Jak udělat otvor do překližky bez vrtačky

Jak udělat díru do nábytku bez vrtačky?

Vezměte kancelářskou sponku a narovnejte její část. Stálým tlakem přitiskněte bod sešívání tam, kde chcete mít střed otvoru. Otáčejte jím doleva a doprava jako šroubovákem / šídlem. Tím se do měkkého plastu vyvrtá malý otvor.

udělat, otvor, vrtačky

Alternativně můžete do dřeva vyvrtat otvor pomocí vrtáku, frézy a dokonce i obyčejného hřebíku a velmi malého otvoru. šicí jehlou, pokud se její odštípnutý okraj používá jako břit. Při vrtání do dřeva je třeba zohlednit zvláštnosti tohoto materiálu.

Jak udělat díru bez vrtáku z fóra

Jednou jsem to udělal a dá se to udělat elegantně. Ale bude to trvat celý zatracený den a trénink bude fungovat lépe.

udělat, otvor, vrtačky

Vezměte sponku a narovnejte její část. Stálým tlakem přitlačte hrot kancelářské sponky tam, kde chcete mít střed otvoru. Otáčejte jím doleva a doprava jako šroubovákem / šídlem. Tím se do měkkého plastu vyvrtá malý otvor.

Jakmile se vám podaří projít bodem sponky, vezměte křížový šroubovák s dostatečně jemným hrotem a proveďte totéž. Jakmile se to podaří, vezměte ještě větší vážku a zopakujte totéž.

Nakonec získáte dostatečně velký otvor pro pilník. Doporučil bych kulatý pilník, ale pokud ho nemůžete najít nebo použít ghetto, použijte hřebík, protože je v něm měkký plast.

Pomocí pilníku zvětšete otvor na všech stranách. Je nepravděpodobné, že se vám podaří vytvořit dokonalý kruh, proto postupujte postupně a snažte se knoflík přizpůsobit. Snažte se nahrát minimální velikost, abyste získali tlačítko, protože pokud ho načtete příliš mnoho, bude vypadat ošklivě nebo bude otvor příliš velký.

Hodně štěstí, ale tato metoda trvá věčně. Najděte si film, na který se při tom můžete dívat, nebo si prostě kupte levné cvičení.

Šroubovací vrtačka vlastníma rukama

Otáčecí mechanismus dětského spinneru je vhodný pro konstrukci šroubovací vrtačky. Místo sklíčidla je vhodný držák tužky z kružítka. Když motor spustíte rukou se stejným závitem, začne se šroubová osa vrtačky otáčet. U tohoto konstrukčního mechanismu se musí čep vrtáku volně otáčet na vřetenu.

Pokud nemáte po ruce žádný šroubek, můžete jej ohnout sami. Je zapotřebí ocelový pás, jehož jeden konec musí být upnut ve svěráku připevněném k obráběcímu stroji nebo stolu a druhý konec musí být připevněn v ručním svěráku. Otáčením ručního svěráku se pásek rovnoměrně stočí do šroubu, na který se pak nasadí dřevěná vrtule s předvrtaným otvorem. Aby byl šroubovací povrch pásu pro motor snadný, pás se zahřeje a motor, který po něm v tomto stavu přejíždí, vytvoří na pásu závit. Pro plochou tyč můžete použít malou dřevěnou kuličku s otvorem o něco větším, než je průměr šroubu.

udělat, otvor, vrtačky

Zvláštnost hlubokých děr

Pro vyvrtání hlubokého otvoru do kovu je nejlepší použít soustruh. Během tohoto procesu je nezbytné chlazení. Třísky je třeba vytlačit z cesty. Pravidelně odstraňujte nástroj z obrobku, abyste odstranili hobliny.

Při práci bez speciálního nářadí nezasouvejte trysku do více než 2/3 její délky. Během provozu se musí k chlazení používat voda. Pokud je práce prováděna v několika přístupech, není dovoleno měnit úhel.

