Jak vyčistit karburátor sekačky na trávu. Problémy s karburátorem sekačky na trávu

Jak vyčistit karburátor sekačky na trávu

Je 9:00 ráno v krásném sobotu ráno letos v létě. Vaše dcera má fotbalovou hru v 11:00 a jste připraveni udělat trochu sečení trávníku před hrou.

Otevřete garážová vrata, vyrazíte se na sekačku na trávu a udělejte šňůru tahové rychlé tahače, abyste je vystřelili. A. nic se neděje!

Cítíme vaši bolest, protože jsme tam také byli. Existuje opravdu dobrá šance, že musíte vyčistit karburátor sekačky, než se znovu začne znovu.

Seznámíme vás s karburátory a naučíme vás, jak je vyčistit v tomto blogu IgoPro.

Úvod do karburátorů

Sekačka na trávu je nezbytným nástrojem pro udržení krásného trávníku. Stejně jako jakýkoli kus trávníku musí být správně udržován, aby se zajistilo, že při používání nezklame.

Popularitu získávají sekačky na baterii, ale většina sekaček na trávu stále běží na plynových motorech, což znamená, že mají karburátor.

Sekačka plynového motoru vede mícháním plynu se vzduchem a zapálení jiskrou, jako jsou jiné spalovací motory. Vzduch prochází vzduchovým filtrem v karburátoru a míchá se s palivem, než zapalovací svíčka zapálí plyn/vzduch.

Účelem vzduchového filtru sekačky na trávu je zabránit ucpávání prachu a nečistot v karburátoru a motoru. Většina palivových potrubí má také filtr, v tomto případě palivový filtr, který zabrání vstupu jakýchkoli úlomků v plynu a poškození vnitřních dílů motoru. I když trosky ve vašem motoru nezpůsobují okamžitě znatelné problémy, výsledkem je ztráta energie a zvýšená spotřeba plynu.

Karburátor je jednou z nejdůležitějších součástí sekačky na trávu. Karburátor zajišťuje správné smíchání benzínu a vzduchu v motoru, aby motor správně běžel.

Důležitost udržování karburátoru vaší sekačky

Čištění karburátoru zajistí, že bude i nadále správně fungovat. Pokud ne, jeho schopnost regulovat spalování bude vážně ohrožena. Vzduch by měl proudit do karburátoru, smíchat s plynem a spustit motor.

Každý ví, že sekačky na trávu řezaly trávu. Když jsou čepele aktivně zapojeny, motor se staví pod větší stres a to je, když je ještě více nezbytnější, že je váš karburátor sekačky na trávu čistý. V průběhu let jsme narazili na situace, kdy motor funguje podle očekávání.

Proto je nutná pravidelná údržba motoru. Nejprve zkontrolujte, zda vaše sekačka funguje správně a vyčistěte ji. Vzhledem k tomu, že existují různé modely motorů, měli byste při rozebírání, měli byste se pečlivě nebo vždy odkazovat na montážní příručku a fotografovat a fotografovat, když jdete.

Před odstraněním karburátoru se ujistěte, že je palivová potrubí vypnuto. Většina z nich má knoflík, který můžete otočit a vypnout tok paliva přes linii k karburátoru. Pokud to není, můžete linii přitisknout, abyste dočasně zastavili tok paliva.

Po odstranění karburátoru jej důkladně vyčistěte, aby se jeho plovoucí ventil mohl volně pohybovat. Poté vyměňte karburátor a otevřete palivovou potrubí.

Předměty potřebné k čištění karburátoru

Budete potřebovat hrst předmětů, které najdete v jakémkoli úložišti pro automatické díly, abyste vyčistili karburátor na sekačce na trávníku.

Seznam materiálů pro čištění karburátoru:

 • Carb čistič
 • Nakupovat ručníky
 • Olej
 • Šroubovák
 • Ratchet Sockets
 • Doporučuje se tlakový vzduch
 • Možná karbuterorová sada pro váš konkrétní karburátor

Kroky pro čištění karburátoru na trávu

Čištění karburátoru sekačky na trávu je něco, co je každý, kdo je mírně mechanicky nakloněn. Je důležité věnovat pozornost, když rozebíráte karburátor, abyste věděli, jak jej znovu sestavit! Ještě jednou doporučujeme pořídit mnoho obrázků, abyste zdokumentovali demontáž, abyste pomohli při opětovném sestavení.

vyčistit, karburátor, sekačky, trávu, problémy, karburátorem

Zde jsou kroky k vyčištění karburátoru vzduchového filtru:

Prvním krokem k čištění karburátoru je odstranění z motoru. Jakmile to uděláte, demontujte, vyčistěte a udržujte jej. Před odstraněním karburátoru se ujistěte, že jste vypnuli tok paliva.

