Jak připevnit plastové desky k sádrokartonu

Jak upevnit plastové panely na sádrokartonové desky

Navíc není třeba používat speciální vybavení. Veškeré práce lze provádět pomocí běžného nářadí. Za zmínku stojí, že stěnové panely lze instalovat jak na dřevěné latě, tak na kovové profilové latě. Již bylo řečeno, že obložení koupelny PVC je jednoduchá záležitost. Než přistoupíte k samotné instalaci, je třeba určit umístění polic, skříněk a zrcadel. Je třeba také rozhodnout o umístění svítidel a elektrických zásuvek.

Poté se podél vyznačených míst položí vaznice. Všimněte si, že jsou umístěny tak, aby bylo možné vyvrtat otvory pro upevňovací prvky nebo přímo v bedně. Ke spojení panelů se používá metoda pero a drážka. Existuje několik způsobů, jak panely upevnit. Výběr se provádí podle specifik místnosti.

Pokud jsou stěny koupelny poměrně rovné, lze panely upevnit pomocí speciální lepicí hmoty. Slouží k upevnění panelů přímo na stěnu. Dalším řešením je instalace PVC panelů na nosnou desku. Lišty mohou být vyrobeny ze dřeva nebo hliníkového profilu. Pokud jsou panely instalovány prvním způsobem, nanese se na panely, které jsou upevněny vertikálně, lepicí hmota ve vodorovných pásech o tloušťce 3-5 cm po celé šířce panelu. Mezi jednotlivými pásy musí být dodrženy rozestupy 15-20 cm. Po nanesení lepidla panel na několik sekund přitiskněte ke stěně. Při druhém způsobu instalace panelů se nejprve na stěnu instalují latě ve svislé poloze tak, aby spoje ležely uprostřed latí. K připevnění panelů k latím se používají samořezné šrouby. Do spojovacích lišt jsou zašroubovány samořezné šrouby. Při šroubování je třeba dodržet svislou vzdálenost 25-30 cm. Hlavy již zašroubovaných šroubů překryjí drážku dalšího panelu. Při instalaci by měl být panel umístěn ve svislé poloze. K tomu je třeba při instalaci použít vodováhu nebo olovnici. Pokud je zakřivení stěny příliš velké, nebude možné panely slepit. Na povrchu těchto stěn bude nutné provést práce v předstihu. V tomto případě můžete použít metodu výroby bedny a následného připevnění panelů. Tato metoda se od první možnosti liší tím, že je třeba vyrovnat desky opláštění v přední i boční poloze. Pokud jsou ve stěnách velké dutiny a římsy, můžete mezi ně a desky opláštění vložit distanční podložky z jakéhokoli pevného materiálu. K připevnění panelů ke stěnové liště lze použít sešívačku. V porovnání s četností upevňování samořeznými šrouby je třeba při použití sponek četnost instalace zdvojnásobit. Pokud je v místnosti poměrně vysoká vlhkost, je třeba spáry mezi panely izolovat silikonovým tmelem. Při montáži naneste těsnicí hmotu do drážek panelů. Takto nebude na rovině stěny vidět. K dokončení prací je třeba nainstalovat další příslušenství, jako jsou lišty, lišty a rohy. Při zdobení hran a spojů se používají především. Používají se také ve spojích panelů na podlaze, stropě a v okenních a dveřních otvorech.

Při dokončování stěn v koupelně se často používají PVC stěnové panely. Materiál je poměrně levný. A snadno se instaluje. Další výhodou panelů je, že veškerou práci si můžete udělat sami, protože v procesu instalace nejsou žádné potíže. Při práci nepotřebujete mít profesionální dovednosti. Navíc není třeba používat speciální vybavení. Veškeré práce lze provádět běžnými nástroji. Stojí za zmínku, že instalace stěnových panelů může být provedena jak na dřevěné bedně, tak na bedně, uspořádané z kovového profilu. Již bylo řečeno, že není obtížné dokončit koupelnu pomocí PVC panelů. Než začnete s montáží, je třeba určit umístění polic, skříněk a zrcadel. Musíte také rozhodnout o umístění svítidel a elektrických zásuvek. Obecný způsob připevnění panelů ke stěně je uveden níže. Upozorňujeme, že mřížka musí být uspořádána tak, aby bylo možné vyvrtat otvory pro upevňovací prvky nebo přímo do bedny. Ke spojení panelů se používá metoda pero a drážka. Existuje několik způsobů, jak panely upevnit. Volba konkrétní metody závisí na okolnostech dané místnosti. Pokud jsou stěny v koupelně poměrně rovné, lze panely upevnit pomocí speciální lepicí hmoty. Používá se k upevnění panelů přímo na stěnu. Dalším řešením je instalace PVC panelů na lať. Jako vaznice lze použít dřevěné latě nebo hliníkové profily. Pokud instalujete panely prvním způsobem, naneste lepicí hmotu ve vodorovných pruzích širokých 3-5 cm, které pokrývají celou šířku panelu. Mezi jednotlivými pásy musí být dodrženy rozestupy 15-20 cm. Po nanesení lepidla přitlačte panel na několik sekund ke stěně. Při druhém způsobu instalace panelů se latě nejprve instalují na stěny ve svislé poloze tak, aby spoje ležely uprostřed latí. Při upevňování panelů k latím se jako spojovací materiál používají samořezné šrouby. Šrouby jsou zašroubovány do spojovacích lišt s perem a drážkou. Při instalaci musí být dodržena svislá vzdálenost 25-30 cm. Hřebíky již zašroubovaných šroubů překrývají drážku dalšího panelu.

