Jak vyříznout kruh v kovu pomocí úhlové brusky

Jak řezat kruh v kovu: osvědčené postupy a tipy

Kov může být tenký nebo silný a pevný, proto se k jeho řezání používají různé nástroje.

Volba materiálů a řezných technik závisí také na průměru skládačky a na tom, jak hladký má být řez.

Použití skládačky

Pokud je požadován dokonale rovný kruh, lze jej vyříznout elektrickou skládačkou.

 • Nejprve určete tloušťku kovu a vyberte vhodný elektrický pilový kotouč.
 • Před řezáním kruhu v kovu přímočarou pilou se na pracovní rovině vyznačí obrys řezaného kruhu.
 • Pomocí vrtáku a vrtáku (o průměru osm až deset milimetrů) si vyznačte otvor, kterým začíná práce.
 • Do mezery se vloží pilový kotouč a pokračuje se v řezání podle výkresu.

Řezání tímto nástrojem je rychlé a snadné. Kromě toho lze pomocí skládačky vytvořit kruh s dokonalými hranami. Vhodné pouze pro práci s kovem o minimální až střední tloušťce (např. 2. 3 mm).

Použití úhlové brusky

úhlová bruska se používá při práci s kovem o malé tloušťce. Vytvoření kulatého otvoru tímto nástrojem je možné podle těchto tipů krok za krokem:

 • Před řezáním kruhu v kovu úhlovou bruskou je třeba vyznačit čáru tak, aby byly obrysy kruhu jasně viditelné.
 • Pomocí kotouče úhlové brusky se po celém obvodu načrtnutého výkresu nařežou krátké úseky, které se nakonec spojí dohromady.
 • Tvar bude připomínat spíše mnohostěn než kruh. Proto se po dokončení řezu obrobek opracovává a odjehluje, dokud nejsou hrany dostatečně rovné a hladké. Lze použít také úhlovou brusku. Pokud je průměr kruhu široký, lze k vyříznutí obrysů použít hrubý kotouč.

Při broušení řezného kruhu úhlovou bruskou je důležité dbát na to, aby byl kotouč uvnitř otvoru a zároveň v jedné rovině s pracovní deskou.

Značení kovů

Před vyříznutím kruhu v kovu je třeba nakreslit čáru. Budete potřebovat paličku, děrovačku, kružítko a fix.

 • Obrobek položte na rovný povrch.
 • Vyznačte střed otvoru pomocí děrovačky a paličky.
 • Pomocí kružítka vyznačte na kovu kruh o požadovaném průměru.
 • Nakreslete obrys fixem.

Vezměte na vědomí! Čára řezu pro zastřihovač musí být na vnější straně kruhu. To je nutné, abyste získali díl s požadovaným průměrem.

Použití svářečky

Pokud nemáte v domácím arzenálu hořák, můžete použít svářečku.

Musí být nastavena na nejvyšší aktuální úroveň.

Vypalovací oblouk se poté vloží do obrysu a drží se, dokud se nevytvoří otvor.

Pak stačí pomalu přejíždět podél výkresu, dokud nevznikne hladký kruh.

Ale co je nejdůležitější. správně nastavte výkon nářadí.

Pokud například používáte kov o tloušťce asi čtyři milimetry, potřebujete stroj, který pracuje s proudem asi 150 A. Pokud je kov silnější, je síla nástroje větší.

Pro urychlení pracovního procesu je lepší používat tenčí elektrody. Rychle se však vypalují a je třeba je vyměnit. Proto je nutné kov často zahřívat, aby měl při výměně elektrody čas vychladnout.

Jak vyříznout rovnoměrný kruh frézou na kov

Jak vyřezat kruhový otvor do dlaždic nebo kovu pomocí úhlové brusky. přehled

Jak vyříznout rovnoměrný kruh pomocí úhlové brusky? Často se stává, že otázka, jak přesně a rychle udělat díru do dlaždice, může domácího kutila s malými zkušenostmi zaskočit. A ve skutečnosti existuje několik zajímavých možností implementace. Potřeba vytvořit otvor v keramické dlažbě se může objevit v kterékoli fázi opravy, dokonce i dlouho předtím, než se celá oprava dokončí.

vyříznout, kruh, kovu, pomocí, úhlové

To a průměr kruhu, který má být vytvořen, do značné míry určuje, jak v každé situaci postupovat a jaké nástroje je nejlepší použít k vytvoření kulatého otvoru v dlaždici.

řezání otvoru

Na povrchu nakreslíme kružnici. obrys otvoru, který bude dále řezat úhlovou bruskou,

Trik spočívá v tom, že na úhlovou brusku nasadíte starý řezný kotouč, nikoli nový.

vyříznout, kruh, kovu, pomocí, úhlové

DIY elektronika v čínském obchodě.