 • Připravte se na odstranění karburátoru z sekačky na trávu: Odstraňte zapalovací svíčku tažením na vodič zapalovací svíčky, abyste se odpojili. Vypněte tok paliva do karburátoru otočením uzavíracího ventilu nebo sevřením linie. Poté identifikujte šrouby nebo šrouby připevněné karburátoru k motoru sekačky a odstraňte je. Někdy budete muset odstranit nebo uvolnit další komponenty motoru, abyste plně odstranili karburátor.
 • Vyjměte šrouby uzávěru držící karburátor z motoru a buďte velmi opatrní, abyste mezi nimi nepoškodili bránici.
 • Pečlivě vyjměte gumové těsnění z karburátoru. Pokud to nevidíte, může být přilepeno k motoru. Nechcete, aby se carb čistič dotýkal těsnění, jak to může korodovat. Pokud je vaše těsnění vůbec poškozeno, musí být nahrazeno novým těsněním před přeinstalováním nebo úniku paliva.
 • Vyjměte misku, kovovou žárovku ze spodní části karburátoru pomocí nástrojů. Vyčistěte jej čističem aerosolu a ručníkem čistých obchodů.
 • Vyjměte 0 kroužek, který se drží na dně misky. Zkontrolujte praskliny nebo opotřebení, nahrazení a odložení.
 • Získejte čistič sacharidů nebo čistič karburátoru, poté vložte tekutinu do každého portu a ujistěte se, že vyjde na druhém konci přístavu. Tyto porty jsou velmi úzké a snadno ucpané. Proto jsou vzduchový filtr a palivový filtr tak důležitý!
 • Pokud si nevšimnete čističe sacharidů úspěšně projíždějící přístavy, zkuste použít stlačený vzduch s pistolí na špičce jehly, abyste vystřelili jakoukoli blokování. Pokud to nefunguje, zkuste namočit karburátor do čističe carb a zkuste to znovu v případě potřeby opět hodiny nebo dny později.
 • Znovu sestavte všechny vnitřní části karburátoru, které jste mohli během procesu odstranit. Po dokončení můžete začít znovu připojit karburátor do motoru.
 • Před utažením šroubů, které jej spojí, se doporučuje dát na těsnění malé množství oleje na těsnění před utěsněním zpět k motoru.
 • Zapněte svůj palivový potrubí.

Tipy pro čištění karburátorů

Právě jste se dozvěděli o důležitosti vzduchového filtru a palivového filtru. Pravděpodobně jsou důvodem, proč jste potřebovali k čištění karburátoru! Proč nenahradit tyto levné položky, když pracujete na svém karburátoru?

K čištění karburátoru nepoužívejte drátěné kartáče nebo tenké kousky drátu. Karburátory jsou kalibrovány tak, aby dosáhly perfektního vzduchu na palivovou směs a musí být 100% utěsněny. Použití jakéhokoli typu tvrdého materiálu k čištění karburátoru je skvělý způsob, jak kompromitovat váš karburátor.

vyčistit, karburátor, sekačky, trávu, problémy, karburátorem

Další tipy na údržbu sekačky na trávu

 • Pro sekačku na trávu použijte pouze čerstvé palivo. Starý nebo zatuchlý benzín zhoustne a sníží tok do karburátoru. To je vlastně jeden z problémů, které zabraňují zahájení sekačky.
 • Pravidelně kontrolujte hladinu oleje a měňte olej alespoň jednou ročně nebo na doporučení výrobce sekačky. Špinavý olej je další skvělý způsob, jak rychle zničit motor.
 • Ujistěte se, že jsou vaše čepele na trávu udržovány ostré, protože tupé čepele roztrhnou vaši trávu místo toho, aby ji řezaly. Další informace o ostření sekačky.
 • Zkontrolujte zapalovací svíčku sekačky alespoň jednou ročně. Pokud je špinavý, můžete jej vyčistit nebo vyměnit.
 • Ujistěte se, že vaše kola na trávu jsou nafouknutá, volně rotují a nebyly poškozeny.
 • Po každém použití vyčistěte dno sekačky k odstranění nahromaděné trávy. Pokud se tráva shromažďuje pod palubou sekačky, všimnete si dramatického poklesu kvality „Cut Cut.„Prostor nad čepelemi vaší sekačky pod palubou zůstává nejvíce otevřený pro čepele, aby vytvořil výtah a poskytoval splachovací řez trávníku.
 • Zkontrolujte vodiče, drátěné připojení, pásy a čáry na sekačce, abyste se ujistili, že jsou plně propojeny, ne sevřeny a nebyly řezány ani roztaveny.
 • Vždy připravte svoji trávu správně na zimu, i když to nebude pouze na měsíc. Za tímto účelem sifonujte palivo z plynové nádrže a spusťte motor, dokud zcela vyčerpá karburátor paliva.

Zajištěním, že vaše trávník bude v dobrém stavu, budete odměněni několika roky výjimečného použití. Pravidelně postupujte podle výše uvedených tipů na údržbu, abyste se ujistili, že sekačka vždy začíná na prvním startu a seká trávník, jak byste očekávali.

Závěr

Správná péče o své díly sekačky na trávu bude udržovat je ve špičkové formě, a co je nejdůležitější, spolehlivé a bezpečné. Není nic frustrujícího, než jít sekat trávník, aby si uvědomil, že se sekačka na trávu nezačne. Pokud se to stane, doufáme, že tento článek pomůže a pamatujete si, existuje velká šance, že má něco společného s vaším karburátorem.

Ryan Sciamanna

Ryan je majitelem a zakladatelem Lawn Crack, LLC Mateřská společnost IgoPro Trackn Supply. Pracoval téměř v každé kapacitě v rámci trávníku a krajinného průmyslu pro malé místní společnosti, celonárodní společnosti a samozřejmě vlastnil svůj vlastní trávník, který prodal v roce 2018 před zahájením prodeje trávníku a zahradních produktů online. Další informace o Ryanovi se přihlásí k odběru kanálu LawnCrack YouTube.

Umístění karburátoru sekačky na trávu. kde je karburátor?

Jednou z klíčových součástí sekačky na trávu je karburátor. Tato malá, ale životně důležitá část je zodpovědná za smíchání vzduchu a paliva ve správném poměru k napájení motoru sekačky. S fungujícím karburátorem začne vaše sekačka na trávu, běží dobře a bude pokračovat v práci. Takže, kde je umístění karburátoru sekačky na trávu?

Karburátor na sekačce na trávu je obvykle umístěn na boku nebo na horní části motoru a je připojen k benzinové nádrži. Pro většinu sekaček na trávu najdete karburátor na jedné straně hlavního těla, poblíž základny sekačky. Chcete-li najít karburátor, můžete identifikovat přívod vzduchu a filtrovat a hledat kulatý nebo čtvercový filtr na horní nebo straně motoru.

