Jak řezat šikmý obrubník

Jak a čím řezat dlažbu doma: úhlová bruska, stroj, gilotina

Otázka, jak řezat dlažební desky, relevantní pro všechny, kteří se podílejí na zlepšení venkovního prostoru, vytváření zahradních nebo pěších cest, instalaci krytin různých typů tohoto materiálu. Pokládka dlaždic bez řezání je téměř nemožná. stále existují oblasti, kde je třeba instalovat menší nebo jinak tvarovanou plochu, zejména pokud jde o tvarované dlaždice.

Nesprávné řezání dlažby může vést nejen ke značným finančním nákladům (čím větší a složitější je konfigurace pokládané plochy, tím více dlaždic se bude řezat, a tedy i tím více odpadu, pokud se úkol neprovede správně), ale také k ohrožení zdraví a života. Používání nástroje vyžaduje znalost bezpečnostních pravidel a specifik práce.

Obtížnost řezání v mnoha ohledech ovlivňuje tvar dlažby: čtvercové a obdélníkové dlažební desky se řežou snadněji než válcované, šestihranné, s profilem Z atd.д. Při pokládání dlažebních kostek se obvykle vytvářejí určité vzory, ornamenty, které vyžadují pečlivé přizpůsobení prvků velikosti. Měli byste také vědět, jak správně řezat břidlicové hrany, abyste dosáhli estetického a čistého vzhledu.

K řezání dlaždic se používají různé nástroje, jejichž výběr závisí na dovednostech mistra, typu dlaždic, podmínkách a zvláštnostech práce. Nejdříve se však musíte naučit všechny existující techniky.

úhledně položená dlažba

Jak řezat dlažební desky. tipy a techniky

Ořezávání dlažby není neobvyklé při úpravě území venkovského domu: někdy je nutné korigovat výšku nebo šířku dlažby. Problém s řezáním je obzvláště palčivý v případě oválných nebo zaoblených cest. Každý se sám rozhodne, jak dlažební desky řezat, existují dva způsoby: buď se dlažební desky řežou úhlovou bruskou, nebo pomocí gilotiny.

Tip. Při nákupu dlaždic počítejte s příplatkem 5 % na případné zlomy, okraje a školení.

 • Prvním krokem při ořezávání je vyznačení pomocí tužky a pravítka. Lze použít nasekané, ale pevné dlaždice.
 • Označení celé dlaždice a její položení.
 • Okamžité ořezání.
 • Ořezávání úhlovou bruskou (s výkonem nejméně 2 kW) by se mělo provádět v případě, že je vyžadována přesnější a preciznější práce. Nošení sluchátek a ochranných brýlí je nezbytné, aby se do očí nedostaly třísky a aby byl chráněn sluch před hlasitým hlukem. Při silném řezání můžete dlaždice pravidelně posypávat pískem.

Pro podřezávání musí být na úhlovou brusku namontován diamantový kotouč s opačným směrem otáčení. Úhlovou brusku držte vzadu nebo na boku a nevyvíjejte na ni příliš velký tlak. Dlaždice musí být chráněny před prachem (zakryty), jinak by bylo velmi obtížné prach z lisovaných dlaždic smést.

Ořezávání pomocí gilotiny se používá v případech, kdy jsou přípustné malé nerovnosti v práci. Ochrana očí a sluchu není nutná a vzniká podstatně méně odpadu než u úhlové brusky. Tímto způsobem lze řezat pouze rovné dlaždice.

Broušení hrubých hran smirkovým papírem nebo odstraňování nedokonalostí dlátem.

Animovaný příklad řezání dlažebních desek naleznete ve videu s gilotinou. To vám v podnikání pomůže.

Instalace obrubného pásu na pískocementovou směs nebo beton

Na svazích se sklonem ke stoupání se na vrstvy písku a štěrku položí obrubník a na něj se položí vrstva betonu a obrubník. Takto instalované obrubníky vydrží bez problémů v klidu dlouhá léta. Postup je následující:

 • Značení se provádí pomocí kolíků umístěných na klíčových místech a provázků navlečených mezi nimi.
 • Výkopové práce, hloubení výkopu. Šířka by měla být taková, aby na každé straně umístěného kamene byla vzdálenost 10-15 cm. Hloubka by měla být zvolena tak, aby vrstva zhutněného štěrku pod ním byla alespoň 10 cm. alespoň 5 cm pískocementové malty a obrubník by měl být alespoň několik centimetrů nad povrchem cesty. (v závislosti na vašich přáních).

Při této technice je velmi nepravděpodobné, že by se obrubník při zvedání zlomil.

Jak ji položit na písek

Pokud půda není náchylná k namrzání, lze od betonu upustit. Takto lze umístit pouze obrubníky. obrubníky pro chodníky nebo oplocení záhonů, květinové záhony. Přesto tento způsob instalace nezaručuje, že cesta nebude zničena. Technologie pokládky je podobná výše popsané až do okamžiku, kdy je třeba položit betonovou maltu.