Při práci musí být striktně dodržena svislá poloha panelu. K tomu je třeba použít vodováhu nebo olovnici. Pokud je zakřivení stěny příliš velké, lepení stěn nebude fungovat. Povrch těchto stěn by musel být předem vyrovnán. V tomto případě můžete použít metodu výroby bedny s následným připevněním panelů. Tato metoda se od první možnosti liší tím, že je nutné instalovat oplášťovací desky nejen zepředu, ale i po stranách. Pokud mají stěny značné dutiny a výstupky, lze mezi ně a latě vložit distanční podložky z jakéhokoli pevného materiálu. K připevnění panelů k nosníkům lze použít sešívačku. V porovnání s četností upevňování samořeznými šrouby by se měla četnost upevňování při použití sponek zdvojnásobit. Pokud je v místnosti poměrně vysoká vlhkost, je třeba spáry mezi panely izolovat silikonovým tmelem. Během instalace přiložte sponku do drážek panelů. Takto nebude na rovině stěny vidět. Nakonec můžete dokončit instalaci dalších prvků, jako jsou lišty, lišty a rohy. Používají se hlavně pro konstrukci okrajových a tupých spojů. Používají se také ve spojích panelů s podlahou, stropem a okenními a dveřními otvory.

Montáž plastových desek na sádrokarton

Dokončovací práce na stěnách a stropech ze sádrokartonu se provádí pro jejich rychlé a snadné vyrovnání pod malbou nebo tapetou. Tento typ obkladů však nevyhovuje každému, což je zcela normální. panely je možné zdobit i plochy a existují minimálně tři způsoby, jak to udělat.

Jak namontovat plastové panely na sádrokartonové desky

V případě potřeby lze plastové desky připevnit na sádrokarton dvěma způsoby: pomocí samořezných šroubů do rámu (skrz sádrokartonovou desku) nebo pomocí lepicí kompozice. Podívejme se na každou z těchto možností blíže:

Upevnění plastových desek na sádrokarton pomocí šroubů.

Při provádění této metody je třeba dbát na správné umístění kovového rámu a sádrokartonových desek. Plastové desky se přece montují ve směru kolmém na profily. Při standardním svislém uspořádání nosných profilů musí být plastové desky umístěny vodorovně. Důležité je mít na stěně připevněné startovací lišty, které zakryjí hrany panelů. Plast se upevňuje skrz sádrokarton v místech, kde je umístěn nosný profil.

Upevnění plastových desek na sádrokarton pomocí lepidla.

Tato varianta umožňuje upevnění laminátu v libovolném pořadí a směru. K montáži plastových desek se používají nejlepší tekuté hřebíky. Naneste lepidlo na zadní stranu laminátu po obvodu a uprostřed (pásy) a pevně jej přitlačte k sádrokartonové desce. Následující panel musí být vložen do předchozího. Ostatní pravidla instalace jsou podobná výše popsaným.

na upevnění plastových panelů

PVC obložení je ekonomickou alternativou k jiným metodám obložení. Lze jej použít na stěnách i na stropě. Je to levnější a rychlejší než s omítkou, obklady nebo sádrokartonem. Jinak se každý sám rozhodne, co je lepší.

Další informace: Dokončovací práce se sádrokartonem v rámovém domě

V případě montáže na stěnu chcete samozřejmě ušetřit místo. V tomto případě se panely lepí přímo na stěnu. Obvykle se sice doporučuje použít vaznice, ale kvůli nim se ztrácí prostor (ukazuje se, že asi 3 cm násobeno obvodem stěn). Proto můžete v koupelně instalovat plastové panely bez nosníků. A to nejen v koupelně. Například balkon.

V tomto případě se plastové panely montují pomocí lepidla nebo samořezných šroubů. Trik spočívá v tom, že se ujistíte, že stěny, které chcete dokončit, jsou rovné. Zbytek je otázkou vkusu. Spolehlivější varianta. plastové hmoždinky a samořezné šrouby. Panel (po celé výšce) je dostatečně velký, aby se na něj dalo připevnit 4-5 bodů. To znamená jeden šroub nahoře, jeden dole, jeden uprostřed a dva mezi nimi.

Samořezné šrouby se přišroubují do okraje plastového panelu, kde je spára. Do této drážky vložte další panel a zakryjte samořeznými šrouby. Zůstane jen úhledný, čistý spoj. Problém je pouze v rozích a na úvodní a závěrečné desce. Zde můžete použít speciální proužky pro panely (roh a počáteční), případně vnitřní roh obejít bez švu vůbec. Tato metoda je vhodná pro široké desky: zadní strana desky se nařízne a přední strana se ohne přes okraj stolu nebo jiné rovné a pevné plochy.

připevnit, plastové, desky, sádrokartonu

Nyní o tom, jak lepit plastové panely. Pokud nemáte čas zabývat se panty, hmoždinkami a šrouby, můžete použít lepidlo. To je vhodné pouze pro rovné stěny. Lepidlo nedrží na příliš zakřivených plochách.

