La Page ne peut pas être Trouvée. Ryobi 20 palcová sekačka na trávu

La Page ne peut pas être Trouvée.

Copyright 2021 © Clean Africa. Tous Droits réservés.

La Pré-Collecte

En partenariat Avec des Associations Opérant Dans ce secteur, et consuées en syndicat, Clean Africa Organize La Pré-Collectte des Déchets Pour des Zones difficiles d’ccès Pour nos caions.

CES Asociace écupèrent les Déchets auPrès des Ménages et les acheminent vers les body d’apport volontaire.

Collese des Points d´Apport Volontaire

Les Points d´Apport Volontaire (PAV) Désignent les espaces aménagés et Disposant D’un réceceptacle (Bac ou Bennes) Pour Le Dépôt des Déchets par les populace.

Essentiellement pratiquée par des Bennes à Orres Ménagères (bom), Les Pav Sonnt Définis en Circuits de Collete et Sont Calibrés Pour 02 Shromažďuje par jour (jour et nuit)

Collecte en Porte-à-Porte

Cette Méthode de Collete est pratiquée par des bom dans les quartiers éidentIels. Elle Fait Suite à la Mise à Dispozice des baks personalsés de 240 litry Pour Chaque Ménage. à l’élaboration et la Communication des programy de passage des équipes de Collete au préalable.

Cette Méthode de Collete réduit la prolifération des pav et permet une meilleure gestion des dechets ménagery.

Collete des Déchets encombrants

Selon un Program de Passage Établit et communiqué en amont, Les Déchets Encombrants (Orres Vertes et éléments Solides) SONT COLLECÉS PAR DES CAMIONS Typ Plateaus ou Grappin.

Le Respect des Jours de Dépôt des Déchets encombrants permet d’éviter la znečištění de vizuelle.

Příručka pro majitele majitele sekačky RYOBI RY401018 20 palců

Domů »Ryobi» Ryobi RY401018 20 palců 40 V. Majitel majitele trávníku

Příručka pro majitele majitele sekačky RYOBI RY401018 20 palců

Příručka pro majitele majitele sekačky RYOBI RY401018 20 palců

Uložit tuto příručku pro budoucí odkaz

Na této sekci najdete v této sekci pro všechny údaje uvedené v příručce operátora.

A. Úzvěnyhodné řídítky. Kryba baterie. Výška nastavení výšky.Hlavičky. Hand Lick Leverf. Bailg. Start ButtonH. Grass Catcheri. Mulching Plugj. Start Keyk. Boční výboj Chutel. Self Propel Leverm. Cruise Control

A. KONTRACE HANDY ARTANTIONS KOBB. LOWN HANDLEC. pro unlockd. zamknout

A. FrameB. BAGC. Manipulace. Vinylloore. Clip

A. Travní chytač HandlesB. Zadní otevření vypouštění. Zadní vypouštění doord. háčky

A. Zadní otevření vypouštění. mulčování plugc. tabd. slot

A. Mulch Coverb. Boční výboj Chtec. TABD. Notch

A. Výška nastavení páky. nejnižší nastavení čepele. nejvyšší nastavení čepele

A. Battery PackB. kryt baterie. baterie pro úložiště baterie. západka. port baterie

A. Start KeyB. Coverc baterie. START KEY SLOT

A. Bailb. Start ButtonC. Horní manipulace. Self Propel Levere. tempomat

A. Bladeb. Wrenchc. Blok dřeva

A. Adaptorb. HUBC. Blade Post (Half Circle) D. Blade Post (Round) E. Bladef. Blade Hole (Half Circle) G. Blade Hole (kulatá) H. Blade Insulatori. Spacerj. Blade Nutk. Shaft. Shaft