V tomto komplexním průvodci vás naučíme vše, co potřebujete vědět o karburátoru na sekačce na trávníku. Vysvětlíme, jak motor funguje, role karburátoru ve funkci sekačky a jak najít a udržovat karburátor.

Pokryjeme také běžné problémy s odstraňováním problémů a poskytneme základní bezpečnostní tipy, jak zajistit, abyste mohli bezpečně pracovat na sekačce na trávu.

Porozumění motoru sekačky na trávu

Motor sekačky na trávu obsahuje různé části, které pohánějí stroj. Porozumění těmto částem a jak fungují, je nezbytné vědět, kde se nachází karburátor.

Přehled částí motoru

Části motoru zahrnují vzduchový filtr, zapalovací svíčku, palivový filtr, karburátor a motorový olej.

Vysvětlení toho, jak motor funguje

Motor používá karburátor k míchání paliva a vzduchu ve správném poměru. Zapalovací svíčka zapálí tuto směs a vytváří explozi, která pohání motoru.

Význam karburátoru

Karburátor je klíčovou součástí motoru sekačky na trávu. Pochopení důležitosti karburátoru vám může pomoci ocenit, proč je nezbytné znát jeho polohu a pravidelně ji udržovat.

Role karburátoru ve funkci sekačky na trávu

Primární funkcí karburátoru je míchat palivo a vzduch ve správném poměru k napájení motoru.

Jak karburátor ovlivňuje výkon sekačky

Nefunkční karburátor může způsobit, že sekačka na trávu neběží špatně nebo nezačne. Udržování karburátoru čistého a udržovaného může pomoci udržet hladkou sekačku na trávu.

Nalezení karburátoru na trávníku sekačky

Vědět, kde najít karburátor na sekačce na trávu, je nezbytné pro správné udržování. Poloha karburátoru se může lišit v závislosti na značce a modelu vaší sekačky.

Typy sekaček na trávu a umístění karburátoru

Různé typy sekaček na trávu mají různá umístění karburátoru. Některé obyčejné sekačky na trávu zahrnují tlačení, samohybné a jezdecké sekačky.

Identifikace značky a modelu sekačky na trávu

Identifikace značky a modelu sekačky na trávu vám může pomoci najít místo karburátoru. Zkontrolujte příručku pro majitele nebo hledejte identifikační značky na sekačce.

Kroky k nalezení karburátoru

Postupujte podle těchto jednoduchých kroků a najděte karburátor na sekačce na trávu:

 • Vypněte motor a nechte ho ochladit.
 • Odstraňte kryt filtru vzduchu.
 • Hledejte malý kovový nebo plastový část s připojeným palivovým vedením. Toto je karburátor.

Jak odstranit karburátor

Mohou nastat chvíle, kdy potřebujete odstranit karburátor z sekačky na trávu, například při čištění nebo opravě.

Důvody pro odstranění karburátoru: Možná budete muset odstranit karburátor pro čištění nebo opravu.

Nástroje potřebné pro odstranění karburátoru: Budete potřebovat základní ruční nástroje, jako jsou kleště, šroubováky a sada zásuvky.

Průvodce krok za krokem k odstranění karburátoru

Postupujte podle těchto kroků a odstraňte karburátor:

 • Vypněte motor a nechte ho ochladit.
 • Odstraňte kryt filtru vzduchu.
 • Odpojte palivové potrubí od karburátoru.
 • Odstraňte montážní šrouby karburátoru.
 • Jemně vytáhněte karburátor z motoru.

Jak vyčistit karburátor

V průběhu času mohou karburátor ucpat nečistoty a zbytky, což způsobí poruchu. Budete potřebovat čistič karburátoru, malý kartáč a čistý hadřík.

Postupujte podle těchto kroků a vyčistěte karburátor:

 • Vyjměte karburátor z motoru.
 • Sprej carb
 • Čistič močovosti uvnitř karburátoru a důkladně čištění všech částí.
 • Použijte malý kartáč k drhnutí jakýchkoli tvrdohlavých nečistot nebo zbytků.
 • Otřete karburátor čistý čistým hadříkem.
 • Znovu sestavte karburátor a znovu nainstalujte na motoru.

Jak přeinstalovat karburátor

 • Jemně umístěte karburátor na motor.
 • Opětovné zabezpečení montážních šroubů karburátoru.
 • Znovu připojte palivové vedení.
 • Vyměňte kryt vzduchového filtru.

Odstraňování problémů s karburátorem

I při pravidelné údržbě se mohou k problémům s karburátorem stále vyskytnout. Znalost příznaků problémů s karburátorem a jak je odstranit problémy.

Známky problémů s karburátorem

Mezi běžné příznaky problémů s karburátorem patří hrubý běžící motor, obtížné spuštění motoru a černý kouř z výfuku.

Příčiny problémů s karburátorem

Špinavý karburátor, ucpaný palivový filtr nebo poškozené těsnění karburátoru může způsobit problémy s karburátorem.

Řešení problémů s karburátorem

Čištění nebo opravy karburátoru, výměny palivového filtru nebo výměna těsnění karburátoru může vyřešit problémy s karburátorem.

Údržba karburátoru

Pravidelná údržba může zabránit problémům karburátoru a zajistit, aby vaše sekačka na trávu pracuje na špičkovém výkonu.

Zkontrolujte vzduchový filtr a vyměňte jej, pokud je špinavý.

Zkontrolujte filtr paliva a vyměňte jej, pokud je ucpaný.

Karburátor pravidelně vyčistěte pomocí čističe karburátoru.