Instalační schéma pro obrubník a žlab

Pod obrubník umístěte pouze drcený kámen a dobře jej zhutněte. Tloušťka vrstvy musí být nejméně 15 cm. Po vložení obrubníku podle úrovně se mezera mezi boky kamene a stěnami výkopu vyplní stejným štěrkem a dobře se zhutní. Při tomto způsobu instalace způsobí i šlápnutí na obrubník pod nepřijatelným úhlem jeho odvalení. Ale jako dočasná možnost. na několik měsíců. je tento způsob instalace v pořádku.

Dlažební desky: Technologie a schéma dlažebních desek

Je nepředstavitelné představit si silnice bez obrazových dlaždic. Monotónní, šedivou barvu a tvar nahradily pestré barvy a různé konfigurace výrobků. Výrobci těchto produktů dnes nabízejí širokou škálu výrobků, které důstojně doplňují krajinu a zušlechťují každou oblast.

Například střídání částí kolekce „parket“ pod lomem slunečního světla zvýrazní spektrální barvy červenou a kávovou a design obdélníkového tvaru otevírá možnost vytváření netriviálních kompozic.

Zvláště pozoruhodné je, že díky pigmentu a vnější struktuře ztratily výrobky svou neosobnost a nudnou šedost. V kombinaci s rýhovaným povrchem a dalšími matricovými vzory esteticky zklidňují neveselou městskou krajinu za špatného počasí a rozveselují oko příjemnými barvami.

Vydlážděné cesty do zahrady. A zároveň řeší problém nepoškozené obuvi, pohodlí a designu. Zjistěme, jak to udělat správně. Před nákupem dlažebních desek byste se měli informovat o jejich výrobní technologii a nových typech výrobků. Klasické chodníky. vibrace a kmitání.

Různé tvary dlažebních kostek

Formuláře, které je třeba uvést samostatně. Zatímco dlažební desky mají standardní tvar, který se omezuje na pravidelný čtverec, dlažební kostky se vyrábějí v různých řešeních. Zde je jejich seznam:

 • Standardní dlažební kostka. napodobuje běžné kamenné zdivo. Oblíbené destinace: „Pavement“ a „Old Town“;
 • Naviják. Říká se mu tak proto, že má tvar provázku. To znamená, že je po stranách široký a směrem ke středu se zužuje;
 • Shamrock. Jednoznačný odkaz na tvarované kusy. Na fotografii je vidět, že dlažební kostky mají po stranách zaoblené plátky;
 • Želva. Výrobek je navržen jako čtvercová dlaždice se vzorem želvího krunýře na povrchu. Některé segmenty vzoru mají zcela odlišné tvary a velikosti zlomů;
 • Brick. Napodobuje pravidelnou obdélníkovou cihlu. Není v tom velký rozdíl;
 • Skvělé. Umožňuje imitaci zdiva, kdy se malé kousky radiálně rozprostírají jeden od druhého;
 • Čtverec. Standardní dlažba;
 • Kalifornie. Fotografie přesně ukazuje, jak to vypadá. Jedná se o jednu celistvou dlaždici, která se skládá ze 4 cihel po obvodu a čtverce uprostřed;
 • Čtyři. Dlaždice podmíněně rozdělené na čtyři sudé nebo libovolné části;
 • Osm. Vyrábí se na stejném principu jako čtyřka, pouze z osmi dílů spojených do jedné dlaždice;
 • Florida. Čtvercová dlaždice se vzorem tvořeným plynulými a vystouplými poloměrnými čarami. Všechny dva čtverce tvoří stejný kruh;
 • Dáma. Dlaždicečtvercový, vroubkovaný. Na fotografii je přesně vidět, jak výrobek vypadá.

Vibrované výrobky

Plastové dlažební desky pro zahradní chodníky. Postup je podobný jako v předchozím případě:

Metoda je pracnější a samozřejmě se odráží v ceně. Z hlediska spolehlivosti a kvality si v ničem nezadá s vibrolisovanými výrobky. Dlažba vyrobená touto metodou je univerzální a je žádaná pro většinu systémů pokládky chodníků (tloušťka 60 mm).

https://tplitka.com/trotuarnaya-plitka/chem-i-kak-rezat https://1beton.info/izdeliya/trotuarnaya/chem-i-i-kak-rezat-plitku https://kapremlo.ru/plitka/chem-pilitku-trotuarnuaruyu.html

Jak se nanáší písek

Pokud půda není náchylná k promrzání, lze se obejít bez betonu. Tímto způsobem lze umístit pouze obrubníky. obruby chodníků nebo oplocení záhonů, květinové záhony. Přesto tento způsob instalace nezaručuje, že cesta nebude zničena. Technologie pokládky je podobná výše popsané až do okamžiku, kdy je třeba položit betonovou maltu.

