Jak utáhnout pás na řemeslníkovi, který jezdí na trávu, krok za krokem. Pás pro sekačku řemeslníka

Jak utahovat hnací pás na řemeslníkovi, který jezdí na trávu, krok za krokem

Někdy byl svědkem vašeho řemeslníka na trávu, která nebyla správně seká nebo nechala skvrny nesestříhané trávy? Samotným důvodem může být volný hnací pás. Naštěstí je celý proces relativně snadný a vše, co potřebujete pro úpravu. Pokud jste nikdy předtím neprovedli údržbu na svém trávníku na trávu řemeslníka, nebojte se, když vám tyto informace rozebíráme v přístupu krok za krokem.

Jak utahovat hnací pás na řemeslníkovi, který jezdí na trávu, krok za krokem:

 • Krok 1: Otestujte útes ve stávajícím pásu
 • Krok 2: Prohlédněte si komponenty na sekačce, jako jsou kladky, pás, pružina a swingor a zkontrolujte jakékoli poškození
 • Krok 3: Vytáhněte svorek držící kabel a utáhněte ji tak, aby se k němu připojila pružina
 • Krok 4: Spusťte motor a zapojte páku čepele a zkontrolujte provoz pásu po úpravě
utáhnout, řemeslníkovi, který, jezdí, trávu

Hnací pásy jsou komponenty, které spojují převodovku motoru k řemeni. Nachází se pod sekací palubou v případě jízdy na trávníku.

Pásy se obvykle po dalším používání opotřebovávají. Kvůli prodloužení v jejich tahových šňůrách je známo, že se hnací pásy časem uvolní. Náprava je nejčastěji náhradou. V případech, kdy prodloužení není moc, můžete vždy upravit napětí pásu a v tomto článku se na to díváme.

Článek zahrnuje všechny kroky potřebné k utažení hnacího pásu v případě tvého řemeslníka na trávu. Poskytnu také stručný přehled některých často kladených otázek týkajících se hnacích pásů a trávníků. Zůstaňte naladěni.

 • 1 Odstraňování problémů a úpravy hnacího pásu na jezdeckém trávníku řemeslníka, krok za krokem:
 • 1.1 Krok 1: Zkouška proudového hnacího pásu pro provoz:
 • 1.2 Krok 2: Zkontrolujte komponenty paluby sekačky:
 • 1.3 Krok 3: Utáhněte pás nastavením kabelu:
 • 1.4 Krok 4: Otestujte napětí pás:
 • 2.1 1. Jak odstranit a vyměnit hnací pás na jezdeckém trávníku?
 • 2.2 Krok 1: Odpojte zapalovací svíčku
 • 2.3 Krok 2: Demontáž na palubu sekačky
 • 2.3.1. Krok 2.1: Snižte palubu sekačky
 • 2.3.2. Krok 2.2: Sníhněte pás
 • 2.3.3. Krok 2.3: Odpojte palubu
 • 2.4.1. Krok 3.1: Vyfoťte
 • 2.4.2. Krok 3.2: Odstraňte starý pás

Odstraňování potíží a úpravy hnacího pásu na jezdeckém trávníku řemeslníka, krok za krokem:

Níže jsou uvedeny kroky, které je třeba dodržovat pro opravu řemeslníka na trávu na trávu:

Krok 1: Zkoušejte hnací pás proudu pro provoz:

Než se do toho kopíme, musíme nejprve zjistit, zda se současný hnací pás stojí za utažení nebo ne. Většina modelů řemeslníků má vedle volantu páku zásnubního páku. Poté, co je řezací paluba snížena na zem, páka zapojí čepele, aby navázala kontakt s trávou a vykonávala svou funkci.

Chcete.li zjistit, zda je váš aktuální hnací pás uvolněný nebo ne, spusťte motor a zasuňte páku škrticí klapky na nejvyšší. Dále zapojte řezací čepele tlačením páky nahoru. Pokud uslyšíte řezací zvuk čepelí hned poté, co stisknete zásnubní páku, naznačuje to, že hnací pás v něm má požadované napětí a nepotřebuje žádné úpravy.

