Jak řezat potrubí na těžko přístupných místech

řezat, potrubí, těžko, místech

Jak odřezat litinové kanalizační potrubí

Potřeba řezání litinové konstrukce nejčastěji vzniká při demontáži zastaralých inženýrských sítí. Naděje na rychlé dokončení jsou ihned zmařeny. v Sovětském svazu byly trubky spojovány cementem, sírou a hliníkem, takže jejich řezání je neuvěřitelně obtížné. Je však známo několik pracovních technik. Více informací o řezání litiny a litinových konstrukcí naleznete v níže uvedených materiálech.

Stejně jako u jiných kovů se metody řezání litiny dělí na tepelné a mechanické. Volba konkrétního nástroje závisí na konkrétním návrhu. Níže je uvedeno zařízení, které piluje (nebo řeže) litinu:

Nyní stojí za to zhodnotit řezání uvedenými nástroji s litinovými předměty.

Jak řezat plastovou trubku na těžko přístupném místě

Odviňte z cívky asi metr nitě. Nemusíte ji stříhat, stačí ji držet v ruce (nezapomeňte si vzít rukavice).

Oběma rukama umístěte nit do místa, kde chcete provést řez. A začněte tahat za nit jednou rukou a druhou rukou.

Ujistěte se, že je trubka pevně podepřena, aby se nezlomila. Pokud není možné jej zajistit, požádejte někoho jiného, aby jej podržel, zatímco vy budete provádět veškerou manipulaci.

Po minutě nebo dvou se trubka rozřízne.

Je to poměrně jednoduché, ale vyžaduje to určitou zručnost. Nezřídka se stává, že se nit při řezání přetrhne. žádný problém, stačí vzít jinou a pokračovat v řezání.

Zde je video o tom, jak řezat plastovou trubku s kapronovým závitem.

Požadavky zákona na zadavatele a dodavatele

Vzhledem k tomu, že vadné plynové potrubí je zdrojem ohrožení lidského života, zákonodárci definovali objednatele. iniciátora řezání nebo přeložky plynového potrubí. a zhotovitele. Na dodavatele se vztahují zvláštní právní požadavky. Proto je vhodné jim věnovat zvláštní pozornost.

Kdo musí podat žádost??

Před rokem 2005 byly za stav plynovodů a zařízení k nim připojených odpovědné obecní plynárenské služby. Později bylo právo přeneseno na majitele domů: správcovské společnosti se začaly starat o vnitřní domovní sítě v bytových domech a za vnitřní sítě začali odpovídat pronajímatelé nebo nájemníci.

V soukromých domácnostech je také povinností majitele. Před zkrácením plynového potrubí v kuchyni je proto nutné zjistit majitele.

Vymezení odpovědnosti mezi správcovskou společností a obyvatelem budovy je jasně znázorněno na následujícím obrázku. Platby za údržbu vlastního vybavení jsou však zahrnuty v měsíčních příjmech. Za manipulaci s vnitřními sítěmi v bytě, včetně řezání potrubí, však nájemníci platí zvlášť

Toto pravidlo je znovu potvrzeno v nařízení 10 z 14.05.2013, pozměněný vládou dne 6. října 2017.

Podle obecných ustanovení vyhlášky může být odběratelem při řezání potrubí v bytě nebo v soukromém domě vlastník plochy nebo nájemce. V tomto případě musí být nájemní smlouva nutně formalizována.

Kdo má právo vykonávat práci?

Vládní dokument také jasně definuje exekutora. Jedná se o specializovanou organizaci, která provádí údržbu a opravy plynových zařízení na základě smlouvy s vlastníky nebo správcovskou společností. Alternativně může být trubka nařezána dodavatelem.

Zákon ukládá dodavateli následující požadavky:

 • Přítomnost certifikovaných zaměstnanců s odborným vzděláním v oboru;
 • Existuje provozní příručka pro provádění bezpečnostních prací s plynem;
 • Povinné používání zkušebních a měřicích zařízení.

