasíte s naší politikou cookie.

Nakupujte přímo do obchodů z celého světa

Tento web vyžaduje, aby se soubory cookie webového prohlížeče zapnuly, aby bylo možné pokračovat. Povolte prosím cookies v nastavení webového prohlížeče.

Tento web vyžaduje přijímání souborů cookie, aby bylo možné pokračovat. Pokračováním souhlasíte s naší politikou cookie.

Nakupujte přímo do obchodů z celého světa

O

Buya je domovem nejlepšího a hodnoty internetu, příležitost vyjednávat s obchodníky s „vydělat nabídkou“ a 100% záruka zpět na všechny položky s výjimkou „taks-Is“. Buya je jako Ebay a Amazon’s použité dobré tržiště, ale naše položky pocházejí přímo od licencovaných obchodníků z celé USA. Každá položka byla předložena místním a národním donucovacím orgánům, takže si můžete zakoupit předměty eticky a bezpečně. Obchodníci Buya získají nejvyšší známky úspěchu doručení. Jsme hrdí na to pouze 1.75% dodávaných položek je někdy vráceno. Cítíte si jistotu, že váš nákup splní, a ve většině případů překročí vaše očekávání. Obchodníci jsou podporováni platformou Bravo Systems Platform, která umožňuje obchodům prodávat předměty s nejvyšší úrovní zákaznického servisu na mysli. Nejlepší cena, nejlepší doručení a nejlepší komunikace je srdcem Bravoovy platformy. Obchodníci vám mohou nabídnout 100% jejich inventáře v reálném čase 24/7. To znamená, že jejich jedinečné předměty jsou k dispozici za čtyřmi stěnami jejich obchodu. Buya je skutečně jedinečným zážitkem z nakupování. Udělejte si čas a kopat hluboko do 1 000 kategorií a pokud dostanete šanci, dejte nám prosím vědět, jak můžeme zlepšit váš nákupní zážitek.

Lot #69: Vintage bench mlýnek s flexibilní lampou od černé a Decker (zahrnuje broušení kamene a drátěné kartáčové kolo)