Pokud si všimnete, že čepele neřezávají trávu po samotném okamžiku, kdy zatlačíte páku a vydáte vírující zvuk.

Krok 2: Zkontrolujte komponenty paluby sekačky:

Jak jsme viděli, hnací pás sklouzne; Musíme to vyřešit pro komponenty umístěné na palubě sekačky. Chcete.li to provést, spusťte palubu co nejvíce a stáhněte si páku zásnubního lopatky. Poté musíte zkontrolovat následující komponenty:

Pás: Ujistěte se, že váš hnací pás je neporušený a nezdá se poškozený kousky a praskliny. Pokud se zdá být poškozeno, měli byste jej okamžitě nahradit.

Swingarm: Swingarm je součást na palubě, kde jsou pružiny připojeny a je namontována kladka. Paže je otočena na jednom konci a volá se otáčet na druhém konci. Ujistěte se, že je paže volně otáčet. Pokud tomu tak není, uhoďte nějaký olej nebo mazivo na otočném konci, který by mohl být zaseknut.

Poté, co výše uvedené komponenty fungují správně, zatlačte páku znovu, aby zapojily čepele.

Jaro: Kabel, který pochází z páky, je připojen k jaře. Dotkněte se pružiny a zjistěte, zda je úplně natažený nebo uvolněný. Také se dotkněte pásu současně a všimněte si, zda se objeví volně. Pokud ano, přejdeme k dalšímu kroku a upravíme napětí pásu.

Krok 3: Utáhněte pás nastavením kabelu:

Poté, co jste viděli uvolněný pás, znovu uvolněte páku čepele. Všimli byste si drátu, který pochází z páky čepele a je připojen k pružinám. Na palubě je namontován na držáku.

Uvolněte šrouby na držáku, tlačí to zpět ve směru od jara. Nyní máte pocit, že je jaro zpřísněno.

Krok 4: Otestujte napětí pás:

Poté, co byla držák stažen zpět, spusťte motor na trávu na plné škrticí klapce. Nyní zatlačte páku angažovanosti čepele nahoru a okamžitě si všimněte řezné akce čepelí. Pokud se čepele začnou neprodleně stříhat, znamená to, že napětí pásu je nyní optimální. Pokud se však opasek stále zdá být dostatečně volný, naznačuje to, že tato metoda nepřidala požadované napětí, a proto byste měli přemýšlet o výměně pásu.

Související otázky:

Jak odstranit a vyměnit hnací pás na jezdeckém trávníku?

Ve většině případů utažení hnacího pásu problém nevyřeší a často jej musíte úplně nahradit stejným způsobem. Kroky k tomu jsou uvedeny níže:

Krok 1: Odpojte zapalovací svíčku

Nejprve byste měli vypnout spínač zapalování a odstranit klíč. Dále musíte vytáhnout kapuci sekačky nahoru a odpojit zapalovací svíčku.

Krok 2: Demontáž na palubu sekačky

Dále musíte odpojit celou palubu sekačky od hlavního těla na trávu.

– Krok 2.1: Snižte palubu sekačky

Jako první krok spusťte sekačku na zemi do nejnižší polohy a uvolněte čepele.

utáhnout, řemeslníkovi, který, jezdí, trávu

– Krok 2.2: Sníhněte pás

Sníhněte pás z řemenice motoru a uvolněte brankáře pásu.

– Krok 2.3: Odpojte palubu

Nyní musíte odstranit všechny vazby, které spojují balíček sekačky k horní části z obou stran sekačky. Chcete.li to provést, odstraňte opěrné kolíky a podpěrky podložky z výtahového odkazu, zavěšení a zadní koncové držáky na levé i boky sekačky sekačky. Paluba by měla být nyní úplně oddělena.

– Krok 3.1: Vyfoťte

Všimněte si směrování pásu čepele na palubě sekačky. Doporučujeme fotografovat a zaznamenat rozvržení.

– Krok 3.2: Odstraňte starý pás

Možná uvidíte tři kladky na palubě, jmenovitě jeden napínací kladka spolu s brankáři pásů a dvěma řemenicemi Mandrel. Vyjměte starý hnací pás ze tří kladek.

