Jak správně řezat trubku pod úhlem 45 stupňů

Jak řezat trubku s úhlovým profilem

Při instalačních a instalatérských pracích je často nutné řezat obrobky pod určitým úhlem. Změna směru řezu je nutná pro následné spojování a svařování s jinými trubkami stejné konfigurace nebo pro instalaci uzavíracích a regulačních ventilů.

Je třeba mít na paměti, že přesné řezání pod správným úhlem je důležité pro dosažení vysoké těsnosti spoje. Potřebujete správné nářadí, kvalitní řezačku trubek a správné zkušenosti s prací s trubkami.

V tomto článku se podíváme na techniky řezání trubek pod různými úhly.

45° metody značení trubek

Řezání trubkových předrubů pod úhlem 45° je většinou vyžadováno v topenářských, kanalizačních a plynových zařízeních. Používají se válcové, malé až středně velké železné a nerezové trubky o průměru 20-500 mm.

Jedním z hlavních úkolů při řezání trubek pod úhlem 45 stupňů je přesné změření úhlu a provedení přesného řezu tak, aby spojené díly k sobě pasovaly s přesností na milimetry. to platí zejména pro tenkostěnné trubky. při sebemenší chybě při řezání se stěny spojovaných trubek nespojí ve správné konfiguraci. Proto je třeba věnovat velkou pozornost zajištění přesného řezání.

Pokud není k dispozici výrobní šablona, lze jako šablonu použít list papíru ve tvaru čtverce. Chcete-li vytvořit vzor pro trubku, postupujte takto

 • Čtvercový list papíru se přeloží úhlopříčně a všechny ostatní úhly listu se zarovnají. Délka úhlopříčky šablony se musí rovnat obvodu obrobku.
 • Složený list se ovíjí kolem trubky. Dbejte na to, aby strana šablony, která je nejblíže k okraji dílu, byla dokonale kolmá ke středové ose.
 • V budoucím bodě řezu se nakreslí linie řezu.
 • Poté se trubka rozřízne.
správně, řezat, trubku, úhlem

Označování trubek čtvercového a obdélníkového průřezu

Chcete-li vytvořit šablonu pro vytyčení čtvercové trubky, použijte podobný, ale větší průřez polotovaru. Obrobek se jednou označí pomocí technického pravítka nebo úhloměru. Do dutiny připravené šablony se vloží profil, který se označí a poté se vyřízne.

Úhly 90 stupňů

Označit úhel 90 stupňů trubky je snadné. V případě potřeby lze použít list papíru: zavěste jej kolem trubky, upevněte jej na místě a trubku označte. Je důležité dbát na to, aby se okraje plechu překrývaly po celém obvodu a řez byl rovný.

Jak řezat profilovou trubku pod úhlem 90 stupňů?

Pro čtvercové nebo obdélníkové potrubí je vhodnější trojúhelník. Pomocí tohoto nástroje označte střídavě každou stranu čtvercové trubky fixem. Po vyznačení linie řezu se trubka rozřízne.

Značení trubek pod jinými úhly

Pro řezání trubek pod jinými úhly potřebujete šablony s příslušnými rozměry. Šablonu lze připravit pomocí aplikace Excel nebo jiných počítačových programů zadáním průměru potrubí, požadovaného úhlu atd. do příslušného rozhraní.д.

Pomocí výpočtových programů lze vypočítat libovolný průměr a úhel potrubí. Častěji se však tato metoda používá k vytvoření šablony pro řezání trubek malých a středních průměrů. Pro větší průměry a větší množství se upřednostňují programovatelné stroje na řezání trubek.

Jak řezat trubky metodou „límec“?

Při instalaci vodovodního potrubí jsou často vyžadovány trubkové polotovary s trojúhelníkovým řezem na konci. Toto uspořádání trubek je nutné pro spojení s jinou trubkou kruhového průřezu v pravém úhlu.

Pro provedení límcového řezu postupujte následovně:

 • Změřte obvod trubky.
 • Trubka se řeže pod úhlem 90 stupňů.
 • Na čelní straně trubky jsou vyznačeny rovnoběžné body, které spolu svírají úhly 90 a 180 stupňů.
 • Výpočty: průměr potrubí dělený třemi.
 • Ze dvou diametrálně zarovnaných bodů nastavte naměřenou hodnotu a označte ji tečkou.
 • Tyto body jsou spojeny dalšími zakřivenými oblouky.
 • Po řezání oddělte pomocí nástroje na řezání trubek půlkruhové segmenty, které jsou připraveny pro následné svařování.