Postup je následující: stěna se opráší, natře základním nátěrem, plastové panely se jeden po druhém nasadí na lepidlo.

Sádrokartonové desky

Můžete použít speciální lepidlo, například Moment-Montage Liquid Nails, nebo silikon (v tomto případě si budete muset vyrobit podpěru, než silikon ztuhne). Rohy a první a poslední panel se uzavírají buď speciálními lištami, nebo podobnými rohy pro dlaždice. Mezery v rozích jsou pro lepší odolnost utěsněny průhledným silikonem.

Lepidlo se nanáší hadovitě (podle návodu) nebo širokými pruhy každých 15 cm. Ukázalo se, že jedna tuba vystačí asi na 5-7 panelů.

Montáž plastových desek na sádrokarton

Sádrokartonové desky se používají k rychlému a snadnému vyhlazení stěn a stropů určených k malování nebo tapetování. Tento způsob obložení však nevyhovuje každému, a to je zcela normální. Panely je možné zdobit i plochy a existují nejméně tři způsoby, jak to udělat.

První metodou je kovová lať

Dřevovláknité desky a PVC se zpravidla montují na rošt a stejnou metodu lze použít i v tomto případě. Sádrokartonové desky jsou upevněny na kovovém pozinkovaném rámu, kde jsou profily uspořádány vertikálně, s roztečí 30 cm nebo 4 kusy na desku. Může být buď CD (pro obklad stěny), nebo CW (pro příčku), ale v obou případech je k dispozici základna pro upevnění držáků.

Velmi výhodné je použití perforovaných pozinkovaných pásových profilů jako držáků. při použití jsou zahnuté a připomínají písmeno „U“. Šířka kovového profilu, na který se montuje sádrokartonová deska, je 60 mm, tj. jen délka příčky písmene „U“, ale montážní otvory jsou zde posunuty ke středu. Ukázalo se, že pro instalaci držáku je to ideální základna a navíc se neinstaluje příčně, ale podélně.

Deska s obložením vyžaduje rozteč maximálně 40-50 cm, takže pro místnost vysokou 250 cm budete potřebovat 6 řad vodorovných profilů. Přesně 6, ne 5. ve spodní části podlahy a v horní části stropu musí být základna pro upevnění latí. Na jeden spodní rámový profil budete potřebovat jeden závěs, takže můžete snadno vypočítat množství materiálu pro vaznice.

Pokud jsou trámy delší než desky, je třeba je spojit, i když to není nutné. Namísto použití konektorů se profil jednoduše ořízne a připevní malými šrouby. Je však důležité, aby se spoj překrýval s konzolou, a proto může být nutné profil oříznout, aby se dosáhlo správných rozměrů pro upevnění obou částí.

Vzdálenost řad CD od stěny závisí na tom, zda hodláte instalovat tepelnou izolaci, která bude zároveň sloužit jako zvuková izolace. Závěsy ve tvaru písmene U umožňují nastavení této mezery. Konzoly jsou k podkladu připevněny samořeznými šrouby 35-50 mm a CD je k nim připevněn malými samořeznými šrouby 9-11 mm.

Druhý způsob. dřevěné latě

Vyrobit dřevěné vaznice je mnohem jednodušší, ale musíte se ujistit, že všechny latě mají stejnou tloušťku. Počet řádků se počítá na stejném principu jako u kovu s krokem nepřesahujícím 40-50 cm. Průřez dřeva však můžete zvolit libovolně podle toho, zda chcete izolaci montovat zespodu a jak bude silná.

Upevnění dřevěných latí se rovněž provádí pomocí samořezných šroubů, jejichž délka je přímo závislá na tloušťce dřeva. Zde je důležité, aby šroub dosáhl na kov pod sádrokartonem a aby byl držen na místě svou závitovou částí. Například pro tyč o průřezu 50 mm postačí šroub o průměru 75 mm. pro šroubování zůstane 15 mm šroubů.

Spoje latí by měly vždy navazovat na hlavní profily rámu a každá strana by měla být přišroubována k podkladu. Mějte na paměti, že okraj latě se při zašroubování šroubu rozštípne, proto je třeba před upevněním vyvrtat otvor. Pokud nemůžete provést spoj nad profily podkladového rámu, musíte latě spojit tak, že na ně umístíte lištu nahoře a/nebo dole (odříznutou ze stejné latě).

Dávejte pozor! V koupelnách a jiných místnostech s vysokou vlhkostí je montáž panelů na dřevěný rám na skobách velmi nežádoucí. Dřevo nabobtná, konzoly se uvolní a jednoduše vyjedou z lamel.

Upevnění latí k latím

K montáži dřevovláknité desky na kovovou nebo dřevěnou lať se používají hliníkové lišty. speciální zařízení, které se nasadí na spodní zkosení pera a přišroubuje (přibije) na lať. Je třeba poznamenat, že upevnění hliněných desek pomocí samořezných šroubů je mnohem jednodušší a lépe drží. Na jednu lamelu by měl být použit buď jeden šroub, nebo dva hřebíky.

První lať se instaluje s důrazem na přilehlou stěnu, ale pokud je na straně s perem podepřena příchytkami, pak na zkosené straně může být upevněna pouze přes panel. Za tímto účelem se přišroubuje co nejblíže k okraji samovrtnými šrouby, které se po dokončení obkladu zakryjí ozdobným prknem.