Má malý průměr, takže se při řezání dotýká kovu na menší ploše. Vyřízněte jím malou prohlubeň podél obrysu otvoru. Stačí prohloubit doslova 1/3 tloušťky oceli. Protože má třený kotouč malý průměr, bude zářez rovný, bez vroubkování mimo obvod.

Po seškrábání obrysu otvoru se na úhlovou brusku nasadí nový řezný kotouč. Ve středu kruhu je vyříznut čtvercový průchozí otvor. Neměla by přesahovat několik centimetrů do obvodu nakresleného kruhu, nebo více.

Nyní je třeba odstranit zbytek kovu mezi obrysem kruhového otvoru a hranou čtverce, který je do něj vyříznut. K tomu použijte úhlovou brusku a nařežte přebytečnou ocel na 1-1,5 cm široké sektory. Pokud je kov silný, je lepší provádět řezy po malých krocích.

Poté se na hranu každého sektoru udeří kladivem přes dláto nebo razidlo.

Kov se ohne a poté se vrátí do původní polohy úderem z opačné strany. Je třeba ji přerušit jako drát. To není vůbec složité. Pokud to průměr otvoru umožňuje, je možné kov ohnout kleštěmi. Rozdělte všechny segmenty jeden po druhém.

Pokud má řezný kotouč malý průměr a řeže kov na úzké segmenty, má výsledný otvor tvar téměř dokonalého kruhu. Nemusí být ani rozemletý. Podobnou metodu lze použít, když potřebujete udělat otvor do dlaždice. Pouze v tomto případě budou segmenty kleštěmi zlomeny okamžitě, bez ohýbání tam a zpět.

Jak vyříznout kruh v kovu pomocí svářečky

Vezměte prosím na vědomí! Svářečka s maximálním proudem 150 ampér dokáže řezat plech o tloušťce až 4 mm. Pro silnější obrobky je zapotřebí větší elektrické nářadí.

Tenké elektrody se používají k řezání kruhů v kovu pomocí svářeček. To šetří čas. Tenké elektrody se však musí často měnit. To vyžaduje zahřátí kovu po instalaci nového spotřebního materiálu.

Na obrázku: výkonná domácí svářečka (max. proud 400 A)

Jak vyříznout kruh z tenkého kovu

Kov může být tenký nebo silný a houževnatý, proto se k jeho řezání používají různé nástroje.

Volba materiálů a řezných technik závisí také na požadovaném průměru a rovinnosti kotoučové pily.

Použití skládačky

Pokud chcete mít dokonale rovný kruh, můžete jej vyříznout pomocí skládačky.

 • Nejprve určete tloušťku kovu a vyberte vhodný pilový kotouč pro skládačku.
 • Před vyřezáním kružnice do kovu se na pracovní rovině vyznačí obrys vyřezávané kružnice.
 • Pomocí vrtačky a vrtáku (o průměru osm až deset milimetrů) vyřízněte otvor v místě, kde se bude pracovat.
 • Do vzniklé mezery se umístí pilový kotouč skládačky a pokračuje se v řezání podle načrtnutého obrysu.

Řezání skládačkou nezabere mnoho času a námahy. K vytvoření kruhu s dokonalými hranami lze použít také skládačku. Tento nástroj se však používá pouze pro kovy s minimální až střední tloušťkou (např. 2. 3 mm).

Použití úhlové brusky

Úhlovou brusku používejte pro práci s tenkým kovem. Pomocí tohoto nástroje lze vytvořit kruhový otvor podle těchto tipů krok za krokem:

 • Před řezáním kruhu do kovu úhlovou bruskou je třeba obrobek označit tak, aby byly obrysy jasně viditelné.
 • Po celé délce vyznačeného výkresu se na kotouči úhlové brusky řežou krátké úseky, které se nakonec spojí dohromady.
 • Tvaruje spíše mnohoúhelník než kruh. Proto se po dokončení řezu obrobek brousí a odhrotovává, dokud nejsou hrany dostatečně rovné a hladké. Lze použít také úhlovou brusku. Pokud má brusný kotouč široký průměr, lze kontury brousit hrubým kotoučem.

Obrábění vyříznutého kruhu úhlovou bruskou, je třeba dbát na to, aby kotouč byl uvnitř otvoru a zároveň byl umístěn ve stejné rovině s pracovním listem.

Jak vyříznout rovný otvor do kovu pomocí úhlové brusky

в. Moje metoda je vhodná pro kovy o tloušťce přibližně 1-5 mm, více

Kov má různé tloušťky a ne každá tloušťka může být zachycena každým strojem. S přístrojem o výkonu nejvýše sto padesát ampérů můžete řezat kov o tloušťce nejvýše čtyři milimetry.