Jednoduchý kolmý řez 90°

Někteří lidé dokonce považují značení za zbytečné, zejména pokud máte velkou úhlovou brusku s velkým řezným kotoučem. Při následném vyrovnávání trubek, které jsou řezány bez označení, však mohou nastat problémy. Abyste se jim vyhnuli, můžete použít obyčejnou maskovací pásku nebo maskovací pásku, která je nalepená kolem trubky. Přitom musí být jeho hrany v počátečním a koncovém bodě dokonale zarovnané. Pokud je vše provedeno správně, po rozříznutí obou trubek se tyto trubky spojí a vytvoří dokonale plochou trubku bez mezer.

Jak řezat trubky čtvercového průřezu

Podobným způsobem byste mohli řezat i tvarovanou trubku, ale jednodušší by bylo použít čtverec. Přiložení přípravku postupně na každou stranu, což vyžaduje řezání prvku, a provedení značení. Poté by mělo být potrubí znehybněno a práce mohou začít. Lze použít jakýkoli vhodný řezný nástroj. Pokud však potřebujete uříznout velké množství trubek, je vhodné vyrobit kompletní šablony z odřezků. V tomto případě se měření a značení provádí pouze jednou.

Pokud je třeba řezat větší průměry, lze použít různé speciální nástroje a přístroje. To může být nezbytné například v případě, že je třeba opravit potrubí.

 • úhlová bruska. Použití úhlové brusky je opodstatněné z hlediska dostupnosti nástroje a srovnatelné levnosti práce. Tato metoda však není příliš produktivní a je spojena s velkým rizikem.
 • Válcovací stroj. Tyto nástavce se často označují také jako řezačky trubek. Je v podstatě stejná jako úhlová bruska, ale pro tento typ práce je vhodnější. Stroj obsahuje speciální základnu, na kterou se upevní řezaný prvek, a klec s řezacími válci, které provádějí vlastní práci. Je důležité si uvědomit, že každý stroj musí být zakoupen pro konkrétní účel, tj. pro velikost potrubí.
 • Řezání plynu. Nejčastěji se používá pro větší průměry. Řezání se provádí pomocí plamene vysoké intenzity a odřezky jsou odfukovány tlakem plynu. Tato metoda je považována za nejpraktičtější a nejefektivnější.

Řezání plynem je zde nejrychlejší možností

Podívejte se na plynovou řezačku na AliExpress →

Existují i další aplikace, jako je řezání plazmou, vodním paprskem nebo laserem, ale v soukromé praxi se téměř nepoužívají.

Metody řezání trubek

Následující nástroj lze použít k řezání profilové trubky, a to i pod určitým úhlem:

správně, řezat, trubku, úhlem
 • úhlová bruska. úhlová bruska (obrázek výše). Tato metoda se nejčastěji používá pro domácí účely, protože se vyznačuje jednoduchostí a dostupností zařízení;
 • pila na kov. Použití pilky na železo není složité, ale pracovní postup je poměrně časově náročný;

Použití pily na kov pro řezání profilových trubek

K řezání silnostěnných profilovaných trubek nebo trubek o velkém průměru nelze použít přímočaré pily a pily na kov.

 • speciální stroj na řezání trubek. Zařízení nejčastěji používají profesionálové, protože je nákladné. V současné době používají profesionálové dva typy strojů:
 • Zařízení s mechanickým řezáním, které se provádí řezacím kotoučem nebo speciální pilou;
 • zařízení s laserem. Řezání laserem je přesnější než mechanické řezání.

Pomocí speciálního laserového řezacího stroje

Při výběru jakékoli metody je důležité věnovat zvláštní pozornost bezpečnostním opatřením. Při řezání profilovaných trubek vznikají kovové třísky, které mohou poškodit vaše ruce a oči, proto je důležité, abyste před zahájením práce nosili rukavice a ochranné brýle.

Použijte počítačový program, který vám pomůže

Počítačový software

Rádi bychom také zvážili metodu značkování pomocí počítačového programu. Pro lidi, kteří nejsou zvyklí pracovat s počítačem, je to poměrně složitá metoda. To vyžaduje znalost práce na PC, vystružovacího softwaru a výkresů. Začněte tím, že si nakreslíte velikost kružnice a sklon. Vytvoření tzv. virtuální šablony.

Virtuální řezání

Poté obrázek vytiskněte na list papíru pomocí tiskárny. Čím větší je průměr trubky, tím více listů je třeba vyznačit. Nůžkami vystřihněte všechny části výkresu a slepte je k sobě lepicí páskou. Předmontovaná šablona je připevněna k trubce a vyznačena na okraji papíru. Tato metoda značení je uznávána jako jedna z nejpřesnějších metod značení. Pokud v počítači nemáte k dispozici žádný takový program, můžete použít internet. Šablonu pro značení si můžete stáhnout z internetu. Je třeba ji také vytisknout a vystřihnout. Obtočte připravenou šablonu kolem trubky a vyznačte ji.

Řezání trubek velkých průměrů

Pokud je nutné řezat potrubí o velkém průměru, můžete použít řadu speciálních přístrojů a nástrojů. To může být nezbytné například v případě, že je třeba opravit potrubí.