PVC desky nepotřebují hliněné lišty. na spodní straně pera je zástěrka, která se buď přibije k podkladu sponkovačkou, nebo přišroubuje samořezným šroubem. Zatímco u dřevěných vazníků jsou možné obě varianty (sponky nebo šrouby), u desek CD by se měly používat pouze samořezné šrouby.

U plastových desek také není nutné při instalaci první desky šroubovat skrz desku na straně zkosení, ale jsou zde dvě možnosti. První způsob spočívá v instalaci rybinové lišty (vnější nebo vnitřní) v rohu, do kterého je vložena hrana desky. Druhá metoda spočívá v překrytí posledního panelu na již obložené stěně profilem ve tvaru písmene L. vodicí prvek se jednoduše přitiskne k podkladu.

Pokud se jedná o vnější roh, použije se místo „rybí kosti“ lišta ve tvaru F, pouze krajní lať na sousední stěně se prošroubuje skrz tělo. Poté se hrana rybí kosti překryje s hlavami šroubů a panel se vloží do drážky s perem a drážkou. Mimochodem, stejnou metodu lze v případě potřeby použít i pro MDF desky.

Třetí metoda. lepení

V některých případech je třeba šetřit místem, takže latě v každém případě zaberou několik centimetrů místnosti, ale pokud nejsou upevněny, může to být rozhodující faktor při umístění nábytku nebo sanitárního zařízení. Pokud potřebujete ušetřit místo, nepotřebujete izolaci a chcete se zbavit přídavného rámu, použijte lepicí metodu upevnění.

Na stavebním trhu existuje mnoho různých druhů lepidel na plasty a každé z nich je dobré, i když je vyrobeno jiným výrobcem. Většina finišerů však dává přednost dvěma možnostem, a to „tekutým nehtům“ nebo PVA. je to nejen levnější, ale také pohodlnější. Stejně tak je vhodný pro MDF a vinyl.

Montáž plastových panelů na lepidlo: struktura práce a její vlastnosti

Plastové stěnové panely se skvěle hodí k lepidlům. Tato metoda však není dočasná. Povrchová úprava bude dokonale držet a bude velmi obtížné ji z povrchu sádrokartonu odtrhnout.

Jako lepidlo lze použít různé látky a směsi. Polymerní lepidla a tekuté hřebíky zajišťují dobrou přilnavost.

Podobné materiály jsou k dispozici a je s nimi praktické pracovat. Navíc doba přichycení je pouze 5-8 minut. Struktura práce při upevňování plastových desek lepidlem je následující:

  Nejprve se změří výška stěny. Plastová fólie by měla být o 2-3 cm menší než výška místnosti. Toto řešení pomůže optimálně umístit materiál na stěnu a zabránit jeho zaseknutí a následné deformaci.

Upevnění PVC desek na lepidlo

Všechny ostatní panely se instalují podobným způsobem. Získáte pevný a pevný povrch, ale panely se velmi obtížně odstraňují. Video testuje upevnění plastových panelů na lepidlo.

Pokyny pro upevnění plastových desek na sádrokartonové desky

Plastové panely se stále častěji používají k vybavení místností. Jsou ideální zejména pro místa s vysokou vlhkostí, jako jsou lodžie, balkony a koupelny. Důležité je také to, že tyto konstrukce lze použít k výzdobě stěn i stropu. Povrch, na který je budete připevňovat, musí být předem připraven.

Obložení prostor plastovými panely je velmi dobrou volbou pro domácí dekoraci, nejméně časově náročnou. Montáž desek na sádrokarton je technicky vyspělý proces, což je hlavní výhoda tohoto materiálu pro dokončovací práce.

Stěnu lze sestavit na principu dětské stavebnice. a je jasné, že takovou práci snadno zvládne i laik. Při instalaci se nebudete muset potýkat s nečistotami, prachem ani jiným odpadem. To je samozřejmě další argument ve prospěch plastových panelů.

Rozhodněte se, jak chcete panel řezat. podélně nebo příčně. Při instalaci konstrukcí byste neměli mít žádné problémy s rozměry.

Upevnění desek na sádrokarton

Pokud vás čekají renovační práce tohoto druhu, můžete použít jednu z následujících metod. Video s každou z těchto metod najdete na síti.

Samořezné šrouby

Nejprve pomocí samořezných šroubů. Pomocí tohoto nástroje připevněte plastové panely k rámu.

Pro efektivní provedení této metody je třeba vypočítat, jak umístit kovový rám a sádrokartonové desky.

Připojte konstrukce k povrchu sádrokartonu ve směru kolmém na umístění profilů.

Pokud jsou nosné profily svislé, musí být samotné plastové desky umístěny vodorovně.

Je třeba také zvážit, kde budou upevněny startovací lišty, které lze použít k zakrytí okrajů desek.

Stropní nebo stěnový plast se upevňuje skrz v místech, kde je nosný profil.

Za druhé připevněte konstrukce k sádrokartonu lepidlem.

Tato metoda je výhodná, protože počet možností instalace plastových desek je neomezený. Specialisté používají k práci tekuté hřebíky.

Na povrch zadní strany desky ve středu konstrukce a po obvodu naneste pruh lepidla a pevně jej přitlačte na sádrokartonovou desku. Vložte každou novou desku do předchozí.