Rychlost řezání touto metodou je silně závislá na tloušťce elektrody. Nejvyšší rychlost řezání je u tenkých elektrod, ale jejich nevýhodou je, že se rychle vypalují, což vede k časté výměně elektrod. Jak řezat úhlovou bruskou, aniž byste museli řezat pouze velkou trubku. Během výměny elektrod má kov čas vychladnout a musí se znovu zahřát.

Doporučení pro řezání kovových trubek

Řezání trubek z různých kovů je oblíbenou aplikací ve stavebnictví a při opravách. Při instalaci kanalizace, topení, vodovodu je nutné řezat výrobky. Úhlová bruska si dobře poradí s různými úkoly v této oblasti. Obráběcí kotouče se vybírají podle materiálu trubky.

Použití úhlové brusky umožňuje

 • Trubky lze řezat pod různými úhly, např. 45 nebo 90 stupňů;
 • K řezání velkých průměrů;
 • K rovnoměrnému řezání čtvercových nebo obdélníkových trubek;
 • Podélný řez trubkovými obrobky;
 • K řezání litinových trubek;
 • Řezání tenkostěnných trubek.

Pokud je třeba vyříznout velké průměry trubek, můžete tuto práci provést bez velkých finančních nákladů pomocí úhlové brusky. Produktivita je však nízká a rizika jsou značná. Při podepření dlouhých trubek se odřezávají pouze přečnívající části. Při řezání uprostřed se řezné hrany zasekávají o řezný kotouč, což může vést k zaseknutí nástroje a možnému zranění.

Specialisté nejenže řežou trubky z různých materiálů pod pravým úhlem, ale také do nich vyřezávají otvory požadovaných tvarů. Práce s profily a kulatinou se provádí podobným způsobem, ale vždy za následujících bezpečnostních pravidel.

Řezání trubek pod různými úhly

Při pokládání různých inženýrských sítí je nutné řezat kruhové a profilové trubky pod úhlem 45 a 90 stupňů. Ve všech případech je nutné trubku řezat naplocho, aby požadované prvky do sebe přesně zapadaly a byly v jedné rovině.

45° řezání trubek s válcovým průřezem se provádí takto:

 • Vezměte si standardní čtvercový list papíru;
 • přeložte ji přesně po úhlopříčce;
 • Trubku omotejte kolem šablony;
 • označte křídou nebo jiným značkovacím zařízením budoucí linii trimmeru;
 • Odstranění šablony;
 • upněte obrobek do svěráku;
 • Odřízněte označený kus trubky.

Při použití šablony musí být jedna ze dvou kratších stran tohoto trojúhelníku rovnoběžná se střední osou trubky.

Pokud je nutné provést řez o 90 stupňů, trubka se jednoduše obtočí kolem dokola (válcové trubky) nebo po obvodu (tvarové trubky) listem papíru. Poté se vyznačí linie řezu pro vyžínač. Čtvercovou trubku můžete také velmi jednoduše vytyčit pomocí standardního čtverce.

Pokud je třeba vyříznout značný počet tvarových trubek pod úhlem 45 a 90 stupňů, pak se z materiálu vyrobí odpovídající šablony, ale s větším průřezem. To umožňuje provést požadovaná měření pouze jednou. Pro počáteční označení použijte čtverec nebo úhloměr. Po zhotovení šablony se do ní vloží řezaný materiál a vyznačí se linie řezu. Poté se trubka rozřeže.

Šablony se vyrábějí i pro jiné úhly. Tato metoda zvyšuje efektivitu práce.

Zvláštnosti řezání litinových a tenkostěnných trubek

Litina je křehký materiál. Při řezání litinových trubek úhlovou bruskou postupujte takto

 • vyznačte čáru pro ořezávač řezu;
 • pod trubku umístěte dřevěnou tyč, která bude sloužit jako podpěra;
 • proveďte několik milimetrů hluboký obrysový řez;
 • vložte do vybrání dláto;
 • tvrdě a ostře udeřte kladivem do nastaveného dílu.

Po nárazu se trubka podél okraje rozdělí. Jeho okraje budou dostatečně rovné. V případě potřeby jsou dodatečně ošetřeny.

Pro provedení podélného řezu v trubce je také důležité přesně označit. K jeho aplikaci se používají různá zařízení, například stavební závit („sekání“). Celý proces řezání je třeba provádět opatrně a nespěchat, aby nedošlo k překročení vyznačené linie.

Tenkostěnné trubky jsou jednou z odrůd tohoto typu výrobku. Často jsou vyrobeny z neželezných kovů, např. z mědi nebo hliníku. Jejich řezání je složitá záležitost. V tomto případě je třeba použít vhodné brusné kotouče pro úhlové brusky pro materiál obrobku.

Tenkostěnné trubky se musí řezat velmi opatrně, protože se mohou snadno deformovat, i když je na ně vyvíjeno jen malé napětí.

Aby se snížila možnost ohýbání řezaného dílu, vkládají se do něj různá sypká plnidla, například obyčejný čištěný písek.