Veškeré nářadí a přístroje používané plynaři musí být pravidelně kalibrovány podle plánu schváleného organizací.

Jak je patrné z výše uvedeného seznamu, požadavky kladené na vykonavatele jsou poměrně vysoké. Proto byste neměli zkracovat plynové potrubí sami ani je nechávat zkracovat neoprávněnými třetími stranami.

Jak řezat trubku, několik metod, jaké nástroje jsou potřeba.

Existuje několik způsobů řezání trubek. Záleží na průměru, materiálu, ze kterého je vyroben, a na nástroji, který máte po ruce.

Použití řezačky trubek. Pokud má trubka malý průměr a je vyrobena z neželezného kovu, můžete použít řezačku na trubky. Maximální průměr, který můžete řezat pomocí řezačky trubek, je 50 mm. Výhodou jeho použití je, že řez je velmi hladký a přesný.

Pokud máte ocelové potrubí, potřebujete poměrně výkonný řezač trubek, ale ne pro neželezné kovy. Je mnohem kompaktnější a výrazně těžší. Řezačka trubek funguje zhruba jako zavírací stroj na okurky. Máte váleček z tvrdokovu, který se musí při řezání trubky natáčet nahoru. Nejprve provedete jednu nebo dvě otáčky kolem trubky, pak válečkem na trubky ještě několikrát otočíte a tak dále, dokud není řez dokončen. Váleček se může časem otupit a je třeba ho vyměnit, náhradní je zpravidla k dispozici v sadě. Použití řezačky na trubky má jednu nevýhodu. Nelze ji použít, když je trubka blízko zdi a není možnost ji odstranit. V tomto případě nelze frézou na trubky otáčet do kruhu.

Použití úhlové brusky (úhlové brusky). Pokud máte nástroj k dispozici, můžete jej použít. Potřebovali byste řezný kotouč na kov. Hlavní je neřezat příliš tvrdě a musí se to dělat přesně, pro přesnější řez můžete trubku i označit. Malá i velká úhlová bruska jakéhokoli výkonu je vhodná.

Použití pily na kov. Nejlevnější metoda, ale časově nejnáročnější. Kov se řeže poměrně pomalu. Je důležité, aby se kovová čepel nepřehřívala, přibližně po každé minutě práce s pilkou na železo si udělejte přestávku, jinak by se čepel mohla zlomit.

Pro kovové/plastové trubky je nejlepší fréza na trubky. Maximální průměr trubky, kterou můžete řezat, je 38 mm.

Pilku na železo a úhlovou brusku můžete také použít na cokoli, např. na odřezání zámků apod.

Všechny tyto nástroje jsou snadno dostupné ve stavebninách nebo online s dodáním.

Jak řezat plastové trubky

Dobrý den, čtenáři! V tomto článku se budu věnovat tomu, jak správně řezat plastové trubky. Jaký nástroj je lepší a praktičtější k použití.

Plastové trubky zaujímají stále větší část instalatérského trhu, takže otázka jejich údržby je stále aktuálnější. Panuje názor, že pokud je třeba tyto trubky vyměnit, musí se vyměnit celé potrubí. To je však mylná představa.

Výrobky lze snadno řezat a vyměňovat po částech, aniž by došlo k poškození celého vodovodního nebo topného systému. Níže uvádíme přehled správného řezání plastových trubek.

metody řezání

Existuje několik základních způsobů řezání, které přímo závisí na použitém nástroji. Nejdříve je možné výrobky rozřezat:

 • Nůž k účinnému řezání plastových plechových trubek. V tomto případě je třeba použít samoostřící nůž.
 • Pila na kov. Nejjednodušší metoda, která však vyžaduje od interpreta mnoho úsilí a času. Okraje mohou být také zubaté.
 • Nůžky.
 • Řezačka trubek.

Některé nástroje vytvářejí poměrně zubaté řezné hrany a částečky materiálu mohou později způsobit ucpání. Nejlepší je použít speciální nůžky na trubky, které umožňují čistý řez bez roztřepení okrajů. Těmito nůžkami lze stříhat předměty o průměru až 40 mm.