Vrtání s hořákem

Co potřebujete k vyvrtání otvoru

v betonové desce pomocí hořáku? Postup je jednoduchý:

  • Vrtačka se přepne do příklepového režimu a poté začne vrtat; nástroj musí být držen přesně v pravém úhlu;
  • Po několika týdnech navlhčete vrták vodou, aby se nepřehřál;
  • Pokud se vám podaří provrtat železobetonovou stěnu, je nutné vrták vyjmout bez přerušení práce stroje;
  • Pro odstranění prachu z otvoru se vrták několikrát zasune dovnitř.

Nemohu vrtat skrz zeď? Vrták narazí na něco tvrdého? Takže musíte zkusit udělat díru někde jinde.

Jak a co správně vrtat do dřeva?

Začněme tím, jaké vrtáky se obecně používají v truhlářství. Vrták do dřeva lze snadno rozeznat od jiného vrtáku: vrtáky do dřeva mají vždy uprostřed vodicí kolík, který je umístěn v místě určeném pro budoucí otvor. Zpočátku stačí mít v dílně dva základní typy vrtáků. spirálové a ploché:

Plochý vrták (vrták s pérem nebo vrták s pérem)

udělat, otvor, vrtačky

Šroubovací vrtačka vlastníma rukama

Pro stavbu šroubové vrtačky se dobře hodí rotační mechanismus z dětského kolovrátku. Místo sklíčidla se hodí držák tužky v přípravku na kružítko. Šroubová hřídel vrtačky se začne otáčet, když spustíte závitovou tyč rukou. Jádro vrtáku se musí volně otáčet kolem osy s tímto ovládacím mechanismem.

Pokud nemáte po ruce brusku, můžete šroub s tímto účinkem ohnout sami. K tomu potřebujete pásek oceli, jehož jeden konec by měl být upevněn ve svěráku připevněném ke stroji nebo ke stolu a druhý konec v ručním svěráku. Otáčením ručního svěráku se pásek rovnoměrně zkroutí do šroubu, na který se poté nasadí dřevěný jezdec s předvrtaným otvorem. Aby šroubový povrch pásku nepůsobil motoru potíže, pásek se zahřeje a v tomto stavu se při průchodu motorem na pásku vytvoří závit. K výrobě klobouku je vhodná dřevěná koule malé velikosti, do které se udělá otvor o průměru o něco větším, než je průměr šroubu.

Čím vrtat do zdi

Nejlepší nástroj než peoratora, pro vrtání otvorů v cihlových a betonových stěnách ještě nebyl vynalezen. Málokdo si však může dovolit luxus vlastnit tak drahý nástroj. Obvykle se kupuje elektronická příklepová vrtačka.

Přesné vrtání

Vyřešit problém se ukáže být bolestivě jednoduché, lepení celou plochu na straně vodiče, který je připojen ke stěně, list jakéhokoli smirkového papíru s lepidlem nebo 2-tack lepicí páskou. Díky této funkci se mnohonásobně zvyšuje přilnavost nástroje ke stěně a zachovává se přesnost vrtání. Otvor se vytvoří přesně v místě označení.

V závislosti na hmotnosti výrobku a hustotě stěny je třeba vyvrtat otvory pro hmoždinky o různých průměrech, obvykle 6 nebo 8 mm. Aby bylo vodítko vrtáku univerzálnější, vrtejte do něj běžným vrtákem

několik otvorů požadovaného průřezu.

Nakonec byste měli připevnit desku v pravém úhlu ke konci základny vodiče. Díky takové úpravě zůstane většina vrtaných předmětů na této desce, což zabrání znečištění tapety a sníží prašnost ve všech směrech.

Navrhovaný přístroj je také nepostradatelný pro vrtání otvorů pro upevnění podlahových lišt. V této výšce od police vyvrtejte do vodiče otvor. Při vrtání položíte lištu na podlahu a všechny otvory vyvrtáte přesně ve výšce nad podlahou, čímž zajistíte pevné spojení lišty s povrchem podlahy.

Někdy je nutné zavěsit výrobek na zeď, pro což je třeba vyvrtat do zdi několik otvorů a dodržet vzdálenost mezi nimi s větší přesností. Pokud je zeď cihlová a omítnutá, není reálné provést čistý řez bez vodiče.