Opatření při práci na karburátoru

Práce na karburátoru může být nebezpečná. Správná bezpečnostní opatření jsou nezbytná pro zabránění zranění nebo poškození sekačky na trávu.

Bezpečnostní opatření k dodržování

Při práci na karburátoru vždy noste ochranné vybavení, jako jsou rukavice, bezpečnostní brýle a maska ​​prachu. Před zahájením jakékoli práce se ujistěte, že je motor vypnutý a chlazen.

Tipy pro manipulaci s karburátorem

Jemně zvládněte karburátor a vyhýbejte se jeho pádu nebo poškozením jakýchkoli částí. Při čištění nebo opravě karburátoru pečlivě sledujte pokyny výrobce.

Závěr

Pochopení karburátoru na sekačce na trávu je nezbytné pro to, aby byl hladce běh. Pravidelná údržba, čištění a odstraňování problémů mohou zabránit problémům karburátoru a zajistit, aby vaše sekačka na trávu pracuje na špičkovém výkonu.

Časté časté dotazy: Umístění karburátoru sekačky na trávu

Jaký je karburátor?

Karburátor je malá, ale nezbytná součást motoru sekačky na trávu. Míchá vzduch a palivo ve správném poměru k napájení motoru.

Proč je důležité znát polohu karburátoru?

Znalost umístění karburátoru je nezbytné pro správné udržování. Může také pomoci vyřešit problémy, které mohou nastat.

Mohu karburátor vyčistit bez jeho odstranění?

Je možné vyčistit karburátor bez jeho odstranění, ale nedoporučuje se to. Odstranění karburátoru umožňuje důkladnější čištění.

Jaké jsou známky problémů s karburátorem?

Mezi příznaky problémů s karburátorem patří hrubý běžící motor, obtížnost spuštění motoru a černý kouř přicházející z výfuku.

Jak často bych měl udržovat karburátor sekačky své trávníky?

Doporučuje se údržba karburátoru alespoň jednou ročně nebo častěji, pokud používáte sekačku na trávu.

Patrick Field

S více než dvěma desetiletími zkušeností v trávníku a zahradním průmyslu ho Patrickova vášeň pro venkovní prostory vedla k vytvoření tohoto webu. Očekávejte nic jiného než nejdůvěryhodnější a nestranné informace od skutečného odborníka v oblasti péče o trávník.

Karburátor sekačky na trávu nedostává plyn

Sekání jsem se sekání a to prostě zemřelo. Bylo to, jako by to došel plyn. Podíval jsem se a měl jsem třetinu tanku. Od té chvíle by to běželo, pouze kdybych nastříkal plyn do sacharidu. Když to udělám správně, běží pouze rychlostí nečinnosti. Nedostává plyn na trysky v krku carb.

Nahradil jsem carb jednou, kterou znám, ale to samé se stane. Zatím nejméně 3 odborníci včetně Briggs Stratton Techs jsou zmatení. Je to YT3000 Sears s 21 koňským motorem a 46 palců. dík.

Odpovědi

Možná potřebujete nové palivové čerpadlo.

Zkontrolujte všechny palivové potrubí na karburátor. Pokud jsou dobré, zkontrolujte palivové čerpadlo.

Všechno, co bylo provedeno, všechny mé informace říká, že ethanol plyn způsobuje problémy a žádné palivo nevychází z trysky jiného, ​​pak je to všechno skvěle, i když stříkám plyn, nemohu se dostat přes rychle nečinný.

Navrhoval bych začít stažením příručky pro operaci YT 3000. Zde mají sekci nápovědy a design karburátoru. Zdá se, že máte problém s ethanolovým plynem. Začal bych tím, že se svůj karburátor oddělí a dávám mu dobré čištění. Mohli byste mít uvízlý ventil uvnitř karburátoru, který nedovolí volně plynout plyn. Možná budete muset vyměnit palivové trysky na karburátoru. Zde je příručka, kterou si můžete stáhnout online:

Jets jsou jasné. Nahradil jsem karberátorský plyn a zapalovací svíčku. Začne a běží hladce při nečinné rychlosti, dokud stříkám plyn do krku carb.

Zdá se, že jste vyzkoušeli všechno, co vám odborníci nařídili, ale nic nefungovalo. Mluvili jste o tomto problému s Service Center Sears? Vím, že byli vždy nápomocní s mými problémy a obvykle mají návrhy na vyzkoušení (dané telefonicky), ale je jisté, že by se měli o vaší sekačce dozvědět více, i když ostatní selhali.

Vyměnili jste také palivové vedení a filtr? Pokud ne, nahraďte ty první před přemýšlením o palivovém čerpadle.

Některé plynové vedení po vystavení ethanolu se sevře i pod nejmenším vakuem. Vyměňte palivový potrubí.

Zkontrolujte své dráty. že se připojuje ke spodní části sacharidu. To umožňuje, aby plyn vstoupil do něj. Zkuste to a doufejme, že to vyřeší váš problém.

Otázky

Zeptejte se zde na otázky, na které jsou položené členy komunity. Přečtěte si dále a podívejte se na odpovědi poskytnuté komunitou Thriftyfun nebo položte novou otázku.

OTÁZKA: Karburátor sekačky nedostává plyn?

Mám sekačku Sears 16 HP Twin Riding. Když jsem to šel na to, motor nedal plyn přes plynovou vedení. Po vyčištění karburátoru nasává motor plyn do karburátoru. Co mám dělat? Jak zkontroluji palivové čerpadlo a kde získám nový?

Odpovědi

Mohla by palivová linka potřebovat vyfukovat?

Mohla by palivová linka potřebovat vyfukovat? Nebo potřebujete novou zapalovací svíčku?

Palivové čerpadlo pracuje z očkování, takže se ujistěte, že vaše očkovací hadice je dobrá n nemá špatná místa.