Krok 4: Nainstalujte nový pás

Smyčka Nový hnací pás kolem řemenic Mandrel a projděte jej kolem na vodiči řemenem pásem. Zatlačte palubu zpět pod sekačku.

Krok 5: Znovu připojte balíček sekačky

Znovu připojte všechny odstraněné odkazy, jako jsou výtahové odkazy, odpružební ramena a držák zadní koncové koncové závorky zpět na palubu sekačky přes opěrné kolíky a podložky. Připojte pás zpět k kladce motoru.

S sestavenou palubou sekačky znovu připojte zapalovací svíčku a vložte klíč do spínače. Spusťte sekačku a vyzkoušejte nový pás pro výkon.

Jak dlouho trvá hnací pás na trávu řemeslníka?

Hnací pásy jsou zodpovědné za přenos energie z řemenice motoru na pohyblivé části sekačky, jako jsou čepele. Modely řemeslníků se skládají z primárních a sekundárních hnacích pásů. Obě pásy mají délku od 42-55 palců v závislosti na konkrétním modelu.

Proč pás neustále sklouzne z trávníku?

Hnací pás vašeho trávníku může vyjít z různých důvodů. Přesné důvody mohou záviset na návrhu vašeho stroje. Níže jsou však uvedeny některé obecné důvody, které mají za následek tento problém:

– Poškozené části:

Hnací pásy a řemenice napínače mohou ovlivnit provoz pásu, pokud nejsou v pracovním stavu. Over, houpací rameno by mělo být schopno volně se otáčet kolem svého pivotu. Musíte také zkontrolovat úpravu paluby sekačky. Pro normální podmínky je přední část paluby obecně nižší 1/8 až 1/4 palce než zadní. Hřiště větší než toto může způsobit, že se pás neustále sklouzne.

– Nahromadění trosek:

Nahromadění nečistot a prachu mezi řemenicí a držákem může také snížit tření připevněné pásem na kladku. Ujistěte se, že podél hnacího pásu se nenachází žádná půda, tráva nebo tyčinky. Tato podmínka je za hrubých provozních podmínek zcela bezprostřední a nízká údržba.

Jaké jsou dvě významné formy použitých hnacích pásů?

Přenosové pásy v designu stroje mohou být typu V nebo synchronního designu. V-Belts mají průřez ve tvaru klínu. Tření je jedinou silou, která udržuje pás připevněný. Na druhou stranu mají synchronní pásy podél jejich vnitřního obvodu, podobně jako ozubená kola. Obecně jsou namontovány na rychlostních stupních a pastorkách a používají se v časovacích operacích.

Problémy s hnacím pásem řemeslného trávníku

Pokud chcete vyměnit hnací pás ve svém traktoru Lawn Craftsman, ale nevíte, jak na to použít následující tipy:

 • Udělejte si krátké video nebo pořizujte několik fotek před odstraněním starého pásu.
 • Ujistěte se, že používáte správný pás. Můžete použít číslo modelu, které je často pod sedadlem.
 • Zkontrolujte prameny napínače napínače a brzdové paže a v případě potřeby je vyměňte.
utáhnout, řemeslníkovi, který, jezdí, trávu

Pokud byl pás poškozen a je pryč, nemůžete najít žádné informace o tom, jak by měl být pás směrován. Pomocí následujícího porozumění, kam musí pás jít:

 • Většina traktorů trávníků Craftsman má až 5 kladek pro hnací pás. Jsou snadno rozpoznatelné.
 • Řemenice pod motorem je hnací kladka.
 • Řemenice nad čepelech je snadno nalezena. Může být 1 nebo dva.
 • Obecně existuje jedna řemenice s pružinou, která udržuje pás pod napětím. V některých modelech neexistuje žádná řemenice s jarami, ale lze je přesunout k napínání pásu.
 • Zbývající kladky jsou pevné tahy, které se starají o to, aby pás běžel kolem jiných předmětů.