mlýnek, černou, decker

Nezapomeňte si prohlédnout všechny obrázky a položit jakékoli dotazy, které můžete mít před nabídkou, abyste zajistili úplnou spokojenost. Důležité podmínky: Náš tým přijímá kdekoli z 500. 1000 e.mailů pro každý prodej po zveřejnění aukce online. Upřímně se snažíme včas reagovat na každý dotaz, ale žádáme o trpělivost a zvážení ohledně našich pokusů o postavení těchto mnoha otázek. Otázky, které jsou zasílány během pracovních hodin (mezi 20:00 a 8:00), nebudou přezkoumány, dokud se nezačne podnikat. Prosím, neposkytujte na žádnou položku, pokud jste nezjistili všechny dimenze, obrázky a další vlastnosti a také položili jakékoli dotazy nebo vyjádřené obavy, které vám mohou zabránit tomu, abyste byli zcela spokojeni. Pokud to na obrázku nevidíte, není to zahrnuto. Jsme rádi, že prozkoumáme, zda není součástí zobrazeno, ale prosím, neposkytněte na položku a očekávejte něco, co není ukázáno, že bude doručeno. Nedáváme předměty v našich online aukcích. Toto je neegotivatelná. Neuplatněte na položku a pak se pokuste donutit náš tým, aby jednal jako kurýry nebo lodní úředníky. Jakákoli online aukce, kterou hostujeme, je pouze místní vyzvednutí. Zveme mimozemské uchazeče, ale musíme trvat na tom, abyste předem uspořádali vhodné prostředky pro shromažďování všeho, co doufejme, že vyhrajete. Vzhledem k uchazečům, kteří mají nabídku, ale ne placeni, a kupující, kteří nedodržují naši bezkontaktní platební politiku, nyní uzákoříme systém bez faktury, abychom zajistili, že každý vítězný uchazeč platí splatnou částku a zároveň spolupracujeme s naším bezkontaktním platebním systémem. Na závěr každé aukce automaticky účtujeme debetní/kreditní kartu, kterou máte v souboru, za celkovou částku splatné (včetně prémie kupujícího 10% a příslušná daň z obratu), takže není třeba hledat ani dotazovat fakturu. Pokud vaše karta při automatickém účtování vrátí „nedostatečné prostředky“, zašleme vám přímé oznámení, které vás informuje o problému. Pokud vaše karta vrátí „nedostatečné prostředky“ při druhém pokusu, okamžitě vám zablokujeme účast na jakékoli budoucí aukce za nedostatek platby a obecné neúcty k platformě. Pokud na účtu nemáte peníze na pokrytí nákupu, neposkytujte na položky, pokud nemáte peníze. Pokud nemáte přiměřené množství svalu, prosím, neposkytněte na položky, aby se položku bezpečně přesunulo (to znamená, že na cestu ven nepoškodí domov). Jakákoli škoda způsobená během přepravy předmětů z jakékoli aukce je výhradní odpovědností kupujícího a jejich hybatelů. Jakékoli velké položky, které jsou přesunuty, budou dohlíženy na náš tým od začátku do konce a jakékoli poškození bude okamžitě zdokumentováno, aby vás majitel domu mohl kontaktovat pro vhodnou kompenzaci. Vyhrazujeme si právo odmítnout přepravu jakékoli velké položky, pokud se ukážete a pokusíte se trvat na tom, aby něco přesunul, když víme. Jakákoli zranění nebo jiné související nehody, ke kterým dochází v areálu v důsledku pokusu o odstranění jejich položek z domova. Vstoupením do areálu pro shromažďování vaší položky vydáváte MS. Prodej Museum Estate LLC z jakékoli odpovědnosti související s vašimi činy.

Zkontrolujte prosím všechny pokyny, které prodávající poskytl ve svých prodejních podmínkách. slečna. Prodej nemovitostí v muzeu by vás měl v příštích několika dnech kontaktovat, abyste dokončili vaši transakci.

Přírůstky nabídek

Přírůstek rozsahu nabídek
1 až 100 1.00
100 až 250 5.00
250 až 1 000 10.00
1 000 až 2 000 25.00
2 000 až 5 000 50.00
5 000 a vyšší 100.00