Obecná pravidla pro upevnění plastu

Pokud jsou přípravy provedeny správně, můžete přejít k montáži panelů na stěnu nebo strop pomocí lepidla nebo tekutých hřebíků. Pro správné provedení práce použijte samořezné šrouby pro umístění desek na povrch.

Pokud upevňujete panely vodorovně, je třeba desky umístit svisle. Abyste zajistili přesné spojení desek, použijte při montáži vodováhu.

Před zahájením instalačních prací je vhodné najít si na internetu instruktážní video a shlédnout ho, nejlépe vícekrát, abyste si zapamatovali všechny kroky.

Montáž začněte od rohu, kde předem připevníte dokončovací lištu. Pokud budou konstrukce pokrývat stěnu až ke stropu, budete potřebovat soklovou lištu.

Následující práce vyžaduje maximální přesnost, preciznost a pečlivost. Připevněte konstrukci k sádrokartonu tak, aby její malá příruba přesně zapadla do rohu.

Plastovou desku je pak třeba připevnit k mřížce na straně uchycení soklové lišty. Stejným způsobem připojte následující strukturu. Pokračujte v montáži, dokud nedosáhnete rohu nebo dveřního otvoru. Tato místa musí být předem označena dokončovacími prvky.

Vložte poslední díl soklu do dokončovacího prvku a dbejte na to, abyste splnili příslušné podmínky.

Jak upevnit PVC desky na sádrokarton. PLasterboard. Stavebnictví a renovace

Plastové a dřevovláknité desky se stále častěji používají k vybavení moderních místností. Nejjednodušší je používat je v místnostech s vysokou vlhkostí.

Takové konstrukce lze použít na stěnách i stropech, pokud se pro vytvoření rovného povrchu použijí sádrokartonové desky.

Níže jsou uvedeny základní způsoby upevnění panelů.

Kovové vaznice

V tomto případě je sádrokartonová deska připevněna k pozinkované kovové konstrukci. Profily jsou zde umístěny svisle, ve vzdálenosti 30 cm, nebo 4 kusy na panel.

připevnit, plastové, desky, sádrokartonu

Jako držáky je vhodné použít pozinkované profily. Vyrábějí se v pásech a připomínají písmeno „U“.

Panel je namontován podélně, nikoliv příčně, takže je ideálním podkladem.

Pokud pod panely vytvoříte plátování, je třeba, aby rozteč nebyla větší než 50 cm.

Tato metoda vyžaduje přibližně 6 řad profilů pro výšku místnosti přibližně 250 cm.

Ale neberte méně a neberte více, protože nahoře a dole je potřeba vůle k upevnění latí.

Množství potřebného materiálu na bednu lze snadno vypočítat. jeden závěs na spodní rámový profil.

Dřevěné vaznice

Dřevěné latě se instalují snadněji než kovové latě. Je třeba dbát na stejnou tloušťku lamel.

Počet řádků se počítá také na základě rozteče (max. 50 cm).

Průřez dřeva může být libovolný v závislosti na tom, zda hodláte namontovat tepelnou izolaci, nebo ne.

Dřevěné vaznice se upevňují pomocí samořezných šroubů. Její délka závisí na tloušťce dřeva.

Důležité je dodržet podmínku, že šrouby musí dosáhnout kovu pod sádrokartonovou deskou a mohou tam být drženy závitem.

připevnit, plastové, desky, sádrokartonu

Spáry mezi latěmi se musí na profilech latí vždy překrývat.

Nedoporučuje se upevňovat panely na dřevěný rám v místnostech s vysokou vlhkostí.

Šrouby mohou nabobtnat, a tím se rychle stanou nepoužitelnými.

Vysoká vlhkost způsobuje bobtnání dřeva, takže latě vypadávají a nedrží na deskách.

Upevnění latí k nosníkům

K montáži panelu Fibreboard na dřevěnou nebo kovovou nosnou konstrukci je třeba použít upínací oka. Používají se na spodní fazetě spojů pero-drážka.

Upevnění upínacích šroubů je snazší a konstrukce lépe drží. Na každou svorku musí být připraven jeden šroub nebo dva hřebíky.

Dřevovláknitý panel se montuje zatlačením do přilehlé stěny. Na zkosené straně je lišta přišroubována skrz panel. Za tímto účelem se přišroubuje blíže k okraji pomocí samořezných šroubů. Po montáži je lze zakrýt dekorativními prvky pro ochranu vzhledu.

Lepicí směs

Dřevovláknité desky a desky z PVC lze připevnit k sádrokartonu pomocí lepidla.

Jedná se o mnohem jednodušší řešení, protože panely lze instalovat ve všech směrech.

Dokonce ani stěny není třeba vyrovnávat, protože sádrokarton je od začátku rovný. Lepení tekutými hřebíky je jednodušší.

Lepidlo se nanáší na zadní stranu desek po obvodu a uprostřed.

Pak je třeba ještě chvíli počkat, než se hmota vstřebá, a poté se výrobky nanesou na sádrokarton a pevně přitlačí na povrch.

Panely se lepí jeden po druhém a každý zapadá do předchozího. Tím je celý suterén dokončen, dokud nejsou všechny panely přišroubovány.

Tekuté hřebíky nejsou vždy kvalitní, proto lze pro zvýšení pevnosti použít také samořezné šrouby.