Uložení stroje do vodorovné polohy

Uložení stroje do vertikální polohy

Důležité bezpečnostní pokyny

 • Tento řezací stroj je schopen amputovat ruce a nohy a házet předměty. Nedodržení všech bezpečnostních pokynů by mohlo vést k vážnému zranění nebo smrti.
 • Vyvarujte se nebezpečného prostředí. nepoužívejte sekačku na trávu ve vlhkých nebo mokrých podmínkách nebo působíte v dešti.
 • Udržujte děti pryč.Udržujte všechny kolemjdoucí, děti a domácí zvířata nejméně 100 ft. pryč. Zastavte stroj, pokud někdo vstoupí do oblasti.
 • Tragické nehody mohou nastat, pokud operátor není ostražitý na přítomnost dětí. Děti jsou často přitahovány strojem a sečení. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je naposledy viděli.
 • Udržujte děti mimo oblast sečení a pod ostražitou péčí o odpovědného dospělého jiného než operátora.
 • Buďte ostražití a vypněte sekačku, pokud dítě vstoupí do oblasti.
 • Nikdy nedovolte dětem ovládat stroj.
 • Při blížícím se slepých rohách, keřích, stromech nebo jiných předmětech, které mohou blokovat váš pohled na dítě.
 • Zastavte sekačku na trávu uvolněním páky pro ovládání čepele, počkejte, až se čepel dostane k úplnému zastávce a poté odstraníte klíč startu.
 • Důkladně prohlédněte sekačku na jakékoli poškození.
 • Nahraďte čepel, pokud je jakýmkoli způsobem poškozen. Opravte jakékoli poškození před restartováním a pokračováním v provozu sekačky.

Specifikace produktu MOTOR ……………………… 4 40 VOT DCDeck Velikost …………………. 20 palců.Úpravy výšky ………. 1-1/2 v. na 4 palce.Velikost kola ………………… 8 in. přední, 10 palců. zadní

Poznejte svého trávníku Mowersee Obrázek 1.Bezpečné používání tohoto produktu vyžaduje pochopení informací o produktu a v příručce tohoto operátora a také znalost projektu, který se pokoušíte. Před použitím tohoto produktu se seznámíte se všemi provozními funkcemi a bezpečnostními pravidly.

Kryt baterie baterie chrání port baterie před vlhkostí a zbytky.

Baterie Storage Compartment The Baterie Storage Compart nabízí pohodlné místo pro skladování baterie nebo pro uložení baterie navíc.

Chytač trávy trávy shromažďuje výstřižky trávy a zabraňuje jim, aby se při sekaně vypouštěli přes trávník.

Nastavení nastavení výšky páka Nastavení výšky poskytuje úpravy výšky řezu.

Mulčování zástrčky, když je nainstalována, mulčování zástrčky pokrývá zadní vypouštěcí otvor a umožňuje řezání sekačky a rekutí pro jemnější výstřižky.

Samohybné funkce vyvolávají páky vzhůru, aby se splnily zatáčky na rukojeti.

Boční výtok boční výtok boční skluz řídí výstřižky z sekačky, když je tráva příliš vysoká na mulčování.

Tlačítko Start a tlačítko pro zahájení a kauce jsou umístěny na horní rukojeti sekačky. Zapojte kauci a poté spusťte tlačítko Start a spusťte motor a čepel.Poznámka: Motor a lopatky se také spustí, pokud je tlačítko Start stisknuto nejprve a kauce je zasnoubena poté.

START KEY START Klíč musí být vložen před zahájením sekačky.

Senzor naklonění naklonění Sensorthe zabraňuje zahájení jednotky, pokud je ve svislé poloze nebo nakloněna v úhlu větší než 45 °.

Schopnost svislé úložiště Skládací úchyty umožňují kompaktní a vzpřímené úložiště ve vaší garáži.

Rozbalení tohoto produktu vyžaduje montáž.

 • Opatrně odstraňte produkt a jakékoli příslušenství z krabice. Ujistěte se, že jsou zahrnuty všechny položky uvedené v seznamu balení.
 • Během přepravy pečlivě prohlédněte produkt pečlivě, abyste se ujistili.
 • Nezhodnoťte balicí materiál, dokud nebudete pečlivě zkontrolovat a uspokojivě provozovat produkt.
 • Pokud jsou některé díly poškozeny nebo chybí, zavolejte na 1-800-525-2579 o pomoc.

Balení ListLawn Mowerstart Keygrass Catcher Bag a framemulching plugside propusťte výboj Chuteoperator Manuál

Rozvinutí a úpravu sestavy popisovače Obrázek 2.

 • Otočte knoflíky nastavení rukojeti o 90 stupňů.
 • Zvedněte rukojeť.
 • Otočte knoflík o 90 stupňů znovu, abyste zajistili rukojeť na místě.
 • Umístěte rám chytače trávy na rovný povrch s rukojetí směrem dolů.
 • Orientujte tašku pro chytač trávy tak, aby vinylová podlaha směřovala nahoru, a pak zasuňte sáček na rám. Při instalaci nechte rukojeť rámu zůstat před vaku a ujistěte se, že švy v sáčcích jsou umístěny na okrajích rámu.
 • Vytáhněte klip přes rámovou kolejnici, abyste zajistili na místě.
 • Zvedněte vinylovou podlahu sáčku na horní část rámové kolejnice a zabezpečte na místě.
 • Pomocí stejné metody připojte zbývající klipy na každé straně sáčku k rámové kolejnici, abyste zajistili.