Pro přesné vrtání je vhodná deska, překližka nebo kovový plech. Po vyznačení v plechu se vyvrtá Pravidelné cvičení

správný počet otvorů. Zvažte případ upevnění výrobku pomocí 2 šroubů. Jeden otvor se vyvrtá o průřezu, který odpovídá průřezu vrtáku, jímž se bude vrtat stěna, a druhý otvor o průřezu, který odpovídá průřezu šroubu. Po zhotovení vodiče se pomocí vodiče vyvrtá první otvor do stěny pro výše popsaný průvlak a do otvoru se zatluče hmoždinka.

Zašroubujte hmoždinku do zdi a nastavte ji pomocí vodováhy tak, aby byly otvory ve vodorovné poloze.

Díky použití jednoduchého vodiče, který lze vyrobit během několika minut z jakéhokoli materiálu, který je po ruce, byly otvory vytvořeny v této vzdálenosti od sebe.

Stejnou technologii lze použít k vrták

a několik otvorů ve větších vzdálenostech od sebe. V takovém případě nejprve vyvrtejte, jak je popsáno výše, poslední otvory, dirigent přišrouboval 2 poslední šrouby a poté vyvrtal všechny ostatní otvory.

Nabízené varianty vodičů jsou pohodlné při opravách bytů, kdy je špína všude běžnou záležitostí. Když je však renovace dokončena a místo je čisté, vrtání se stává stresujícím. Nechcete přece znečistit koberce a nábytek betonovými nebo cihlovými odštěpky a prachem.

Vrtání dlaždic

Při vrtání do dlaždic vrtákem z tvrdokovu, který není speciálně určen pro vrtání do dlaždic, je nutné po označení místa vrtání předem odstranit glazuru.

To je bolestivě jednoduché, jádrem, a v případě jeho nepřítomnosti, je možné a obvyklé šroub nebo dokonce silný hřebík s ostrým koncem velmi snadné tahy na štípané glazury v místě budoucího otvoru a pak vrtat jako cihlové zdi na malých otáčkách.

Praktické rady z oboru

Abyste se ujistili, že vrták při vrtání do otvoru stojí vzpřímeně, použijte rovnou hranu. Je umístěn v pravoúhlém úhlu v jedné linii s vrtákem.

Při běžných tesařských pracích je nutné pořídit speciální stojan pro kolmé držení elektrického nářadí. Stojan umožňuje kontrolovat hloubku drážky.

K pevnému uchycení špalku použijte svěrák nebo pracovní stůl. Držet materiál v ruce není vůbec bezpečné: při opracovávání může suchý podklad prasknout a rozštípnout se, což může řemeslníka zranit.

Pro zajištění hladké vstupní drážky je vhodné umístit pod dno drážky zbytky dřeva, které lze následně vyhodit. Obrobek můžete vrtat. Tato technika je vhodná pro rovné povrchy.

Vyvrtat přímý otvor pod úhlem 90 stupňů není snadný úkol. Udržet vrták rovně může vyžadovat velké úsilí. Společnost BullseyeBore navrhuje použít několik soustředných laserových kroužků.

BullseyeBore používá jednoduchý červený laser, který promítá tři kroužky na povrch, kde se chystáte vrtat. dodržujte tři kroužky, aby byl vrták během procesu co nejrovnější. Dva vnitřní zůstanou ve stejné poloze bez ohledu na to, jak je vrták nakloněn, zatímco vnější se může pohybovat. Vyrovnáním největšího kroužku s oběma menšími kroužky zajistíte, že vrták bude dokonale svislý a otvor bude přesně takový, jaký má být.

Kromě toho mohou soustředné kroužky poskytnout také informaci o hloubce otvoru. Vzdálenost mezi velkým a středovým kruhem je pouze ukazatelem hloubky vrtání. Pokud začnete s tímto vzorem:

V polovině procesu se kruhy přibližují k sobě:

Hlava vypadá jako malý průhledný kotouč s drážkou pro snadnou montáž na jakoukoli vrtačku. Lasery, optika a baterie jsou již zabudovány. Kotouč je hladký, lehký a odolný proti nárazu.

Výrobci nyní vyvíjejí model, kde je veškerá výplň implantována do sklíčidla vrtáku.