Důležité! V tomto případě není třeba vynaložit žádné zvláštní úsilí, protože nástroj je speciálně navržen pro tuto práci a má speciální čepele. Tyto nože snadno řežou plastové trubky na všech místech.

Pro větší průměry je nejlepší použít frézu na trubky. Nůžky na trubky mohou být teleskopické nebo ráčnové. První typ je založen na speciálním válečku, který se odvaluje po obvodu. Druhý typ se podobá spíše nůžkám, protože používá pákový systém se dvěma rukojeťmi.

Kovové plastové trubky mají ve srovnání s konkurencí mnoho výhod. Jsou mnohem lehčí než kovové a mnohem odolnější vůči oxidaci než měděné. Snadno se vyměňují a tvarují.

Lze vytvořit libovolný tvar potrubí. Nejdůležitější výhodou jsou náklady. Je mnohem nižší než u měděných trubek. A kvalita je přibližně stejná.

Během používání může být nutné trubku rozříznout. Používáme speciální nástroje určené pro tento druh materiálu.

Pro zvýšení účinnosti postupu se doporučuje, aby byly trubka a nástroje před použitím řádně připraveny. Zvažte hlavní vlastnosti kovových plastových trubek a způsob jejich řezání.

Různé typy řezaček trubek se dělí podle řezaného předmětu a řezné charakteristiky. Podle toho se rozlišují následující typy nástrojů:

Řetězová pila se liší tím, že může řezat pevné materiály (litina, beton, keramika), protože má mechanismus pro pevné upevnění řezaného předmětu na základě běžného řetězu a rotačních kloubů.

Nůžky na trubky se zacvakávacím mechanismem jsou přenosné a dokáží řezat trubky o malé tloušťce. Konstrukce je nejjednodušší z celé třídy, má 2 rukojeti a řezací nůž.

Elektrické nářadí je vybaveno elektromotorem

Jediné, co musíte udělat, je správně ji nastavit a zbytek práce se provede téměř automaticky

Přesto je to univerzální nástroj. pro řezání jakéhokoli průměru a materiálu trubek. Použití je omezeno pouze výkonem motoru. Ráčnový nůž má však velkou nevýhodu, protože není vhodný pro těžko přístupné oblasti použití (např. kanalizační potrubí).

Pomocí něj lze trubku nejen mechanicky řezat, ale také zkosit, zkosit a zkosit vnější povrch trubky.

Pneumatická řezačka trubek je poháněna podtlakem vzduchu. stroj se používá ve výrobním závodě pro řezání velmi velkých průměrů (až 1500 mm). Vynikají při řezání houževnatých materiálů (litina) a lehkých plastů.

Orbitální řezačky trubek jsou určeny nejen k mechanickému řezání trubek, ale také k fázování tenkostěnných trubek. Za tímto účelem jsou vybaveny speciálními frézami na zkosení.

Závěr a užitečné video

Video ukazuje výpočty a nácvik řezání trubky pod úhlem 45º a 90º:

řezat, potrubí, těžko, místech

Pro každou jednotlivou instalaci je možné zvolit nejvhodnější a nejlevnější způsob řezání. Konkrétní volba závisí na materiálu trubky, jejím průměru a tloušťce stěny.

Pomocí jednoduchých metod značení lze získat poměrně přesný úhel, pod kterým má být obrobek řezán. Zároveň je možné řezat pod nepravidelnými úhly s vysokou přesností.

Máte nějaký užitečný článek? Otázky v průběhu seznamovací fáze nebo pokud jste zjistili nějaké rozporné body? Zadejte prosím své připomínky do níže uvedeného pole.