Použil jsem svůj řemeslník 42 „trávník po více než 25 let. Převážná většina těch let jsem používal pravidelný 89% plyn. žádné problémy. Použil jsem stejný plyn v mém Honda ATV. Ale ATV často nepoužívám a bylo těžké začít. Odstranil jsem karburátor a kov se stal zeleně. Objednal jsem si nový karburátor. nainstaloval novou hru a dech a problém byl vyřešen. Rozhodl jsem se, že je čas, abych přešel na benzín bez ethanolu. Bylo to jen pár týdnů, než jsem měl problém s mojí sekačkou. Odřízl se během řezání bez varování. Odstranil jsem čepici plynové nádrže a viděl jsem v plynu pár černých věcí. Pak jsem prohlédl plynový filtr a viděl malé specifikace černé uvnitř filtru. Vytáhl jsem nádrž, vyčistil ji. Také jsem odstranil kaučukové plynové vedení a zjistil jsem, že jeden narušil při spojení s plynovým filtrem.

Plynové vedení je jen pár let, takže jsem předpokládal, že změna z běžného plynu na vysoký oktanový plyn musela způsobit, že se guma rozbije. Odřízl jsem konce na kaučukových plynových vedeních, vyhodil linky, zkontroloval jakékoli překážky a přeinstaloval je na filtr. Téměř každý den jsem stříhal trávu, když to počasí dovolí. Je to moje relaxace. Mám problém, který jsem měl jednou předtím, a nemohu si vzpomenout, co to bylo. Mohu jezdit spolu s žádnými problémy a moje sekačka se vypne, bez rozprašování. Dívám se na plynový filtr a je prázdný. Vystupuji. Počkejte několik minut. Filtr je opět plný a moje sekačka je perfektní a běží asi 30 minut a dojde k přesné věci. Jak jsem uvedl, že se to stalo už dávno, ale nemohu si vzpomenout, jaká byla oprava. Prosím, někdo mi připomene.

Archiv

ThriftyFun je jednou z nejdelších běhu skromných živých komunit na internetu. Toto jsou archivy starších diskusí.

Archiv: Karburátor sekačky nedostává plyn

Nemohu začít s tím, jak se na trávu. Změnil jsem palivo, změnil zapalovací svíčku, změnil vzduchový filtr, změnil těsnění vzduchového filtru a změnil olej. Když vyhodíme hodně paliva do carb, bude to běžet asi 2 sekundy, pak zemře. Nějaké návrhy?

Archiv: Karburátor sekačky nedostává plyn

Mám sekačku 4 hp Briggs a Stratton Push (Murry). Karburátor nedostává žádný plyn, i když je nádrž plná. Musím získat další nebo je tu ještě jiné věci, které mohu vyzkoušet jako první?

Archiv: Karburátor sekačky nedostává plyn

Mám na své sekačce motor Briggs a Stratton. Primer nebude přesunout žádný benzín k karburátoru. Jakmile jsem se rozdělil karburátor a na chvíli to fungovalo.

Sekačka na trávu běží pouze s syticí: Příčiny a opravy

Když vaše sekačka na trávu běží pouze s dusicí. zjevně to není normální a může to být známkou problému. Viníkem v tomto výskytu je pravděpodobně problém s palivem nebo karburátorem.

vyčistit, karburátor, sekačky, trávu, problémy, karburátorem

Pojďme se hluboko ponořit a diskutovat o tomto tématu, abychom lépe porozuměli možným důvodům, proč se to děje sekačům na trávu a jak tento problém můžete vyřešit a zabránit mu jednou provždy.

Proč vaše sekačka na trávu běží pouze s sytičem?

Vaše sekačka na trávu běží pouze s sytičem kvůli problému se systémem směsi palivového vzduchu motoru, který může být způsoben karburátorem, špatným palivem nebo únikem vzduchu. Sytič nutí více paliva ve spalovací komoře, aby pomohl motoru otočit, když je na studena.

Sytič funguje snižováním přívodu vzduchu, zvýšením sání a zvyšováním směsi vzduchu a plynu, která jde do motoru. Při pokusu o zjištění, proč se sekačka na trávu běží pouze s dusicí, existují různé možné důvody, které je třeba zvážit.

S některým z následujících by se mohl objevit problém: karburátor, přívod vzduchu a palivo. Sekačka na trávu by měla být provozována se syticí na ne déle než pět minut.

Umožnění sekačky na trávu pracovat s syticí vyvolá několik problémů, jako je nepravidelnost výkonu energie motoru a nadměrná spotřeba paliva. To může nakonec poškodit motor, takže pro řešení tohoto druhu sekačky na trávu, začněme zkoumat možné příčiny a buďte připraveni je opravit.

Pojďme si promluvit tyto důvody jeden po druhém, takže budete znát, co prohlédnout a jak vyřešit sekačku na trávu.

– Problémy s karburátorem

Ucpávání v karburátoru je nejobvyklejším problémem, kterému by mohla vaše sekačka na trávu čelit, a proto vaše sekačka běží pouze s sytičem.

Karburátor může být snadno ucpaný rez nebo zbytky, které jsou v palivu, protože karburátor má malé trysky uvnitř s malými otvory v nich, aby umožnilo dodávání plynu k dosažení spalovací komory.

Další možností podívat se na to, když se karburátor kvůli občasnému používání vynoří. Přívod vzduchu by mohl vysušit plyn v karburátoru, což má za následek lepkavou látku, a postupem času bude plyn, který byl tak dlouho ponechán na skladě.

Tato podmínka snižuje schopnost vašeho karburátoru sekačky na trávu dodávat správný poměr vzduchu a paliva, protože jeho malé části se nemohou správně pohybovat. To by způsobilo, že motor sekačky na trávu běží pouze se sysicí.