Pás řemeslníků se neustále rozkládá nebo se lámá

Obecně platí, že řemeslný pás může neustále vycházet z několika důvodů:

 • Zkontrolujte trosky: Zkontrolujte spodní stranu trávníku, zda nedošlo k zbytkům, které mohou vést k tomu, že se pás vynechává.
 • Poškozený nebo natažený pás: Když je pás poškozen nebo natažený, uvolní se. Napínač bude kompenzován trochu napětí navíc, ale pokud se to příliš uvolní. Pokud je pás poškozen nebo natažený, je třeba jej vyměnit. Pokud si všimnete, že pás je kluzký, možná kvůli oleji, vyčistěte ho.
 • Poškozená ložiska řemenice: Pokud se ložiska z jednoho nebo více kladky nebo z utěrného pouzdra poškodí, může to vést k přílišnému uvolnění pásu. Zkontrolujte pohyb různých kladek a vyměňte kladky.
 • Keeper pásů: Pokud vaše trávička řemeslníka použije brankář pásů vedle kladky, může být ohnutý nebo poškozený. V takovém případě to může být důvod, proč pás neustále přichází.
 • Dirty Pulleys: Různá kladky mají drážku, která udržuje pás na správném místě. Pokud tyto drážky obsahují nečistoty, může to vést k tomu, že se pás vyřadí. Zkontrolujte a vyčistěte kladky.
 • Napínací pružina: Pás je udržován ve správném napětí s napětím. Pokud se jaro nosí, nemusí to dělat správně. Zkontrolujte držák napětí a jaro. Pokud jaro a držák vypadají dobře, zkontrolujte, zda se mohou volně pohybovat. Pokud ne, namažte všechny pohyblivé části. Vyměňte pružinu a držák, pokud je poškozena nebo je jaro příliš opotřebováno.
 • Špatný pás: Ujistěte se, že pro svůj řemeslníka používáte správný pás. Špatný pás, i když to může vypadat dobře, může vést k snadnosti.

Finální комментарии и мнения владелцев:

Údržba pásů na trávu může být jedním z nejčastěji se vyskytujících případů, hlavně pokud sekačka v minulosti nebyla dobře udržována. Doporučujeme občas čistit na trávu a přiměřeně kontrolovat pracovní komponenty sekačky, aby zjistili, zda jsou ve správném provozním stavu. Kromě toho byste se měli při výměně pásu vždy konzultovat s majitelem majitele. Je lepší postupovat opatrně a provádět tyto náhrady, aby nedokončily náhodně zahájení trávy.

Jak utahovat hnací pás na trávu řemeslníka, krok za krokem

Sekačky na trávu řemeslníků patří mezi lepší a rychlejší stroje, které si můžete koupit. Jsou efektivní a vykonávají svou práci docela dobře. Sekačka dluží většinu svých dovedností systému zapojení čepele. Který je ovládán systémem hnacího pásu, běží přes sadu tří klapek. Abychom udrželi sekačku efektivně, musíte se starat o tyto jednotlivé části. Při rutinní údržbě musíte zkontrolovat, zda hnací pás funguje správně. Časem se pás natáhne kvůli jeho rychlým rychlostem. To může způsobit, že se pás prohýbá mezi řemenicemi způsobujícími problémy, jako je zpoždění angažovanosti, narušení energie a trhnutí. Pokud takovým problémům čelíte, musíte upravit napětí hnacímu pásu. Musíte utáhnout všechna spojení, aby byl pás těsný přes kladky. Tento článek vám poskytne postupné pokyny k utažení hnacího pásu na trávu řemeslníka.

Jak utahovat pás na trávníku řemeslníka, krok za krokem:

 • Krok 1: Shromážděte potřebné nástroje a odstraňte zapalovací svíčku
 • Krok 2. Umístěte svou trávu na vyrovnaný povrch
 • Krok 3: Odstraňte palubu sekačky
 • Krok 4: Utáhněte držák pásu
 • Krok 5: Utáhněte všechna připojení kladky
 • Krok 6: Zkontrolujte čepele

Hnací pás je zodpovědný za přenášení napájení motoru na čepele. Spojuje oba systémy a zajišťuje nepřetržitý pohyb bez trhnutí. Časem se kaučuk pásu rozšiřuje přes opakované cykly kvůli únavě a teplu. To způsobí, že se čepel volně pohybuje, což je problém pro výkon trávníku. Hodně podobné přidání nového pásu, utahování pásu vyžaduje některé stejné kroky. Pro většinu řemeslníků na Lawnmowers budete muset odstranit sekačku, její spojení a některé další komponenty. Při zpřísnění jej můžete také zkontrolovat pás a stav z některých dalších komponent.