Pravidla a podmínky

Tyto podmínky představují smlouvu mezi vámi, uchazečem a námi, dražebníkem. Nedávejte žádné nabídky, pokud nepochopíte a nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy. Nabídnutím souhlasíte se všemi níže uvedenými podmínkami. Důležité podmínky: Náš tým přijímá kdekoli z 500. 1000 e.mailů pro každý prodej po zveřejnění aukce online. Upřímně se snažíme včas reagovat na každý dotaz, ale žádáme o trpělivost a zvážení ohledně našich pokusů o postavení těchto mnoha otázek. Otázky, které jsou zasílány během pracovních hodin (mezi 20:00 a 8:00), nebudou přezkoumány, dokud se nezačne podnikat. V neděli neodpovídáme na e.maily, pokud není naplánován den vyzvednutí. Neočekávejte prosím odpověď, pokud nám pošlete e.mail v neděli až do následujícího pondělí během pracovní doby nejdříve. Nemáme schopnost přijímat nebo odpovídat adekvátně na neočekávané dotazy na telefonní hovory. Nasměrujte prosím všechny otázky, obavy a obecné dotazy týkající se této aukce prostřednictvím e.mailu, abyste zajistili nejkvalitnější odpověď. Někteří kupující poskytli zpětnou vazbu, že EstatesAles.org „nedovolí mi sledovat položky“. Chápeme, že se jedná o funkci, kterou si přejete, ale bohužel nemůžeme donutit jinou společnost, aby nabídla službu, která v současné době není možnost. Pokud byste chtěli „sledovat“ jakoukoli položku v naší aukci, doporučujeme použít možnost „Oblíbená“ nebo „Bookmark“ v nabídce možnosti vašeho internetového prohlížeče. To vám umožní rychle se vrátit ke konkrétní položce z pěkně organizovaného seznamu a záložky lze snadno smazat, jakmile aukce uzavřete. Pokud s aukcí zažijete jakékoli technické problémy, kontaktujte prosím EstatesAles.org, protože nejsme kvalifikovaní nebo schopni poskytovat žádné informace týkající se jakýchkoli problémů, s nimiž se můžete během aukce setkat. Nekontrolujeme žádnou část nabídkového procesu, nemůžeme zrušit nebo změnit vaši nabídku a nemůžeme pomoci s žádnými technickými problémy. 10% prémie kupujících (kromě platné daně z obratu) bude účtováno na jakoukoli položku, která pokrývá náklady na poplatky za službu aukční platformy kromě administrativních nákladů spojených s provozním prodejem tímto způsobem. Jsme rádi, že můžeme osobně diskutovat o mnoha konkrétních způsobech, jak jsme přiměřeni další zdroje z prémie kupujících, abychom zajistili nejvyšší možnou úroveň spokojenosti zákazníků. Prosím, neposkytujte na žádnou položku, pokud jste nezjistili všechny dimenze, obrázky a další vlastnosti a také položili jakékoli dotazy nebo vyjádřené obavy, které vám mohou zabránit tomu, abyste byli zcela spokojeni. Pokud to na obrázku nevidíte, není to zahrnuto. Jsme rádi, že prozkoumáme, zda není součástí zobrazeno, ale prosím, neposkytněte na položku a očekávejte něco, co není ukázáno, že bude doručeno. Nedáváme předměty v našich online aukcích. Toto je neegotivatelná. Neuplatněte na položku a pak se pokuste donutit náš tým, aby jednal jako kurýry nebo lodní úředníky. Jakákoli online aukce, kterou hostujeme, je pouze místní vyzvednutí. Zveme mimozemské uchazeče, ale musíme trvat na tom, abyste předem uspořádali vhodné prostředky pro shromažďování všeho, co doufejme, že vyhrajete. Vzhledem k uchazečům, kteří mají nabídku, ale ne placeni, a kupujícím, kteří nedodržují naši bezkontaktní platební politiku, nyní uzákoříme systém bez faktury, abychom zajistili, že každý vítězný uchazeč platí splatnou částku a zároveň spolupracujeme s naším bezkontaktním platebním systémem. Na závěr každé aukce automaticky účtujeme debetní/kreditní kartu, kterou máte v souboru, za celkovou částku splatné (včetně prémie kupujícího 10% a příslušná daň z obratu), takže není třeba hledat ani dotazovat fakturu. Pokud vaše karta při automatickém účtování vrátí „nedostatečné prostředky“, zašleme vám přímé oznámení, které vás informuje o problému. Pokud vaše karta vrátí „nedostatečné prostředky“ při druhém pokusu, okamžitě vám zablokujeme účast na jakékoli budoucí aukce za nedostatek platby a obecné neúcty k platformě. Pokud na účtu nemáte peníze na pokrytí nákupu, neposkytujte na položky, pokud nemáte peníze. Pokud nemáte přiměřené množství svalu, prosím, neposkytněte na položky, aby se položku bezpečně přesunulo (to znamená, že na cestu ven nepoškodí domov). Jakákoli škoda způsobená během přepravy předmětů z jakékoli aukce je výhradní odpovědností kupujícího a jejich hybatelů. Jakékoli velké položky, které jsou přesunuty, budou dohlíženy na náš tým od začátku do konce a jakékoli poškození bude okamžitě zdokumentováno, aby vás majitel domu mohl kontaktovat pro vhodnou kompenzaci. Vyhrazujeme si právo odmítnout přepravu jakékoli velké položky, pokud se ukážete a pokusíte se trvat na tom, aby něco přesunul, když víme. Jakákoli zranění nebo jiné související nehody, ke kterým dochází v areálu v důsledku pokusu o odstranění jejich položek z domova. Vstoupením do areálu pro shromažďování vaší položky vydáváte MS. Prodej Museum Estate LLC z jakékoli odpovědnosti související s vašimi činy.