Znovu, důvod, proč vaše sekačka začíná na sytič, pak zemře, je kvůli troskám, které ucpávají, alespoň částečně, palivové pasáže v karburátoru. Když k tomu dojde, sytič poskytne další palivo potřebné k přechodu do motoru a překonává nedostatek paliva, který vstupuje přes ostatní pasáže.

– Špatné palivo

Špatné palivo může také způsobit, že vaše sekačka na trávu běží pouze s sytičem. Možná používáte nesprávný druh plynu nebo starého plynu, zejména pokud jste sekačku na trávu nepoužívali po dlouhou dobu.

vyčistit, karburátor, sekačky, trávu, problémy, karburátorem

Možná také budete chtít zkontrolovat, zda má palivo nadměrný objem alkoholu. Vzhledem k tomu, že každý typ pravidelného paliva je ve Spojených státech smíchán s nejméně deseti procenty ethanolu, obsahuje vlhkost, která může způsobit, že váš karburátor rez a být gunked up.

Používání nesprávného paliva může být také důvodem, proč vaše sekačka na trávu, a to i po novém karburátoru, běží pouze na sytič.

– úniky vzduchu

Přívod vzduchu hraje významnou roli v systému dodávání paliva. Mnoho problémů může souviset s dodávkou vzduchu. Mezi tyto problémy patří úniky nebo praskliny, které se vyvinuly v oblasti karburátoru, jako je volný hardware nebo žárovka primeru.

Nesprávné umístění vzduchového šroubu karburátoru, který řídí, kolik vzduchu se mísí s palivem, a poškozené nebo nesprávně nastavené těsnění jsou také některé problémy. Výše uvedené problémy mohou mít za následek nadměrné množství doručení vzduchu a slabým vakuovým systémem.

Tato podmínka může způsobit, že sekačka na trávu běží pouze s sytičem. Mít špinavý vzduchový filtr také zabraňuje projít proudem vzduchu podle potřeby.

Jak můžete opravit sekačku na trávu?

Chcete.li opravit sekačku na trávu, která běží pouze se sysicí, můžete čistit nebo změnit karburátor, vyměnit palivo nebo opravit úniky vzduchu. I když existuje spousta důvodů, proč vaše sekačka na trávu běží pouze s sytičem, zde je několik způsobů, jak to opravit. Sekačky na trávu berou pravidelný plyn a měli byste vědět, jak je správně doplňovat.

Začněme vědět každé řešení a hovoříme o krocích, které můžete podniknout k vyřešení problému.

– Vyčistěte nebo změňte karburátor

Je to důležitý krok, jak dát svému karburátoru dobré čištění nejprve, než se rozhodnete jej nahradit, abyste věděli, zda prostě potřebuje čištění, nebo zda skutečně potřebuje vyměnit. Do této doby možná budete chtít pozorovat jeho vzhled.

Pokud vidíte, že je již extrémně gumová nebo zrezivělá, možná jej budete chtít vyměnit místo toho, abyste jej plýtvali časem. Ať už se rozhodnete, budete muset nejprve oddělit a rozebrat karburátor.

Pro čištění možná budete chtít použít carb čistič pro interiér karburátoru a trysek pro postřik čističe na komponentu. Pokud však vidíte, že váš karburátor má spoustu zbytků plynu, namočte jej po dobu nejméně několika hodin pomocí čističe karburátoru.

Ujistěte se, že víte, jak se shromáždit a nainstalovat znovu, jakmile jej dokončíte.

– Vyměňte palivo

Ve Spojených státech funguje pravidelné palivo skvěle na velkých motorech. Bohužel tomu tak není případ menších motorů, takže se ujistěte, že vaše palivo nemá nadměrné množství alkoholu, aby se zabránilo zhoršení vašeho karburátoru.

Rozhodněte se pro nižší procento nealkoholu smíšeného plynu nebo namísto toho vystřelíte na použití neoxgenovaného nebo prémiového paliva. Špatné palivo by se mohlo jen pohrávat s procesem spalování vašeho motoru.

Také se ujistěte, že vyhodíte palivo, které sedí na vaší sekačce déle než rok. Pokuste se pozorovat barvu paliva, abyste snadno zjistili, zda se to zkazilo. Palivo, které voní kyselou a má ztmavenou barvu, už se zkazilo a musí být odhozeno pryč.

vyčistit, karburátor, sekačky, trávu, problémy, karburátorem

Vypusťte veškeré palivo v nádrži sekačky a vyčistěte lepivé zbytky, které zůstanou pozadu, než jej nahradíte čerstvým palivem. Nezapomeňte, že před přidáním novějšího paliva musíte vyčistit nádrž.

– Opravte úniky vzduchu

Jakmile jste si jisti, že váš karburátor sekačky na trávu má problém s dodávkou vzduchu, první věcí, kterou můžete udělat, je určit konkrétní oblast, kde je dodávka vzduchu narušena.

Můžete začít hledat volná spojení nebo jakékoli praskliny a zkontrolovat také žárovku primeru, protože je vyrobena z gumy a může být křehká a popraskaná, jak stárne. Prozkoumejte montážní těsnění a pozorujte, zda něco nevypadá dobře. Měly by být nahrazeny jakékoli okraje, které se vyboulí nebo komponenty, které se zdá být prasklé nebo sušené.

Zkontrolujte také uzávěr paliva a ujistěte se, že jeho těsnění je stále zapnuté a v dobrém stavu. Udržujte čistotu vzduchového filtru, protože čím je špinavější, tím více problémů se může objevit pro vaši sekačku na trávu. Zkontrolujte, zda se vybudoval gunk a ucpává filtr.