Obecný průvodce:

Pomocí následujících kroků utáhněte hnací pás na trávu řemeslníka. Pokud si myslíte, že tato práce je mimo vaši úroveň dovedností, požádejte o pomoc profesionála.

Krok 1. Shromážděte potřebné nástroje.

Používání správných nástrojů a vedení v jakémkoli scénáři usnadňuje práci. Totéž platí, že utažení hnacího pásu. Pro práci potřebujete následující nástroje:

 • Pár bezpečnostních rukavic.
 • Sada kleště.
 • Šroubováky.
 • Nastavitelný klíč.
 • Dřevěné bloky.

Krok 2. Umístěte svou trávu na hladký povrch.

Zaparkujte sekačku řemeslníka na hladkém a rovném povrchu, než na ní začnete pracovat. Dejte sekačku do zařízení, aby se nemohla pohybovat vpřed. Použijte parkovací brzdy sekačky ze stejného důvodu. Odpojte kabely zapalovací svíčky. Toto je preventivní krok, který zabrání náhodnému spuštění sekačky, když na něm pracujete.

Nastavte balíček sekačky na nejnižší možné nastavení. V některých modelech řemeslníků můžete přímo přistupovat k pásu z níže, aniž byste odstranili palubu sekačky. U některých jiných modelů to není nebo nesmírně obtížné. Pro ně musíte odstranit řezací palubu. Díky tomu je váš přístup k kladkám mnohem snazší, které jsou připojeny k palubě.

Pokud máte výtah na trávu, měli byste jej použít. To usnadňuje přístup k jeho základním spojení.

Krok 3: Odstraňte palubu sekačky

Pokud potřebujete odstranit palubu sekačky Craftsman, přesuňte seřizovač výšky paluby, abyste snížili palubu na nejnižší možný bod. Na zadní části paluby poblíž pneumatiky je přítomen šroub a nad tímto šroubem jsou přítomny lukové klipy. Odstraňte tyto úklony. Poté uvolněte řezací čepele. To můžete udělat tahem páky protokolu směrem k sobě, která je přítomna na boku volantu. Nyní uvolněte hnací pás z brankáře pásma válcováním pásu čepele z motoru. Oddělení podpory z paluby je velmi nezbytné z obou stran. V tomto případě musíte odstranit podporu špendlíku a podložky pro odkazy na tažení a zavěšení na obou stranách. Odstraňte levou zadržovací klip, podložku a odpojte ji.

Nyní uvolněte držák z paluby odstraněním klipy levé zadní paluby. Podobně lze pravou zavěšení a pravou zadní držák odstranit opakováním stejného procesu. Po odstranění doprava a levého zavěšení, paží a zadních závorek vytáhněte palubu a přistupujte k kabelu čepele připojeným k palubě.

Krok 4: Utáhněte držák pásu

Před začátkem utažení musíte zkontrolovat aktuální stav hnacího pásu. Musíte mít sekačku na zvýšené platformě, aby byl úkol snadný. Podívejte se na opasek a ujistěte se, že neexistují žádné trhliny. Pokud v tuto chvíli vidíte nějaké praskliny a kousky, vyměňte pás. Dále zkontrolujte, že jarní rameno funguje správně. Ujistěte se, že se správně pohybuje tam a zpět. Pod palubou ručně zkontrolujte, že pružina připojená k té prameni je trochu uvolněná a pás se snadno natahuje rukou. Zkontrolujte také ochablost pásu, když prochází nad kladky. Pokud je níže ochablá, je třeba zpřísnit.

Nyní můžete začít s úpravou. Hnací kabel pochází z ovládacího panelu pohonu řemeslníků dolů na přenosový panel. V okamžiku, kdy se kabel připojuje k kladkám, je malá držák. Stejný držák se používá k úpravě napětí v hnacím pásu. Když jsou paluba a čepele odříznuty, je vše pod palubou v pozici. Nyní pomocí nastavitelného klíče uvolněte držák šroubu. Odtáhněte ji od své polohy tak, aby natáhl kabelovou přílohu. Na této poloze utáhněte matici. Nyní zkontrolujte pás tím, že pociťte jeho napětí a natáhněte se přes kladky.