Něco málo o panelech Fibreboard

Stropní panely z dřevovláknitých desek jsou stále oblíbenější. Dodávají se ve dvou variantách:

Laminované panely mají dekorativní překrytí. Používá se laminace za studena, díky níž je podklad odolnější vůči vnějším vlivům a panely se lépe čistí.

Dýhované modely obsahují přírodní dýhu, která je cenným druhem dřeva.

Dýha je velmi tenká vrstva dřeva získaná hoblováním.

Tato technika je považována za šetrnou k životnímu prostředí, protože neobsahuje žádné škodlivé sloučeniny.

Dýhové panely jsou mořené. K tomu se používá chemické složení. dřevo se stává pevnějším, atraktivnějším a snadněji se čistí a myje.

 • přírodní materiály, šetrné k životnímu prostředí, neškodné pro tělo,
 • vysoká pevnost, odolnost,
 • odolnost vůči plísním a jiným mikroorganismům,
 • možnost použití různých typů nátěrů,
 • žádné škodlivé pryskyřice, fenoly.

Materiály potřebné pro instalaci

Před zahájením práce je vhodné se zásobit vším potřebným. Níže je uveden seznam nástrojů, které můžete potřebovat:

 • Měkká tužka na značení. Nejlépe v černých nebo šedých odstínech,
 • měřicí páska,
 • hladinoměr,
 • nůžky na kov,
 • Peorator,
 • šroubováky, šroubováky,
 • samotné panely,
 • soklové lišty,
 • pozinkovaný kovový profil,
 • závěsy,
 • konektory.

Obecné pokyny pro upevnění kovových rámových profilů

Odstup od základny stropu by neměl být příliš velký, jinak se zmenší celkový prostor místnosti. Optimální vzdálenost je 5-6 cm. Je třeba vzít v úvahu polohu kabelů.

Nejprve si tužkou označte místo a poté přiložte startovací profily. K montáži lze použít hmoždinky i samořezné šrouby. Je důležité dodržet vzdálenost mezi upevňovacími prvky, max. 40 cm.

Po obvodu místnosti by měla být umístěna dřevěná prkna, později budou připevněna k panelům. Mezi lištami vždy dodržujte vzdálenost 40-50 cm. Zde končí přípravné práce pro instalaci.

Obecná pravidla pro upevnění

Pokud jsou panely připevněny vodorovně, musí být dřevěná prkna instalována svisle. Při montáži nosníků nespěchejte.

Nejjednodušší je začít s upevňováním v rohu, kde je předem připevněna ukončovací lišta. Pokud konstrukce sahá až ke stropu, připevněte ke stropu lištu.

Práce musí být prováděny pomalu a pečlivě, takže není třeba spěchat. To platí zejména pro samotné značení a instalaci.

Jak připevnit plastové desky k sádrokartonu

V případě potřeby připevněte plastové desky k sádrokartonu dvěma způsoby: pomocí samořezných šroubů do rámu (skrz sádrokarton) nebo pomocí lepidla. Podívejme se na každou z těchto možností blíže:

Upevnění sádrokartonových desek pomocí samořezných šroubů.

Při provádění této metody je třeba dbát na správnou polohu kovového rámu a sádrokartonu. Montáž plastových desek se přece provádí ve směru kolmém na umístění profilů. Proto musí být v případě standardních svislých nosných profilů plastové desky umístěny vodorovně. Tato metoda vyžaduje instalaci startovacích lišt, které zakryjí hrany panelů. Plastové desky se upevňují skrz sádrokarton v místech, kde procházejí nosné profily.

Lepidlo na PVC: různé typy, které je lepší zvolit, technologie použití

PVC je oblíbeným materiálem pro kosmetické renovace. To lze vysvětlit jejich nízkou cenou, snadnou montáží a různými barvami. S pomocí tohoto materiálu můžete rychle a levně opravit malou kancelář, technickou místnost, vyzdobit stěny v obchodě a podobně. Tyto panely se však velmi často používají pro rychlou a praktickou renovaci koupelny. To lze provést vlastníma rukama, ale je lepší shromáždit úplné informace o tom, jak a čím lepit plast na stěnu před prací.

PVC je zkratka pro „polyvinylchlorid“. V podstatě se jedná o jednoduchý plastový materiál, který byl při výrobě tvarován. Desky z PVC se používají jako dokončovací materiál již mnoho let. To je možné díky nesporným výhodám panelu. Některé z nich jsou:

 • Dlouhá životnost, až 10 let.
 • Snadná údržba.
 • šetrné k životnímu prostředí.
 • Odolnost vůči vlhkosti.
 • Požární bezpečnost.
 • odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám.
 • Dobrá zvuková izolace.
 • Lze je připevnit na různé povrchy apod.

Mnoha spotřebitelům se také líbí, že v obchodech je k dispozici velké množství barev a vzorů. Pokud chcete provést levnou, ale krásnou renovaci, je tento materiál dobrou volbou. Hlavní je vybrat si dobrého výrobce a hledat případné vady výrobku. panely se snadno kupují a, což je důležité, snadno se montují.

připevnit, plastové, desky, sádrokartonu

Plastové panely můžete na stěnu připevnit dvěma hlavními způsoby:

 • Upevnění panelů na rám. Může být vyroben mechanicky, tj. pomocí samořezných šroubů, hřebíků nebo sponek. Samotné latě mohou být kovové, dřevěné nebo plastové. Panely lze také přilepit k rámu, který pak slouží jako vyrovnávací prvek stěny. Tento způsob připevnění. k přepravce. má své výhody i nevýhody. Ti, kteří se nechtějí příliš zdržovat instalací rámu a ztrácet cenné centimetry čtvereční v koupelně, mohou zvolit jiný způsob.
 • Lepení na stěnu. Tato metoda prakticky neovlivňuje plochu renovované místnosti. Má však svá omezení. Stěny musí být rovné, suché a lepidlo musí být dobře zvoleno, pak oprava přinese správný výsledek.