Pokud však vidíte, že vzhled může být mimo čištění, zvažte jej místo toho nahradit novým. Nakonec naskenujte svůj karburátor a ujistěte se, že každý kus hardwaru je správně utažen a zajištěn.

vyčistit, karburátor, sekačky, trávu, problémy, karburátorem

Závěr

I když se zdá obtížné určit problém sekačky na trávu, který běží pouze s syticí, trochu tvrdé práce, vytrvalosti a spoustou poznatků z tohoto článku vám a vaší trávníkové sekačům pomůže znovu fungovat správně fungovat správně fungovat správně pracovat.

 • Sekačka na trávu, která běží pouze s sytičem, může mít problémy s karburátorem, přívodem vzduchu nebo špatným palivem.
 • Udržování čistého karburátoru způsobí hladké provoz palivového systému.
 • Použijte vysoce kvalitní palivo pro prodloužení života sekačky na trávu.
 • Ujistěte se, že nedochází k narušení dodávky vzduchu, protože je to rozhodující pro proces, který se děje uvnitř sekačky na trávu.

Zde je myšlenka přemýšlet: Pokud investujete dobrou částku na nákup sekačky na trávu, vytěžte z toho maximum tím, že jí poskytněte požadavky na péči a údržbu, které jsou pro ni zásadní. Tímto způsobem máte plně funkční sekačku, která vám pomůže udržovat dobře upravený dvůr.

STACKÁNEK NEPOUŽÍVEJTE? Udělej to.

Špatný plyn nebo špinavý karburátor jsou nejčastější důvody pro trávu, která začíná tvrdě nebo běží drsně.

vyčistit, karburátor, sekačky, trávu, problémy, karburátorem

vyčistit, karburátor, sekačky, trávu, problémy, karburátorem

Nakupujte článek

Skupina na trávu, která nezačne, zejména při převzetí skladování, je téměř vždy způsobena jedním problémem: špatný plyn.

Uložení trávníku na podzim bez přidání benzínového stabilizátoru do palivové nádrže může způsobit, že se palivo rozbije a připojí palivové pasáže. Pokud vyřešení tohoto problému nepomůže, existuje několik dalších, které mohou pomoci opravit trávník, která se nezačne, jak to vysvětlíme zde.

Jak opravit trávník, který nezačne

Vyměňte špatný plyn

V průběhu času (stejně jako šest měsíců, vaše trávník seděl v garáži během zimy). Tento proces vytváří dásně a lak, které zašpiní karburátor, plují palivové pasáže a zabraňují proudění plynu do spalovací komory.

Během skladování vytvořila korozi a usazeniny miska karburátory níže, která může snadno připojit palivové pasáže a zabránit tomu, aby motor spustil.

Ukládání vybavení bez stabilizace plynu může vést k usazeninám, které faulují karburátor nebo vstřikovač.

Plyn obsahující ethanol může absorbovat vodu z atmosféry, což může vést k separaci fáze, ke kterému dochází, když se ethanol a plyn oddělí, podobně jako olej a voda. Ethanol, který absorboval dostatek vlhkosti a seděl dostatečně dlouho, může zakrývat palivový systém a zabránit tomu, aby se motor stal.

Bez ohledu na to, kolikrát trháte šňůru a znečišťujete vzduch s vaší pokročilý slovní zásobou, trávník se nezačne, pokud se pokouší běžet na špatný plyn.

V extrémních případech může odpařování lehčích uhlovodíků natolik změnit složení benzínu, aby se zabránilo zapálení. Plyn může pohánět motor, ale nezáleží na tom, zda se nezbaví.

Špatný plyn ve vašem trávníku? Zde je návod, jak to opravit

Pokud jste zanedbali přidání benzínového stabilizátoru do paliva před skladem, vyprázdněte nádrž a nahraďte čerstvým plynem. Pokud je nádrž téměř prázdná, stačí se jednoduše doplnit čerstvým plynem.

Na některých sekačkách můžete snadno odstranit a vyprázdnit palivovou nádrž. Někdy je to více problémů, než stojí za to. V těchto případech použijte extrakční čerpadlo tekutiny nebo dokonce krůtí Baster k odstranění špatného plynu. Nemusíte to všechno odstraňovat; ale zkuste dostat co nejvíce ven.

Vyčistěte karburátor

Nahradili jste palivo, ale vaše trávník stále nezačne.

Dále zkuste vyčistit karburátor. Odstraňte vzduchový filtr a stříkejte čistič karburátoru do příjmu. Nechte to několik minut sedět, aby pomohl uvolnit a rozpustit laky a dásně.

Odstraňte vzduchový filtr a stříkejte čistič karburátoru do příjmu. Nechte to sedět několik minut a uvolnit vklady.

Na některých karburátorech můžete snadno odstranit plovoucí misku. Pokud je vybaven, nejprve vyjměte malou odtokovou zátku a vypusťte plyn z misky. Vyjměte kryt plováku a nastříkejte plováky a úzké palivové pasáže čisticím prostředkem karburátoru.

Tento druh „rychlého a skrytého“ čištění karburátoru je obvykle vše, co je potřeba k opětovnému proudění plynu a vaší trávy zpět na řezání trávy.

Pokud ne, zvažte odstranění karburátoru z motoru, demontujte jej a dávejte mu dobré čištění. Být však varován: Rozšíření karburátoru může vést k ničemu než frustraci pro nezasvěcené. Fotografujte s telefonem, abyste pomohli při opětovné sestavení. Všimněte si pozic jakýchkoli propojení nebo nastavení jakýchkoli šroubů směsi, pokud jsou vybaveny. Pokud se vůbec neochotní, místo toho navštivte obchodníka.

Zvažte zcela nahrazení karburátoru. Je to poměrně jednoduchý proces na většině menších sekaček a je to často levnější, než je vzít k prodejci.