Krok 5: Utáhněte všechna připojení kladky

Tento krok je další, pokud úprava držáku nevyřeší váš problém. Nyní, když jste otevřeli palubu sekačky, musíte zkontrolovat napínací a mandrelské kladky přes palubu. Zkontrolujte, zda se volně pohybují a utáhnou si šrouby, pokud se kolísají. Totéž to opakujte s řemenicí řidiče přítomného pod klikovým hřídelem motoru. Nyní, když jsou kladky upraveny, zkontrolujte různá spojení, nad nimiž se pás pohybuje. Namažte kladky a pás. Zkontrolujte spojení pružinových ramen a utáhněte všechny šrouby podložkami a těsnění. Nyní upravte balíček sekačky Craftsman zpět na místo. Znovu připojte zavěšené ramena a podobně odkazy na tažení.

Až budete hotovi, upravujte pás čepele, zatlačte páku protokolu z volantu, aby se zapojil do paluby sekačky a čepele. Zkontrolujte, zda je pramen plně natažený. Z níže se podívejte na SAG v hnacím pásu.

Krok 6: Zkontrolujte čepele.

Zkontrolujte, zda systém řemene a kladky správně funguje. Použijte pár těžkých bezpečnostních rukavic, otočte lopatky sekačky a zkontrolujte, zda se pás pohybuje přes kladky bez zaostávání nebo ochabnutí. Znovu připojte zapalovací svíčku a spusťte motor sekačky. Nyní můžete zjistit, zda jsou pás a kladky správně poháněny. Pokud jsou, vaše čepele by se měly neustále pohybovat a okamžitě se začnou otáčet, když je zapojíte.

Některá preventivní opatření

Následuje některá preventivní opatření, která by měla použít při provádění výše uvedeného úkolu:

 • Použijte ruční rukavice: Pro některé úkoly je dobré nosit robustní rukavice na ochranu rukou.
 • Odstraňte kabel zapalovací svíčky: Zajistěte odpojení kabelu zapalovací svíčky. Nechcete mít sekačku neúmyslně při práci na pásu a poblíž čepele.

Často kladené otázky:

Jaké jsou důvody, které způsobují zlomení sekačky?

Pás sekačky se může zlomit, pokud je starší a viděl nějaké opotřebení. Suchá a silná tráva vyžaduje více energie, a proto zvyšuje zátěž na čepelích a pásech. Tato a další události najednou zatěžují opasek a způsobí, že se náhle zlomí.

Jak zjistím, který pás potřebuji?

Řemeslníka na trávu vždy přichází s certifikovanou a podrobnou uživatelskou příručkou. Má všechny specifikace a parametry motoru. V sekci přenosu najdete informace o systému zapojení čepele. Tam bude také zmíněn přesný požadavek na pás a značka. Vždy se ujistěte, že používáte pás, který má správnou délku a tvar.

Proč musím zpřísnit svůj sekačka na trávu?

Přenos napájení z motoru na čepele je přes pás, takže váš pás musí být vhodně těsný. Pokud je volný, trávníci čelí problémům zaostávání; Existuje časový rozdíl mezi zapojením čepelí a jejich skutečné angažovanosti. Sekačka může trhnout při řezání trávy. Volný pás může nakonec ovlivnit další komponenty, jako jsou kladky.

Závěrečné poznámky:

Řemeslník na koni na trávu je známý pro svůj rychlý a robustní výkon. Tato funkce dluží hodně mechanismu hnacího pásu ovládaného třemi kladky na sekačce. Časem se pás uvolní kvůli vysokorychlostnímu provozu. Proto je napjaté pás nezbytné a každý vášnivý zahradník by o něm měl vědět. Tento článek vám poskytl jednoduchý a efektivní způsob zpřísnění sekačky při kontrole souvisejících komponent pro chybu. Pokud budete postupovat podle všech kroků v pořádku, váš problém bude vyřešen.