Instalace chytače trávy (pro operaci zadního pytle) viz obrázek 5.

 • Odstraňte startovací klíč a baterii.
 • Zvedněte zadní vypouštěcí dveře.
 • Zvedněte chytač trávy po rukojeti a umístěte pod zadními vypouštěcími dveř.
 • Uvolněte zadní vypouštěcí dveře.
 • Přeinstalujte počáteční klíč a baterii, když jste připraveni sekat.
 • Odstraňte startovací klíč a baterie.
 • Zvedněte a držte zadní výbojové dveře.
 • Uchopte mulčování zástrčky po rukojeti a vložte ji do mírného úhlu, jak je znázorněno.
 • Bezpečně zatlačte mulčování zástrčky. Karty na mulčování by měly být usazeny ve slotech ve spodní části zadního vypouštěcího otvoru a slot na mulčování by měl projít přes kartu ve středu vypouštěcího otvoru.
 • Snižte zadní výbojové dveře.
 • Přeinstalujte spuštění klíče a baterií, když jste připraveni k sekání.

Instalace bočního výboje Chutesee Obrázek 7.Sekačka je připravena na mulčování s jarním mulčujícím krytem již na místě. Pokud je požadován boční výtok, nainstalujte boční vybíjení skluzu.Poznámka: Při použití bočního výbojového skluzu se ujistěte, že je nainstalována mulčování zástrčky.

 • Odstraňte startovací klíč a baterii.
 • Otevřete otvor bočního výboje zvedáním a držením krytu mulčování.
 • Vložte boční vypouštěcí skluz, jak je znázorněno, a zarovnejte dva zářezy s kartami na každé straně krytu mulčování.
 • Snižte kryt mulčování, dokud nejsou karty usazeny do zářezů na bočním vybíjení skluzu.
 • Přeinstalujte počáteční klíč a baterii, když jste připraveni sekat.
 • Odstraňte startovací klíč a baterii.
 • Chcete.li zvýšit výšku čepele, uchopte páku nastavení výšky a přesuňte ji směrem k zadní části sekačky.
 • Chcete.li snížit výšku čepele, uchopte páku nastavení výšky a přesuňte ji směrem k přední části sekačky.
 • Přeinstalujte počáteční klíč a baterii, když jste připraveni sekat.

UPOZORNĚNÍ: Před každým použitím zkontrolujte celý produkt z hlediska poškozených, chybějících nebo volných částí, jako jsou šrouby, matice, šrouby, čepice atd. Bezpečně utáhněte všechny upevňovací prvky a uzávěry a tento produkt neprovozujte, dokud nebudou vyměněny všechny chybějící nebo poškozené díly. Pomocí kontaktujte prosím zákaznický servis nebo autorizované servisní středisko.

 • Zvedněte kryt baterie.
 • Zarovnejte vyvýšená žebra na baterii s drážkami v portu baterie a nainstalujte baterii do sekačky.

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že západka na spodní straně baterie zaskočí na místě a baterie je plně usazená a bezpečná v portu baterie sekačky před zahájením provozu. Neschopnost bezpečně sedět baterii může způsobit vypadnutí baterie, což by mělo za následek vážné zranění osob.

 • Snižte kryt baterie a ujistěte se, že je bezpečně zavřený.
 • Zvedněte kryt baterie.
 • Stiskněte a podržte tlačítko západky baterie ve spodní části baterie.
 • Odstraňte baterii ze sekačky.
 • Snižte kryt baterie a ujistěte se, že je bezpečně zavřený.

Úplné pokyny pro nabíjení naleznete v příručkách operátora pro vaši baterii Ryobi a modely nabíječky.

POZNÁMKA: Prostor pro úložiště baterií nabízí vhodné místo pro skladování baterie nebo pro uložení baterie navíc. Jednotku nemůže být napájena baterií při instalaci v kompartmentu úložiště baterie; musí být přesunut na port baterie, aby byl jednotku napájen z portu baterie.

 • Zvedněte kryt baterie.
 • Nainstalujte baterii do portu baterie.
 • Vložte startovací klíč do slotu vedle úložiště baterie.
 • Snižte kryt baterie. Zvedněte sestavu rukojeti, jak je popsáno dříve.Poznámka: Sekačka nezačne, pokud sestava držadla není v provozní pozici.
 • Vytáhněte kauci směrem k rukojeti. Stisknutím a podržením tlačítka Start spusťte sekačku a čepele.Poznámka: Motor a lopatky se také spustí, pokud je tlačítko Start stisknuto nejprve a kauce je zasnoubena poté.
 • Chcete.li zastavit sekačku, uvolněte kauci.