Všichni uchazeči musí být ve věku 18 let nebo starší a na vyžádání poskytovat identifikaci jako ověření. Všichni uchazeči a další, kteří se účastní této aukce, souhlasí s tím, že si tyto podmínky přečetli a souhlasili s tím, že jsou těmito podmínkami vázáni a dodržují tímto podmínkou. Nabíhající a jeho agenti a zaměstnanci souhlasí s tím, že budou mít veškerá rizika poškození osoby nebo majetku. Nabíhatel a jeho agenti a zaměstnanci konkrétně propustí a navždy odškodňují dražebníka, jeho zaměstnanci, agenti a postoupí, z jakékoli odpovědnosti a příčin žaloby.

Veškerá nemovitost se prodává „tak, jak je, kde je“ bez jakékoli záruky nebo záruky, vyjádřené nebo předpokládané. Všechny prodeje jsou konečné. Neexistují žádné náhrady, výměny nebo odmítnutí. Jako nejvyšší uchazeč jste kupující a jste vázáni podmínkami této dohody a prodeje. Kupující přebírá plnou odpovědnost za jakoukoli zakoupenou položku v době, kdy se prodává. V žádném případě nebude uchazeč nebo kupující nedržet dražebníka zodpovědný za to, že provedl nebo předpokládal jakoukoli záruku nebo obchodovatelnost nebo zdatnost pro jakýkoli konkrétní účel.

Dražebník jedná pouze jako agent pro prodejce. Dražebník nepřebírá žádnou odpovědnost za zastoupení nebo informace poskytnuté prodejcem. Prodávající si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout jakékoli nebo všechny nabídky. Toto je veřejná aukce a jako taková mohou všichni kvalifikovaní uchazeči nabídnout, včetně MS. Majitelé prodeje nemovitostí v muzeu, členové rodiny a zaměstnanci.

Nabídkové karty a registrační čísla uchazeče jsou vydávány pouze jednotlivcům a nejsou přenositelné. Ostatní nejsou oprávněni používat registraci uchazeče. Pokud dovolíte ostatním nabídnout pod vaším číslem, budete plně zodpovědní za všechny nabídky, které dělají, jako byste je udělali sami.

Odstranění všech položek musí být na úkor, odpovědnost a riziko kupujícího. Veškerá vlastnost musí být odstraněna ve lhůtě vyhlášená dražebníkem pro každou aukci. Vlastnost, která není odstraněna v oznámeném časovém období, se vrátí k prodávajícímu k dalšímu prodeji nebo likvidaci, bez vrácení nebo odvolání uchazeče. Nemovitost, která není odstraněna, se bude považovat. Prodejce se podle svého uvážení může rozhodnout, že nevyžádané položky odstraní nebo zlikvidují na úkor uchazeče, který nepodařilo shromažďovat položky. Účastí v této aukci souhlasíte s tím, že zaplatíte náklady na odstranění jakýchkoli nevyžádaných položek, které jste vyhráli v aukci.

Oznámení učiněná v době prodeje má přednost před protichůdnými oznámeními nebo příspěvky. Aukce si vyhrazuje právo určit přírůstky nabídek podle svého uvážení a může odmítnout nominální nebo zlomkový nabídku. Prodejce a dražebník si vyhrazují právo stáhnout předměty z prodeje před nebo během aukce bez předchozího upozornění.Aukční firma jedná pouze jako agent pro prodejce a neodpovídá za žádné činy nebo opomenutí svých ředitelů.

