Jak dát nůž do skládačky Makita

Jednoduché způsoby, jak hledat poruchu a opravu elektroplarů vlastními rukama

Elektrická skládačka, na rozdíl od vrtáku, se na farmě nepoužívá tak často, ale pokud je nutné ji použít pro řezání plechu, měl by být na to připraven nástroj. Zařízení se skládá z různých detailů, pracovní kapacita celého nástroje závisí na dobrém provozu. Pokud jedna část poskytne poruchu, budete muset opravit skládačku, s níž se každý pán dokáže vyrovnat.

Oprava Lobzik bude snazší, pokud víte, co tento nástroj spočívá v a jak to funguje. Znalost designu a principu fungování nebude mít žádné potíže s opravárenskými pracemi. Zpočátku zjistíme hlavní komponenty uvažovaného elektrického nástroje:

 • Sbor. Obvykle je reprezentován z plastu odolné proti šoku. Toto je základ zařízení, ve kterém jsou komponenty umístěny
 • Elektrický motor je střídavý proud motoru typu sběratele
 • Převodovka je vysílaný mechanismus, prostřednictvím kterého se rotační energie transformuje na vrácení pohybů
 • Rod nebo Pin s vřetenem pro opravu pracovních trysek. Tyč je válcová hřídel, která je připojena k desce. Hřídel je uvnitř nehybného rámu, ve kterém dochází k jeho pohybu
skládačky, makita

Všechny tyto detaily jsou energetickým nástrojem, kterým lze vidět listové materiály ze dřeva, kovu, plastu a dokonce i betonu. Za tímto účelem se používají odpovídající typy pilových obrazů, které jsou připojeny v kazetě (vřeteno) power nástroje. Skládačka se používá nejen pro přímý řez, ale také pro řezání kudrnatých otvorů v plechu.

Princip provozu elektrické skládačky je transformace elektrické energie na mechanickou sílu Na kotevní hřídeli je upevněno ozubené kola, skrz který jsou rotační pohyby přeneseny do převodovky. Převodovka typu kyvadla je připojena ke stonku, která se pohybuje nahoru a dolů. Při opravě plátna v vřetenu nástroje bude provést podobné vratné pohyby a zajistí řezání materiálu.

Chcete.li zjednodušit operaci a rozšířit funkčnost nástroje, tlačítko Start, Revoluce a další další funkce jsou nainstalovány v návrhu skládačky. Při provozování nástroje dochází k jeho zhroucení, které lze eliminovat dvěma způsoby:

 • Oprava čištěním, mazáním nebo zdokonalením
 • Výměna je nejběžnějším způsobem opravy, protože při rozbití převodovky, tyče nebo motoru musí používat nové díly

Materiál popisuje všechny typy poruch elektrolobsiky a také jejich metody nezávislé opravy. K opravě skládačky není vůbec nutné vzít na to nástroj do workshopů a servisních středisek. Nezapomeňte však, že pokud doba záruky dosud neskončila, je lepší se nespěchat k zapojení do nezávislých oprav, protože tato povinnost výrobce nebo implementační společnosti.

To je zajímavé! Jakákoli oprava energetického nástroje začíná jeho demontáží, ale materiál popisuje, jak opravit skládačku, aniž by jej analyzoval.

skládačky, makita

Makita 4329 K (x1) Operace Instrukční instituce online. Strana 28

Instrukce Makita 4329 K (x1) pro zařízení Lobzik obsahuje stránky v ruštině.

Velikost souboru: 707.48 KB. Skládá se z 32 stránek.

Můžete si stáhnout soubor PDF této instrukce: Stáhněte si PDF

VAROVÁNÍ: Vždy byste si měli být jisti, že nástroj je před úpravou nebo odpojen od sítě

Kontrola fungování nástroje.

Výběr režimu řezání (pro modely 4328/4329)

Tento nástroj může fungovat pomocí kruhového nebo přímého (nahoru a dolů) řezacího režimu. Práce na řezání čepele je dodávána dopředu s řeznou ránou a rychlé řezání se značně zvyšuje. Chcete.li změnit režim řezání, stačí otočit páku a změnit režim řezání na požadovanou polohu řezání. Kontaktujte tabulku a vyberte vhodnou metodu řezání.

VAROVÁNÍ: Před připojením nástroje vždy

Zkontrolujte, zda je počáteční mechanismus správný a vrací se do polohy „off“ (vypnuto.) po uvolnění.

Chcete.li spustit nástroj, stačí stisknout mechanismus startu. Pro zastavení, uvolnění výsměchu. Pro nepřetržitý provoz stiskněte spouštěcí mechanismus a poté klikněte na tlačítko Fixation. Chcete.li zastavit nástroj v pevném pokládání, zcela stiskněte počáteční mechanismus a poté jej uvolněte.