Self-Collered Mowningsee Obrázek 11.

 • Jakmile je sekačka spuštěna, funkce s vlastním pohonem je zapojena do tahání jedné nebo obou pák vlastního prosazování nahoru, aby splnila držadlo.
 • Chcete-li uvolnit funkci s vlastním pohonem, uvolněte páky pro samo Provrh.Poznámka: Páry s vlastním pohonem lze použít bez zapojení čepele k napájení sekačky z jednoho místa na druhé. Musíte vytáhnout kauci a potom jednu nebo obou páky pro sebepoznání, abyste přesunuli sekačku, aniž byste zapojili čepel.

Cruise ControlSee OBRÁZEK ​​11.

Stisknutím tlačítka tempomatu na popisování můžete upravit rychlost sekačky tak, aby vyhovovala vašemu tempu, když je zapojena funkce s vlastním pohonem. Při pohledu z normální operační polohy je tlačítko Chiise Control na krajní levé straně minimální samostatně poháněnou.

Tipy na sečení

 • Ujistěte se, že trávník je bez kamenů, ořechů stromů, hole. Neopravte na majetkové sázky nebo jiné kovové příspěvky. Takové předměty by mohly poškodit čepel nebo být náhodně hozeny sekačkou jakýmkoli směrem a způsobit vážné zranění provozovatele a další.
 • U zdravého trávníku vždy odřízněte jednu třetinu nebo méně celkové délky trávy.
 • Při řezání těžké trávy snižte rychlost chůze, abyste umožnili efektivnější řezání a správný propuštění výstřižků.
 • Neřehejte mokrou trávu. Bude se držet spodní strany paluby a zabránit správnému pytlování nebo mulčování výstřižků trávy.
 • Nová nebo silná tráva může vyžadovat užší řez nebo vyšší výšku řezání.
 • Po každém použití vyčistěte spodní stranu sekačky na palubu sekačky.Poznámka: Vždy zastavte sekačku, nechte Blades úplně zastavit, odstranit spuštění klíče a odstranit baterii z port baterie před čištěním pod sekačkou.

Slope OperationSee OBRÁZEK ​​12.

VAROVÁNÍ: Svahy jsou hlavním faktorem souvisejícím s nehodou skluzu a pádu, které mohou vést k vážnému zranění. Provoz na svazích vyžaduje zvláštní opatrnost. Pokud se cítíte neklidní na svahu, nesekejte ho. Pro vaši bezpečnost se nepokoušejte sekat svahy větší než 15 stupňů a sekat přes obličej svahů, ne nahoru a dolů.

 • Seká přes obličej svahů, ne nahoru a dolů. Při výměně směru na svazích mějte extrémní opatrnost.
 • Sledujte díry, koleje, skály, skryté předměty nebo hrboly, které vám mohou způsobit sklouznutí nebo zakopnutí. Vysoká tráva může skrýt překážky. Odstraňte všechny předměty, jako jsou skály, končetiny stromů atd., které by mohly být zakopnuty nebo hozeny čepelí.
 • Vždy se ujistěte, že se svým základem. Skluz a pád může způsobit vážné zranění. Pokud máte pocit, že ztrácíte rovnováhu, okamžitě uvolněte páku ovládání horní čepele.
 • Neseďte posekání poblíž drop-off, příkopů nebo nábřeží; Mohli byste ztratit své postavení nebo rovnováhu.
 • Zastavte sekačku a nechte čepele úplně zastavit.
 • Otevřete kryt baterie.
 • Odstraňte počáteční klíč a baterii z port baterie.
 • Zvedněte chytač trávy po rukojeti a odstraňte ze sekačky.
 • Prázdné výstřižky z trávy.
 • Přeinstalujte chytač trávy, jak je popsáno dříve v této příručce.
 • Přeinstalujte počáteční klíč a baterii, když jste připraveni na sekání.

Upozornění: Pravidelně kontrolujte celý produkt na poškozené, chybějící nebo volné části, jako jsou šrouby, matice, šrouby, čepice atd. Bezpečně utáhněte všechny upevňovací prvky a uzávěry a tento produkt neprovozujte, dokud nebudou vyměněny všechny chybějící nebo poškozené díly. Pomocí kontaktujte prosím zákaznický servis nebo autorizované servisní středisko.