 • úhlová bruska. Úhlová bruska má své opodstatnění z hlediska dostupnosti nástrojů a srovnatelné ceny. V tomto případě však nespoléhejte na vysoký výkon, navíc práce tímto způsobem není bez rizika.
 • Válcovací stroj. Často se také označují jako brusky na trubky. Tento přístroj je v podstatě stejný jako úhlová bruska, ale je vhodnější pro tento typ práce. Součástí stroje je speciální základna, do které se upíná řezaný prvek, a klec s namontovanými řezacími válečky, které provádějí vlastní řezání. Je důležité si uvědomit, že každý stroj musí být zakoupen pro konkrétní účel, tj. velikost potrubí.
 • Řezání plynu. Tato možnost se nejčastěji používá pro větší průměry. Řezání se provádí pomocí vysoce intenzivního plamene a k vyfouknutí odřezaného odpadního materiálu se používá tlak plynu. Tuto metodu lze považovat za nejpraktičtější a nejúčinnější.

Řezání plynem je nejrychlejší metoda

správně, řezat, trubku, úhlem

Podívejte se na plynovou řezačku na AliExpress →

Existují i další aplikace, jako je řezání plazmou, vodním paprskem nebo laserem, ale ty se v soukromém průmyslu používají jen zřídka.

Metoda značení pomocí nádrže s vodou místo šablony

Tento způsob značení je vhodný pro trubky malých průměrů, které se plánují řezat pod určitým úhlem blízko okraje. Nejprve je třeba připravit hlubokou nádobu s vodou. Je na něm vyznačen plánovaný úhel sklonu. Nyní je třeba opatrně ponořit konec výrobku do kapaliny, ohnout jej až ke značce a poté vytáhnout.

V důsledku těchto činností se na něm objeví zřetelná čára pro kontakt trimru s vodou, kterou je třeba zvýraznit. V tomto případě je trubka řezána pod úhlem. Tato metoda je nejvhodnější pro práce, kdy je požadováno pouze vícenásobné značení.

Jak správně svařovat šroubení

Aby bylo možné provést krásnou a spolehlivou instalaci potrubí a přivařit odbočku k trubce o 90 stupňů, je nutné správně zvolit svářečku a elektrody. Tyto informace je lepší hledat na specializovaných fórech, kde vám odborníci rádi sdělí, jaké elektrody a provozní režimy svářeček používají při své profesionální práci.

Trubky jsou svařeny na tupo, což znamená, že jsou jejich okraje k sobě pevně přitisknuty. Tloušťka elektrody pro tyto práce je 2-3 mm při svařovacím napětí 80-110 Ampér. Aby se snížilo množství spáleného kovu uvnitř trubky, měla by být elektroda umístěna pod úhlem 45° k povrchu. Kulaté trubky by měly být přednostně svařeny v jednom souvislém švu. Po svařování počkejte, dokud svar zcela nevychladne a struska se neodstraní, a teprve poté přejděte k dalšímu svaru.

Abyste získali krásné a hladké svary, musíte mít dobrou ruku, takže nezoufejte, pokud zpočátku nefungují. Zkuste předem svařit jen pár malých kousků trubek. Teprve poté byste měli přejít přímo ke svařování.

Při instalaci potrubí je často nutné potrubí řezat pod určitým úhlem. Při provádění tohoto úkolu je velmi důležitá přesnost. Existuje několik jednoduchých způsobů, jak trubku řezat pod úhlem.

Nesprávné řezání trubky znemožní instalaci konstrukce v původně zamýšleném tvaru. Například pokud má být systém otočen o 45 stupňů, musí být trubka uříznuta pod úhlem 45 stupňů. K provedení úkolu budete potřebovat značkovací nástroje a úhlovou brusku (můžete ji nahradit pilkou na kov).

správně, řezat, trubku, úhlem

Použití počítačového programu

Tato metoda značení potrubí vyžaduje počítač se speciálním softwarem. Nejprve je třeba vytvořit výkres, na kterém budou uvedeny rozměry průřezu výrobku a plánovaný úhel řezu. Potřebujete získat virtuální šablonu.

Přečtěte si také: Jak pracovat s montážní pěnou bez pistole

Vytiskněte ji na tiskárně. Zde je třeba si uvědomit, že čím větší je průměr trubky, tím více listů potřebujete k jejímu vytištění. Poté pečlivě vystřihněte jednotlivé části ze všech stránek a slepte je k sobě. nejlépe pomocí lepicí pásky. Zbývá přiložit šablonu na trubku a označit ji.

To je velmi přesný způsob řešení problému. Veškerý potřebný software je k dispozici online a je možné jej zdarma stáhnout a používat. Najdete zde také šablonu pro řezání trubek pod úhlem. Zbývá ji jen vytisknout a vystřihnout. Chcete-li označit místo, trimr jednoduše obtočíte kolem trubky.