Metody řezání

Použití určitého typu řezačky trubek se vybírá na základě technických specifikací a je třeba vzít v úvahu různé faktory:

 • Parametry obrobku, který má být obráběn, včetně vnějšího průměru a tloušťky stěny.
 • Přesnost řezu, což je obzvláště důležitý faktor při stavbě a opravách vodovodních potrubí.
 • Kvalita povrchu po řezání vzhledem k potřebě dalšího použití dílu. Například při vyřezávání je vyžadován hladký povrch.
 • Objem výroby, zohledněte počet požadovaných operací.

Na základě všech těchto faktorů se rozhoduje o správné metodě řezání:

 • Řezání laserem.
 • Řezání kotoučovými pilami.
 • Práce na kotoučových pilách.
 • Řezání na pásových pilách.
 • Použití profesionálního vybavení.

Závěr a užitečné video

Při tak široké nabídce stavebního nářadí, ručního i elektrického, je výběr řezačky trubek, která zvládne práci, aniž by stála více než samotný topný systém, reálným úkolem.

Jakmile budete vědět, jaké druhy strojů existují, a budete znát nejoblíbenější modely, bude pro vás snadné vybrat a koupit ten správný stroj pro práci s plastovými trubkami.

Máte nějaké užitečné tipy nebo zkušenosti s řezáním plastových plechových trubek?? Nebo byste nám chtěli sdělit výhody a nevýhody vašeho řezače trubek?? Napište své názory a doporučení pod tento článek, přidejte jedinečné fotografie modelu řezačky trubek nebo samotného procesu řezání.

Práce s frézami na trubky

Používají se v podstatě stejným způsobem bez ohledu na typ řezačky trubek. Nejprve si na trubce vyznačte oblast řezu. Pokud řežete železné trubky pomocí hydraulického, ručního nebo pneumatického nářadí, navlhčete před použitím řeznou plochu. Díky tomu fréza na trubky lépe klouže po řezaném materiálu, takže při řezání nevzniká nepříjemný hluk.

Použití oleje nebo jiného maziva je nežádoucí, protože ovlivňuje následné svařování trubek a neumožňuje správnou aplikaci ochranných nátěrů.

Po označení trubky, která má být přivařena k potrubí nebo vhodně upnuta do klínu, se trubka opatří řezačkou. Poté umístěte řezný prvek nástroje přesně na linii řezu vyžínače a utáhněte přípravek pomocí pákového nebo šroubového mechanismu.

Vlastnosti používání nástrojů

Pokud řežete potrubí pomocí pneumatického nebo hydraulického řezače trubek, používá ke stlačení řezané trubky vzduch nebo tlak kapaliny. K tomu se stiskne tlačítko na kompresoru nebo hydraulickém čerpadle.

Při použití ruční hydraulické řezačky trubek se tlak vyvíjí klikou hydraulického čerpadla. Poté několikrát otočte nástrojem kolem trubky a silněji přitlačte lisovací mechanismus k jejímu povrchu. Poté akci zopakujte. V důsledku postupného pronikání řezných válců do stěny trubky se trubka zcela rozřízne na dvě části.

Princip použití motorových řezaček trubek je jiný. Potrubí po označení nenamáčejte. Jednoduše se nasadí na trubku a upnou. Poté se zapne elektromotor, který pohání řezací kotouč. V místě dotyku prořízne stěnu obrobku a poté se nástroj postupně pohybuje krouživým pohybem, dokud řezné kolečko zcela nepřeřízne trubku.

Hlavní rozdíl mezi elektrickými modely a ostatními řezačkami trubek spočívá v tom, že řežou trubky na jedno otočení.

řezat, potrubí, těžko, místech

Při práci s nástroji typu gilotina je nutné je nastavit na linii řezacího nože a zajistit, aby byla trubka dobře stlačena bez jakýchkoli rotačních pohybů. Je třeba nezapomínat, že toto zařízení je určeno pouze pro plastové a kovové výrobky z plastů.

Při práci s nůžkami na trubky je důležité nespěchat. postupně zvyšujte přítlačnou sílu na řezné prvky bez ohledu na typ použitého zařízení. Tím ji ochráníte před předčasným zlomením a získáte lepší řez bez otřepů a promáčklin.