Pokud bude zahájeno jakékoli soudní spory nebo zprostředkování mezi stranami této dohody, týkající se této dohody nebo související dražby, uchazeč / kupující souhlasí s tím, že soud udělí převládající straně veškeré přiměřené náklady a výdaje, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení.

Nabíhatel souhlasí s tím, že se této dohodě řídí zákony státu Colorado a tímto uděluje výhradní jurisdikci a souhlasí s tím, že se podrobí osobní jurisdikci a místo soudu předmětu jurisdikce se sídlem v Larimer County, Colorado, Colorado. Obě strany se vzdávají jakéhokoli práva na soudní řízení a tímto souhlasí s soudcem před soudcem. Tato dohoda se ve všech ohledech řídí zákony státu Colorado. Pokud z jakéhokoli důvodu zjistí soud kompetentní jurisdikce jakoukoli část této dohody, která bude neplatná nebo nevynutitelná, bude tato část vymáhána v maximálním rozsahu, který je přípustný, aby ovlivnil původní záměr této dohody. Je.li část shledána jako neplatná nebo nevynutitelná, zbytek této dohody bude pokračovat v plné síle a účinku. Taková neplatná nebo nevynutitelná část bude z ostatních částí považována.Každý uchazeč, který nevykonává podle těchto podmínek, může být zakázán z této nebo budoucích aukcí.

Kreditní karty/debetní karty jsou jediné přijímané platební formuláře. Chcete.li se zúčastnit, musíte mít v souboru kreditní kartu s EstatesAles.org před zahájením jakékoli činnosti. Účastí na této aukci se kupující výslovně shodují, že nebudou „zabírat“ nebo „zamítnout“ nákup kreditní karty. Na konci aukce bude celkem splatný pro každého kupujícího automaticky nabitý, takže nebude nutný žádný požadavek na fakturu.

Existuje 35 servisní poplatek, který bude vyhodnocen pro jakoukoli kreditní kartu, která je za nákup odmítnuta.

Položky mohou být vyzvednuty pouze na určeném místě vyzvednutí. Položky, které nebyly vyzvednuty během určených doby vyzvednutí, budou považovány za opuštěné a vrátí se nám zpět bez vrácení peněz. Nejsme úložiště a nemáme schopnost odstranit žádné položky pro „pozdější vyzvednutí“.

Ani dražebník ani prodejce nenese odpovědnost za žádné selhání jakýchkoli elektronických nebo internetových systémů přijímat ani zaregistrovat nabídku. Registrovaní uchazeči musí vytvořit heslo, které brání ostatním v používání jejich účtu. Uchazeči jsou zodpovědní za všechny nabídky umístěné pod jejich jméno a heslo.

Je odpovědností uchazeče o stanovení stavu, věku, pravosti, hodnoty nebo jakéhokoli jiného určujícího faktoru všech položek. Aukce nezaručuje žádná hodnocení, hodnocení nebo certifikace. Máte.li jakékoli dotazy týkající se zboží, zeptejte se jich před nabídkou. Uchazeči jsou jedinými soudci hodnoty. Je odpovědností nabídky, zda je nějaká položka legální tam, kde žijí.

Udáním nabídky souhlasí se všemi podmínkami a uznává, že jí nebo ona prohlédla položky k jeho spokojenosti nebo se rozhodne je nezkoumat na své jediné riziko. Přestože položka se může na internetu zobrazovat jako „prodaná“, žádný prodej není konečný, dokud není certifikován dražebníkem a uchazeč obdrží fakturu. Aukce si vyhrazuje právo zrušit jakýkoli nebo veškerý prodej a prodat položky jakýmkoli způsobem, který si vybere.

Přírůstky nabídek jsou automaticky upraveny na základě grafu poskytnuté pro každou aukci a mohou se změnit na základě výhradního uvážení MS. Prodej majetku muzea.

Nabídky nemohou a nebudou odstraněny ani změněny.