Obecný údržba při čištění plastových dílů. Většina plastů je náchylná k poškození různými typy komerčních rozpouštědel a může být poškozena jejich používáním. K odstranění nečistot, prachu, oleje, mastnoty atd. Použijte čisté látky.

Mazací ložiska v tomto produktu je mazána s dostatečným množstvím vysoce kvalitního maziva po životnost jednotky za normálních provozních podmínek. Proto není vyžadováno žádné další mazání ložiska.

 • Zastavte motor a odstraňte počáteční klíč. Nechte Blade, aby se dostala na úplnou zastávku.
 • Odstraňte baterii z portu baterie.
 • Otočte sekačku na bok.
 • Klín blok dřeva mezi čepelí a palubou sekačky, aby se zabránilo otočení čepele.
 • Uvolněte matici čepele otočením proti směru hodinových ručiček (jak je vidět ze spodní části sekačky) pomocí 15 mm klíče nebo zásuvky (není poskytnuto).
 • Vyjměte matici čepele, rozpěrku, izolátor čepele a čepel.
 • Umístěte novou čepel na hřídel proti sloupům čepele. Zajistěte, aby čepel správně seděl s hřídelí procházející středovou čepelí a dva sloupky čepele vložené do jejich příslušných otvorů na čepel. Ujistěte se, že je nainstalován se zakřivenými koncemi směřujícími k palubě sekačky a ne dolů k zemi. Při správném sezení by měla být čepel plochá.
 • Vyměňte izolátor čepele a spacer a poté navlékněte matici čepele na hřídeli a prstem se utáhněte.Poznámka: Ujistěte se, že všechny části jsou nahrazeny v přesném pořadí, ve kterém byly odstraněny.
 • Točivý moment matice čepele dolů ve směru hodinových ručiček pomocí točivého momentu (není poskytnut), aby se zajistilo, že šroub je správně utažen. Doporučený točivý moment pro matici čepele je 310. 360 v.lbs.

Uložení obrázků MowerSee 16. 17.

VAROVÁNÍ: Odstraňte všechny baterie z port a úložiště baterie a spusťte klíč a ukládejte uvnitř v bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí, abyste zabránili neoprávněnému používání sekačky na trávu a možné vážné zranění osob s osobním zraněním.

 • Před skladem otřete veškeré nečistoty nebo zbytky z oblasti baterie.
 • Otočte sekačku na boku a čisté výstřižky z trávy, které se nahromadily na spodní straně sekačky.
 • Otřete sekačku čistě suchým hadříkem.
 • Zkontrolujte všechny matice, šrouby, knoflíky, šrouby, spojovací prvky atd., pro těsnost.
 • Zkontrolujte pohyblivé části pro poškození, rozbití a opotřebení. Mít opravy na jakékoli poškozené nebo chybějící části. Pokud existují tyto podmínky, zkontrolujte čepel pro poškození, nerovnoměrné nebo nadměrné opotřebení a nahraďte čepel.
 • Skladujte sekačku uvnitř na čistém a suchém místě mimo dosah dětí.
 • Chcete.li sekačku uložit do vodorovné polohy, spusťte sestavu rukojeti. Vyvarujte se sevření nebo zachycení kabelů.
 • Chcete.li sekačku uložit ve svislé poloze, odstraňte travní sáček a poté spusťte sestavu rukojeti. Vyvarujte se sevření nebo zachycení kabelů. Zvedněte sekačku o 90 °, aby si odpočinula na své zadní podpoře.POZNÁMKA: Ujistěte se, že kolíky na úpravě rukojeti jsou před pokusem o zvýšení sekačky do stálé polohy plně uzamčeny.

Všimněte si: Nedovolte, aby se startovací kabel při snižování rukojeti sevřel nebo zachytil.

Využijte maximum nákupu!Přejděte na adresu http: //.Ryobitools.com a zaregistrujte svůj nový nástroj on-line.Váš produkt byl před odesláním plně testován, aby bylo zajištěno úplné uspokojení.Pro jakékoli dotazy týkající se provozu nebo údržby vašeho produktu volejte na nápovědu Ryobi!

Ryobi je registrovaná ochranná známka společnosti Ryobi Limited a používá se podle licence udělené Ryobi Limited.

Techtronic Industries Power Equipmentp.Ó. Box 1288, Anderson, SC 29622 USA1-800-525-2579 WWW.Ryobitools.com

Časté časté

Číslo modelu je umístěno na desce připojené k krytu motoru.

Chcete.li upravit výšku řezání, uvolněte páku nastavení výšky a upravte se na požadovanou úroveň. Po dokončení utáhněte páku.