Řadič přepínání rychlosti (pro modely 4327/4328/4329)

Rychlost nástroje může být upravena mezi 500 a 3100 rytmů za minutu správou regulátoru přepínání. Nejvyšší lyže se dosáhne, když je regulátor otočen tak, aby byl ovládán číslicemi 6; Nižší rychlost se používá, když je regulátor otočen pro vynucení čísla 1. Kontaktujte níže uvedenou tabulku a vyberte správnou rychlost pro řezání pracovního produktu. Správná rychlost se však bude lišit v závislosti na typu nebo tkaní pracovního produktu

VAROVÁNÍ; Pokud nástroj neustále funguje

Nízká rychlost po dlouhou dobu se motor přetíží a zahřívá.

Rotace řadiče rychlosti

možné pouze na číslo 6 a naopak až do 1. Vnoření do něj pro přechod pro číslo 6ili 1, nebo rychlost přepínání rychlosti nebude fungovat více.

VAROVÁNÍ: Vždy byste si měli být jisti, že tento nástroj

vypnuto a odpojeno od sítě s přední částí jakékoli práce s nástrojem.

Instalace nebo odstranění čepele pily (rýže. 4 a 5)

VAROVÁNÍ: Vždy očistěte všechny žetony nebo outsidery

Položky ulpívající na čepeli a/nebo držáku. Neplnění této podmínky nemusí být porovnáno s čepelí, což může způsobit vážné zranění.

Nedotýkejte se čepele nebo pracovního produktu

skládačky, makita

bezprostředně po operaci; Mohou být velmi hladoví a spálit vaši pokožku.

Nedostatečné stanovení čepele může být způsobeno rozpadem čepele nebo vážným zraněním.

Používejte pouze čepele jako v. Používání

čepele, které se liší od typu B, jsou způsobeny čepelí, která může být vážně zraněna.

Jak změnit čepel na skládačce

Jak změnit čepel na skládačce

Elektrikář je velmi užitečný, praktický a pohodlný nástroj pro každou osobu, a to jak v každodenním životě, tak v profesionálním dílně. Aby to zcela odhalilo jeho funkčnost, je nutné dodržovat pravidla provozu nástroje, provádět prevenci a pozorovat bezpečnostní opatření. Jednou z důležitých vlastností elektrikáře je to, že může řezat různé materiály. Zároveň můžete nakonec získat velmi složité postavy, a to nejen přímky. Aby nástroj mohl fungovat na plné síle a poskytuje veškerý potenciál, je velmi důležité si vybrat ten správný soubor pro elektrickou skládačku, která je nejvhodnější pro provedení konkrétní práce.

Pokyny pro výměnu pilamentu

Jak vyměnit soubor u elektrikáře? Neexistuje žádná univerzální metoda. instrukce se bude lišit v závislosti na typu upevnění. Zvažte pokyny pro každý typ.

Elektrolobsics s rychlým vysílaným systémem:

 • Takový nástroj je vybaven speciální pákou, která uvolní soubor, takže není nutné odstranit ochranné kryt.
 • Vytáhněte páku, to otevře zámek předáním stonku vpřed.
 • Vložte ocas pilu do skládačky a uvolněte páku.
 • Pomocí nastavovacího šroubu jej opravte ve správné poloze.
 • Odstraňte ochranu (pouzdro).
 • Pomocí speciálního hexagonálního klíče oslabujte šroub.
 • Vložte plátno do speciálního otevíracího zubů.
 • Utáhněte držák.
 • Nastavit ochranu.

Podrobně pochopte, jak správně nainstalovat soubor. Neměli byste to příliš přitisknout, jinak se střih ukáže jako nerovnoměrné.

Blok: 3/4 | Letní postavy: 1062

Které nože jsou lepší

Nejlepší vlastnosti jsou nože pro elektrickou košili vyrobenou z tvrdých slitin vytvořených speciálně pro čepele s vysokou rychlostí dřeva. Překonávají univerzální vysoké rychlosti (HSS), pokud jde o trvanlivost a kvalitu zpracování, trvání práce bez ostření.

Zpravidla továrna („nativní“) nože lépe než zakoupená. Z zakoupených lepších nožů značek od výrobců samotných elektrických rublů (například Interskol, Makita) než od výrobců třetích stran. Mezi posledně jmenovanými mohou být produkty s nízkou kvalitou.

Model 4329 je vybaven regulátorem řezného režimu pro instalaci jednoho z režimů, které je nutné převést regulátor do příslušné polohy:

 • 0. Pracujte v přímé linii. Vhodné pro měkkou a nerezovou ocel, plast.
 • I. pracuji v malém kruhu. Vhodné pro měkkou ocel, hliník, pevné odrůdy dřeva.
 • II. Práce ve středním kruhu. Vhodné pro dřevo a překližku, hliník, měkká ocel.
 • III. Práce ve velkém kruhu. Vhodné pro překližku a dřevo.