Je třeba si uvědomit, že ne každé lepidlo je vhodné pro upevnění dokončovacího materiálu. Některé směsi mohou poškodit plast nebo špatně odolávají působení vlhkosti. Proto je lepší si předem zjistit, jak PVC desky přilepit ke stěně.

Nejlepší lepidlo na PVC desky

Obchody pro domácnost nabízejí širokou škálu lepidel. Některé z nich nelze použít k upevnění desek, protože mohou způsobit deformaci a mít špatný vliv na jejich vzhled.

Existuje však řada kompozic, které se dobře hodí k upevnění plastových panelů:

 • Kleiberit 636. Voda na něj nepůsobí, je třeba ošetřit pouze jednu stranu. Vyrobeno ze syntetických pryskyřic. Velkou výhodou je jeho zdravotní nezávadnost.
 • Emfikol 34012A. Toto lepidlo viskózní konzistence je určeno k upevňování PVC desek. Má dobrou přilnavost k tomuto materiálu. Je velmi silný a bezbarvý.
 • Moment Crystal. Je to poměrně drahá hmota, ale velmi dobře přilepí desky k jakémukoli povrchu. Je bezbarvé, takže toto lepidlo lze bezpečně použít k lepení dokončovacích materiálů z PVC.
 • Tekutý nehet. Tento spojovací prostředek je popsán níže.

Na trhu jsou k dispozici další lepidla. Několik chvál Momentzh a Titan. Při nákupu je důležité si uvědomit, že vysoká cena směsi není zárukou, že je vhodná pro PVC stěnové panely. Pečlivě si přečtěte označení a návod k použití lepidla a poraďte se s prodejcem. Pokud i po zakoupení existují pochybnosti nebo byl výrobek zakoupen dříve, dárek, zbytek z předchozí opravy. je lepší neriskovat. Zkušenosti ukázaly, jak lepidlo ovlivňuje PVC. Stačí nanést směs na malou plochu desky a zjistit, jak plast reaguje na lepidlo.

Tekuté nehty

Je nepravděpodobné, že by se jakákoli renovace obešla bez tohoto spojovacího materiálu. Výrobek se osvědčil také při renovaci plastových panelů. Použití tekutých hřebíků je velmi jednoduché a dokonale spojují PVC se stěnou nebo latí. Při nákupu však pečlivě vybírejte správnou směs. Některé výrobky jsou příliš silné a jejich použití může způsobit bobtnání plastového povrchu.

Mezi tekuté hřebíky, které se obvykle používají k lepení povrchových úprav PVC, patří:

 • Tekuté hřebíky 601. Lze jej použít pro různé druhy materiálů, včetně PVC. Zasychá do 10 minut, což poskytuje čas na opravu chyb, pokud deska nebyla správně upevněna. Někteří řemeslníci však nedoporučují používat tuto hmotu při renovaci koupelen a toalet, protože není dostatečně odolná proti vlhkosti.
 • Tekuté hřebíky 901. Výrobek lze použít jak v interiéru, tak v exteriéru. Jeho hlavními výhodami jsou všestrannost, odolnost a pevnost. Výrobek je schopen udržet i těžké nátěry.
 • Tekuté nehty 915. Ideální pro renovaci koupelen a jiných vlhkých míst. Směs zabraňuje pronikání vody na povrch stěn, čímž chrání místnost před plísněmi a dalšími nepříjemnostmi.

Obecně je použití těchto nástrojů oprávněné. Při instalaci desek z PVC se mohou vyskytnout určité nuance. Nejlépe si předem přečtěte návod, aby bylo PVC pevně připevněno k povrchu stěny.

Lepidlo na PVC desky: druhy, které je lepší zvolit, technologie použití

PVC je oblíbeným materiálem pro kosmetickou renovaci. Tuto skutečnost lze vysvětlit jejich nízkou cenou, snadnou instalací a rozmanitostí barev. S tímto materiálem lze rychle a levně opravit malou kancelář, technickou místnost, vyzdobit stěny v obchodě a podobně. Tyto panely se však velmi často používají pro rychlou a praktickou opravu koupelny. To lze provést vlastníma rukama, ale před prací je lepší shromáždit úplné informace o tom, co a jak lepit plast na zeď.

Zkratka PVC znamená „polyvinylchlorid“. Ve skutečnosti se jedná pouze o plastový materiál tvarovaný během výrobního procesu. Desky z PVC se používají jako dokončovací materiál již mnoho let. To je možné díky nesporným výhodám, které panely mají. Mezi ně patří:

 • Odolnost, životnost až 10 let.
 • snadné čištění.
 • Šetrnost k životnímu prostředí.
 • Odolnost vůči vlhkosti.
 • Požární bezpečnost.
 • Odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám.
 • Dobrá zvuková izolace.
 • Lze připevnit na různé povrchy apod.