Chcete.li nainstalovat nebo odstranit boční vybíjení, uchopněte rukojeť na horní část bočního vypouštění a vytáhněte nebo zatlačte, abyste zajistili na místě. Při sečení ho drží pružinový kolík. Odpověď: Chcete.li nainstalovat nebo odstranit boční vypouštěcí skluz, uchopte rukojeť na bočním vybíjení a vytáhněte nebo zatlačte, abyste zajistili na místě. Při sečení ho drží pružinový kolík. Odpověď: Chcete.li nainstalovat nebo odstranit boční vypouštěcí skluz, uchopte rukojeť na bočním vybíjení a vytáhněte nebo zatlačte, abyste zajistili na místě. Při sečení ho drží pružinový kolík.

Odstraňte kryt baterie posuvnou krytem zpět směrem k zadní části trávníku, dokud není kryt bez karet, které drží kryt nad dveřmi baterie (obr. 1). Zvedněte kryt tahem nahoru (obr. 2). Odstraňte staré baterie zvednutím na baterii, dokud se baterie neobjeví od karet, které drží baterii dolů (obr. 9). Vyměňte dvěma 40V maxlithiovými bateriemi za klíčové sloty směřující dozadu (obr. 10). Posuňte bateriovou baterii dolů do kompartmentu, dokud se karty nezablokují na místě přes baterii (obr. 11). Vyměňte kryt baterie posuvným krytem zpět nad karta

Asi 1 1/2 hodiny na baterii v závislosti na podmínkách

Vyjměte sáček ze zadní části sekačky, vložte vypouštěcí zátku, která je dodávána sekačkou. Velmi rychlé a jednoduché.

Skládané je, že na konci stojí 21 ”w x 15” d x 39 ”t.

Bude to mulč. Musíte přidat přílohu.

Zahrnuta je pouze jedna baterie.

Sgheck přepravní hmotnost na lince.

Vyjměte baterii, postavte ji a hadici ji.

K dispozici je také číslo modelu a sériové číslo pro baterii a nabíječku. Zaregistrujte tyto 3 položky s Ryobi.

Kolik to váží ? Informace uvádějí, že pohon zadních kol Recenze říkají dopředu ? Co je to ?

Je to pohon zadních kol. Nevím váhu, ale je snadné ji použít.

Ano, má přílohu Thatcher.

Ano, čepel je zahrnuta.

50 minut až jednu hodinu s rychlou nabíječkou, která by měla být zahrnuta. Jen nechte baterii několik minut odpočívat před dobití, pokud je zahřátá nebo horká.

Reference

Varování průvodce QuickStart: Tento průvodce rychlým startem není náhradou za čtení a dodržování příručky operátora.…

Robot sekačky na dvoru Síla Vyčistit oblast trávníku Umístění hlavního přepínače úpravy výšky upravené stanice…

nejlepších sekaček na trávu z baterií z roku 2023, testováno a přezkoumáno

Sage McHugh napsal pro Dotdash Meredith od roku 2019. S více než deseti lety zkušeností s obsahem orientovaným na spotřebitele má Sage vášeň pro produkty a jak posilují náš každodenní život.

Andrew Hughes je certifikovaný arborista, člen Mezinárodní společnosti arboristů, kteří se specializují na péči o stromy, a přezkoumává obsah stromů na recenzi Spruce’s Gardening Review Board. Založil a provozuje Urban Loggers, LLC, společnost nabízející rezidenční stromové služby na Středozápadě a Connecticut.

Jenica Currie je odborný manažer obsahu, producent, spisovatel a editor s více než desetiletím zkušeností s pěstováním online komunit.

page, peut, être, trouvée, ryobi, palcová

Bezdrátový a šetrný k životnímu prostředí, sekačka na trávu poháněná baterií je obecně snazší udržovat a provozovat než plynový model a je zvláště vhodný pro malé a střední trávníky. „Nejlepší sekačka na trávu s baterií pro váš dvůr je ta, která vyhovuje vašim konkrétním potřebám,“ říká Kris Kiser, prezident a generální ředitel Institutu Outdoor Power Equipment Institute (OPEI). Před výběrem sekačky navrhuje, aby se vám zeptali: „Jaká je velikost nemovitosti a práce? Jaké funkce jsou pro práci potřebné? Jaká je vaše schopnost zpracovat stroj?“