Přímý stlačený vzduch zevnitř vzduchového filtru, aby se odstranily zbytky, které mohou snižovat proudění vzduchu a zabránit zahájení trávy.

Vyčistěte/vyměňte vzduchový filtr

S odstraněným vzduchovým filtrem je nyní ten pravý čas na jeho vyčištění.

Klepněte na tuhé filtry na pracovním stole nebo na dlani ruku a uvolněte výstřižky, listy a další zbytky. Přímé stlačené vzduch zevnitř filtru, aby nedošlo k ubytování trosek hlouběji do médií.

K mytí pěnových filtrů použijte mýdlo a vodu. Pokud je to několik let, jednoduše vyměňte filtr; Jsou levné a označují jedinou obrannou linii proti opotřebení, které vstupují do vašeho motoru a nosí válec a pístové prsteny.

Nesprávná zapalovací svíčka s mezerou může zabránit spuštění motoru. Nastavte mezeru na specifikaci uvedenou v příručce vlastníka.

Zkontrolujte zapalovací svíčku

Na vině může být také špinavá nebo špatná zapalovací svíčka. Odstraňte zástrčku a zkontrolujte podmínku. Zapalovací svíčka ve správně běžícím čtyřtaktním motoru by měla trvat roky. Pokud ano, vyměňte jej.

Pomocí testeru Spark-Plug zkontrolujte jiskru. Pokud ji nemáte, připněte botu Spark-Plug na zástrčku, držte zástrčku proti hlavě kovového válce a pomalu vytáhněte šňůru startujícího. Měli byste vidět silnou modrou jiskru. Pomáhá otestovat zástrčku v potemnělé garáži. Vyměňte zástrčku, pokud nevidíte jiskru nebo se zdá být slabý.

Když jste u toho, zkontrolujte mezeru Spark-Plug a nastavte ji na specifikace továrny uvedené v příručce pro majitele trávníku.

Pokud víte, že zástrčka je dobrá, ale stále nemáte jiskru, cívka pravděpodobně selhala a vyžaduje výměnu.

Zasáhli jste skálu nebo jinou překážku?

Všichni jsme zabili motor na trávu po zasažení skály nebo kořene velkého stromu.

Pokud se v tomto scénáři nezačne váš trávník, pravděpodobně jste stříhali klíč setrvačníku. Je to malý kus kovu, který správně zarovnává setrvačník, aby nastavil správné načasování motoru. Zasážení nemovité překážky může okamžitě zastavit čepel sekačky (a klikový hřídel), zatímco setrvačník se neustále otáčí a stříhá klíč.

V tomto případě je načasování motoru vypnuto a sekačka nezačne, dokud netahnete setrvačník a nevyměňujete klíč. Je to dost snadná práce, pokud máte kolem garáže sadu stahových zařízení. Pokud ne, pronajměte si sadu z obchodu s díly (nebo si koupte nikdy není špatný důvod koupit nový nástroj) nebo navštivte prodejce.

Moje trávník začíná, ale běží špatně

Pokud konečně začnete na trávu, ale běží jako třínohý pes, zkuste vyčistit karburátor s pěnou AMSOIL Power pěnou. Je to silný čisticí prostředek určený k odstranění uhlíku, laku a dalších gunk z karburátorů a motorů.

Přidejte stabilizátor benzínu, abyste se vyhnuli většině těchto problémů

Což zní lépe? Dokončení všech těchto kroků každý rok, kdy se vaše trávník nezačne? Nebo do vaší palivové nádrže nalijte malý benzínový stabilizátor?

Jednoduše použití dobrého stabilizátoru benzínu může zabránit většině problémů s trávou, která nezačne.

Například stabilizátor benzínu Amsoil udržuje palivo čerstvé až do 12 měsíců. Pomáhá zabránit odpařování lehčích uhlovodíků, aby se snížila guma a lak a udržovala proudění paliva. Obsahuje také inhibitory koroze pro další ochranu.

V mé garáži mám pěti galonů. Pokaždé, když ho vyplním, zacházím s palivem stabilizátorem benzínu, takže se nikdy nemusím starat o to, že plyn bude špatný a způsobuje problémy.

Můžete také použít Amsoil Quickshot. Je navržen především pro čištění karburátorů a spalovacích komor při řešení problémů s ethanolem. Ale také poskytuje krátkodobou stabilizaci benzínu až šest měsíců.

Použijte dobrý motorový olej pro svou trávu

Ačkoli motorový olej nemá žádný vliv na to, zda vaše trávník začíná nebo ne (pokud nepoužíváte olej vůbec a nezachytíte motor), vyplatí se ve vaší trávníku používat vysoce kvalitní motorový olej.

To platí zejména pro profesionály nebo majitele domů, kteří provozují drahé nulové otočení nebo jezdící sekačky.

Motory na trávu jsou na oleji tvrdší, než si většina lidí uvědomuje. Obvykle jsou chlazené vzduchem, což znamená, že běží teplejší než kapalina chlazené automobilové motory.

Často běží celé hodiny v horkých, špinavých, mokrých podmínkách. Mnoho z nich nemá olejový filtr, dále zdůrazňuje olej.

V těchto podmínkách se mohou motorové oleje formulované pro standardní službu rozpadat, což vede k škodlivým usazením a snížené ochraně opotřebení.

Pro maximální výkon a život použijte ve své trávníku motorový olej určený k poskytování ochrany komerčního stupně, jako je syntetický olej z malého motoru AMSOIL.

Jeho formulace s dlouhým životem opakovaně prokázala svou schopnost bezpečně překročit odtokové intervaly výrobce původního zařízení (OEM) v nejtěžších podmínkách. Poskytuje zvláštní měřítko ochrany, když zařízení prochází mezi změnami oleje, než je doporučeno OEM.