Schéma instalace obrubníku s odvodňovacím žlabem

Pod obrubník by se měl ukládat pouze drcený kámen a měl by být dobře zhutněný. Tloušťka vrstvy by neměla být menší než 15 cm. Po vyrovnání obrubníku se mezera mezi stranami kamene a stěnou příkopu vyplní stejnou drcenou kamennou drtí a řádně se zhutní. Při tomto způsobu instalace je možné obrubník srolovat i v případě, že je sešlápnut pod nepřijatelným úhlem. Ale jako dočasná varianta. na několik měsíců. je tento způsob instalace dobrý.

zvláštnosti řezání

Řezání dlažebních desek je zpracování betonového bloku s přídavkem žulové drti o tloušťce přibližně 2-8 cm. Lze je řezat v různých směrech: podélně, příčně a šikmo. V případě potřeby je možné také tvarové řezání. beton má hustou strukturu díky své výrobě (hlavním výrobním procesem je vibrolisování) a materiálu (surovina je doplněna kamenivem, které může být tvořeno žulovou drtí). Celý proces řezání lze rozdělit do 3 kroků:

Množství práce a její náročnost závisí na tvaru dlaždic a vzoru, který se má vytvořit. Při použití čtvercové nebo obdélníkové dlažby je ve většině případů nutné pouze příčné řezání, což zjednodušuje práci. Potíže mohou nastat při vytváření ornamentů nebo při použití dlaždic různých barev. V takových případech je třeba zajistit maximální přehlednost, což znamená, že výpočet i označení musí být provedeny správně.

Nejobtížnějším řezem je rohový řez, který je nutný pro zasazení prvků do celkové konstrukce. To lze provést pouze pilkou na kov.

Údaje o řezání

Před řezáním dlaždic je třeba se pečlivě připravit. A nejde jen o měření a označování samotných konkrétních prvků, ale také o místo, kde se má práce provádět. Místo pro bezpečné řezání dlaždic by mělo být dostatečně vzdálené od ostatního materiálu, od strojů, různých předmětů apod., aby nedošlo k poškození podlahy.д.

Důvodem je to, že prach, který vzniká při řezání dlaždic (zejména barevných), se obtížně odstraňuje a má tendenci se dostávat do dlaždic a kazit jejich odstín.

Prach proniká na vlhký povrch prvků a poškozuje povrch mnohem rychleji: pokud jsou řezané dlaždice jiné barvy než ty, které již byly položeny, a prach na ně dopadá, hrozí, že budete muset obklad zcela vyměnit.

Pro řezání dlaždic je nutné je správně změřit. Obvykle se k výsledné hodnotě přidává přibližně 10-15 % zásoby (později je možné hrany opilovat a odstranit přebytečný materiál). U dlaždic s původním tvarem se zásoba zvětší.

Při řezání dlaždice byste měli postupovat podle vyznačené linie a dávat pozor, abyste na materiál příliš netlačili, jinak vám dlaždice vypadne z rukou nebo se rozbije na kousky. V situacích, kdy je řezání úhlovou bruskou obtížné, můžete dlaždice posypat malým množstvím zednického písku.

Řemeslníkům se však obvykle doporučuje, aby byli s touto radou opatrní, protože velký objem písku může zvýšit prokluz úhlové brusky a vyvolat nebezpečné situace).

Bezprašné řezání betonu

Na stavbách a při rekonstrukcích domů je často nutné řezat beton úhlovou bruskou. Bez tohoto velmi prašného postupu se neobejdete, zejména při instalaci skryté kabeláže. K provedení práce je nástroj vybaven plnými nebo segmentovými diamantovými břity různých průměrů. Hloubka řezu závisí na modelu elektrického nářadí a na požadované hloubce řezu.

Pro řezání malého nevyztuženého betonového bloku bez prachu nebo pro vytvoření drážky postupujte následovně:

 • na pracovní plochu si tužkou nebo fixem vyznačte čáry;
 • označenou plochu navlhčete vodou pomocí postřikovače nebo kartáče (i hadrem) a poté pravidelně zavlažujte brázdu, která má být posekána;
 • řezání betonového bloku, pravidelné odstraňování kotouče a jeho ochlazování vodou.

Řezání betonu výše popsanou mokrou metodou zcela neeliminuje prach. Neustálé zavlažování je pro to nezbytné.

Aby řezání betonu nezpůsobilo prašnost, používají někteří řemeslníci speciální opláštění, které je prakticky vzduchotěsné. Odsávání prachu se provádí připojeným vysavačem.

Při řezání cihel, skla, betonu, dřeva, překližky a dalších výše uvedených materiálů používejte osobní ochranné pomůcky: ochranné brýle, respirátor nebo masku, sluchátka. Oblečení a obuv musí být také vhodné.

Používaná úhlová bruska musí být v dobrém stavu. Při řezání používejte vysoce kvalitní řezné kotouče bez vad. Před zahájením práce zkontrolujte kotouče a samotné elektrické nářadí. Při řezání se ujistěte, že máte pohodlnou a bezpečnou oporu.

Při práci nepožívejte drogy ani alkoholické nápoje. Ujistěte se, že jste v dobrém zdravotním stavu. úhlovou brusku je třeba mít neustále pod kontrolou, protože může způsobit velmi vážné zranění. čím výkonnější zařízení, tím opatrněji a obezřetněji byste s ním měli zacházet.