Zkoumali jsme a testovali jsme různé sekačky na trávu na našich vlastních dvorech, včetně kabelových, bezdrátových, plynových, elektrických, push, jízdy na koni a možnostech s vlastním pohonem. Pro tento seznam nejlepších sekaček na trávu s baterií jsme vyhodnotili produkty na základě jejich nastavení, designu, výkonu, použitelnosti, bezpečnosti a hodnoty a zahrnuli nejlepší možnosti, které jsme testovali. Během našeho testovacího procesu jsme pečlivě pozorovali schopnost sekaček navigovat po překážkách, sklonu a vysoké trávě s lehkostí. Kromě toho jsme provedli důkladné vyhodnocení vzhledu trávníku, abychom zajistili důsledně oříznuté povrchové úpravy. Když jsme sestavili tento seznam, také jsme zvažovali runtizaci sekaček, možnosti řezání, čas nabíjení a šířku řezání.

Nejlepší celkově

Ryobi 40V HP bez kartáčovače 21palcové sekačky s dvojitou lonou

page, peut, être, trouvée, ryobi, palcová

 • Silný výkon
 • Dlouhodobý čas a rychlé nabíjení
 • Lehký, skládací a kompaktní
 • Snadné nastavení a spuštění
 • Tichý provoz

Ryobi 40V HP beztaskovkou bezdrátovou sekačkou je nejlepší sekačkou na trávu, kterou jsme testovali, protože je stejně výkonná jako některé plynové modely, trvá až 70 minut na jeden náboj a je velmi snadné ovládat a provozovat je velmi snadné ovládat a je velmi snadné ovládat a je velmi snadné ovládat a je velmi snadné ovládat a je velmi snadné ovládat a a udržovat. Byli jsme překvapeni, jak tichá byla tato sekačka (téměř jako hluk hmotnosti) a lehká (téměř jemná), a snadné začít (tlačítko tlačítko ve srovnání s tahem šňůry) ve srovnání s plynovými sekačkami, které jsme použili v minulosti. Jakmile jsme to však začali a našli jsme tu správnou výšku pro nerovný trávník, díky technologii s vlastním pohonem, bylo to velmi silné a snadné manévrovat kolem, dokonce i přes kopce. Přesunutím posuvníku z vysokého na nízký jsme mohli snadno upravit rychlost sekačky, kterou jsme potřebovali, v závislosti na terénu. Nalezení správné rychlosti vyžaduje trochu si zvyknout, zejména na rovných, plochých řadách, kde sekačka šla téměř příliš rychle. Ale celkově jsme ocenili moc a zjistili jsme, že to opravdu usnadnilo sečení, zejména na kopcovitém terénu.

Tato sekačka má působivou 70minutovou dobu běhu a je dodávána se dvěma bateriemi 40 V. Najednou je potřeba pouze jedna baterie a druhou můžete nabít přiloženou rychlou nabíječkou a v případě potřeby je vypnout ven. Pokaždé jsme sekali po dobu 45 minut až hodinu a neměli problémy s sekačkou, která dochází baterie. Poukážeme však na několik malých problémů, se kterými jsme se s vakou setkali. Tato sekačka vám umožní mulčovat, tašku nebo boční vypouštění. Když jsme poprvé použili sekačku pro sezónu, tráva byla docela vysoká a taška se velmi rychle naplnila (po sečení asi 25-30 stop vyšší trávou). Několikrát jsme to však použili, když tráva nebyla tak zarostlá, neměli jsme tento problém. Odstranění tašky na prázdné je jednoduché, ale když byla plná, zjistili jsme, že se to snadno rozlije. Také jsme si občas všimli, že tráva vyjde z vaku, když byla plná (jen pár čepelí najednou). Zatímco v režimu mulčování jsme také poznamenali, že se nezdálo, že by se rozbilo starší listy velmi dobře, ale celkově jsme ocenili, jak dobře se střihalo trávu, a ocenili jsme sedm nastavitelných výšek řezu (1.5 až 4 palce).

Také jsme milovali, jak je tato sekačka kompaktní a snadná. Neměli jsme žádné problémy s tažením páky, aby se sekačka složila pro vertikální úložiště pro úsporu. Bezpečnostní prvky jsou také velkým plusem. Sekačka má klíč, takže i když je snadné začít s pouze stisknutím tlačítka, klíč je třeba vložit do sekačky za klapkou, takže můžete klíč odstranit, když nechcete někoho jiného pomocí to. Při spuštění nebo používání sekačky musíte také uchopit páku. LED světlomety také poskytují další světlo, pokud je potřebujete. Celkově, pokud chcete přejít z plynu na sekačku napájenou baterií nebo chcete pro trávník snadno použitelnou sekačku (ideálně až 3/4 akru), zjistili jsme, že to je skvělá volba.