Chcete.li začít, je nutné stisknout spoušť a zastavit jej uvolnit. Pro opravu práce v jedné poloze je aktivován počáteční mechanismus a potom je tlačítko upevnění sevřeno. Makita 4329 má regulátor řízení přepínání rychlosti, který je označen čísly od 1 do 6. Nejnižší rychlost je nastavena v poloze 1, nejvyšší, v pozici 6. Rychlost je regulována v závislosti na typu řezu materiálu a jeho tloušťce, tento indikátor je určen následujícím způsobem:

 • Pro dřevořízeň 5-6.
 • Pro měkké ocelové značky 3-6.
 • Pro nerezovou ocel 3-4.
 • Pro hliníkovou značku 3-6.
 • Pro plastový trh 1-4.

Pro odstranění nebo instalaci čepele je nutné odšroubovat šroub na držáku nože proti směru hodinových ručiček. Práce se provádí do konce klíče. Čepel je vložena do držáku tak, aby se jeho zuby otočily dopředu. Nezapomeňte se ujistit, že na videu je nainstalován zadní okraj čepele.

Práce s skládačkou začíná spuštěním zařízení a poté počkejte, až se Blade rozvine nezbytnou rychlost Pro provedení nakloněného řezání v úhlu z 0 na 45 ° odšroubují šroub za základnou koncovým klíčem. Základna se pohybuje tak, aby byl tento šroub ve středu křížového slotu. Dále se základna nakloní k úhlu, který je nezbytný pro práci. Působí také pro výrobu předních sekcí, teprve po odšroubování šroubu se základna zcela pohybuje zpět.

K provádění řezání se používají dvě metody. Prvním je snížit počáteční díru, skrze který je čepel potom provedena do materiálu. Druhou metodou je řez Nástroj je stisknut takovým způsobem, že jeho přední část je imobilizována. Dále zapnou jídlo a pomalu snižují zadní konec skládačky. Когда изготовлено рабочее отверстие, на материа опускаюю в palhod фычыыы ф palhodыы ф— с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с.

Elektrická: Funkce, zařízení a výhody

Tento nástroj je velmi užitečným nákupem pro domácí dílnu. Má mnoho funkcí, můžete s ním pracovat v různých podmínkách a téměř v jakékoli pozici.

Díky úspěchům naší doby a vysokých technologií se elektrikář přestal být pouze manuálním nástrojem. Koneckonců, použití elektrického nebo pneumatického pohonu v jeho práci je Electrolobian pro téměř univerzální domácí nástroj. To bylo také vylepšeno vybudovaným.v ochranných zařízeních, hladinách hluku a vibrací, elektronické nastavení rychlosti a ochranou před dotykem (řezací plátno).

Stručně řečeno, je možné popsat princip působení skládačky takto: Z motoru se točivý moment promění v pohyb, díky kterému se pila pohybuje dále ve svislém směru.

Design elektrického designu

Podmíněně lze celé zařízení nástroje rozdělit do následujících částí:

Pokud je rukojeť držák, bude stroj uzavřenou strukturou a můžete udržovat dlaň na rukojeti výhradně shora. Možnost s houbovým perem může být pokryta různými způsoby a klidně změňte polohu ruky.

Při výběru elektrikáře je nutné sledovat, aby byla podešve a tělo pevně propojeno, t.na. I nejmenší vůle může negativně ovlivnit, jak nástroj bude fungovat.

Jediná skládačka je umístěna na povrchu, kterou jste viděli. Soubory (nebo řečeno, nelze naostřit, je třeba je prostě změnit. Nástroj nebude přehřát ani zažije další přetížení, pokud vyměníte ztracený soubor včas.

Lobziki: Základní druh

Účelem a designem jsou všechny stejné. Existuje však několik typů nástrojů v závislosti na tom, jak upevnit soubor ve skládačce.

 • Pro pilu s typem s křížovým tvarem.
 • Pro pilu s hladkou typem.
 • Pro pilu s stopkou, která má díru.

Makita 4323 Jigsaw. radost z jednoduchosti!