Mnoho kupujících a skutečnost, že se spotřebitelům líbí, že obchody nabízejí obrovské množství barev, aplikovaných na panely různých obrázků. Pokud chcete provést levnou, ale krásnou opravu, bude tento materiál dobrou volbou. Hlavní je vybrat si dobrého výrobce a věnovat pozornost přítomnosti možných vad zboží. Panely se snadno kupují a, což je důležité, snadno instalují.

Plastové panely lze na stěnu připevnit dvěma hlavními způsoby:

 • Upevnění panelů k rámu. To lze provést mechanicky, tj. pomocí samořezných šroubů, hřebíků nebo svorek. Samotná bedna může být vyrobena z kovu, dřeva nebo plastu. Panely lze také přilepit ke kostře, která pak slouží jako vyrovnávací prvek stěny. Tento způsob upevnění. na bednu. má své výhody i nevýhody. Ti, kteří nechtějí, aby instalace rámu trvala příliš dlouho a ztratili v koupelně drahocenné centimetry čtvereční, mohou zvolit jiný způsob.
 • Lepení na stěnu. Tato metoda prakticky neovlivňuje plochu renovované místnosti. Má však svá omezení. Stěny musí být rovné, suché a lepidlo musí být dobře zvoleno, pak oprava přinese správný výsledek.

Měli byste si uvědomit, že ne každé lepidlo je vhodné pro připevnění tohoto dokončovacího materiálu. Některé směsi mohou poškodit plast nebo nemusí odolávat působení vlhkosti. Proto je lepší si předem zjistit, jak PVC desky připevnit ke stěně.

Na co se zaměřit při výběru lepidla

Aby plastové panely dlouho vydržely a měly reprezentativní vzhled, měli byste vážně zvážit volbu lepidla. Stojí za zmínku, že ve stavebninách najdete lepidla, která jsou speciálně určena pro montáž PVC desek. Může však nastat situace, kdy takový výrobek neexistuje nebo má majitel místnosti nějaké preference.

Obvykle je otázka, jaké lepidlo použít, zadrhla těm, kteří se chystají provést opravy vlastníma rukama. Výběr fixačního prostředku je samozřejmě důležitý, ale nesmíte zapomínat na další podmínky.

Lepidlo na PVC desky musí mít následující vlastnosti:

 • Po zaschnutí musí být průhledný, aby nekazil vzhled povrchové úpravy.
 • Použitá směs musí odolávat vlhkosti, extrémním teplotám, chladu atd.
 • Je důležité, aby lepidlo rychle tuhlo.
 • Kvalita lepení by měla být co nejvyšší.
 • Je třeba také myslet na trvanlivost nástavce.
 • Použité lepidlo musí být zdravotně nezávadné, proto byste se měli vyhnout toxickým sloučeninám, které mají silný zápach.

Přítomnost antibakteriálních přísad v lepidle není bezdůvodná. Správné složení zajistí, že povrchový materiál bude dobře přilnutý ke stěně a panely budou zdobit místnost po mnoho let, a to i přes agresivní působení vody a teplotní výkyvy.

Lepidlo na PVC desky: které je lepší?

Obchody pro domácnost nabízejí širokou škálu lepidel. Některé z nich by se neměly používat k upevnění desek, protože mohou způsobit deformaci desky a špatně ovlivnit její vzhled.

Existuje však řada přípravků, které se dobře hodí k upevnění plastových panelů:

 • Kleiberit 636. Nebojí se vody a měla by se používat pouze jedna strana. Vyrobeno ze syntetických pryskyřic. Velkou výhodou je jeho bezpečnost pro vaše zdraví.
 • Emfikol 34012A. Tato viskózní konzistence je obzvláště vhodná pro upevňování PVC desek. Má dobrou přilnavost k materiálu. Je velmi silný, ale bezbarvý.
 • Moment Crystal. Je to poměrně drahá směs, ale velmi dobře přilne k jakémukoli povrchu. Bezbarvé lepidlo je bezbarvé, a proto jej lze bezpečně použít k upevnění povrchových úprav z PVC.
 • Tekuté nehty. Níže je uveden seznam lepidel, která budeme používat.

Na trhu jsou i jiné typy lepidel. Někteří lidé chválí Moment Montage a Titan. Při nákupu je důležité si uvědomit, že vysoká cena směsi není zárukou, že je vhodná pro PVC stěnové panely. Pečlivě si přečtěte označení a návod k použití lepidla, poraďte se s obchodním zástupcem. Pokud i po nákupu existují pochybnosti nebo byl výrobek zakoupen dříve, darován jako dárek, zbyl z předchozí opravy. raději neriskujte. Zkušenosti ukazují, jak lepidlo reaguje na PVC. Stačí nanést směs na malou plochu desky a sledovat, jak plast reaguje na lepidlo.

Tekuté nehty

Žádná oprava se pravděpodobně neobejde bez této fixační směsi. Tento nástroj se osvědčil také při dokončovacích pracích s plastovými deskami. Použití tekutých hřebíků je velmi snadné a výborně se hodí k připevnění PVC ke stěně nebo k nosné liště. Při výběru správné směsi však buďte opatrní. Některé výrobky jsou příliš silné a jejich použití může způsobit bobtnání plastového povrchu.