Cena v době publikování: 799

Šířka řezu: 21 palců | Hmotnost: 75 liber | Doba běhu: 70 minut | Doba nabíjení: 1 hodina | Možnosti řezání: taška, mulč, boční propuštění

Nejlepší samoprocelý

Ego Power Select Cut 56-Volt 21-palcová bezdrátová bezdrátová sekačka na trávu

page, peut, être, trouvée, ryobi, palcová

 • Funkce s vlastním pohonem se snadno používá
 • Lehký a snadno manévrovaný
 • Skládací a kompaktní pro vertikální úložiště
 • 60minutová runtime

Sekačka na trávu s vlastním pohonem může učinit sečení vašeho trávníku snadnějším úkolem, protože sekačka pro vás vykonává většinu práce-jednoduše ji vedete po svém terénu. Po testování sekačky Ego Power Self-Conlated Sekačka jsme ji vybrali jako nejlepší výběr s vlastním pohonem, protože bylo snadné zapnout a vypínat, když jste ji potřebovali, a to způsobilo, že se sečení trávníku cítilo méně bolesti (zejména na ně naše záda!) ve srovnání s používáním sekačky těžké plyny. Pokud jste na sekačkách s vlastním pohonem, bude to trochu zvyknout (včetně této sekačky), ale myslíme si, že to bude stát za to počáteční strávený čas strávený. Ve skutečnosti, když jsme poprvé začali tuto sekačku používat, mysleli jsme si, že sekačka může utéct (i na nejnižším prostředí), protože jsme byli zvyklí pouze na sekačku na plyn. Jakmile jsme přišli na to, jak spustit sekačku bez funkce s vlastním pohonem, umožnilo nám to zvyknout si na samotnou sekačku a na všechny její funkce. Zjistili jsme, že nejnižší nastavení bylo vše, co jsme potřebovali pro části našeho trávníku, dokonce i malé kopce, a když jsme se cítili, že tato funkce není nutná (navigace kolem překážek), bylo snadné jej vypnout v horní části rukojeti.

Kromě možnosti s vlastním pohonem nabízí tato sekačka mnoho skvělých funkcí, což z ní dělá skvělou volbu pro váš trávník. Zjistili jsme, že je snadné upravit výšku rukojeti (dvě možnosti) i úhel (tři možnosti) pouze jednou rukou. Nastavení výšky řezání bylo také jednoduchým a snadným úkolem se šesti nastavením, v rozmezí od 1.5 až 4 palce. Tato sekačka je dodávána s jedním ego 56V obloukovou lithiovou baterií, která má 60minutový běh a trvá přibližně stejný čas na nabíjení. Trvalo nám 50 minut, než jsme sekali náš trávník, a my jsme nedošli baterie. Také se nám líbí, že si můžete vybrat z možnosti tašky, mulčování a bočního propuštění pro vaše výstřižky z trávy a při sekání brzy ráno nebo později používat LED světlomety. Rukojeť může být snadno složena a sekačka může být svisle uložena do vaší garáže. A stejně jako většina sekaček napájených na baterii, získáte výhodu rychlého startu s tlačítkem bez kabelu a bez výparů.

Jedinou nevýhodou, kterou jsme nahlásili, byla křivka učení s použitím sekačky s vlastním pohonem. Ale jakmile jsme přišli na to, jak navigovat funkci a sílu, kterou poskytuje, zjistili jsme, že jeho sečení trávníku je snadnější úkol. Pokud máte malý, plochý trávník se spoustou překážek, nemusí to být pro vás nejlepší volba. Také si všimněte, že jsme zjistili, že tento trávník fungoval skvěle na suché a vlhké trávě, ale jednou jsme zažili, kdy se sekačka nezačne (světlo zamrkalo oranžovou, aby naznačovalo problém), ale když jsme ho přesunuli do méně mokré oblasti. Fungovalo to dobře. I když tato sekačka má mnoho stejných funkcí jako naše nejlepší celkově, má o něco méně běhu, je těžší a přichází pouze s jednou baterií. Je to však trochu vhodnější s rozpočtem, takže pokud nepotřebujete tolik energie nebo tak dlouho běhování, mohla by to být lepší volba, zejména pokud máte jiné ego nástroje s kompatibilními bateriemi.

Cena v době publikování: 549

Šířka řezu: 21 palců | Hmotnost: 93.61 liber | Doba běhu: 60 minut | Doba nabíjení: 1 hodina | Možnosti řezání: taška, mulč, boční propuštění