Tuto skládačku jsem koupil v roce 2006 a po 9 letech jsem se rozhodl provést údržbu.Když jsem si vybral skládačku, upozornil jsem na model Bort Company.to je německá, mocná, s kyvadlem a rychlou kazetou, pravítko pro řezání (vzácné), tři.let.vše.vše.vše.vše A nic opravdu! Zakoupený německý emigrant úplně odmítl přímo vidět, pokud vypil křivku nahoře, pak na zádech jednoduše nevyléhá do žádných bran, vzácné odpadky. nemohl jsem si představit, že se to vůbec stalo! Stálo to podobu nástroje 1900 v roce 2006! Stručně řečeno, předal jsem to i mi a pokusil jsem se inspirovat, že toto je normou pro neprofesionální nástroj.Ale potřeba elektrikáře nezmizel, šel jsem do místního obchodu 220 voltů a tam jsem se s ním potkal. The Makita 4323 Jigsaw.

V této skládačce je jen 450 wattů, orazítkované postele, obyčejná kazeta, neexistuje kyvadlo a jaký druh nástroje to je. ten den jsem vyzkoušel několik laloků z okna, ale Makita se ukázala jako nejvíce vyvážená a nízký soubor ze všech, vůle kyvadla je minimální!Nyní můj názor na to, co je potřeba ve skládačce:. kyvadlo. pro mě to vůbec nepotřebuje, protože skládačka není navržena pro produktivní přímé řezání, pro to potřebujete kruhovou pilu a pokuste se přizpůsobit a a přizpůsobit se a skládačka za to je, jak utáhnout šrouby vrtákem, můžete jen hloupí. Kromě toho žiji v přesvědčení, že přesnost řezání v hale s kyvadlem je nižší;. síla. možná je to plus pro přebytek těžkých pily, ale prakticky jsem takové nekonal a obecně 450 wattů tak Ukázalo se, že jsem viděl 3,5 mm list ze st. 3, dveře o tloušťce 40 mm a neřeknu, že jsem se zastavil kvůli nedostatku energie;.A nastavení rychlosti na místě je třeba se měnit často v závislosti Na materiálu;.yes a je to v této skládačce ve výšce, protože často často musíte vystřihnout figurované díry, kruhy atd.D.;. hliníkové obsazení postele. nevím, co je její plus, obecně by pro mě jedna a druhá, ale nechci přeplatte za nepochopitelnou možnost;. rychle se zabalený kazeta. měl jsem to na bort skládačce, neřeknu vám, abyste se upínali obvykle déle, ale je pro něj snazší, že další plus v prasátko boje proti vibracím.

No, teď na samotnou skutečnost: Umyl jsem případ ze znečištění vlhkou hadrem zvlhčené víly a začal se rozebírat. Průvodce souborům musel být nahrazen po dlouhou dobu video o starém průvodci mazaném pro hloupost, který se protvářel z lepivých žetonů a produkce se na něm objevila. nemajujte jej.)

Doporučení a pravidla, jak vidět skládačku

Na základě dlouhodobého používání uvažovaného nástroje byly shromážděny recenze mistrů a specialistů, kteří jsou navrženi tak, aby pomáhali začínajícím pilu při provozu elektrikáře. Chcete.li se naučit, jak přesně vidět bez zkreslení, zazubrinu a dalších vad, měli byste dodržovat následující tipy a doporučení:

 • Vyberte správná plátna pro materiál v závislosti na jeho tloušťce
 • Plátna jsou různých tloušťky a pro nejvyšší a vysoce kvalitní řezání musíte vybrat tenké soubory. V tomto případě zohledňujte, že tloušťka pily by měla odpovídat tvrdosti a síle řezacího obrobku
 • Obrobkum řezy musí být dobře opraveno, s výjimkou výskytu jeho vibrací během práce
 • Nezapomeňte používat tužky a značky a vytvářet označení. Čím přesněji se označení použije, tím vyšší je účinnost sudého řezání spreje
 • Před prací zkontrolujte nástroj. S nejmenším podezřením z poruch se doporučuje vyzkoušet to na nevhodném materiálu
 • Používejte průvodce, prostřednictvím kterých se zvyšuje účinnost práce na přímém řezání obrobků
 • Použijte vysavač, který nejen odstraní piliny z řezané čáry, ale také zvýší viditelnost značkovací linie
 • Na některých modelech skládačky jsou speciální laserové paprsky ve formě linie. Abyste nekontrolovali pohyby plátna, měli byste se zaměřit na rybářskou linii pro zastřihovač laseru, což vám umožní získat maximální řez i bez nutnosti používat průvodce
 • Nespěchejte se pohybovat a tlačit nástroj. Rychlost by měla být optimální a také zavedený počet recipročních pohybů tyče
 • Zkontrolujte kvalitu ostření zubů a jinak použijte nové plátno

Univerzální nástroj se nazývá elektrický nosič, který našel jeho aplikaci nejen ve stavebnictví a opravách, ale také pro domácnost. Tento nástroj má analogy jako úhlová mlýnka a disk na disku, každý energetický nástroj má však svůj vlastní účel, například nelze vytvořit úhlovou mlýnek s přesným dodržováním úhlu sklonu.